28.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ege İhracatçı Birlikleri Ezber Bozan Tasarım Yarışması

Ege İhracatçı Birlikleri Ezber Bozan Tasarım Yarışması

Ege İhracatçı Birlikleri Ezber Bozan Tasarım Yarışması

Ege İhracatçı Birlikleri Ezber Bozan Tasarım Yarışması (Geleceğin Çalışma Mobilyasının Sen Tasarla) Başvuruları. Ödüllü Yarışma Öğrenci Ve Profesyonel Olmak Üzere İki Kategoride Düzenlenmektedir.

Yarışma Ödülleri
Para Ödülleri

Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
3 Adet EİB Özel Ödülü 3 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası

Profesyonel Kategori
Birincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 15 Bin Türk Lirası
3 Adet EİB Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Not: Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla para ödülü alamaz.
Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 2 ay içerisinde taraflara ödenecektir.
Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Sponsorlu

Yurtdışı Fuar Katılımı
Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları EİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

* Bu ödülün verilmesi EİB’in takdir yetkisinde olup hangi fuara katılım sağlanacağı, hangi tarihlerde gidileceği münhasıran EİB tarafından belirlenecektir. Yarışmacılar yurtdışı fuara katılım sağlanmadığı yahut tarihlerin uygun olmadığı gibi gerekçelerle ödülün parasal karşılığının verilmesi de dâhil hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Ticaret Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamızda derece giren ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları taşıyan tasarımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacaktır.

Yarışmanın Teması, Amaçları ve Hedefleri
Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının teması tüm dünyada ve ülkemizde yaşanılan Covid-19 Salgını çıkış
noktasından hareketle tema “FÜTÜRİSTİK ÇALIŞMA ALANI MOBİLYALARI” olarak belirlenmiştir.

Ezber Bozan Tasarım Yarışması ile;
• Mobilya, Doğal taş ve tekstil ürünleri tasarım açısından, fütüristtik çalışma alanlarına yenilikçi, güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir çalışma mobilyaları tasarımları geliştirmek,

• İzmir’i Tasarımın Marka Kenti olarak tanınmasına katkıda bulunmak,

• Mobilya, Doğal taş ve tekstil ürünleri ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak,

• Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

• Mobilya, Tekstil ve Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcıları sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmek,

• Türkiye’de tasarım kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri, projeleri, tasarımları desteklemek,

• Türk Mobilya, Tekstil ve Doğal taş sektöründe tasarım ve uygulamanın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,

• Dereceye giren tasarımların firmalar tarafından üretimlerinin gerçekleştirilerek sergilenmesini sağlamak,

• Sergilenen ürünlerin imalatçılar tarafından seri üretimlerini yapmak ve ihracatta Ödüllü Projeler/Tasarımlar ile İzmir’in Tasarımın Marka Kenti olmasını sağlamak,

• Teknolojik imkanları kullanarak, yakın gelecekteki yaşam biçimlerine uygun tasarımların geliştirilmesine katkıda bulunmak,

• Bu yıl Fütüristtik Çalışma Alanı Mobilyaları temasıyla ilki düzenlenecek EİB Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın daha sonraki yıllarda farklı temalarla geleneksel hale dönüştürülmesini sağlamak, hedeflenmektedir.

Katılım Kategorileri
1- Yarışma Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir.

a. Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin lisans veya yüksek lisans bölümleri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinin lisans veya yüksek lisans bölümleri ile Mobilya ve Dekorasyon ön lisans programlarında öğrenim gören tüm öğrencilere açıktır. Öğrenciler yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir.

Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Öğrenci kategorisinde ekip olarak katılacak her bir yarışmacının eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz. Öğrenci kategorisi katılımında yaş sınırı bulunmamaktadır (18 yaşından küçük katılımcıların katılım belgeleri ayrıca velileri tarafından da imzalanmalıdır).

b. Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin lisans veya yüksek lisans bölümleri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinin lisans veya yüksek lisans bölümleri ile Mobilya ve Dekorasyon ön lisans programlarından mezun olanlara açıktır.
Profesyonel katılımcılar yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Yarışmanın “Profesyonel” kategorisinde ekip üyesi olarak katılacak yarışmacılardan her birinin lisans veya ön lisans programından mezun olmuş olması gerekmektedir. Profesyonel kategoride katılımcılar için yaş sınırı bulunmamaktadır. Profesyonel kategorisine başvuran ancak mezuniyet şartını sağlamayan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.

2- Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olmuş tasarımcılar yarışmaya mezuniyetlerinden önceki bir tarihte belgelerini yükleyerek başvuruda bulunuyorsa öğrenci, mezuniyet tarihinden sonra bir tarihte başvuruda bulunuyorsa profesyonel kategoride katılım gösterebilirler.

Başvuru Koşulları

1- Yarışmaya katılan her yarışmacının tasarımda; özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce endüstriyel olarak üretilmemiş, başka bir yarışmaya katılıp derece almamış olması, başka bir yarışmada değerlendirme aşamasında olmaması, şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, başvurusu yapılan tasarım yarışmadan diskalifiye edilir. Tasarım ödül kazandıysa Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğince ödül geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen tasarımın özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

2- EİB’in herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakını Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

3- Yarışmadaki jüri üyelerinin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlardan bir kişi EİB Ezber Bozan Tasarım Yarışmasına katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

4- Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla tasarım ile katılsa dahi sadece bir para ödülü alabilir.

5- EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

7- Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

8- Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

9- Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

10- Başvurusu alınan tasarımların değerlendirmesi jüri tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Dereceye giren tasarımlardan üretime uygun olanların üretimi gerçekleştirilecektir. Üretimi gerçekleştirilen tasarımlar, EİB tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecektir.

11- Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 25.06.2021 saat: 23:59’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin 25.06.2021 saat:23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

12- Tasarımcı(lar) tasarımı sisteme yükleyerek, tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.

13- Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında EİB’den başka hiçbir talepte bulunamazlar.

14- Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

15- Yarışmaya ekip olarak katılım durumunda, tarafların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Diğer Hükümler

1- Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve Birlik ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir

2- EİB gerekli durumlarda; yarışma şartnamesinde belirtilmeyen konulara karar verme yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışma başvuru süresini uzatabilir. Ödül töreni tarihini ve yerini değiştirme haklarını saklı tutar. Yarışmacılar yarışmaya katılarak tüm bu koşulları tam olarak kabul etmiş sayılır. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular www.ezberbozantasarimlar.org adresinden yapılacaktır.

3- EİB, katılımcılara ait bilgi ve resimleri tasarımlarla birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.

4- EİB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

5- Yarışma Şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyurusu : 17.01.2021
Başvuru Tarihleri : 17.01.2021 – 25.06.2021
Proje Son Teslim Tarihi : 25.06.2021
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması : 09.07.2021
Ödül Töreni : İlan edilecektir.
Sergi : İlan edilecektir

Başvuru Yöntemi
Tüm dünyada yaşanılan Covid-19 salgınının etkileri, Home Office çalışma alışkanlığının yaygınlaşması ve üretimde sürdürebilirlik kriterinin önem kazanması gibi etkenler yarışmanın temasını oluşturmuştur.

Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.ezberbozantasarimlar.org” web sitesinden temin edilecektir. Ayrıca, dijital formatta hazırlanacak pafta ve proje raporu “ezberbozantasarimler.org” adresine yüklenecek olup yarışmaya başvuru sadece bu web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.

Tüm yarışmacılar, web sitesinden temin edecekleri yarışma şartnamesini okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması ve yüklenilmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler.

İletişim
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.
Ege İhracatçı Birlikleri – Atatürk Caddesi No:382 Alsancak Konak İZMİR
Tel: 0232 488 60 00
Faks: 0232 488 61 00
e-posta: tarim2@eib.org.tr
www.ezberbozantasarimlar.org

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ