<style>.lazy{display:none}</style>14. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları
04.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

14. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Başvuruları

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma İlkokul, Ortaokul, Lise, Ön Lisans, Lisans Öğrencileri Ve Akademisyen Ve Profesyonel Kategorilerde Yapılacak.

Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını sağlamıştır. Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, değişen ev, ofis ve mutfak banyoların gelecekte kullanacağımız mobilyalara nasıl yansıyacağını öngörmek ve ihracat potansiyeli taşıyan yaratıcı tasarımları ortaya çıkarmak amacıyla “14.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (UMTY)” nı düzenlemektedir. Bu yarışma, sektörün imkân ve sıkıntılarını, avantaj haline dönüştürecek ve mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretecek tasarımlara yönelik olarak açılmıştır.

Yarışmanın Amaçları Ve Hedefleri
“14.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-23)”, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’de mobilya sektörünün ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışmasıdır.
Bu kapsamda, bu tasarım yarışmasının 4 temel amacı vardır:

Birinci Amaç: Türk mobilya sanayiinin geleceğinin başarısı bakımından çok önemli olan “kültürel ve ticari kimliğin” mobilya tasarımı konusundaki önemini ortaya koymaktır.

İkinci Amaç: Başarılı bir ürün tasarımı demek, “sadece güzel görünüşlü bir ürün tasarlamak değil” bütün dünyadaki tüketicilerin değişik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve çok değişken kimliklere dönüşebilen mobilyayı tasarlayarak üretmek demektir. Bu nedenle yarışmamızın ikinci amacı, anlatılan nitelikte tasarlanan mobilyaları ortaya çıkarmaktır.

Ads

Üçüncü Amaç: Bu tasarım yarışması ile Türkiye’deki endüstri tasarımı eğitimine gerçekçi bir boyut eklemektir. Endüstri için ürün tasarlamak, “güzel olmakla birlikte, uzun süreli ticari başarılara imza atacak” tasarımları, Türk mobilya sanayiinin gerçek potansiyeli ile birleştirerek özgün çözüm üretebilmesini sağlamaktır.

Dördüncü Amaç: Yarışmaya orta eğitim öğretmenleri ve öğrencilerini de davet ederek “Design for Export” gerçeği ile tanışmalarını sağlamaktır. Hiç kuşkusuz bu öğrencilerimiz henüz genç kuşaklardır. Ancak eğitimlerinin bu döneminde, yaratıcılık ve ticari düşüncelerle birlikte “Design for Export” hedefi ile de karşılaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu temel amaçlara ilave olarak yarışmanın amaçları arasında;
• Türk mobilya sanayinin, geleceğinin başarısı bakımından, tasarım konusunun önemini ortaya koymak,
• Beğenilme, verimlilik ve kar olmaz ise sektörümüzün hayatta kalamayacağı düşünülürse; başarı, strateji, talepler, bedeller, teknoloji ve mühendislikler gibi farklı disiplinlerin bileşeninden oluşan TASARIM olgusuna vurgu ve katkı yapmak,
• İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün, estetik, işlevsel, rasyonel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan mobilya tasarımlarını yapabilen tasarımcıları mobilya sektörüne kazandırmak,
• Türkiye’deki üretici firmalar ile profesyonel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,
• Geleceğin tasarımcıları olabilecek yetenekteki çocukların gerçek tasarım hedeflerine yönlendirilmesini sağlamak,
• Mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
• Sektörün imkân ve sorunlarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
• Sektörün küresel gelişimine katkıda bulunmak,
• Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
• İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
• Geleceğin mobilya pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak yer almaktadır.

Yarışmanın Temaları
“14.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-23)”, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından; ulusal ölçekte tümü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, ön-lisans, lisans öğrencilerine, profesyonel ve akademisyen tasarımcılara açık olarak dört farklı temada düzenlenmektedir. Bunlar:

1. Ev Mobilyaları: Yaşam mekânlarına yönelik mobilyalar (salon takımı, oturma grubu, yatak odası takımı, yemek odası takımı, çocuk odası takımı, koltuk, kanepe, sehpa, yatak, şifonyer, büfe, komodin, masa, sandalye, dolap, ev dekorasyonunda farklı iç mekan çözümleri, puf, oyuncak vb. ürünler). Çağdaş çizginin gereklerine uygun, ihraç potansiyeline sahip, katma değer yaratan ve sektöre ışık tutabilecek ürünler olması gerekmektedir.

2. Ofis Mobilyaları: Çalışma ortamı sistemleri veya geleceğin ofisleri için yeni çözümler (masalar, çalışma grupları, bekleme koltuğu, bölücü panel sistemleri, tamamlayıcılar vb. ürünler). Çağdaş çizginin gereklerine ve teknolojik değişime ayak uydurabilecek, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler olması gerekmektedir.

3. Mutfak ve Banyo Mobilyaları: Mutfak (mutfak mobilyası takımı, mutfak dolabı, modüler depolama birimleri ve masa-sandalye) veya banyo (banyo mobilyası takımı, banyo dolabı, sıhhi ürünlerle uyumlu mobilya birim ve sistemleri). Hijyenik, dayanıklı, ergonomik, fonksiyonel, gelişen teknolojinin sağladığı yenilikleri kullanan ve küçülen mekân sorunlarına da çözüm bulabilecek ürünler olması gerekmektedir.

4. Akıllı Mobilyalar: Ar-Ge projeleri ile teknolojik detaylarla güçlendirilmiş inovatif mobilya tasarımları. Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması amacıyla açılan bu temada ev, ofis, mutfak-banyo gibi bir sınırlama olmadan tüm mobilya çeşitlerine yönelik projelerin geliştirilmesi mümkündür. Tekno-İnteraktif-Akıllı Mobilya temasında projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı, dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir. Söz konusu tema ile Ar-Ge projeleri ile yüksek teknoloji kullanılan, teknolojik detaylarla güçlendirilmiş mobilya tasarımlarının da sektöre kazandırılması hedeflenmektedir. Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması için açılan bu önemli kategori, yüksek teknoloji kullanımıyla mobilya sektörüne yönelik Ar-Ge projelerinin ortaya çıkarılmasına ön ayak olmak gibi önemli bir amaca hizmet etmektedir. Bu nedenle, “Akıllı Mobilya” temasında projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı, dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir.

Tasarımı yapılan ürünler için sunulacak projelerde malzeme olarak ahşap, metal, cam, plastik, her türlü tekstil malzemeleri, gerekli görülen tüm aksesuarlar ve diğer teknolojik malzemeler kullanılabilecektir. Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu çerçevede; hazırlanacak tüm proje sunumları ve raporlarının tema ile uyumu ve kullanılacak malzemelerin şartnamedeki ana tema ile örtüşmesi titizlikle değerlendirilecektir. Her tema için geliştirilecek önerilerin; ekolojik değerlere duyarlı, ihraç potansiyeline sahip, çevre dostu tasarımlar ile ürünün sevkiyat, kullanım ve bakım aşamalarında problem çözümlerini ortaya çıkarması beklenmektedir.

Ayrıca geleceğin mobilyalarını tasarlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizden de ihraç potansiyeline sahip olan hayal ettikleri ev (salon, oturma odası, yatak odası, çocuk odası, banyo, mutfak), ofis (anne veya babalarının çalışma odaları), mutfak-banyo (banyo veya mutfakları) ve akıllı mobilyayı çizmeleri beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

1. Yarışmada;
• “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,
• “Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve
• “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori ile
• “Ev Mobilyaları”
• “Ofis Mobilyaları”
• “Mutfak-Banyo Mobilyaları” ve
• “Akıllı Mobilyalar” olmak üzere 4 ayrı tema bulunmaktadır.

2. Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hali hazırda ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan ve bunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

3. Yarışmanın “Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hali hazırda üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile mobilya tasarımı ve/veya üretimi ile ilgili bölümlerinde okuyan veya mobilya tasarımı ile ilgilenen ve ön lisans- lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

4. Yarışmanın “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı ile mobilya tasarımı ve üretimi ile ilgili bölümlerinden mezun olan (lisansüstü eğitim alan kişiler akademisyen ve profesyonel kategorisinden başvurmalıdır) ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

5. Yabancı uyruklu tasarımcıların yarışmamıza başvuru yapabilmesi ancak grup katılımı ile mümkün olup, grup liderinin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

6. Yarışma tüm temalarda grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Grup lideri hangi “katılım” koşuluna uyuyor ise, ekip o kategoride değerlendirilecektir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda “Grup Lideri”, yarışmaya katılım koşulları olarak değerlendirildiğinde tüm grup üyeleri arasındaki en yüksek statülü yarışmacı olarak belirlenmelidir. Bu şekilde belirlenmediği evrakların incelenmesi sırasında tespit edilen grupların statüsü, gruptaki en yüksek statülü yarışmacının şartlarına göre kabul edilecektir. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.

7. Yarışmacıların;
a- Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
d- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

8. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.designforexport.org) duyurulacaktır.

9. Katılımcılar geriye dönük iki yıl içerisinde aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında ödül almışlarsa bu durumu yarışma paftasının sağ üst köşesinde aldıkları ödül ve ödül aldıkları yarışma adı ile birlikte yazılı olarak belirtmekle yükümlüdürler. Ödül kazanan tasarımın geriye dönük iki yıl içerisinde 2008/2 sayılı Tebliğ’de belirtilen işbirliği kuruluşları tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış olması halinde, derece elde etse dahi ödül verilmez, bu durumun sonradan tespiti halinde halinde verilen ödül geri alınır. Yarışmadan büyük birincilik ödülünü alan yarışmacılar, farklı bir işbirliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında 2 (iki) yıl süresince derece elde etse dahi bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Bu nedenle¸ aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış bir tasarımın yarışmaya başvurması yasaktır.

Yarışmanın Aşamaları
“14.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

– Birinci Aşama: Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3 boyutunda, ölçekli, beyaz zeminde ve tek bir sayfadan oluşan pafta ile bir tasarım önerisi istenilmektedir. Yarışmacıların tasarımlarını Birinci Aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür.

-İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve İkinci Aşamada yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek, tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenecektir. İkinci Aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

Ayrıca, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirileceğinden, İkinci Aşamaya kalan projelerin çizimi 06.03.2023 tarihinde internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

Yarışma ödülleri
“14.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 33 ödül bulunmaktadır. Sponsor firmaların alınmasına devam edildiğinden söz konusu ödül sayısında artış ya da azalış olması ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle ödüllerin isimleri şartnameye yazılmamış olup, tüm sponsor firmaların netleşmesini müteakip ilgili tüm dokümanlara eklenecektir.

Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini, ödül töreni sırasında temsili çek şeklinde teslim alacak ve tören sırasında veya sonrasında hesap numaralarını temsili çeklerini göstererek yetkililere bildirmeleri halinde törenden 15 gün sonra hesap numaralarına ödül tutarları havale yoluyla yatırılacaktır. Grup halinde katılım sonucu ödül alanlara ödül tutarı eşit oranda bölünerek her bir grup üyesinin hesabına ayrı ayrı yatırılacaktır.

1) Ev Mobilyaları Tasarım Ödülleri

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 35.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 17.500 TL
• Ersa Altın Ödülü: 8.750 TL
• Lazzoni Altın Ödülü: 8.750 TL
• Mikodam Altın Ödülü: 8.750 TL

2) Ofis Mobilyaları Tasarım Ödülleri

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 35.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 17.500 TL
• Atagür Altın Ödülü: 8.750 TL
• Bürotime Altın Ödülü: 8.750TL
• Madeş Altın Ödülü: 8.750 TL

3) Mutfak Ve Banyo Mobilyaları Tasarım Ödülleri

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 35.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 17.500 TL
• Kastamonu Entegre Altın Ödülü: 8.750 TL
• Erpa Orman Altın Ödülü: 8.750 TL
• Öz-Tem Orman Altın Ödülü: 8.750 TL

4) Akıllı Mobilyalar Tasarım Ödülleri
Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 35.000 TL

Ön Lisans-Lisans Öğrencisi Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 17.500 TL
• Gentaş Altın Ödülü: 8.750 TL
• Nurus-Nurettin Usta Altın Ödülü: 8.750 TL

5) Geleceğin Mobilya Tasarımcıları Ödülleri
İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi
• İhracatçı Birliği Büyük Ödülü: 3.500 TL
• Atagür Altın Ödülü: 1.750 TL
• Bürotime Altın Ödülü: 1.750 TL
• Erpa Orman Altın Ödülü: 1.750 TL
• Ersa Altın Ödülü: 1.750 TL
• Gentaş Altın Ödülü: 1.750 TL
• Kastamonu Entegre Altın Ödülü: 1.750 TL
• Lazzoni Altın Ödülü: 1.750 TL
• Madeş Altın Ödülü: 1.750 TL
• Mikodam Altın Ödülü: 1.750 TL
• Nurus-Nurettin Usta Altın Ödülü: 1.750 TL
• Emo Home Altın Ödülü: 1.750 TL
• Sun-Ka Altın Ödülü: 1.750 TL
• Öz-Tem Orman Altın Ödülü: 1.750 TL

Not:
1) Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir.
2) İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Ödülleri farklı şekilde düzenlenmiş olup, çizilecek tasarıma göre adlandırılacaktır. Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

Yarışma Takvimi
Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 7 Şubat 2023 Saat 24:00’a Kadar.
Seçici Kurul Toplantısı (1. Aşama): 17 Şubat 2023
İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri İçin Proje Çizimi Çevrimiçi Görüşmesi: 6 Mart 2023
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi: 31 Mart 2023 (Gece 24:00’a Kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (2.Aşama): 25 Nisan 2023
Ödül Töremi: 31 Mayıs 2023
Projelerin Sergilenme Tarihleri: Aralık 2023 (Türkiye Tasarım Haftası)

Yarışma Sonuçlarının İlanı
Birinci Aşamada dereceye giren yarışmacıların rumuzları 20 Şubat 2023 tarihinde www.designforexport.org ve www.oaib.org.tr internet sitelerinde açıklanacaktır.
İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ise 31 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında en geç beş iş günü içinde Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde
(www.designforexport.org , www.oaib.org.tr ) ilan edilecektir.

Ön Lisans-Lisans Öğrencileri / Akademisyen Ve Profesyonel Kategorisi Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Ön Lisans-Lisans Öğrencileri / Akademisyen Ve Profesyonel Kategorisi Başvurusu İçin Tıklayın.
İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencileri Kategorisi Başvurusu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ