08.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Ödüllü Yarışma

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Ödüllü Yarışma

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Ödüllü Yarışma

Rönesans Holding Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Ödüllü Yarışma Başvuruları. Her Yıl Olduğu Gibi Bu Sene De Ana Teması “Sürdürülebilirlik” Olan Yarışmamızın 2022 Konusu İse “Doğadan İlham Alan Tasarımlar-Biyomimikri” Olarak Belirlendi.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 10 Bin Türk Lirası
RGY (Rönesans Gayrimenkul Yatırım) Özel Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Kentsel Gelişim Ve Değerlendirme Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Yenilikçi Fikir Ve Detay Çözüm Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İyi Uygulama Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Görsel Tasarım Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Sosyal Sürdürebilirlik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Sürdürülebilir Ürün Tasarımı Ödülü 10 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Amacı Nedir?
Sürdürülebilir gelecek bilincine, bunu sağlayacak olan genç zihinlerle ilerlemek.
Farkındalık seviyesi yüksek, toplumsal konulara ve çevreye duyarlı gençlerin fonksiyonel, insan ihtiyaçlarını karşılayan ve bunun yanında doğaya saygılı çözümler sunan fikirler üretmelerini teşvik ederek daha iyi yaşam koşulları sağlanmasına katkıda bulunmak ve böylece geleceği şekillendirmek.

Yarışmanın Konusu Ve Teması
Yarışma Konusu Teması

Bu yıl belirlenen tema: Biyomimikri
• Doğa; kendi içerisinde sürdürülebilir ve inovatif çözümler barındırıyor. Zaman içerisinde toplumun ve çevrenin sorunlarına, ihtiyaçlar ışığında çözüm ararken, doğanın süregelen düzeninde sahip olduğu özelliklerden faydalanılabileceği görüldü. İşte bu nedenle doğadan ilham alma prensiplerine dayanan, yenilikçi fikirlerle gelişen Biyomimikri yaklaşımıyla, sürdürülebilir geleceğe dair çözümler üretilmesi amaçlanıyor.
• Biyomimikri kavramı; deneyim ve gözlemle keşfedilen, doğanın sahip olduğu ve geliştirdiği sistemlerin kendi içinde sürekliliği de kanıtlanmış güçlerinin, tasarım ve süreçlerimizde kullanılması esasına dayanır. Bu yaklaşım içerisinde ilham aldığı sistemin sürdürülebilir özelliklerini de kendi içerisinde barındıran daha az enerji tüketen, çevre dostu, adaptasyona açık, süreç ve tasarımlar elde edilmesi hedeflenmektedir.
• Bu anlayış, zaman içerisinde; kendine uyumlu, kaynaklarını koruyan, form ve fonksiyon anlamında kendini taklit eden sürdürülebilir tasarımlar geliştiren tabiatın bugün gündemimizde olan sorunların büyük bir çoğunluğuna aslında zaten çözüm bulmuş olduğu fikrine dayanıyor. Hayvanların, bitkilerin bir mühendis gibi sistemler geliştirerek kendi döngüsünü sağlamak ve yaşam süresini uzatmak için çözümler bulduğu görülüyor. Gelişerek ve evrimleşerek uyum sağlayan, yaşadığı çevrenin kaynak ve koşullarına uygun özelliklerle hayatta kalmanın sırrını keşfeden türlerden öğreneceğimiz çok şey var.
• Doğanın kendi yaşam döngüsünde, varlığını sürdüren her canlının hayatta kalmak ve türünü devam ettirmek için bir dönüşüm yaşadığını söylemek mümkün . Yaşam formlarının karşılaştığı problemlere karşı geliştirdiği özellikler, bizim yaşantımızda karşılaştığımız ortak sorunları da kapsayabiliyor.
• İklim değişiklikleri, doğal afetler, nüfus artışının getirdiği çevresel etkiler gibi sorunlara karşı önlem alma gerekliliği artık tartışılmaz bir gerçek. Doğaya baktığımızda benzer sorunları ele alış ve çözüm yaklaşımlarının referans alınarak kendi sorunlarımıza çözümler üretebileceğimizi düşünüyoruz.
• Geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencilerini, sürdürülebilirlik kavramına eğilmeye davet eden yarışmamızda, sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu “Biyomimikri” yaklaşımıyla tasarlanmış fikirlerini bize ulaştırmalarını bekliyoruz. Fikir yarışmamıza katılacak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin, yarışma sürecine dahil olarak “Doğadan İlham Alan Tasarımlar: Biyomimkri” konusunda vizyon ve bilgi birikimlerini bir üst seviyeye taşıyacaklarına inanıyoruz.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Katılım Koşulları
Yarışmaya katılırken takip etmen gereken kural ve koşulları aşağıda bulabilirsin…

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışmaya katılan her projede özgünlük arıyoruz. Projenin daha önce üretilmemiş veya uygulanmamış olması, başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

• Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması veya aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

• Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Üniversitelerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra 2022 yılında mezun olacak olanlar da yarışmaya katılabilirler.

• Yarışma üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarının tüm bölümlerine ve sınıflarına açıktır.

• Ekiplerde profesyonel kişi bulunamaz.

• Yarışmaya online başvuru yapılacaktır.

• Yarışmaya katılım üç kategori üzerinden yapılacaktır. Kategoriler;
– Ürün Tasarımı,
– Yapı Tasarımı,
– Sosyal İnovasyon olarak belirlenmiştir.

• Birey ve ekip olarak aynı projeyle diğer kategorilere başvuru yapılamaz. Ancak aynı ekip veya birey tarafından üç ayrı kategoriye de proje gönderilebilir.

• Yarışma katılımcılarının hazırlanan soru setinin doldurulması beklenmektedir. Soru seti yanıtlandırması tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Proje yüklemesi tamamlandığında online olarak doldurulacaktır.)

• Bireysel katılımlar olabileceği gibi, grup olarak katılacaklarda çeşitliliği ve farklı bakış açılarını sağlayabilmek açısından en az üç farklı disiplinden (Örn: Mimarlık, Sosyoloji, İç Mimarlık bölümleri, Hukuk vb.), en fazla beş kişi bir araya gelerek grupların oluşturulması şartı aranacaktır.

• Bir öğrenci yalnızca bir takımda yarışmaya katılabilir

• Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasına geçmiş yıllar da katılmış ve ödül almamış olan öğrenciler Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2022 yarışmasına tekrar başvurup proje gönderebilir

• Yarışmaya katılacak olan yarışmacılar adına ekip lideri yarışmanın son teslim tarihine kadar www.ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt İnternet sayfasında belirtilen “Başvuru” sekmesindeki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ekip lideri diğer üyeleri ekleyebilir.

• Sunumlarını 1 (bir) dakikalık bir video, dijital pafta ve/veya proje dokümanı, hazırladıkları diyagramlar ile birlikte yüklemeleri istenecektir

• Yarışmacıların; yarışmayı açan Rönesans Holding ve yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Seçici Kurul’un birinci dereceden akrabaları arasında olmamaları gerekmektedir.

• Seçici Kurul üyeleri ile yarışmayı düzenleyen ekip arasında bir bağlantı olmaması gerekmektedir.

• Seçici Kurulun çalışmaların herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.

• Katılımcıların, yarışmayı açan Rönesans Holding’de, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları gerekmektedir.

• Yarışmaya katılabilmek için başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen sürede yarışmacıların üniversite ya da yüksek lisans eğitimlerine devam etmeleri ya da en geç 2022 yılı içinde lisans veya yüksek lisans mezunu olmaları esastır.

• Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uyması gerekmektedir.

• Kazanan projelerin duyurusundan sonra gerçekleştirilecek olan webinar kapsamında ödül töreni ve kolokyum düzenlenecektir.

• Şartnamede belirtilen maddelere uygun olmayan bir durum tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa Rönesans Holding tarafından ödülü geri alınır.

Yarışma Kategorileri

• Yapı Tasarımı Kategorisi:
“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılama koşulunu ve Biyomimikri prensibiyle tasarlanmış projlerin iletiği kategorimiz…

• Ürün Tasarımı Kategorisi:
Doğadan ilham alan yani Biyomimikri yaklaşımıyla, ihtiyaçlarımızı karşılarken çevreye ve topluma zarar vermediği gibi, aksine katkı sağlayan, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılayan ürün tasarımlarına açık olan kategorimiz…

• Sosyal İnovasyon Kategorisi:
Biyomimikri ve “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” odağında süreç, sistem, fikir veya uygulama önerilerini, https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/sosyalinovasyon linkine online olarak iletebilceğiniz kategorimiz… Bölüm, alan, sınıf sınırlaması yok… Bu kategoride, seçeceğin toplumsal ve/veya çevresel alanda bir soruna çözüm olabileceğini düşündüğün fikirlerini bizimle paylaşmanı bekliyoruz. Örneğin; uygulama yöntemine ya da herhangi bir süreci iyileştirmeye yönelik bir fikir veya yeni bir sistem geliştirerek yarışmaya katılabilirsin. Sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya, çevresel ve/veya toplumsal koşulları daha da iyileştirmeye yönelik olsun yeter.

Başvurular ne zaman başlıyor?
10.05.2022 günü sistem açılacak. Başvurunu sisteme girdikten ve size özel hazırlanan ara yüzde ekip arkadaşlarını tanımladıktan sonra hemen Yarışma Teknik Şartnamesini ve Açıklama Raporu örneğini indirebilirsin.

• Proje tesliminde ne yapmam gerek?
Başvurunun ardından açılan sisteme giriş yapmalısın. Sunum paftanı, Açıklama Raporunu, Kimlik Dosyanı ve varsa video sunumunu burada belirtilen alanlara yükleyeceksin. Eğer karışıklık olursa endişelenme, biz gerekli düzeltmeleri senin için yapabiliriz.

• Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Seçici Kurulumuz değerlendirme toplantılarını 03 – 08 Ekim 2022 tarihlerinde yapacak. Sonuçları ise 14 Ekim tarihinde Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2022 Webinar’ı ile duyuracağız. İnternet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsin.

Yarışma Takvimi

• Son Başvuru Tarihi: 09 Eylül 2022
• Projelerin Sisteme Son Yükleme Tarihi: 09 Eylül 2022 saat: 23:30
• Seçici Kurul Değerlendirme: 03 – 08 Ekim 2022
• Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2022 Webinar – Final Duyuru: 28 Ekim 2022

Yarışma Sitesi İçin Tıkayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ