06.10.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ege İhracatçı Birlikleri Ezber Bozan Tasarım Yarışması

Ege İhracatçı Birlikleri Ezber Bozan Tasarım Yarışması

Ege İhracatçı Birlikleri Ezber Bozan Tasarım Yarışması

Ege İhracatçı Birlikleri Ezber Bozan Tasarım Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma Öğrenci Ve Profesyonel Olmak Üzere İki Kategoride Düzenlenmektedir.

Yarışma Ödülleri
Para Ödülleri

Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
5 Adet EİB Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Profesyonel Kategori
Birincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 20 Bin Türk Lirası
5 Adet EİB Özel Ödülü 10 Bin Türk Lirası

Not: Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla para ödülü alamaz.
Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 2 ay içerisinde taraflara ödenecektir.
Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Yurtdışı Fuar Katılımı
Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları EİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)
*Bu ödülün verilmesi EİB’in takdir yetkisinde olup hangi fuara katılım sağlanacağı, hangi tarihlerde gidileceği münhasıran EİB tarafından belirlenecektir. Yarışmacılar yurtdışı fuara katılım sağlanmadığı yahut tarihlerin uygun olmadığı gibi gerekçelerle ödülün parasal karşılığının verilmesi de dâhil hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
Ticaret Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamızda dereceye giren ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları taşıyan tasarımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacaktır.

Tasarımcılar, Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirtilen yıllık azami 60 (altmış) kişilik yurtdışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere tek seferde yararlandırılır.

Üniversite Özel Ödülü
Yarışmanın öğrenci kategorisinde en çok öğrencinin başvuru yaptığı üniversite, yarışmanın web sitesinde ve final gecesinde ayrıca ilan edilerek onurlandırılacaktır.

İş veya Staj Ödülü
Yarışmada her bir kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan adaylara mümkün olması halinde Ege bölgesinde faaliyet gösteren mobilya firmaları tarafından ücretli staj/ iş imkânı sağlanabilecektir.

Tasarımların Üretimi Ödülü
Dereceye giren tasarımlardan belli sayıdaki projenin üretimi Ege İhracatçı Birlikleri’nin Yarışma Yürütme Kurulunun kararıyla gerçekleştirilebilecektir. Üretim gerçekleştirilmesi amacıyla, tasarım sahibi ile üretimi yapacak firmalar bir araya getirilebilecektir. Gerekli görülmesi halinde varılacak mutabakatla tasarımla ilgili revizeler yapılarak ürünün üretimi gerçekleştirilebilecek ve üretilen tasarımlar, EİB tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecektir. Üretimi yapacak olan firma Ege İhracatçı Birlikleri tarafından belirlenecektir.

Yarışmanın Teması, Amaçları ve Hedefleri

Yarışmanın Amacı
Hayallerin tasarıma, tasarımların mobilyaya dönüştüğü mobilya sektörü ülkemiz için cari fazlası veren, ithal hammaddeye ihtiyaç duymayan sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün üretim, müteşebbis, tasarım, teknoloji, istihdam vb. imkanları ele alındığında, Türk mobilya sanayisinin önümüzdeki dönemlerde global ölçekte sektörde söz sahibi olmak ve trendlere yön vermek açısından önemli bir potansiyeli olduğu aşikardır. Dünyaca referans kabul edilen araştırma merkezi Centre for Industrial Studies’in (CSIL) raporuna göre, Türkiye küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükselmiş bulunmaktadır. İhracat bağlamında lokomotif sanayi kollarından biri olarak nitelendirilen mobilya sanayisinin, mobilya ihracatında ilk 5 ülke hedefinin gerçekleştirilebilmesi için katma değeri yüksek, özgün mobilya tasarımı ve üretiminin artması gerekmekte olup, bu hedefin en önemli mil taşı yetenekli tasarımcılardır. Bu bilgiler ışığında; Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının temel amacı; mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarırken, markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını dünyaya tanıtmaktır.

Tema
Türk mobilya sektöründe yüksek katma değerli ürün üretebilmesi hedefiyle fikir ve hayallerin tasarıma dönüştüğü noktada, inovatif ürünler ortaya çıkarabilmek amacıyla II. Ezber Bozan Tasarım Yarışması’ nın teması “SMART” olarak belirlenmiştir.

SMART teması ile; kullanıcı sorun ve ihtiyaçlarına akılcı, yenilikçi, sürdürülebilir, ergonomik, estetik çözüm önerileri sunan, kullanıcının amacı doğrultusunda yaşamını kolaylaştıran, mevcut alanı optimum düzeyde kullanan mobilya tasarımları ifade edilmektedir. Yarışmacılar, tasarımın en önemli unsurlarından olan insan, ekipman ve yaşam alanı arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, tasarımın uygulanabilir ve sürdürebilir kılınabilmesi için teknolojik öğelerden faydalanabilirler.
SMART teması ile mobilya sanayinin rekabet gücüne katkı sağlayacak ve ihracatı arttıracak fikirlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda yarışmaya katılacak tasarımların üretilebilir olması beklenmektedir. Ayrıca tasarımların, mobilya imalatında kullanılan geleneksel malzemelere (ahşap, ahşap esaslı levhalar, metal, plastik, cam vb.) ilaveten yeni/inovatif malzemelerin de kullanımıyla yenilenebilir, sürdürülebilir ve gelişen teknolojinin günlük yaşam ve alışkanlıklar üzerindeki etkilerine yönelik bütünsel ifadeleri içermesi beklenmektedir.

Not: Yapılacak tasarım sadece mobilya odaklı olmalıdır. Mekan dekorasyonu yarışma kapsamında değildir. Mobilya tasarımı tekil veya takım olabilir.
Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na başvuracak yarışmacılardan tasarımlarında; “Oturma, Dinlenme, Çalışma ve Depolama” fonksiyonlardan en az birine uygun projeler hazırlamaları beklenmektedir. Bu kriterlerden en az birini karşılamayan tasarımlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Katılımcı Kategorileri

Yarışma; Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir.

1- Öğrenci Kategorisi;
a. Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin lisans bölümleri, tasarım ve/veya mobilya ile ilgili lisans ya da ön lisans bölümü/programı öğrencilerine açıktır. (Lisansüstü eğitim alan profesyonel yarışmacı kategorisinden başvurmalıdır.)
b. Öğrenciler yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Öğrenci kategorisinde ekip olarak katılacak her bir yarışmacının lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Öğrenci kategorisinden başvuru yapacak adayların başvuru tarihi itibarı ile öğrenci olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz.

*Ekip üyeleri arasında profesyonel yarışmacının olduğunun tespiti halinde, başvuru yapılan kategoriye bakılmaksızın tasarım profesyonel yarışmacı kategorisinde değerlendirilmeye alınacaktır.

c. Öğrenci kategorisi katılımında yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak 18 yaşından küçük katılımcıların başvuru sırasında velileri tarafından imzalanmış katılım belgesini sunmaları gerekmektedir.

2- Profesyonel Yarışmacı Kategorisi;
a. Yarışmanın profesyonel yarışmacı kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin lisans bölümleri, tasarım ve/veya mobilya ile ilgili lisans ya da ön lisans bölümü/programı mezunlarına açıktır. (Lisansüstü eğitim alan kişiler profesyonel yarışmacı kategorisinden başvurmalıdır.)
b. Profesyonel katılımcılar yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir.
**Ekip üyelerinden en az birinin profesyonel olması halinde grup profesyonel kategorisinden başvurabilecektir.
c. Profesyonel yarışmacı kategorisinde katılımcılar için yaş sınırı bulunmamaktadır. (Ekip katılımlarında öğrencinin yer alması durumunda 18 yaşından küçük katılımcıların başvuru sırasında velileri tarafından imzalanmış katılım belgesini sunmaları gerekmektedir.)

**Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olma durumu bulunan yarışmacının başvurusunu, mezuniyet tarihinden önceki bir tarihte yapıyorsa öğrenci kategorisinden, mezuniyet tarihinden sonraki bir tarihte yapıyorsa profesyonel yarışmacı kategorisinde yapması gerekmektedir.

Başvuru Koşulları

1- Yarışma kapsamında başvurusu yapılan her paftanın / tasarımın; başvuru yapan yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce endüstriyel olarak üretilmemiş, özgün olması, başka bir yarışmaya katılıp dereceye girmemiş ya da bir ödül almamış ya da başka bir yarışmada değerlendirme aşamasında olmaması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, başvurusu yapılan tasarım yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazanılması durumunda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği’nce geri alınır.
Ayrıca, yarışmaya başvurusu yapılan tasarımın özgün bir çalışma olmaması, daha önce kamuya sunulmuş olması, bu yönde bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

2- Ege İhracatçı Birlikleri’nin herhangi bir çalışanı ve Jüri üyelerinin birinci dereceden yakını, herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

3- Daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen mobilya ile ilgili herhangi bir tasarım yarışmasında ilk üç dereceye giren ve yurtdışı eğitim bursundan faydalanan yarışmacılar bu yarışmaya katılamazlar.

4- Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla tasarımla yarışmaya başvuru yapabilir. Ancak birden fazla tasarımı dereceye girerek para ödülü almaya hak kazansa dahi sadece bir kez para ödülü alabilir.

5- EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında web sitesine yüklenen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin asıllarını saklama sorumluluğu tamamen yarışmaya başvuran kişiye aittir.

6- Yarışmanın www.ezberbozantasarimlar.org adresinde yer alan BAŞVURU modülüne girilerek kayıt sırasında iletilecek ‘Başvuru Numarası’ rumuz olarak kullanılacak ve proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir. Yarışmaya başvurulan pafta/tasarım bu numara ile takip edilecektir. Yarışmacının pafta ya da başvuru metnine ayrıca bir rumuz vb. belirtmesi gerekmemektedir.

7- Gönderilecek tasarımlarda ve pafta metninde tasarıma ilişkin, katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve iletişim bilgileri veya yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

8- Başvuru sırasında web sitesinde ilgili tüm alanların eksiksiz doldurulması, şartnamede belirtilen tüm belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımayan, şartnameye uygun hareket etmeyen, başvuru sırasında zorunlu alanları doldurmayan, başvuru dosyasında hatalı, eksik veya eksik imzalı belge bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

9- Yarışmacılar, tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 10.07.2022 Pazar günü saat: 23:59’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin 10.07.2022 saat 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların sisteme yüklenememesi, başvurunun tamamlanamaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

10- Ege İhracatçı Birlikleri, dereceye giren tasarımlarından bir ya da birkaçının bir örneği ya da ölçekli prototipi (gerekirse 3D Yazıcı tekniği ile) üretimini uygun gördüğü alanlarda sergilemek üzere gerçekleştirebilecektir. Gerek görülmesi halinde, Ege İhracatçı Birlikleri, tasarımcı ile üretimi gerçekleştirecek firma/firmaları bir araya getirebilecek, aynı zamanda varılacak mutabakatla tasarım üzerinde revizeler yapılabilecektir. Üretimi yapacak olan firma Ege İhracatçı Birlikleri tarafından belirlenecektir.

11- Tasarımcı(lar) tasarımı sisteme yükleyerek tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.

12- Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, Ege İhracatçı Birlikleri’nden verilecek ödüller dışında başka hiçbir talepte bulunamazlar.

13- Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

14- Herhangi bir neden ile ödül kazanan bir projenin yarışmadan menedilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve haklar devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.ezberbozantasarimlar.org) duyurulacaktır.

Diğer Hükümler

1- Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve Birlik ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir.
2- EİB gerekli durumlarda; yarışma şartnamesinde belirtilmeyen konulara karar verme ve şartnamedeki tüm maddelerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışma başvuru süresini uzatabilir. Final gecesinin tarihini ve yerini değiştirme haklarını saklı tutar. Yarışmacılar yarışmaya katılarak tüm bu koşulları tam olarak kabul etmiş sayılır. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular www.ezberbozantasarimlar.org adresinden yapılacaktır.
3- EİB, katılımcılara ait bilgi ve resimleri tasarımlarla birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
4- EİB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
5- Yarışma Şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul/jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. Aynı doğrultuda, yarışmanın web sitesi aracılığıyla kaydolarak Başvuru Numarası alan yarışmacılar bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Yöntemi Ve Belgeleri
• Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.ezberbozantasarimlar.org” web sitesinden temin edilecektir.
• Yarışmaya tüm başvurular www.ezberbozantasarimlar.org adresine girilerek “Başvur” bölümünden kaydolunarak gerçekleştirilecektir. Sistem tarafından her bir adaya başvuru numarası tanımlanacak olup, adaylar bu numarayla web sitesi üzerinden giriş yaparak başvurularında güncellemeler yapabileceklerdir. Bu nedenle başvuru numaralarının kaydedilmesi önem arz etmektedir.
• Dijital formatta hazırlanacak pafta, proje metni vb. tüm bilgi/belgeler “ezberbozantasarimlar.org” adresine yüklenecek olup yarışmaya başvuru sadece bu web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
• Tüm yarışmacılar (ekip katılımı durumunda ekibin her bir üyesi ayrı ayrı imzalamalıdır), web sitesinden temin edecekleri yarışma şartnamesini, katılımcı taahhütnamesini ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme Formu’nun her sayfasını imzalamalıdır. Her sayfası imzalı şartname, katılımcı taahhütnamesi ve bilgilendirme formu ile şartnamede belirtilen başvuru belgeleri web sitesinin ilgili alanlarına yüklenerek yarışmaya başvuru yapılabilmektedir.

Başvuru Belgeleri:
Aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenmelidir;

1- Yarışmacı Bilgileri

a) Kimlik belgesi,
b) Şartname, Taahhütname ve KKVK belgesi (Tüm sayfaları imzalı olarak yüklenmeli),
c) Öğrenciler için öğrenci belgesi, profesyoneller için diploma (Öğrenciler için öğrenci belgesi tasarım teslim tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.) (Kimlik kartları kabul edilmeyecektir),
d) Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık dijital fotoğraf
e) Özgeçmiş: Katılımcıların isimlerini, kısa özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini içeren DOC ve PDF formatında sisteme yüklenmelidir.

2- Proje Bilgileri

Projede olması gerekenler;

a) Proje Anlatımları
-Proje Adı
-Proje Raporu (min. 150-max 500 kelimeden oluşan projeyi yazılı olarak anlatan, tasarımın amacını, çözdüğü problemi, getirdiği yeniliği detaylı açıklayan bilgiler)
-Ön Görülen Malzemeler (150 karakter) Tasarımın öngörüldüğü malzemelere ilişkin detaylı bilgiler ve kısaca seçilme sebebi.
-Ön Görülen Üretim Tekniği (150 karakter) Tasarım için öngörülen üretim tekniği

b) Proje Paftası: Projenin 1 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Pafta A2 (59.4 x 42 cm) boyutunda, dikey formatta, en az 300 dpi çözünürlükte PDF olmalıdır. Tasarımların jüri tarafından detaylı incelenebilmesi için mümkün olan en yüksek çözünürlükte yüklenmesi gerekmektedir. Paftada projenin fonksiyonel ve estetik yönlerini, nasıl kullanılacağını iyi anlatan en az bir adet veya daha fazla sayıda görsel, projenin nasıl uygulanacağını ve teknik detaylarını gösteren en az bir adet kesit (tercih edilirse daha fazla çizim de eklenebilir), tasarımın kullanıcıyla birlikte görünümü, ölçekli çizimler ve kısa açıklamalar olmalıdır.

**Önemli Not: Proje üzerinde veya tasarım görselinde katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve iletişim bilgilerinin yer alması KESİNLİKLE YASAKTIR. Aksi durumda proje değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi:
Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 10.07.2022 saat: 23:59’a kadar göndermek zorundadır. Gönderim tarih ve saatinin 10.07.2022 saat 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Gönderide oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

Değerlendirme Kriterleri

• Smart olması
• Estetik olması
• Özgün olması
• Üretilebilir olması
• Sürdürülebilir malzemelerden tasarlanmış / geri dönüştürülebilir olması

Not: Oturma, Dinlenme, Çalışma ve Depolama kriterlerden en az birini karşılamayan tasarımlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 10 Temmuz 2022
Proje Son Teslim Tarihi: 10 Temmuz 2022
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması: 1 Ağustos 2022
Final Gecesi: Tarih Ve Yer İlan Edilecektir.
Sergi: İlan Edilecektir.

Yarışma Sekretaryası İletişim Bilgileri
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.
Ege İhracatçı Birlikleri – Atatürk Caddesi No:382 Alsancak Konak İZMİR
Tel: 0232 488 60 58
Faks: 0232 488 61 00
E-posta: tarim2@eib.org.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ