06.10.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Gap Yeşil İnovasyon Proje Yarışması

Gap Yeşil İnovasyon Proje Yarışması

Gap Yeşil İnovasyon Proje Yarışması

5. Gap Yeşil İnovasyon Proje Yarışması Başvuruları Başladı. Gap Bölgesi Sürdürülebilir Yenilikçilik Ve Kolay Çözüm Yarışması 5. Gap Yeşil İnovasyon (GYİ). Yarışması Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ve Sürdürülebilir Ekoloji Ve Çevre Kategorilerinde Yapılacak.

Yarışma Ödülleri

Ortaokul Öğrenci Ödülleri
Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kategorisi

Birincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Laptop
İkincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Tablet
Üçüncülük Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Akıllı Saat
Danışman Öğretmenler Sadece Yurtiçi Bilim Kampına Katılacaktır.

Sürdürülebilir Ekoloji Ve Çevre Kategorisi
Birincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Laptop
İkincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Tablet
Üçüncülük Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Akıllı Saat
Danışman Öğretmenler Sadece Yurtiçi Bilim Kampına Katılacaktır.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Lise Öğrencileri Ödülleri
Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kategorisi

Birincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Laptop
İkincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Tablet
Üçüncülük Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Akıllı Saat
Danışman Öğretmenler Sadece Yurtiçi Bilim Kampına Katılacaktır.

Sürdürülebilir Ekoloji Ve Çevre Kategorisi
Birincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Laptop
İkincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Tablet
Üçüncülük Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Akıllı Saat
Danışman Öğretmenler Sadece Yurtiçi Bilim Kampına Katılacaktır.

Üniversite Öğrencileri Ödülleri
Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliği Kategorisi
Birincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Laptop
İkincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Tablet
Üçüncülük Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Akıllı Saat

Sürdürülebilir Ekoloji Ve Çevre Kategorisi
Birincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Laptop
İkincilik Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Tablet
Üçüncülük Ödülü Yurtiçi Bilim Kampı Artı Akıllı Saat

Bilim Kampı
Yarışmayı yapan kurum tarafından dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenlerinin her şey dahil tüm imkan ve olanaklara sahip olan Pandemi önlemlerine dikkat edilerek öğrencilere ; bilimsel etkinlikler , STEM etkinlikleri ,Astronomi etkinlikleri, Doğa etkinlik ve yürüyüşleri , Oryantiring, Drama ve benzeri etkinliklerle zenginleştirilmiş 1 hafta sürecek bilim kampıdır.

Başvuru Koşulları
Yarışmaya sadece GAP Bölgesi illerinden katılım sağlanacaktır.
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Mardin
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak

• Yarışmaya devlet okulları, özel okullar ve bilim sanat merkezlerindeki tüm ortaokul/lise öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya 9 GAP İlinde yer alan Üniversitelerden öğrenciler katılabilir.
• Yarışmaya her öğrenci en fazla 3 (üç) proje ile başvurabilir.
• Bir projede 1 öğrenci görev alabilir.
• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir.
• Bir danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
• Üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu projelerde danışmanlık zorunluluğu yoktur.
• Ortaokul ve lise öğrencileri yarışma projelerinde danışman zorunludur.
• Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilir.

5.Gap Yeşil İnovasyon Proje Süreci

Projelerin Sisteme Girilmesi
Projeler web sitesinde yer alan şablona uygun bir şekilde doldurulur ve video çekimi gerçekleştirilir.

Projelerin Ön Değerlendirmeye Girmesi
Projeler değerlendirici jüriler tarafından kör değerlendirme mantığı ile puanlandırılarak finalist 25 proje belirlenir.

Projelerin Final
Değerlendirmesine Girmesi
Finalist 25 proje jüri üyeleri önünde projelerini sergileyerek anlatım gerçekleştirilir.

Proje Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz.
• Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
• Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış alan seçimi yapılması (örneğin; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanında başvuru yapılması gereken projenin Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre alanında başvuru yapılması),
• Hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi,
• İnsanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması,
• Projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması,
• Canlılara zarar verebilecek faaliyetlerde bulunulması,
• Kan veya doku alınması,
• Ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi,
• Sağlığı tehdit eden deneyler yapılması vb. uygulamalar yarışmadan elenme sebeplerindendir.
• Proje özeti ve raporu, video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru Yöntem ve Teknikleri

Yarışma proje rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 1 Şubat 2022 tarihinde başlar ve 30 Nisan 2022 tarihinde, saat 23.59’da sona erer. Başvurular; http://harusem.harran.edu.tr/ http://www.urfastem.gov.tr/ veya http://www.gapgreen.org adresinden online olarak yapılır.

Başvuruda proje özeti (en az 250, en fazla 750 kelime) ve proje raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde Word veya PDF formatında sisteme yüklenir. Projeye ait video kaydı sisteme eklenmesi zorunludur. Proje ile ilgili video eklemek için, herhangi bir bulut sisteme değerlendiricilerin erişebileceği şekilde videoyu yükleyip başvuru sayfasında gerekli yere linki bildirmesi gerekmektedir.

Başvuru tarihleri içeresinde, online başvuru yapıldıktan sonra değişiklik yapmak isteyen yarışmacılar onayı kaldırıp değişikliklerini yaptıktan sonra tekrar onayla butonuna basmalıdır, aksi takdirde projesi sistemde görünmeyecek ve elenecektir. Başvuru sistemi kapandıktan sonra başvuru ile ilgili (proje, öğrenci, danışman vs.) değişiklik talepleri kabul edilmez. Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru yapılamaz.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Yarışma alanında uzman akademisyenler ve farklı kurumlardaki proje uzmanı jüri üyeleri tarafından yürütülür ve değerlendirilir. Ön değerlendirme sonunda finale kalmaya hak kazanan 25 ortaokul, 25 lise ve 25 üniversite düzeyinde proje Pandemi önlemleri kapsamında online sergilenecektir. Jüri üyelerinin katılımıyla kazananlar belirlenecektir.

Sisteme yüklenen projeler yarışma şartnamesi/ değerlendirme kriterleri başlığında belirtilen puan değerlerine göre jüriler tarafından ön değerlendirme yapılır.

Yarışma Değerlendirme Kriterleri
Özgünlük: 20 Puan
Kullanılan Bilimsel Yöntem: 10 Puan
Projenin Yapılabilirliği: 10 Puan
Projenin Yaygın Etkisi ve Bütçesinin Uygunluğu: 10 Puan
Projenin Sunumu: 20 Puan
Projenin Hazırlanmış Olması ve Yararlılığı: 20 Puan
Sonuç ve Açıklık: 10 Puan

Başvuruların Değerlendirilmesi

Finale kalan yarışmacılara projelerini geliştirmelerine yönelik -Mentor (Danışmanlık)- desteği sağlanacaktır. Finale kalan yarışmacılar projelerini tanıtacak 10 dakikalık sunum hazırlamaları gerekmektedir. Online platformda Jürilerin katılımıyla dereceye giren projeler seçilecektir. Ödül alan öğrenci ve danışman öğretmene şartnamede belirtilen ödül ve katılım belgesi verilir. İl dışından projesi dereceye giren ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin ve danışman öğretmenlerinin ulaşım ve konaklamaları yarışma ekibi tarafından karşılanacaktır.

Yarışma ile ilgili yazılı belgeler, organizasyon komitesi tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanlar sisteme girecekleri e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi http://www.turkpatent.gov.tr/ adresinden edinilebilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır. Değerlendirme sonucuna itiraz kabul edilmez. Yarışma organizasyon komitesi, yarışma ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir.

Yarışma Kategorileri

1)Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
Yenilenebilir Enerji
-Güneş Enerjisi
-Rüzgâr Enerjisi
-Jeotermal Enerji
-Hidroelektrik Enerji
-Biyokütle Enerjisi

Tarımsal Sulama ve Kurutmada Enerji Verimliliği

İnşaat/ Konut/ Bina sektörlerinde Enerji Verimliliği

Eko – Turizm

Ulaşımda Yenilikçi Taşıma ve Enerji Verimliliği

Sanayide Temiz Üretim ve Enerji Verimliliği

Enerji Tasarruf Projeleri

Diğer ………….

2)Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre
Ekosistemdeki hassas dengelerin korunması
Çölleşme ile Mücadele
Sürdürülebilirlik ve Kentsel Gelişme
Geri Dönüşüm ile İlgili Projeler
Akıllı Tarım Projeleri
Yapay Zeka ve Ekoloji
Big Data (Büyük Veri) ve Ekoloji
IoT ve Ekolojik Çevre
Diğer………….

Yarışma Takvimi
Son Başvuru 30 Nisan 2022.
Ön Değerlendirme Sonuçları: 10 Mayıs 2022
Dereceye Girenlerin Açıklanması: 17 Mayıs 2022
Ödül Töreni: 22 Mayıs 2022

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ