19.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Enerji Bakanlığı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Enerji Bakanlığı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Enerji Bakanlığı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Tübitak Enerji Bakanlığı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması Düzenliyor. Yarışma 4 Kategoride Düzenlenecek.

Yarışma Ödülleri
Değerlendirmeler Sonucunda İlk Üç Dereceyi Alan Öğrenciler Ve Danışman Öğretmenleri İle Teşvik Alan Öğrencilere Aşağıda Belirtilen Ödüller Verilir.

Kazanan Öğrencilere Ödülleri 2023 Yılında Enerji Verimliliği Ve Çevre Dairesi Başkanlığı Tarafından Belirlenen Tarihte Verilecektir. Ödül Töreni Ve Sözlü Sunumlar Covıd-19 Pandemi Sebebiyle Çevrimiçi Yapılabilir.

Öğrenci Ödülleri (Proje/Öğrenci Başına)
Birincilik Ödülü Tablet
İkincilik Ödülü Tablet
Üçüncülük Ödülü Tablet
Teşvik Ödülü Tablet

Öğretmen Ödülleri
Birincilik Ödülü Kol Saati
İkincilik Ödülü Kol Saati
Üçüncülük Ödülü Kol Saati

Sponsorlu

Çağrının Amacı ve Kapsamı
Çağrının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri özellikle Konut, Sanayi, Ulaşım ve Tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekir.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Koşulları
• Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

• Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.

• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

• Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.

• Projeler 2022 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanır.

• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

• Başvuru belgelerinde eksik veya yanlış bilgi verilmesi, başvurusu yapılacak projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru İşlemi
1) Proje Başvuru Formu ile Bilimsel Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu doldurularak proje raporu ile birlikte belirtilen adrese gönderilir. Bu formlar http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-enerji-verimliligi-proje-yarismasi İnternet adresinden temin edilir.

2) Proje Raporu http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirmaprojeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır.

3) Proje Raporu Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu PDF dosyası olarak kaydedilmiş bellek çubuğu veya CD başvuru evrakları ile birlikte gönderilir.

4) 2022 yılı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması başvuruları 4 Mart 2022 tarihinde, saat 17.30’da sona erer.

5) Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime, proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; Konut, Sanayi, Ulaşım, Tarım olmak üzere 4 alanda düzenlenir.

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

1) Projeler önce, ilgili jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda sözlü sunum için uygun görülen projeler final aşamasında Ankara’ya davet edilir.

2) Sözlü sunuma
davet edilen
projeler jüriler tarafından sözlü sunuma alınır. Sözlü sunum sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilir. Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilir. COVID-19 pandemisi sebebiyle proje değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.

3) Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerinsözlü sunuma davet edilmeleri durumunda, her iki öğrencinin de sunumda bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrenci de yarışmadan elenir.

4) Projelerin, öğrencilerin tamamen kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden
kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olması beklenir. Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu, projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca bu durumda olan proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar MEB’e bildirilir. Yarışma sonrasında da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti durumunda yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sunum Tarihleri)

1) Proje Başvuruları yarışmanın son başvuru tarihi olan 4 Mart 2022 tarihi, saat 17.30’a kadar Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı adresine iletilmiş olmalıdır.

2) Sözlü sunumlara katılacak öğrencilere, sunumun yeri ve tarihi e-posta yolu ile bildirilir.

Diğer Hükümler
1) Sözlü sunum için Ankara dışından gelecek öğrencilerin ve okul müdürlüğünce görevlendirilecek bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol ücretleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından ödenir.

2) Sözlü sunuma davet edilen öğrencilerin tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir.

3) Yarışma ile ilgili gerekli belgeler, öğrenci, varsa danışman ve okul müdürlüklerine eposta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanların başvuru formunda belirttikleri e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.

4) Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.

5) Gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

Yarışma Çağrı Metni Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ