20.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Saytev Saydam Tarih Ve Eğitim Vakfı Burs Başvuruları

Saytev Saydam Tarih Ve Eğitim Vakfı Burs Başvuruları

Saytev Saydam Tarih Ve Eğitim Vakfı Burs Başvuruları

Saytev Saydam Tarih Ve Eğitim Vakfı Burs Başvuruları Her Yıl 15 Temmuz İle 5 Eylül Tarihleri Arasında Yapılır. Saydam Tarih Ve Eğitim Vakfı (SAYTEV), Eğitim Çağındaki Başarılı Ancak Maddi Desteğe İhtiyacı Olan Kabiliyetli Çocuklar İle Gençlerin Yetişmesi İçin Her Yıl Belirlenen Şartlara Bağlı Olarak “Eğitim Bursları” Vermektedir.

Burs Süresi
Burslar 01 Ekim – 30 Haziran dönemleri için 9 ay için ödenir.

İletişim Bilgileri
Adres: Çiftköy Sokak No: 4 Yenişehir Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Telefon: 0 392 227 12 51

Bursun Ödeme Şekli
Burslar aylık olarak ödenir. Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gerekmektedir.

Burs İçeriği ve Çeşitleri
Burslar ilgili “Burs Seçeneğine” göre farklı içerikler taşımaktadırlar. Geneli itibari ile ilköğretim, ortaöğretim ve kırsal kesim bursları; Ders Kitabı, Kırtasiye, Giyecek ve Aylık Destek Bursunu (okul için harçlık) kapsar. Bu burslar “Geri Dönüşümsüz” burslardır. Verilen bursun gelecekte iadesi talep edilmez. Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve Başarı Bursları ise geneli itibari ile; Eğitim Ücretlerini kapsar. Bu burslar “Geri Dönüşümlü” burslardır. Öğrenimini Vakıf Bursu ile tamamlayan her öğrenci, ileride yeterli gelir düzeyine ulaştığında, en az burs aldığı yıllar toplamı kadar almış olduğu burs cinsinden, en az bir öğrencinin giderini karşılayarak yetişmesine katkıda bulunmak zorundadır.

Sponsorlu

İlk Öğretim Bursu
İlkokulda okuyan öğrencileri kapsar. Başvuru yapacak olan bursiyerlerin Devlet Okuluna kayıtlı olması gerekmektedir. Ders Kitabı, Kırtasiye, Giyecek ve Aylık Destek Bursunu (okul için harçlık) kapsar. Bu burslar “Geri Dönüşümsüz” burslardır.
(“Burs İçeriği ve Çeşitleri” başlığını okuyunuz.)

Ortaöğretim Bursu
Orta Okul Ve Lisede okuyan öğrencileri kapsar. Başvuru yapacak olan bursiyerlerin Devlet Okuluna kayıtlı olması gerekmektedir. Ders Kitabı, Kırtasiye, Giyecek ve Aylık Destek Bursunu (okul için harçlık) kapsar. Bu burslar “Geri Dönüşümsüz” burslardır.

Mesleki Eğitim Bursu
İki yıllık Üniversite eğitimi alan ve/veya alacak olan öğrencileri kapsar. Başvuru yapacak olan bursiyerlerin Yurt İçinde bir Meslek Yüksek Okulunu ve/veya Üniversiteyi kazanmış ve/veya kayıtlı olması gerekir. Vakıf her yıl ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda “Mesleki Eğitim” başvurusu yapacak bursiyerler için “Mesleki Bölüm” belirler. Burs; Eğitim Ücretini kapsar ve belirlenen başarı oranı ile diğer burs şartlarının devamlılığı zorunludur. Bu Burslar “Geri Dönüşümlü” burslar olup, mezuniyet sonrasında iş garantisi verilmektedir.

Kırsal Kesim Bursu
Vakıf tarafından her yıl belirlenmiş olan kırsal bölgelerdeki Meslek Yüksek Okulu veya Yüksek Öğretim öğrencileri için verilen burslardır. Yüksek Öğretim Bursları ve Mesleki Eğitim Bursları kapsamındaki tüm şartlar geçerli olup, Burs; Eğitim Ücreti ile Aylık Destek Bursunu kapsamaktadır. Bu Burslar “Geri Dönüşümlü” burslardır.

Saytev Saydam Tarih Ve Eğitim Vakfı Bursları Yılda 9 Ay Süre İle 1 Ekim Ve 30 Haziran Arasında Ödenir.

Başvuru Şekli
Burs almak isteyen üniversite öğrencilerinin bizzat kendileri, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin aile yakınları veya velileri, Vakıf WEB sayfasından veya Vakıf adresine gelerek bizzat başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar, başvuru süresinin tamamlanmasının ardından en geç iki hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen BURS İSTEK FORMUNU doldurup imzalayarak, istenen belgelerle birlikte vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.
BURS İSTEK FORMU ve BURS YENİLEME FORMU ile ekleri belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

Başvuru Dönemi
Başvurular her yıl 15 Temmuz- 05 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

Burs Başvuru Ön Şartlar
Burs verilecek öğrencilerde aranacak ön şartlar;
• Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)
• Maddi imkanları yetersiz olmak
• Sabıka kaydı olmamak

Bursiyer Seçiminde Öncelik
Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelikler, aşağıdaki sıralamaya bakılmaksızın tercih nedenidir.
• Maddi imkanların yetersizliği,
• Anne ve/ veya babasının yokluğu,
• Gazi ve Şehit çocukları,
• Eski bursiyerler,
• Okulunda başarılı olması (Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin bursları kesilir.)

Burs Başvuruları
Burs Almak İsteyen Üniversite Öğrencilerinin Bizzat Kendileri, İlk Ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Aile Yakınları Veya Velileri, Vakıf Web Sayfasından Veya Vakıf Adresine Gelerek Bizzat Başvuru Yaparlar. Bu Başvurular Arasından Asil Ve Yedek Olmak Üzere Bursiyer Seçimi Yapılır. Burs Kazananlar, Başvuru Süresinin Tamamlanmasının Ardından En Geç İki Hafta İçerisinde Vakıf Yönetimince Talep Edilen Burs İstek Formunu Doldurup İmzalayarak, İstenen Belgelerle Birlikte Vakıf Yönetimine Teslim Ederler Veya Posta İle Gönderirler.

Bursa Hak Kazananların İlanı
Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, Vakfın web sitesinde en geç 15 Ekim tarihine kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerden İstenilen Belgeler
(Yeni Bursiyerler İçin)
1. Taahhütname
2. 1 adet fotoğraf.
3. Muhtar İkametgah Belgesi.
4. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir).
5. Öğrenci olduğunu gösterir ve Vakıf adına atfen yazılmış ilgili Eğitim Kurumundan alınacak öğrenci belgesi.
6. Sınav sonuç belgesi fotokopisi (SBS, ÖSS, ALES vb.)
7. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlidir.)
8. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi.
9. Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge.
10. Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi
11. Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi.

Bursu Yenilenen Öğrencilerin Temin Etmesi Gereken Evraklar
(Eski Bursiyerler İçin)
1. Taahhütname
2. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)
3. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
4. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlidir.)
Evraklar SAYTEV adresine posta, kargo, elden teslim vb yollarla ulaştırılmalıdır.

Web Sitesi: http://www.saytev.org/
İlköğretim Burs Başvurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ