28.09.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Başvuruları

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2020 12. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı. “12.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-20)”, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Tarafından; Ulusal Ölçekte Tümü İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencilerine, Ön-Lisans, Lisans Öğrencilerine, Profesyonel Ve Akademisyen Tasarımcılara Açık Olarak Dört Farklı Temada Düzenlenmektedir.

Bunlar:
1. Ev Mobilyaları: Yaşam mekânlarına yönelik mobilyalar (salon takımı, oturma grubu, yatak odası takımı, yemek odası takımı, çocuk odası takımı, koltuk, kanepe, sehpa, yatak, şifonyer, büfe, komodin, masa, sandalye, dolap, ev dekorasyonunda farklı iç mekan çözümleri, puf, oyuncak vb. ürünler). Çağdaş çizginin
gereklerine uygun, ihraç potansiyeline sahip, katma değer yaratan ve sektöre ışık tutabilecek ürünler olması gerekmektedir.

2. Ofis Mobilyaları: Çalışma ortamı sistemleri veya geleceğin ofisleri için yeni çözümler (masalar, çalışma grupları, bekleme koltuğu, bölücü panel sistemleri, tamamlayıcılar vb. ürünler). Çağdaş çizginin gereklerine ve teknolojik değişime ayak uydurabilecek, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler olması gerekmektedir.

3. Mutfak ve Banyo Mobilyaları: Mutfak (mutfak mobilyası takımı, mutfak dolabı, modüler depolama birimleri ve masa-sandalye) veya banyo (banyo mobilyası takımı, banyo dolabı, sıhhi ürünlerle uyumlu mobilya birim ve sistemleri). Hijyenik, dayanıklı, ergonomik, fonksiyonel, gelişen teknolojinin sağladığı yenilikleri kullanan ve küçülen mekân sorunlarına da çözüm bulabilecek ürünler olması gerekmektedir.

4. Akıllı Mobilyalar: Ar-Ge projeleri ile teknolojik detaylarla güçlendirilmiş inovatif mobilya tasarımları. Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması amacıyla açılan bu temada ev, ofis, mutfak- banyo gibi bir sınırlama olmadan tüm mobilya çeşitlerine yönelik projelerin geliştirilmesi mümkündür. Tekno-İnteraktif-Akıllı Mobilya temasında projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı, dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Söz konusu tema ile Ar-Ge projeleri ile yüksek teknoloji kullanılan, teknolojik detaylarla güçlendirilmiş mobilya tasarımlarının da sektöre kazandırılması hedeflenmektedir. Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması için açılan bu önemli kategori, yüksek teknoloji kullanımıyla mobilya
sektörüne yönelik Ar-Ge projelerinin ortaya çıkarılmasına ön ayak olmak gibi önemli bir amaca hizmet etmektedir. Bu nedenle, “Akıllı Mobilya” temasında projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı, dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir.

Tasarımı yapılan ürünler için sunulacak projelerde malzeme olarak ahşap, metal, cam, plastik, her türlü tekstil malzemeleri, gerekli görülen tüm aksesuarlar ve diğer teknolojik malzemeler kullanılabilecektir. Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu çerçevede; hazırlanacak tüm proje sunumları ve raporlarının tema ile uyumu ve kullanılacak malzemelerin şartnamedeki ana tema ile örtüşmesi titizlikle değerlendirilecektir. Her tema için geliştirilecek önerilerin; ekolojik değerlere duyarlı, ihraç potansiyeline sahip, çevre dostu tasarımlar ile ürünün sevkiyat, kullanım ve bakım aşamalarında problem çözümlerini ortaya çıkarması beklenmektedir.

Ayrıca, geleceğin mobilyalarını tasarlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizden de ihraç potansiyeline sahip olan hayal ettikleri ev (salon, oturma odası, yatak odası, çocuk odası, banyo, mutfak), ofis (anne veya babalarının çalışma odaları), mutfak-banyo (banyo veya mutfakları) ve akıllı mobilyayı çizmeleri beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
1. Yarışmada;
• “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,
• “Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve
• “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori ile
• “Ev Mobilyaları”
• “Ofis Mobilyaları”
• “Mutfak-Banyo Mobilyaları” ve
• “Akıllı Mobilyalar” olmak üzere 4 ayrı tema bulunmaktadır.

2. Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hali hazırda ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan ve bunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

3. Yarışmanın “Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hali hazırda üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile mobilya tasarımı ve/veya üretimi ile ilgili bölümlerinde okuyan veya mobilya tasarımı ile ilgilenen ve ön lisans- lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

4. Yarışmanın “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı ile mobilya tasarımı ve üretimi ile ilgili bölümlerinden mezun olan (lisansüstü eğitim alan kişiler akademisyen ve profesyonel kategorisinden başvurmalıdır) ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

5. Yabancı uyruklu tasarımcıların yarışmamıza başvuru yapabilmesi ancak grup katılımı ile mümkün olup, grup liderinin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

6. Yarışma tüm temalarda grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Grup lideri hangi “katılım” koşuluna uyuyor ise, ekip o kategoride değerlendirilecektir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda “Grup Lideri”, yarışmaya katılım koşulları olarak değerlendirildiğinde tüm grup üyeleri arasındaki en yüksek statülü yarışmacı olarak belirlenmelidir. Bu şekilde belirlenmediği evrakların incelenmesi sırasında tespit edilen grupların statüsü, gruptaki en yüksek statülü yarışmacının şartlarına göre kabul edilecektir. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.

7. Yarışmacıların;
a- Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
d- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

8. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/ yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

9. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www. designforexport.org) duyurulacaktır.

10. Katılımcılar geriye dönük iki yıl içerisinde aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında ödül almışlarsa bu durumu yarışma paftasının sağ üst köşesinde aldıkları ödül ve ödül aldıkları yarışma adı ile birlikte yazılı olarak belirtmekle yükümlüdürler. Ödül kazanan tasarımın geriye dönük iki yıl içerisinde 2008/2 sayılı Tebliğ’de belirtilen işbirliği kuruluşları tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış olması halinde, derece elde etse dahi ödül verilmez, bu durumun sonradan tespiti halinde halinde verilen ödül geri alınır. Yarışmadan büyük birincilik ödülünü alan yarışmacılar, farklı bir işbirliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında 2 (iki) yıl süresince derece elde etse dahi bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Bu nedenle¸ aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış bir tasarımın yarışmaya başvurması yasaktır.

Yarışma Aşamaları
“12.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci Aşama: Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3 boyutunda, ölçekli, beyaz zeminde ve tek bir sayfadan oluşan pafta ile bir tasarım önerisi istenilmektedir. Yarışmacıların tasarımlarını Birinci Aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür.

İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve İkinci Aşamada yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek, tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenecektir. İkinci Aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport. org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir. Ayrıca, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirileceğinden, İkinci Aşamaya kalan projelerin çizimi 11.05.2020 tarihinde skype aracılığıyla internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışma İlan Tarihi 25 Şubat 2020

Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi 25 Nisan 2020 (Gece 24:00’a kadar)

Seçici Kurul Toplantısı (1.Aşama) 04 Mayıs 2020

İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri için Proje Çizimi Skype Görüşmesi
11 Mayıs 2020 (internet üzerinden yapılacaktır)

İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi 22 Mayıs 2020 (Gece 24:00’e kadar)

Seçici Kurul Toplantısı (2.Aşama) 15 Haziran 2020

Ödül Töreni Tarihi 16 Haziran 2020

Projelerin Sergilenme Tarihleri Kasım 2020 (Türkiye Tasarım Haftası)

Yarışma Ödülleri
“12.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 29 ödül bulunmaktadır.
Sponsor firmaların alınmasına devam edildiğinden söz konusu ödül sayısında artış ya da azalış olması ihtimali
bulunmaktadır. Bu nedenle ödüllerin isimleri şartnameye yazılmamış olup, tüm sponsor firmaların
netleşmesini müteakip ilgili tüm dokümanlara eklenecektir.
Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini,
ödül töreni sırasında temsili çek şeklinde teslim alacak ve tören sırasında veya sonrasında hesap numaralarını
temsili çeklerini göstererek yetkililere bildirmeleri halinde törenden 15 gün sonra hesap numaralarına
ödül tutarları havale yoluyla yatırılacaktır. Grup halinde katılım sonucu ödül alanlara ödül tutarı
eşit oranda bölünerek her bir grup üyesinin hesabına ayrı ayrı yatırılacaktır.

1) EV MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ
Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 20.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 10.000 TL
• Ersa Altın Ödülü : 5.000 TL
• Lazzoni Altın Ödülü : 5.000 TL
• Mikodam Altın Ödülü : 5.000 TL

2) OFİS MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ
Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 20.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 10.000 TL
• Atagür Altın Ödülü : 5.000 TL
• Bürotime Altın Ödülü : 5.000 TL
• Madeş Altın Ödülü : 5.000 TL

3) MUTFAK VE BANYO MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ
Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 20.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 10.000 TL
• Kastamonu Entegre Altın Ödülü : 5.000 TL
• Erpa Orman Sanayi Ürünleri Altın Ödül : 5.000 TL

4) AKILLI MOBİLYALAR TASARIM ÖDÜLLERİ
Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 20.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 10.000 TL
• Gentaş Altın Ödülü : 5.000 TL
• Nurus-Nurettin Usta Altın Ödülü : 5.000 TL

5) GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİ YARATICI ÇÖZÜMLERE TEŞVİK KATEGORİSİ
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü : 2.000 TL
• Atagür Altın Ödülü : 1.000 TL
• Bürotime Altın Ödülü : 1.000 TL
• Erpa Orman Sanayi Ürünleri Altın Ödül : 1.000 TL
• Ersa Altın Ödülü : 1.000 TL
• Gentaş Altın Ödülü : 1.000 TL
• Kastamonu Entegre Altın Ödülü : 1.000 TL
• Lazzoni Altın Ödülü : 1.000 TL
• Madeş Altın Ödülü : 1.000 TL
• Mikodam Altın Ödülü : 1.000 TL
• Nurus-Nurettin Usta Altın Ödülü : 1.000 TL

NOT: 1) Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir.
2) İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Ödülleri farklı şekilde düzenlenmiş olup, çizilecek tasarıma göre
adlandırılacaktır. Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi
verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade
etmektedir.

Yarışma Sonuçları
Birinci Aşamada dereceye giren yarışmacıların rumuzları 05 Mayıs 2020 tarihinde www.designforexport.
org ve www.oaib.org.tr internet sitelerinde açıklanacaktır.
İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ise 16 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde
açıklanıp, ödül töreni sonrasında en geç beş iş günü içinde Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü
WEB sitelerinde (www.designforexport.org, www.oaib.org.tr) ilan edilecektir.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Ön Lisans-Lisans Öğrencileri / Akademisyen Ve Profesyonel Kategorisi Başvurusu İçin Tıklayın.
İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Kategorisi Başvurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ