02.12.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

TEGEV Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı Bursları

TEGEV Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı Bursları

TEGEV Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı Bursları 2019-2020

TEGEV Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı Türk Sanayicisinin İhtiyaç Duyduğu Yüksek Teknolojisi Uygulayıp Geliştirecek Orta Dereceli Teknik Eğitim Ve Öğretimi Desteklemek Amacıyla 1995 Yılında Kurulmuştur. Burs Başvurusu 1 Eylül – 30 Eylül 2019 Tarihleri Arasında Alınacak.

Burs Başvuruları Her Yıl Eylül Ayı Başında Alınmaktadır. Ön Başvuru Formunun En Geç Eylül Ayı Sonuna Kadar Doldurulması Gereklidir.

TEGEV Öğrenim Bursu Teknik öğretim okullarının, Orta Öğrenim veya Yüksek Öğrenim seviyelerine kayıt olmaya hak kazanan veya bu okullarda öğrenimlerine devam eden, maddi destek ihtiyacı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başarılı öğrencilere verilen senelik bir burstur.

Her öğretim yılında yeni başvuru gerekmektedir. Burs alan öğrenciler başarılı eğitim yılları ve ihtiyaç durumları devam ettiği sürece öncelikli olarak değerlendirilir. TEGEV-Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı bursundan yararlanmak için herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs alınmaması gerekmektedir. Kuruluşlar arasında yapılan yazışmalar sonucunda burs alındığı tespit edilen öğrencinin bursu kesilir.

Öğrenim Bursu Aşağıda Sayılan Esaslar Doğrultusunda Verilir.

Sponsorlu

1. Başvuru Şartları:

a) Teknik Mesleki Orta Öğrenim Seviyesi:
• Yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler) veya diploma notu giriş sırasına göre önde olmak (tercihen bölüme girenler arasında, giriş puanına göre ilk yarıda olmak)
• Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması daha yüksek olmak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.

b) Yüksek Öğrenim (Teknik Fakülte ve Bölümler) Seviyesi:
• Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
• Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

Vakfın amacına ve ilkelerine uygun olduğu takdirde gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları kabul edilir. Bu durumda bağışta bulunanın istediği şartlar dikkate alınır.
Yüksek Öğrenim Burs Adayının Devlet Üniversitesi ve örgün öğretimde olması esastır. Özel Üniversitelerde veya Vakıf Üniversitelerinde tamamen veya kısmen paralı öğrenim görenlerle Açık Öğretim öğrencilerinin başvuruları değerlendirilmez.

Burs Verilecek Öğrenci Sayısı, Burs Miktarı Ve Burs Tahsis Esasları

Madde 5 – Öğrenim bursu için her yıl vakıf bütçesine konulacak ödenek ile burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs tutarı Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir. Gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları da değerlendirilir. Öğrenim bursu Ekim ayından başlayarak Haziran’a kadar 9 ay süreyle verilir.

Madde 6 – Öğrenim bursu başvuru esasları ve başvuru süresi Vakıf Yönetimince belirlenerek başvuru formları ile birlikte Vakfın İnternet Sitesinde Eylül ayında yayınlanarak duyurulur.

Başvuru
Madde 7 – Ön Başvuru için TEGEV’in web sayfasından temin edilecek “TEGEV Burs Başvuru Formu”nun doldurulup e-posta ile Eylül ayının son iş gününe kadar Vakfa ulaştırılması gerekmektedir. Geç gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ön Başvurular TEGEV’in web sayfasında yer alan online başvuru işlemlerinin tamamlanması ile alınacaktır. Ön Başvuru neticesinde burs almaya hak kazanan öğrenciler kendilerine yapılan bildirim ile birlikte Yönetmeliğin 9. Maddesinde yer alan gerekli evraklar ve TEGEV’in web sayfasından temin edilecek edilecek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan “Bilgilendirme ve Onay Formu” ile “TEGEV Burs Başvuru Formu”nun doldurulup mutlaka ıslak imza şekilde posta aracılığıyla ya da elden Atatürk Mah. Sedef Cad. Sedef Sitesi, Blok No:10, Kat:5 Daire:12 34758 Ataşehir/İstanbul” adresine ulaştırılması gerekmektedir. Ön Başvuru esnasında aktarılan bilgilerin eksik veya hatalı olduğu anlaşıldığı taktirde, öğrencinin başvurusu alınmamış sayılacaktır.

Öğrenim Bursu Alacak Öğrencilerin Tespiti
Madde 8 – Vakfa yapılan başvurular bu yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Ön başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğu hakkında vakıf yönetimi her türlü resmi ve sivil makamlar/kurumlar/kişiler nezdinde inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Yapılan incelemede eksik ve yanlış bilgi verildiği anlaşılan başvurular değerlendirme dışında bırakılır. Başvuran öğrenci sayısının, verilecek burs sayısından fazla olması halinde, başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrenciler değerlendirilerek sıralanır. Yapılan sıralamada Vakıf Yönetimince verilmesine karar verilen öğrenim bursu adedi kadar öğrenci burs almaya hak kazanır. Kendilerine yazılı ve sözlü bildirimde bulunulur.

Nihai Başvuruya Eklenecek Belgeler
Madde 9 – Bildirimde bulunulan Burs almaya hak kazanan öğrencilerden kendi seviyelerindeki Nihai Başvuru evraklarını tamamlamaları ve Vakfa iadeli taahhütlü posta yolu ile olarak ulaştırmaları için 3 hafta süre verilir.
Teknik Mesleki Orta Öğrenim Seviyesi:Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını veya diploma notunu gösteren belgeyi,
Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini,
Öğrencinin annesi adına açılmış bankamatik hesabını gösteren ve IBAN Numarasını da içeren banka belgesi fotokopisi (öğrencinin annesinin hayatta olmaması veya velayetinin anne dışında birisinde olması durumlarında, değerlendirme ayrıca yapılarak gerekli evraklar bildirilecektir),

Yüksek Öğrenim (Teknik Fakülte ve Bölümler) Seviyesi:
Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,
Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
Tüm Seviyedeki Öğrenciler;
Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgâh belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2 adet vesikalık fotoğraf,
Savcılıktan sabıkası olmadığına dair belge,
Öğretim kurumundan alınmış onaylı ve yeni tarihli öğrenci belgesi,
Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)
Öğrencinin eksik veya yanlış bilgi verdiği hangi aşamada tespit edilirse, burs işlemleri derhal durdurularak yasal işlemlere başlanır.
Yapılan burs müracaatlarının değerlendirilmesinden sonra TEGEV burs kriterlerine uygun öğrenciler kontenjanlar dahilinde burs almaya hak kazanır.
Bütün öğrencilere başarılı ve verimli bir yıl dileriz.
Burs Başvuru Formu.

Vakıf İletişim Bilgileri
Adresi: Sedef Caddesi Sedef Sitesi 10. Blok 5. Kat Daire 12 Ataşehir İstanbul
Telefon Numarası: 0 216 455 48 94
Faks Numarası: 0 216 455 49 36
E-Mail Adresi: tegev@tegev.org.tr
Resmi Web Sitesi: http://www.tegev.org.tr

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ