05.06.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

JTR Mücevher Tasarım Yarışması Başvuruları

JTR Mücevher Tasarım Yarışması Başvuruları

JTR Mücevher Tasarım Yarışması Başvuruları

JTR Mücevher Tasarım Yarışması İstanbul Maden Ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Bünyesinde Yer Alan Mücevher İhracatçıları Birliği Tarafından Düzenlenmektedir. Yarışma Profesyonel Ve Öğrencilerin Katılımına Açıktır. Yarışmaya Her Katılımcı Bir Eser İle Katılabilir.

Yarışma Başvuruları İki Aşamalı Olarak Alınacak. Birinci Aşama Online Başvuru, İkinci Aşama Eserlerin Posta Gönderimi.

Yarışma Para Ödülleri

Yarışmada İlk 3’e Giren Eserlerin Tasarımcıları Ödüllendirilecektir.
Yarışma Seçici Kurulu Yarışma Kriterlerine Uygun Yeterli Sayıda Tasarım Olmaması Durumunda Seçilecek Eser Adedi Konusunda Jüri Toplantısında Karar Alma Hakkını Saklı Tutar.

Birincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 75 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 50 Bin Türk Lirası

Ads

Birinciye;
• NFT Sertifikası
-Metaverse ve NFT dünyasında yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz, gelir elde edeceğiniz ödüllü tasarımınızın NFT Sertifikası.
• Medya İletişim Paketi
-İş dünyası ve yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünürlük

Yarışmanın Konusu Ve Kategoriler
Konu: Altından ve/veya değerli taşlardan mamul mücevher tasarımı.

Tema: Next Horizon

Yarışmacılar yalnız bir tasarımı ile bir kategoride katılabilecekler.

Yarışmacılar NEXT HORİZON teması ile ‘’özgünlük ”, ”yenilikçilik’ ‘satılabilirlik” üretilebilirlik” ve ”temaya uygunluk” niteliklerinde tasarımları ile yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmanın Amacı
• Altın takı ve mücevher tasarımında yaratıcılığı teşvik ederek çarpıcı, çağdaş tasarımların yaratılması için platform yaratmak,
• Türk mücevherinde katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek,
• Genç, başarılı, yaratıcı, dinamik tasarımcıların sektöre kazandırılmasına katkıda bulunmak.

Yarışma Organizatörü
Yarışma, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
a) Yarışma profesyonel ve öğrencilerin katılımına açıktır. Tüm tasarımlar tek kategoride değerlendirilecektir.

b) Bir yarışmacı bir eser ile yarışmaya katılabilecektir.

c) Önceki yıllarda Mücevher Tasarım Yarışmalarına katılmış ve tasarımları yarışmadan diskalifiye edilen tasarımcılar yarışmaya katılamaz.

d) Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılır; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.

e) Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyal kullanılabilecektir.

f) Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Bu durumla karşı karşıya gelmemiz halinde, konuyu seçici kurul değerlendirecektir.

g) İMMİB çalışanları, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ve görevlileri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

h) Jüri gerekli gördüğü takdirde yarışmada finale kalan tasarımcıların kurul önünde uygulamalı çizim yapmalarını isteyebilir ve mülakat yapabilir.

i) Ticaret Bakanlığı tarafından 2008-2 Tebliği çerçevesinde ki yarışmalarda tasarım desteği alan mücevher sektöründeki iş birliği kuruluşlar tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı, 13. Mücevher Tasarım Yarışmasına katılım sağlayamaz.

j) Daha önceki Mücevher Tasarım Yarışmalarında birincilik derecesi almış kişiler yarışmaya katılamaz.

k) Finalist eserler için, üretim aşamasında teknik mekanik zorunluluklar hariç tasarıma birebir sadık kalınacaktır.

l) Yarışmaya katılanlar, şartnameyi okumuş ve kabul etmiş olurlar.

Yarışmaya Katılım Şekli Ve Gerekli Belgeler:
Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir;

1. Online Başvuru: Yarışma katılımcılarının öncelikle Mücevher İhracatçıları Birliği’nin yarışma için hazırladığı web sitede (designer.turkishjewellery.org) yer alan “Tasarımcı Girişi”nden tasarımcı portalına giriş yaparak portalda profil oluşturması gerekmektedir. Portala giriş yapınca görülebilen “13. Mücevher Tasarım Yarışması” butonuna tıkladıktan sonra 3 adet paftanın görsellerini yükleyerek ve katılım şartlarını okuyup onayladığına dair onayını verdiği butonu tıklayıp online başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. Katılımcılara, sistem tarafından her bir başvuru için özel olarak üretilen rumuz verilecektir.
Bu rumuzlar unutulmamalıdır. Online başvurusunu süresi içinde tamamlamayan veya yarışma pafta görsellerini online sisteme yüklemeyen katılımcıların tasarımı yarışmaya kabul edilmeyecektir. Online başvurunun onaylandığına dair Birliğimiz tarafından katılımcıya e-mail gönderilecektir. Bu e-mailde şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiğine dair taahhütname ve zarf etiketi bulunacaktır.

– Katılımcı tarafından taahhütnamenin bir adet yazıcı çıktısı alınacak, doldurulup imzalanacaktır ve kimlik zarfına konacaktır.

-Zarf etiketi ise başvuru zarfı hazırlamada kullanılacaktır.

-Başvuru zarfı, pafta veya kimlik zarfı üzerinde tasarımcıya ait hiçbir bilgi yer alamaz. Sadece rumuz bilgisi zarfların ve paftaların arka kısmına yazılacaktır.

2. Başvuru Zarfı: Online başvuru onaylandıktan sonra e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak, herhangi bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline getirilecektir. Başvuru zarfında başka işaret bulunmayacaktır. Başvuru zarfı içine

– bir adet kimlik/pasaport zarfı,

– bir adet pafta zarfı konulacaktır.

3. Kimlik/Pasaport Zarfı: Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisinin, özgeçmişin ve onay
mailinde gönderilmiş olan taahhütnamenin konduğu bir zarftır.

4. Pafta Zarfı: Tasarımlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır. Kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok desteği ile pafta haline getirilmelidir.

Paftalardan:
1. Pafta: Artistik çizim (son sunum) paftası olacaktır.
2. Pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yapıldığı, teknik üretim yöntemlerinin belirtildiği ve bağlantı ya da kilit sistemlerinin çözümlenmiş olarak sunulduğu pafta olacaktır.
3. Pafta: Tasarımın esinlenme, çıkış noktasının anlatıldığı öykü panosuna bu kısımda yer verilecektir.

Paftaların arka sağ üst köşesine online başvurudan alınan rumuzların yazılması gerekmektedir.

Başvuru zarfının üzerine e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak başvuru adresine gönderilecektir.

Başvuru Zarfı Teslim Adresi:
Başvuru zarfının aşağıdaki adrese gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir.
AYYILDIZ TANITIM VE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI TİC. LTD. ŞTİ.
ORTAKÖY MAH. AMBARLIDERE YOLU SOK. LOTUS WORLD NO:6/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Telefon: 0544 488 19 19

Yarışma Takvimi
Elektronik Kayıt Tarihleri: 14 Ekim – 23 Aralık 2022
Fiziki Paftaların Son Teslim Tarihi: 30 Aralık 2022
Jüri Toplantısı: 5 Ocak 2023
Üretilmiş Finalist Eserlerin Teslimi: 9 Mart 2023
Final Jüri Toplantısı: 14 Mart 2023
Ödül Töreni: 17 Mart 2023

-İstanbul Mücevher Fuarı ile eş zamanlı yapılması planlanan Ödül Töreni ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.
Üretilmek üzere seçilen finalist eserler sosyal medyada ve turkishjewellery.org ve www.mucevhertasarimyarismasi.com.tr web sitelerinde ilan edilecektir.

Değerlendirme Ölçütleri
Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımların konuya bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini taşıyıp taşımadıkları öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yapı ve estetik kriterleri aranacaktır. Üretilmesi zor veya mümkün olmayan eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda uzman seçici kurul üyeleri karar verecektir.

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir;

Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması,

İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması,

Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun ve kullanılabilir olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi,

hracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması,

Genel ve Mekanik Aksam Estetiği: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması, mekanik açıdan görsel bütünlük, çekicilik, duygulara hitap.

Değerlendirme Sonuçları
Finale kalan tasarımlar, Mücevher İhracatçıları Birliği yayınları, sosyal medya ve aktivitelerinde tasarımcısının detaylarıyla birlikte yer alarak mücevher takı üreticilerine duyurulacaktır.

Yarışma Sekretaryası Ve İletişim Bilgileri
Yarışma ile ilgili tüm iletişim aşağıda bilgisi verilen firma ve verilen iletişim bilgilerinden yapılacaktır.
AYYILDIZ TANITIM VE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI TİC. LTD. ŞTİ.
ORTAKÖY MAH. AMBARLIDERE YOLU SOK. LOTUS WORLD NO:6/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Telefon: 0544 488 19 19
E-mail: info@ayyildiz.pro
E-mail: tasarim@jtr.org

Diğer Hususlar
Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır. Ödül kazanan projelerin telif hakları ve korunması konusu proje sahibi tasarımcılara aittir. Birlik, gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir.
Yarışma kapsamında Birlik tarafından teslim alınan proje ve belgeler iade edilmeyecektir.
Birlik, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.
Birlik yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
Yarışma şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ