<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Bursu Başvuruları 2024

TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Bursu Başvuruları 2024

TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Burs Programı Başvurusu

TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Bursu Başvuruları Nasıl Yapılacak, Burs Kimlere Verilecek, Eğitim Desteği Başvuru Koşulları Nelerdir.

2205-Lisans Burs Programının Amacı; Üniversitede Örgün Öğretim Gören Lisans Öğrencilerini Temel Fen Ve Sosyal Bilimler Alanlarına Yönlendirmek, Yaratıcı Ve Araştırmacı Yönlerini Ortaya Çıkarıp Gelişmelerini Sağlamak, Bilimsel Düşünme Ve Araştırıcılığa Yatkınlıklarını Geliştirerek Geleceğin Bilim İnsanları Olarak Yetişmelerini Sağlamaktır.

Çağrının Amacı ve Kapsamı
Programın amacı; lisans öğrencilerinin temel bilimler ile sosyal ve beşeri bilimlere yönelimini teşvik etmek, TÜBİTAK tarafından yürütülen bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarında başarılı olan öğrencileri desteklemek, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu çağrı duyurusu 2205-Lisans Burs Programı’nın yürütülmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Burs Kapsamı
Programın başvuru koşullarını sağlayan lisans öğrencilerine burs verilmektedir.

2023 Yılı Programda Yapılan Değişiklikler
• Bursiyerlerin (Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmalarında madalya veya derece alarak yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alan bursiyerler ile hazırlık sınıfında ya da 1. sınıfta bursiyerlikten vazgeçenler hariç), normal eğitim-öğretim süresinin sonuna kadar, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ya da 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’na başvuru yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

Ads

• Yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle geri ödeme doğması halinde faiz yükünün ortadan kaldırılması/azaltılması (taahhüdün ihlal edildiği tarihten itibaren yasal faiz uygulanması) sağlanmıştır.

Başvuru Nasıl Yapılır
e-bideb.tubitak.gov.tr Adresinden Online Olarak Alınmaktadır.

Burs Miktarı ve Süresi

Program kapsamında desteklenen bursiyerlere verilecek burs miktarı programın internet sayfasında yer almaktadır. Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 15 gününde ödenir. Ödemeler, avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde de yapılabilir.
Burs süresi, bahar dönemi için Mart ayından, güz dönemi için Ekim ayından geçerli olmak üzere başlatılır ve en fazla normal eğitim-öğretim süresinin tamamlandığı yıldaki Haziran ayı bursunun ödenmesi ile sonlandırılır.

Burs Miktarları
İlgili çağrı duyurusunda belirlenen üniversite yerleştirme puan türünde ilk 1.000 (bin) kişi arasında yer alarak çağrı duyurusunda belirtilen bölümlere yerleşen örgün öğretim programlarına kayıtlı lisans öğrencilerine: (Ocak 2024 İtibariyle 13.000 TL/ay)

İlgili çağrı duyurusunda belirlenen üniversite yerleştirme puan türünde ilk 1.001 (binbir) ile 5000 (beşbin) kişi arasında yer alarak çağrı duyurusunda belirtilen bölümlere yerleşen örgün öğretim programlarına kayıtlı lisans öğrencilerine:  (Ocak 2024 İtibariyle 10.000 TL/ay)

İlgili çağrı duyurusunda belirlenen üniversite yerleştirme puan türünde 5001 (beşbinbir) ile 10000 (onbin) kişi arasında yer alarak çağrı duyurusunda belirtilen bölümlere yerleşen örgün öğretim programlarına kayıtlı lisans öğrencilerine:  (Ocak 2024 İtibariyle 7.400 TL/ay)

İlgili çağrı duyurusunda belirlenen üniversite yerleştirme puan türünde 10001 (onbinbir) ile 20000 (yirmibin) kişi arasında yer alarak çağrı duyurusunda belirtilen bölümlere yerleşen örgün öğretim programlarına kayıtlı lisans öğrencilerine:  (Ocak 2024 İtibariyle 4.800 TL/ay)

İlgili çağrı duyurusunda belirlenen üniversite yerleştirme puan türünde ilk 20001 (yirmibinbir) ile 25000 (yirmibeşbin) kişi arasında yer alarak; çağrı duyurusunda belirtilen bölümlere yerleşen örgün öğretim programlarına kayıtlı lisans öğrencilerine:  (Ocak 2024 İtibariyle 4.000 TL/ay)

Ulusal Bilim Olimpiyatlarında derece alanlar ile Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmalarında Ülkemiz adına birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak veya ilgili çağrı duyurusunda belirlenen üniversite yerleştirme puan türünde ilk 25000 (yirmibeşbin) kişi arasında yer alarak çağrı duyurusunda belirtilen bölümlerde ÇAP’a kayıt yaptıranlara:  (Ocak 2024 İtibariyle 4.000 TL/ay)

Ulusal Bilim Olimpiyatlarında ve Ulusal Proje Yarışmalarında derece alarak üniversitelerin örgün öğretim programlarına yerleşen lisans öğrencilerine;
Altın madalya alanlar: (Ocak 2024 İtibariyle 6.700 TL/ay)
Gümüş madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 5.300 TL/ay)
Bronz madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 4.500 TL/ay)

Uluslararası Bilim Olimpiyatları ve Uluslararası Proje Yarışmalarında derece alarak üniversitelerin örgün öğretim programlarına yerleşen lisans öğrencilerine;
3 altın madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 21.500 TL/ay)
2 altın madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 16.000 TL/ay)
1 altın madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 10.700 TL/ay)
Gümüş madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 8.000 TL/ay)
Bronz madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 7.000 TL/ay)

Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmalarında Ülkemiz adına altın, gümüş veya bronz madalya kazanan ve sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak ilgili çağrı duyurusunda belirtilen sayısal puan ile yerleşilen bölümlere yerleşen lisans öğrencilerine;
3 altın madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 21.500 TL/ay)
2 altın madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 20.200 TL/ay)
Altın madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 18.900 TL/ay)
Gümüş madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 16.000 TL/ay)
Bronz madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 10.700 TL/ay)

İlgili çağrı duyurusunda belirlenen üniversite yerleştirme puan türünde ilk 5000 kişi arasında yer alarak; sayısal puan ile yerleşilen bölümler dışında kalıp ilgili çağrı duyurusunda belirtilen bölümlere yerleşen ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmalarında Ülkemiz adına altın, gümüş veya bronz madalya kazanan lisans öğrencilerine;
3 altın madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 21.500 TL/ay)
2 altın madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 20.200 TL/ay)
Altın madalya alanlar: (Ocak 2024 İtibariyle 18.900 TL/ay)
Gümüş madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 16.000 TL/ay)
Bronz madalya alanlar: (Ocak 2024 İtibariyle 10.700 TL/ay)

İlgili çağrı duyurusunda belirlenen üniversite yerleştirme puan türünde ilk 5001 (beşbinbir) ile 10000 (onbin) kişi arasında yer alarak; sayısal puan ile yerleşilen bölümler dışında kalıp ilgili çağrı duyurusunda belirtilen bölümlere yerleşen ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmalarında Ülkemiz adına altın, gümüş ya da bronz madalya kazanan lisans öğrencilerine;
3 altın madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 16.000 TL/ay)
2 altın madalya alanlar: (Ocak 2024 İtibariyle 14.800 TL/ay)
Altın madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 13.500 TL/ay)
Gümüş madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 12.000 TL/ay)
Bronz madalya alanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 9.400 TL/ay)

Altın madalya alanlardan puan sıralamasında dünya birincisi olanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 40.000 TL/ay)
Altın madalya alanlardan puan sıralamasında dünya ikincisi olanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 30.000 TL/ay)
Altın madalya alanlardan puan sıralamasında dünya üçüncüsü olanlar:  (Ocak 2024 İtibariyle 20.000 TL/ay)

Kurallar:
1. Olimpiyat dereceli ÇAP bursiyerleri dışında durumu birden fazla burs türüne uyan öğrencilere en yüksek burs tutarı ödenir.
2. Aynı şartları sağlayarak önceki yıllarda lisans eğitimine başlayanlara da uygulanır.
3. TÜBİTAK Başkanlığı Temel Fen ve Sosyal Bilimler Bursu kapsamında burs verilecek öğrenci sayısını belirlemeye yetkilidir.
4. Altın madalya birincilik, gümüş madalya ikincilik, bronz madalya üçüncülük derecelerini ifade etmektedir.
5. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ve Uluslararası Proje Yarışmalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi alıp yurt dışında lisans öğrenimi gören öğrencilere Uluslararası Bilim Olimpiyatları ve Uluslararası Proje Yarışmalarında derece alarak üniversitelerin örgün öğretim programlarına yerleşen lisans öğrencilerine ödenen burs tutarlarına eşit miktarda, aylık burs ödenir.
6. Uluslararası Proje Yarışmalarında dördüncülük veya özel ödül derecesi alıp yurt içi veya yurt dışında lisans öğrenimi gören öğrencilerden dördüncülük ödülü alanlara 5.000 TL, özel ödül alan öğrencilere de 4.000 TL aylık burs ödenir.

Başvuru Koşulları
1.1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

1.2. Daha önce bir lisans eğitimini bitirmemiş olmak

1.3. Hazırlık sınıfı, yatay geçiş veya ara sınıftan başvuranlar için bu çağrı duyurusundaki “Bursun Devam Koşulları” bölümündeki şartları sağlıyor olmak

1.4. Aşağıdaki bentlerden herhangi birindeki koşulları sağlamak

1.4.1. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen Antropoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Arkeoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, İlahiyat, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek

1.4.2. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen Antropoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Arkeoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, İlahiyat, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı örgün öğretim programlarından birinde ÇAP’a kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek

1.4.3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ile 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Final Aşaması sonucunda birincilik, ikincilik veya üçüncülük alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek

1.4.4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda altın, gümüş veya bronz madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

1.4.5. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatları (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak.

1.4.6. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışarak birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük veya özel ödül derecesi alıp yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB)
2205-Lisans Burs Programı
Tel: 444 66 90
E-posta: bideb2205@tubitak.gov.tr

Başvuru Yöntemi
1. Başvurular, bursiyer adayı tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

2. Başvuru aşamasında adaylardan BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine belge yüklemesi istenmemektedir. Adayların sisteme girdikleri bilgilerin doğru olduğunu ve program yükümlülüklerine uyacaklarını taahhüt etmeleri gerekir. Eğitim, sınav vb. bilgiler çevrimiçi sistemler üzerinden görüntülenmektedir. Ancak bilgileri çevrimiçi sistemler üzerinden görüntülenemeyen adaylar eğitim, sınav vb. belgelerini başvuru sistemine yüklemelidir. Başvuru sistemine yüklenecek belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

3. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir dilekçenin BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Değerlendirme
Bu program kapsamında TÜBİTAK her yıl burs verilecek öğrenci sayısını belirlemeye yetkilidir. Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Bursların Başlatılması
1. Destek hakkı kazanan öğrencilerin bursları, destek kararının açıklanmasından sonra bahar dönemi için Mart ayından, güz dönemi için Ekim ayından geçerli olmak üzere başlatılır.

2. Yatay geçişle desteklenen bölümlere geçerek kayıt yaptıran öğrencilerin bursları, bu bölüme kayıt tarihini izleyen başvuru döneminden itibaren başlatılır.

3. Ödemeler yılın 12 ayını kapsar.

Genel Hükümler
1. Öğrenciler, 2205-Lisans Burs Programı’ndan sadece bir kez yararlanabilir.

2. Bursiyerler seçildikten sonra, ÖSYM ile tekrar yerleşerek veya yatay geçiş yaparak kabul edilen bölümler içerisinde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus okul veya bölüm değiştirebilirler. Ancak bu durumda GYK kararıyla bursları devam eder. Burs süresi ve miktarı değişmez.

3. Üniversitesi tarafından kaydı dondurulan (öğrenimlerine ara veren) bursiyerlere bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri, öğrenimlerine yeniden başladıklarını belgelemeleri halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır.

4. Bursiyer seçilmeden önce kayıt dondurmuş olanların kayıt dondurdukları süre, burs sürelerine eklenmez.

5. Üniversitesi tarafından herhangi bir değişim programı ile yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen bursiyerlerin ödemeleri devam ettirilir. Bursiyerler yurt dışına çıkmadan önce BİDEB’e yazılı bilgi vermek zorundadır.

6. Normal eğitim-öğretim süresinden önce mezun olanların bursiyerlikleri mezuniyet belgesindeki ay itibarıyla sonlandırılır.

7. Olimpiyat dereceli ÇAP bursiyerleri haricinde durumu birden fazla burs türüne uyanlara en yüksek burs tutarı ödenir. Olimpiyat dereceli bursiyerlerin, çağrı duyurusunda belirtilen bölümlerde ÇAP’a kayıt yaptırmaları halinde TÜBİTAK’a bildirmeleri gerekmektedir.

8. Bursiyerler bu bursun yanında aynı anda BİDEB’in başka bir programından burs alamaz.

9. 2205-Lisans Burs Programı bursiyeri olup lisans öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler; eğitimlerine ara vermeksizin yüksek lisans programına kayıt yaptırmak şartıyla BİDEB 2210-E Yurt İçi Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı’ndan ya da eğitimlerine ara vermeksizin bütünleşik doktora programına kayıt yaptırmak şartıyla BİDEB 2211-E Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı’ndan söz konusu programların başvuru koşullarını sağlamak ve başvuru yapmak şartıyla doğrudan yararlanabilirler.

Başvuru Takvimi
1. Dönem Başvuruları 11 Mart 2024 – 29 Mart 2024. (Sonuçlar Mayıs 2024’de Açıklanacak)
2. Dönem Başvuruları  7 Ekim 2024 –  25 Ekim 2024 (Sonuçlar Aralık 2024’de Açıklanacak)

Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce veya sonra da başvuru sonuçları açıklanabilir.

Çağrı Duyurusu İçin Tıklayın.

2205 Lisans Burs Programı başvuruları belirtilen tarihlerde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınmaktadır (Çevrimiçi başvuru için: BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden “Başvuruya açık programlar” sekmesinden “2205-Lisans Burs Programı”).

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Muhammed dedi ki:

    Siyer sınavı

BİR YORUM YAZ