27.07.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

TÜRGEV Vakfı Burs Başvuruları

TÜRGEV Vakfı Burs Başvuruları

TÜRGEV Vakfı Burs Başvuruları Başladı

TÜRGEV Vakfı Bursu Vakfın Yurtlarında Kalan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Verilmektedir. Vakfa Burs Başvurusu Online Yurt Başvurusu Yaparken Başvuru Formunda Burs Talebi Seçeneği İşaretlenerek Yapılabilir.

İletişim Bilgileri: Küçük Çamlıca Mahallesi Şehit İsmail Moray Sokak No: 13 34692 Kısıklı, Üsküdar / İstanbul
Telefon: 0 212 532 19 96
E-Posta: bilgi@turgev.org

1996 Yılında Kurulan TÜRGEV Gençlik Ve Eğitime Hizmet Vakfı Bursları Başvuruları Eylül Ayında Yurt Başvurusu İle Birlikte Yapılır. Burs Sonuçları Ekim Ayında Başvuran Öğrencilere Bildirilir.

Burs Türleri, Süre ve Miktarı
Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenecek miktarda, Burs Komisyonu tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjanda verilecek karşılıksız burslar üç ana başlık altında toplanmaktadır:

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

Sponsorlu

1) Başarı Bursları;
a) Hafızlık Bursu : Ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen Hafızlık İcazet Belgesini haiz öğrencilere, Vakıfla öğrenci arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda bir eğitim öğretim yılı boyunca geçerli olmak üzere, yurt aidatının tamamının ödenmesi amacıyla tahsis edilen burs türüdür.
b) Lisansüstü Başarı Bursları : Lisansüstü öğrenimine yurt içinde devlet üniversitelerinin ya da Vakıf üniversitelerinin tam burslu Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programlarında devam eden, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) puanı 75 ve üzerinde, Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı ya da diğer dil
sınavlarından aldığı puanın YDS denkliği 80 ve üzerinde olan Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine 12 ay süreyle aylık nakdî 1250 TL, Doktora öğrencilerine 12 ay süreyle aylık nakdî 2500 TL tutarında tahsis edilen burs türüdür.
c) Pusula Bursları: Ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde akademi, araştırma, bilim ve teknoloji, kültür sanat, sosyal sorumluluk, spor, yabancı dil vb. alanlardaki beceri ve/veya başarısı Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi tarafından tespit edilen öğrencilerden ilgili yılın burs kontenjanı, sistem puanlaması, Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi değerlendirmesi ve Vakıf Genel Müdürünün onayı sonucunda burs başvurusu onaylanan öğrencilere nakdî veya Vakıfla burslu arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda geçerli olmak üzere tam ya da kısmi barınma bursu olarak tahsis edilen burs türüdür. Pusula burslarının süre ve miktarı Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi değerlendirmesi ve Vakıf Genel Müdürü onayı ile belirlenir.

2) Destek (İhtiyaç) Bursları;
a) Temel Destek (İhtiyaç) Bursu : Öğrencinin ön başvuru formunda paylaştığı bilgiler, mülakattaki beyanı, Vakıf tarafından talep edilen evrakları tam ve zamanında ibrazı ve ibraz edilen evrakların kontrol ve değerlendirilmesi, ilgili yılın burs kontenjanı, sistem puanlaması ve Burs Komisyonunun nihai değerlendirmesi sonucunda;
Bir devlet okulu ya da tam burslu olarak özel bir okulda eğitimine devam eden ortaöğretim öğrencilerine 8 ay süreyle aylık 250 TL nakdî ya da Vakıfla burslu arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda geçerli olmak üzere 8 ay süreyle aylık 250 TL tutarında barınma bursu olarak,
Öğrenimine bir devlet üniversitesinde ya da Vakıf üniversitelerinde tam burslu olarak devam eden yükseköğretim öğrencilerine 8 ay süreyle aylık 400 TL tutarında nakdî veya Vakıfla burslu arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda geçerli olmak üzere 8 ay süreyle 400 TL tutarında barınma bursu olarak tahsis edilen burs türüdür.
b) Özel Destek (İhtiyaç) Bursu : Şehit veya Gazi emaneti, kendisi Gazi olan öğrenciler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk / sevgi evinde / yetiştirme yurdunda bulunmuş, zorunlu göç, aile iflas, anne ve baba vefat, kendisinde veya ailesinde hayati tehlike arz eden ve/veya yakın bakım gereken ciddi sağlık sorunu / yüksek engel durumu bulunan adayların değerlendirilerek Vakıfla burslu arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda geçerli olmak üzere yurt aidatının tümü ya da bir kısmının ödenmesi amacıyla veya bütçe ve kontenjan uygunluğu doğrultusunda nakdi olarak öğrenciye tahsis edilen burstur.

3) Koşullu Bağış Bursları; öğrenci başvurusundan bağımsız olarak belirli bir öğrenim seviyesi, beceri, başarı, bölge, okul veya öğrenciye verilmek üzere Vakfa yapılan bağışlarla tahsis edilen burs türüdür.

Başvuru Şartları

Genel Başvuru Şartları

 TÜRGEV burslarına genel başvuru şartları aşağıda listelenmiştir:
• Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 100 üzerinden 53, 4 üzerinden 2.00 olmak,
• Örgün eğitim öğrencisi olmak,
• Vakıf tarafından ilan edilen tarihlerde Vakıf resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamak,
• TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde belirtilmiş başvurusuna uygun bilgi ve belgeleri ve TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talep edildiği tarih ve şekilde, doğru ve eksiksiz olarak Vakıfla paylaşmak,

TÜRGEV burslarına başvuramayacak öğrenciler aşağıda listelenmiştir:
• Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim öğrencilerinin,
• Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin,
• TÜRGEV yurtlarında veya diğer resmi kuruluşların yurtlarında disiplin ya da süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin,
• Öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrencilerin,
• Sabıka kaydı bulunan öğrencilerin,

-Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı paraya çevrilmiş dahi olsa hakkında 1 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler (Cezası tecil edilenler hariç)
– Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/09/2004 tarihli ve 5237 Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısmında düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler,
• Vakıf tarafından ilan edilen tarihlerde Vakıf resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrencilerin,
• TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde belirtilmiş başvurusuna uygun bilgi ve belgeleri ve TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talep edildiği tarih ve şekilde, doğru ve eksiksiz olarak Vakıfla paylaşmayan öğrencilerin burs başvuruları değerlendirilmeyecektir.

TÜRGEV burs türlerine göre özel başvuru koşulları aşağıda listelenmiştir:
• Destek (İhtiyaç) Burslarına başvurabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır.
• Temel Destek Bursuna; bir devlet okulu ya da tam burslu olarak özel bir okulda eğitimine devam eden ortaöğretim öğrencileri ve öğrenimine bir devlet üniversitesinde ya da Vakıf üniversitelerinde tam burslu olarak devam eden yükseköğretim öğrencileri başvurabilmektedir.

• Hafızlık Bursuna; ortaöğretim, lisans ve lisansüstü düzeyde; Diyanet İşleri Başkanlığından alınan Hafızlık İcazet Belgesine sahip olan öğrenciler başvurabilir.
• Lisansüstü Başarı Burslarına; lisansüstü öğrenimine yurt içinde devlet üniversitelerinin ya da Vakıf üniversitelerinin tam burslu Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programlarında devam eden, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) puanı 75 ve üzerinde, Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı ya da diğer dil sınavlarından aldığı puanın YDS denkliği 80 ve üzerinde olan öğrenciler başvurabilir.
• Pusula Bursuna; ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde akademi, araştırma, bilim ve teknoloji, kültür sanat, sosyal sorumluluk, spor, yabancı dil vb. alanlardaki beceri ve/veya başarısı bulunan öğrenciler başvurabilir.
a. Lisans ve lisansüstü düzeyde; Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı haricinde yerleşilen bölüme ait puan türü sıralamasına göre öğrenciler değerlendirmeye alınır.
b. Ortaöğretim, lisans ve lisansüstü düzeyde; Bilim, Yabancı Dil, Kültür Sanat, Sosyal Sorumluluk, Spor vb. alanlarda sınav, yarışma vb. bölgesel, ulusal, uluslararası dereceler, alınan ödüller, bilgisayar programları,
yazılım vb. alanlarda beceri ve başarı durumu tespit edilen öğrenciler değerlendirmeye alınır.
Vakıf bursları lisans kademesinde, hazırlık sınıfı veya birinci sınıfa ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencilerine verilebilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Burs dağıtımında ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır.

Burs başvurularında; lisans not ortalaması ve uluslararası geçerliliğe sahip, Vakıf tarafından kabul edilen muadil dil sınavlarından alınan puanların hesaplanmasında YÖK eşdeğerlik / not dönüşüm tablosu esas alınır.
Aksi belirtilmedikçe tahsis edilen her burs en fazla bir burs dönemini kapsar ve her sene Vakıf tarafından ilan edilen başvuru döneminde başvuruların tekrarlanması gerekir.

Aile düzenine tesir eden birinci dereceden yakın vefatı, hayati tehlike ve/veya yakın bakım gerektiren sağlık sorunu, doğal afet vb. mücbir sebepler oluşması hâlinde başvuru uygunluğuna Burs Komisyonu karar verir.

Başvuru
Vakıf bursları için başvurular, Vakfın resmi web sayfasında yayınlanan TÜRGEV Burs Başvuru Formu ile online /çevrimiçi olarak yapılır. Bu yönergenin İkinci Bölümü’nde sıralanan başvuru şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Vakıf web sayfası üzerinden başvurusunu gerçekleştirir. Vakfın resmi web sayfası ve alternatif iletişim araçları yoluyla duyurduğu başvuru tarihlerinden önce ya da sonra belgelerini başvuru sistemine yükleyen ve/veya Vakıf yetkililerine teslim eden adayların başvuruları geçersiz sayılır.

Yüksek Öğrenim Yurtlarına İlk Kez Başvuruda Bulunacakların Burs Başvuruları 12 Eylül 2020 Tarihine Kadar Alınacak.

Burs Yönergesi İçin Tıklayın.
Burs Başvurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ