<style>.lazy{display:none}</style>TÜRGEV Vakfı Burs Başvuruları
03.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

TÜRGEV Vakfı Burs Başvuruları

TÜRGEV Vakfı Burs Başvuruları

TÜRGEV Vakfı Burs Başvuruları

TÜRGEV Vakfı Bursu Vakfın Yurtlarında Kalan İhtiyaç Sahibi Ortaöğretim Ve Yüksek Öğretim Öğrencilere Verilmektedir. Karşılıksız Burs Başvuruları Online Olarak Alınıyor.

İletişim Bilgileri: Küçük Çamlıca Mahallesi Şehit İsmail Moray Sokak No: 13 34692 Kısıklı, Üsküdar / İstanbul
E-Posta: bilgi@turgev.org

1996 Yılında Kurulan TÜRGEV Gençlik Ve Eğitime Hizmet Vakfı Bursları Başvuruları Eylül Ayında Yurt Başvurusu İle Birlikte Yapılır. Burs Sonuçları Ekim Ayında Başvuran Öğrencilere Bildirilir.

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar İçin Tıklayın.

Burs Türleri, Süre ve Miktarı
Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenecek miktarda, Burs Komisyonu tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjanda verilecek karşılıksız burslar üç ana başlık altında toplanmaktadır:

Ads

1) Başarı Bursları;

a) Pusula Bursları: Akademi, araştırma, bilim ve teknoloji, kültür sanat, sosyal sorumluluk, spor, yabancı dil vb. alanlarda beceri ve/veya başarısı bulunan ve durumu Vakıf Yetenek Yönetimi Merkezi tarafından tespit ve teyit edilen adaylardan ilgili yılın burs kontenjanı, Vakıf Yetenek Yönetimi Merkezi değerlendirmesi ve Genel Müdürün onayı sonucunda burs başvurusu onaylanan adaylara nakdî veya Vakıfla burslu arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda geçerli olmak üzere tam ya da kısmi barınma bursu olarak tahsis edilen burs türüdür.

Türgev Pusula Başarı Barınma Yüksek Öğretim Bursu İçin Tıklayın.

Burs Yürütücüsü Birim; Vakıf Yetenek Yönetimi Merkezi’dir. Pusula Burslarının süre ve miktarı Vakıf Yetenek Yönetimi Merkezi değerlendirmesi ve Genel Müdür onayı ile belirlenir.

b) TÜRGEV Lisansüstü Araştırmacı Yetiştirme Bursu: Öğrenimine yurt içinde bir devlet üniversitesinin veya tam burslu olmak kaydıyla bir Vakıf üniversitesinin Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programlarında devam eden öğrencilerden ya da Doktorasını en fazla iki sene önce tamamlamış araştırmacılardan Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine 12 ay süreyle aylık nakdî 1250 TL, Doktora öğrencilerine ve doktorasını tamamlamış araştırmacılara 12 ay süreyle aylık nakdî 2500 TL tutarında tahsis edilen burs türüdür. Burs süresi 12 aydır. Yenilenmesi Vakıf tarafından kararlaştırılacaktır.
Burs Yürütücüsü Birim; Vakıf Eğitim Müdürlüğü’dür. Bursun süre ve miktarı Eğitim Birimi Müdürünün teklifi ve Genel Müdür onayı ile değişiklik gösterebilir.

c) TÜRGEV Akademi Bursları: TÜRGEV Akademi, İstanbul’daki üniversitelerin örgün eğitim programlarına devam eden lisans öğrencilerinin, ihtisas alanları dışında yetkinlik kazanmaları maksadıyla akademik düzeyde eğitim aldıkları, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli yöntemleri tecrübe ettikleri, kendilerine özel ilgi ve çalışma alanları oluşturdukları bir programdır. TÜRGEV Akademi Programı’na devam eden öğrencilere bir eğitim öğretim dönemini (Ekim-Haziran) kapsayan 9 ay boyunca, aylık tutarı her yıl TÜRGEV Akademi Koordinatörünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenen burs türüdür. Burs Yürütücüsü Birim; Vakıf Eğitim Müdürlüğü Akademi Koordinatörlüğü’dür.

d) Hafızlık Barınma Bursu: Ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen Hafızlık Belgesini haiz öğrencilere, Vakıfla öğrenci arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda kontenjan dâhilinde bir eğitim öğretim yılı boyunca geçerli olmak üzere, yurt aidatının tümü ya da bir kısmının ödenmesi amacıyla tahsis edilen burs türüdür. Burs Yürütücüsü Birim; Vakıf Eğitim Müdürlüğü Hafızlık Koordinatörlüğü’dür.

e) Hafızlık Lisans Eğitim Bursu: Vakıf bünyesindeki belirtilen yurtlarda 4 yıllık hafızlık eğitimini tamamlamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen Hafızlık Belgesini haiz öğrenciler arasından Vakıfla öğrenci arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurt aidatının tümü ya da bir kısmının ödenmesi ve lisans öğrenimi boyunca üniversiteyi öğrenim burslu olarak okumasına imkân veren burs türüdür. Burs Yürütücüsü Birim Vakıf Eğitim Müdürlüğü Hafızlık Koordinatörlüğü’dür.

2) Destek (İhtiyaç) Bursları;

a) Temel Destek (İhtiyaç) Bursu: Adayın ön başvuru formunda paylaştığı bilgiler, mülakattaki beyanı, Vakıf tarafından talep edilen evrakı tam ve zamanında ibrazı ve ibraz edilen evrakın kontrol ve değerlendirilmesi, ilgili yılın burs kontenjanı ve Burs Komisyonunun nihai değerlendirmesi sonucunda;
Bir devlet okulu ya da tam burslu olarak özel bir okulda eğitimine devam eden ortaöğretim öğrencilerine 8 ay süreyle aylık en fazla 430 TL nakdî ya da Vakıfla burslu arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda geçerli olmak üzere 8 ay süreyle (eğitim süresi, 15 Eylül – 15 Haziran dönemini kapsamaktadır. İlk ay tam aidat ve depozito ödemesinden sonra burs tahsis dönemi başlar), okullarda yüz yüze eğitimin olduğu dönemde (salgın hastalık, deprem, doğal afet vb. mücbir sebeplerle yurtların kapatılmadığı zaman burslar verilmektedir) aylık en fazla 430 TL tutarında barınma bursu olarak,

Öğrenimine bir devlet üniversitesinde ya da Vakıf üniversitelerinde tam burslu olarak devam eden yükseköğretim öğrencilerine 8 ay süreyle (eğitim süresi, 15 Eylül – 15 Haziran dönemini kapsamaktadır. İlk ay tam aidat ve depozito ödemesinden sonra burs tahsis dönemi başlar), okullarda yüz yüze eğitimin olduğu dönemde (salgın hastalık, deprem, doğal afet vb. mücbir sebeplerle yurtların kapatılmadığı zaman burslar verilmektedir) aylık en fazla 700 TL tutarında nakdî veya Vakıfla burslu arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda geçerli olmak üzere 8 ay süreyle aylık en fazla 700 TL tutarında

barınma bursu olarak tahsis edilen, miktarı her yıl Burs Koordinatörlüğünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenen burs türüdür. Burs Yürütücüsü Birim Vakıf Öğrenci İlişkileri Müdürlüğü Burs Koordinatörlüğü’dür.

Türgev Vakfı Özel Destek Yüksek Öğretim Bursu İçin Tıklayın.

b) Özel Destek (İhtiyaç) Bursu: Şehit veya Gazi çocuğu, kendisi Gazi olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruması altında bulunan/bulunmuş, zorunlu göçe uğramış, aile iflas etmiş, anne ve babasının her ikisi de vefat etmiş, kendisinde veya ailesinde hayati tehlike arz eden ve/veya yakın bakım gereken ciddi sağlık sorunu / yüksek engel durumu veya Burs Komisyonu tarafından özel destek gerektirecek benzer bir durumu bulunduğu tespit ve teyit edilen adayların değerlendirilerek Vakıfla burslu arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda geçerli olmak üzere yurt aidatının tümü ya da bir kısmının ödenmesi amacıyla veya bütçe ve kontenjan uygunluğu doğrultusunda nakdî olarak tahsis edilen burstur. Burs Yürütücüsü Birim; Vakıf Öğrenci İlişkileri Müdürlüğü Burs Koordinatörlüğüdür.

Türgev Özel Destek Barınma Yüksek Öğretim Bursu İçin Tıklayın.

3) Şartlı Bağış Bursları: Başvurudan bağımsız olarak, bağışçının iradesine ve diğer şartlarına uygun şekilde, Vakfa yapılan bağışlarla tahsis edilen burs türüdür. Burs Yürütücüsü Birim; Vakıf Öğrenci İlişkileri Müdürlüğü Burs Koordinatörlüğüdür.

Başvuru Şartları

Genel Başvuru Şartları

 TÜRGEV burslarına genel başvuru şartları aşağıda listelenmiştir:
TÜRGEV burslarına genel başvuru şartları aşağıda listelenmiştir:
• Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ya da Mezuniyet Notu 100 üzerinden 53, 4 üzerinden 2.00 olmak,
• Vakıf tarafından ilan edilen tarihlerde Vakıf resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamak,
• TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde belirtilmiş olan başvuruya uygun bilgi ve belgeler ile TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talep edildiği tarih ve şekilde, doğru ve eksiksiz olarak Vakıfla paylaşmak,

Türgev Temel Destek Ortaöğretim Bursu İçin Tıklayın.

TÜRGEV burslarına başvuramayacak öğrenciler aşağıda listelenmiştir:

• Açık öğretim ve Uzaktan Eğitim öğrencilerinin,

• Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin,

• TÜRGEV yurtlarında veya diğer resmi kuruluşların yurtlarında disiplin ya da süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin,

• Öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrencilerin,

• Sabıka kaydı bulunan öğrencilerin,

TÜRGEV burslarına başvuramayacaklar aşağıda listelenmiştir:
• Yalnızca Açık öğretim ve Uzaktan Eğitim üzerinden öğrenimini sürdüren ya da tamamlayanlar,
• TÜRGEV yurtlarında veya diğer resmi kuruluşların yurtlarında disiplin ya da süresiz çıkarma cezası alanlar,
• Öğretim kurumlarından uzaklaştırma cezası alanlar,
• Sabıka kaydı bulunanlardan;
– Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı paraya çevrilmiş dahi olsa hakkında 1 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlar,
– Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/09/2004 tarihli ve 5237 Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısmında düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olan ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunanlar,
• Vakıf tarafından ilan edilen tarihlerde Vakıf resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamayanlar,
• TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde belirtilmiş başvurusuna uygun bilgi ve belgeleri ve TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde bulunmayan ancak burs başvurusunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talep edildiği tarih ve şekilde, doğru ve eksiksiz olarak Vakıfla paylaşmayanların burs başvuruları değerlendirilmeyecektir.

TÜRGEV burs türlerine göre özel başvuru koşulları aşağıda listelenmiştir:

Destek (İhtiyaç) Burslarına başvurabilmek için adayın maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır.

Temel Destek Bursuna; bir devlet okulu ya da tam burslu olarak özel bir okulda eğitimine devam eden ortaöğretim öğrencileri ve öğrenimine bir devlet üniversitesinde ya da Vakıf üniversitelerinde tam burslu olarak devam eden yükseköğretim öğrencileri başvurabilir. Detaylar İçin Tıklayın.

Özel Destek (İhtiyaç) Bursuna; Şehit veya Gazi çocuğu, kendisi Gazi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruması altında bulunan / bulunmuş, zorunlu göçe uğramış, aile iflas etmiş, anne ve babasının her ikisi de vefat etmiş, kendisinde veya ailesinde hayati tehlike arz eden ve / veya yakın bakım gereken ciddi sağlık sorunu / yüksek engel durumu veya özel destek gerektirecek benzer bir durumu bulunan adaylar başvurabilir.

Hafızlık Barınma Bursuna; ortaöğretim, lisans ve lisansüstü düzeyde; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen Hafızlık Belgesini haiz öğrencilerden Vakıf bünyesindeki belirtilen yurtlarda (Vakıf Ortaöğretim Yurtları, Anadolu’daki tüm Vakıf Yükseköğretim yurtları ve İstanbul’da Kısıklı ve Başakşehir Kâtibe Atmaca Yükseköğretim Yurtları) barınan öğrenciler başvurabilmektedir.

Hafızlık Lisans Eğitim Bursuna; Vakıf bünyesindeki belirtilen yurtlarda 4 yıllık hafızlık eğitimini tamamlamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Belgesini haiz öğrenciler başvurabilir.

TÜRGEV Lisansüstü Araştırmacı Yetiştirme Bursu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, öğrenimine yurt içinde bir devlet üniversitesinin veya tam burslu olmak kaydıyla bir Vakıf üniversitesinin Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programlarında devam eden öğrencilerden ya da Doktorasını en fazla iki sene önce tamamlamış, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) puanı 75 ve üzerinde, Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı ya da diğer dil sınavlarından aldığı puanın YDS denkliği 80 ve üzerinde olan, Lisans not ortalamasının en az 3.00, lisansüstü not ortalamasının ise en az 3.50 olması, Yüksek Lisans başvuruları için 30, Doktora Bursu Başvurusu için 35 yaşını doldurmamış olması, başka bir kurum ve kuruluştan mükellefiyeti olan bir burs alınmıyor olunması, VAKIF tarafından yapılacak Arapça ve İngilizce sınavlarından birini başarıyla geçmek koşullarını sağlayan öğrenciler ve araştırmacılar başvurabilir.

TÜRGEV Akademi Bursuna; TÜRGEV Akademi Programı’na kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere tahsis edilir.

Pusula Bursuna; yükseköğretime geçiş sınavı (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı hariç) sıralaması, bilim, yabancı dil, kültür sanat, sosyal sorumluluk, spor vb. alanlarda sınav, yarışma vb. bölgesel, ulusal, uluslararası dereceler, alınan ödüller, bilgisayar programları, yazılım vb. alanlarda beceri ve başarı durumu tespit ve teyit edilen adaylar değerlendirmeye alınır.

Vakıf bursları lisans kademesinde, hazırlık sınıfı veya birinci sınıfa ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencilerine verilebilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Burs dağıtımında ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkânlar açısından daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır.
Burs başvurularında; lisans not ortalaması ve uluslararası geçerliliğe sahip, Vakıf tarafından kabul edilen muadil dil sınavlarından alınan puanların hesaplanmasında YÖK eşdeğerlik / not dönüşüm tablosu esas alınır.
Aksi belirtilmedikçe tahsis edilen her burs en fazla bir burs dönemini kapsar ve her sene Vakıf tarafından ilan edilen başvuru döneminde başvuruların tekrarlanması gerekir.

Başvuru
Vakıf bursları için başvurular, Vakfın resmî web sayfasında yayınlanan Vakıf Burs Başvuru Formu ile online / çevrimiçi olarak yapılır. Bu yönergenin İkinci Bölümü’nde sıralanan başvuru şartlarını taşıyan istekli her aday, Vakıf web sayfası üzerinden başvurusunu gerçekleştirir. Vakfın resmî web sayfası ve alternatif iletişim araçları yoluyla duyurduğu başvuru tarihlerinden önce ya da sonra belgelerini burs başvuru sistemine yükleyen ve / veya Vakıf yetkililerine teslim eden adayların başvuruları geçersiz sayılır.

Burs Yönergesi İçin Tıklayın.
Burs Başvurusu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. bll dedi ki:

  ne zaman açıklanacak

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Web Sitesinden Burs Başvurusu Yaptığınız Üyelik Bilgileriniz İle Burs Başvurunuzun Sonucunu Takip Edebilirsiniz. Sonuçlar Ayrıca İlan Edilmiyor.

 2. Sema dedi ki:

  Burs başvurusuna tıkladım ama açılmadı

BİR YORUM YAZ