20.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Bursu Başvuruları

TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Bursu Başvuruları

TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Burs Programı Başvurusu

TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Bursu İkinci Dönem Başvurusu Online Olarak Alınacak. 2205-Lisans Burs Programının Amacı; Üniversitede Örgün Öğretim Gören Lisans Öğrencilerini Temel Fen Ve Sosyal Bilimler Alanlarına Yönlendirmek, Yaratıcı Ve Araştırmacı Yönlerini Ortaya Çıkarıp Gelişmelerini Sağlamak, Bilimsel Düşünme Ve Araştırıcılığa Yatkınlıklarını Geliştirerek Geleceğin Bilim İnsanları Olarak Yetişmelerini Sağlamaktır.

2205-Lisans Burs Programı’nda; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler (Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Antropoloji, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Coğrafya, Felsefe, İlahiyat, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı) için TYT puan türünde ilk 25.000’e girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlara destek verilmektedir. Ayrıca, bilim olimpiyatları ile proje yarışmalarında derece alan öğrenciler destek kapsamındadır.

Burs Kapsamı, Miktarı ve Süresi

Burs Kapsamı
Programın başvuru koşullarını sağlayan lisans öğrencilerine burs verilmektedir.

Burs Miktarı ve Süresi
Program kapsamında desteklenen bursiyerlere verilecek burs miktarı programın internet sayfasında yer almaktadır. Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 15 gününde ödenir. Ödemeler, GYK kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde de yapılabilir.
Burs süresi, normal eğitim-öğretim süresinin sonuna kadardır. Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler için normal eğitim-öğretim süresine ek 1 yıl süre verilir.

Sponsorlu

Başvuru Koşulları ve Başvuru Yöntemi

Başvuru Koşulları

1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

2. Daha önce bir lisans eğitimini bitirmemiş olmak

3. Hazırlık sınıfı, yatay geçiş veya ara sınıftan başvuranlar için bu çağrı duyurusundaki “Bursların Devamı” bölümündeki şartları sağlıyor olmak

4. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

5. Aşağıdaki bentlerden herhangi birindeki koşulları sağlamak

5.1. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek

5.2. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak
5.3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

5.4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve birincilik, ikincilik, üçüncülük veya dördüncülük derecesi alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

5.5. Üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek

Başvuru Yöntemi
Başvurular, bursiyer adayı tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Değerlendirme
Bu program kapsamında TÜBİTAK her yıl burs verilecek öğrenci sayısını belirlemeye yetkilidir. Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

İstenilen Belgeler
1. YKS sonuç belgesinin çıktısı,

2. YKS yerleştirme belgesinin çıktısı,

3. Üniversite onaylı öğrenci belgesinin aslı veya e-devletten alınan çıktısı,

4. Önceki yıllarda yerleşen öğrenciler için transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti,

5. Taahhütname,

6. Çift anadal programına ait öğrenci belgesi ve transkriptinin aslı veya onaylı sureti,

7. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmalarında madalya ya da derece alarak yurt dışında lisans öğrenimi görenler için kabul mektubu veya öğrenci belgesinin aslı veya onaylı sureti (Başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında QS (Quacquarelli Symonds) veya THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında yer alan bir üniversitede lisans programına kabul edildiğini belgelendirmesi gerekmektedir).

Genel Hükümler
1. Öğrenciler, 2205 Lisans Burs Programı’ndan sadece bir kez yararlanabilir.
2. Bursiyerler seçildikten sonra, ÖSYM ile tekrar yerleşerek veya yatay geçiş yaparak kabul edilen bölümler içerisinde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus okul veya bölüm değiştirebilirler. Ancak bu durumda GYK kararıyla bursları devam eder. Burs süresi ve miktarı değişmez.
3. Üniversitesi tarafından kaydı dondurulan (öğrenimlerine ara veren) bursiyerlere bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri, öğrenimlerine yeniden başladıklarını belgelemeleri halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır.
4. Bursiyer seçilmeden önce kayıt dondurmuş olanların kayıt dondurdukları süre, burs sürelerine eklenmez.
5. Üniversitesi tarafından herhangi bir değişim programı ile yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen bursiyerlerin ödemeleri devam ettirilir. Bursiyerler yurt dışına çıkmadan önce BİDEB’e yazılı bilgi vermek zorundadır.
6. Son sınıf öğrencilerine, üniversitelerinin son yarıyılı sona erdikten sonra herhangi bir ödeme yapılmaz.
7. Olimpiyat dereceli ÇAP bursiyerleri haricinde durumu birden fazla burs türüne uyanlara en yüksek burs tutarı ödenir.
8. Bursiyerlerin başarı koşulunu sağlayıp sağlamadıklarını, üniversitenin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş, en son tamamladığı dönemi de içeren dönemlik ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren transkriptlerini göndermek suretiyle belgelemeleri gerekir. Belgelerini süresinde göndermeyenlerin bursları durdurulur.
9. Bursiyerler bu bursun yanında aynı anda ARDEB proje bursiyerliği hariç TÜBİTAK’ın başka bir programından bursiyer olarak desteklenemez. Başka bir programdan burs kazanılması halinde BİDEB’e bildirimde bulunarak burslardan birini tercih etmesi istenir.
10. TÜBİTAK’ın 2205 Lisans Burs Programı bursiyeri olup lisans öğrenimini normal eğitim-öğretim süresinde başarıyla tamamlayan bursiyerler, eğitimlerine ara vermeksizin lisansüstü bir programa kayıt yaptırmak şartıyla TÜBİTAK tarafından o yıl ilan edilen Lisansüstü Burs Programı başvuru ve burs verilme koşullarını sağladıkları takdirde lisansüstü bursiyeri olabilirler.

Çağrı Takvimi
2. Dönem Açılış Takvimi 25 Ekim 2021. Kapanış Takvimi 12 Kasım 2021. Sonuçlar Ocak 2022’de Açıklanacak.

2205 Lisans Burs Programı başvuruları belirtilen tarihlerde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınmaktadır (Çevrimiçi başvuru için: BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden “Başvuruya açık programlar” sekmesinden “2205-Lisans Burs Programı”).

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ