21.09.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışması

Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışması

Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışması 2020

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışması Düzenliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla bu yıl “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı”na İthafen “Genç Sanat” kapsamında “6. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışma Teması: “Coğrafya Kaderdir”

Yarışma Ödülleri
10 Adet Başarı Ödülü 9 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
10 Adet Mansiyon Ödülü 3.500 Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
Sergileme 750 Türk Lirası Artı Katılım Belgesi

Yarışmaya Katılım Koşulları
• Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2019-2020 öğrenim yılları içerisinde mezun olan tüm T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.

• Lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında lisans diplomalarının fotokopilerini beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.

Sponsorlu Bağlantılar

• Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
• Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserin kapalı mekânda sergileneceği düşünülerek hazırlanması gerekmektedir.

• Yarışma bireysel ya da grup (en fazla 3 kişi) katılımına açıktır. Katılımcıların grup halinde katılması ve başarı ödülü/mansiyon/sergileme alması durumunda grup üyelerine başarı veya katılım belgesi ayrı ayrı verilecek olup para ödülü ise paylaştırılacaktır.

• Her katılımcı/grup daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son iki (2) yıl içerisinde üretilmiş kendilerine ait özgün bir (1) adet eser ile yarışmaya katılabilir.

• Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

• Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

• Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği iki (2) m’yi, video eserlerin süresi ise üç (3) dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

• Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

Online Başvuru
• Başvuruda orijinal eser kabul edilmemektedir. Yarışma, “e-devlet” bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ web sitesi üzerinden çevrimiçi yapılacağından esere ait alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
• Her katılımcı mutlaka kendisine ait e- devlet şifresi ile yarışmaya başvurmalıdır. Katılımcılar, başka birine ait e- devlet şifresi ile yarışmaya başvurmaları halinde eserlerine bakılmaksızın yarışmadan diskalifiye edileceklerdir. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse katılımcı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.
• Yarışmaya katılım sağlamak için, 05 Ağustos- 07 Eylül 2020 tarihleri arasında yarışma başvuru sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Katılımcılar; yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerçekleştirecek ve katılım formunu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar, sonra gerekli belgeleri ve eser görsellerini yükleyeceklerdir.
• Katılımcılar başvuruyu tamamladıktan sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru numarasının yer aldığı formun çıktısını alarak kendileri muhafaza edecektir. Başvuru formu Bakanlığa gönderilmeyecektir.

Çevrimiçi Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Evrak Ve Görseller
• Katılımcılar başvuru esnasında sisteme, eğitim gördükleri üniversitelerden veya e-devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgesini, 2019-2020 eğitim yılı içerisinde mezun olanlar ise diploma/geçici mezuniyet belgesini yüklemelidirler.
• Eser/proje görselleri; farklı açılardan çekilmiş, en fazla üç (3) adet olmak üzere çözünürlüğü 300 dpi- JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır.
• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserlerin yarışma kataloğunda yer alacağından dolayı sisteme kaydedilecek görsellerde yer alacak eserlerin düz bir fonda ve temiz bir zeminde fotoğraflanmış olmasına özen gösterilmelidir.
• Video sanatı, dijital, işitsel sanat ve performans gibi güncel sanatın diğer alanlarında katılanlar ise video ve ses dosyaları jenerik hariç üç (3) dakikayı aşmayacak şekilde dublajı yapılmış, ses müzik ve efektleri 5+1 ses sisteminde kaydedilmiş ve uygun hale getirilmiş (mikslenmiş olarak) Full Hd PAL 16:9 (1920×1080) renk kayıpsız MOV, MP 4 veya AVI formatında hazırlanmalıdır.
• Başvurulan eser/projelerde özel bir kurgu/kuruluma gerek duyulması durumunda dosyada eserlerin mekân içindeki yerleşimlerini gösteren cepheden ve kuşbakışı çizimleri veya fotoğrafları ile eserlerin ağırlıkları, ölçüleri, kurulumunda kullanılacak araç/gereçler ve diğer tüm bilgilerin de yer alacağı bir metin (pdf olarak) “eser görselleri” alanına yüklenmelidir.
• Sisteme yüklenecek eserlerin uygun resim, görüntü ve/veya ses niteliği taşıması ve eserin en iyi şekilde yansıtılması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılmaksızın yarışma dışı bırakılacaktır.

Eserlerin Teslimi
• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda sergiye giren eserler sergilenmeye hazır şekilde, daha sonra Bakanlıkça ilan edilecek olan sergi mekânına elden teslim edilecektir.
• Kargo veya posta ile gönderilen eserlerin sorumluluğu kişiye aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sergi mekânı bu konuda sorumluluk almayacaktır.
• Katılımcılar, eserlerinin kurulumunda kullanılacak araç ve gereçleri kendileri temin edeceklerdir.
• Sergilenecek eserler, Bakanlıkça ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlanarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sergi mekânı bu konuda sorumluluk almayacaktır.

Diğer Hususlar
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
• Katılımcılar; https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi yarışma başvuru sistemine üye olmak ve eser görsellerini yüklemek ve başvuru numarası almakla şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerli olacaktır.

İletişim
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Adres: Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Hipodrom-ANKARA
İrtibat Kişileri:
Sıdıka YILMAZ : 0312 4705880 (sidika.yilmaz@ktb.gov.tr) 0542 601 28 88
Berrak AYDEMİR: 0312 4705879 (berrak.dikmen@ktb.gov.tr) 0533 416 17 96
Fax : + (0312) 470 5949 – 470 59 48
Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/
E-posta : yarismalisergiler@ktb.gov.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ