05.08.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

EMİB Doğal Taş Proje Ve Tasarım Yarışması

EMİB Doğal Taş Proje Ve Tasarım Yarışması

EMİB Doğal Taş Proje Ve Tasarım Yarışması

Ege Maden İhracatçıları Birliği EMİB Doğal Taş Proje Ve Tasarım Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma Öğrenci, Profesyonel Ve Sınırsız Olmak Üzere Üç Kategoride Düzenlenmektedir.

Yarışma Konuları ve Amaçları
Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılacak proje/tasarımlar aşağıda belirtilen konularda olmalıdır:

1) Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri
2) Dış Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları
3) İç Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları
4) Sınırsız kategorisinde katılan yarışmacılar için Sınırsız

Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ile;
• Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek,
• Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak,
• Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
• Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmek,
• Türkiye’de yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri, projeleri desteklemek,
• Türk doğal taş sektöründe tasarım ve uygulamanın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
• Teknolojik imkanları kullanarak, yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak (Nesnelerin interneti, Akıllı bina projeleri vb.) amaçlanmaktadır.

Katılım Kategorileri
1- Yarışma Öğrenci, Profesyonel ve Sınırsız olmak üzere üç kategoride düzenlenmektedir.

Sponsorlu

a. Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır. Öğrenciler yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Öğrenci kategorisinde ekip olarak katılacak her bir yarışmacının eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz. Öğrenci kategorisi katılımında yaş sınırı bulunmaktadır ( Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran öğrenciler katılabilirler).

b. Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olanlara açıktır. Profesyonel katılımcılar yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Yarışmanın “Profesyonel” kategorisinde ekip üyesi olarak katılacak yarışmacılardan her birinin lisans veya yüksek lisans programından mezun olmuş olması gerekmektedir. Profesyonel kategoride katılımcılar için yaş sınırı bulunmamaktadır. Profesyonel kategorisine başvuran ancak mezuniyet şartını sağlamayan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.

c. Yarışmanın Sınırsız kategorisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş bulunan herkese açıktır. Mezuniyet şartı ve konu sınırlandırılması olmaksızın doğal taş konusunda özgün tasarımlar yapabileceğine inanan kişilerin katılımına açıktır.

2- Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olmuş tasarımcılar yarışmaya mezuniyetlerinden önceki bir tarihte belgelerini yükleyerek başvuruda bulunuyorsa öğrenci, mezuniyet tarihinden sonra bir tarihte başvuruda bulunuyorsa profesyonel kategoride katılım gösterebilirler.

Başvuru Koşulları
1- Yarışmaya katılan her yarışmacının proje/tasarımında; özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce endüstriyel olarak üretilmemiş olması, başka bir tasarım yarışmasında derece almamış olması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, başvurusu yapılan proje/tasarım yarışmadan diskalifiye edilir. Tasarım ödül kazandıysa Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğince ödül geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen tasarımın özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

2- EİB’in herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakını Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

3- Yarışmadaki jüri üyelerinin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlardan bir kişi Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışmasına katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

4- Bir yarışmacı yarışma konularından herhangi biri veya birden fazla konu için proje geliştirebilecektir. Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla proje/tasarım ile katılsa dahi sadece bir para ödülü alabilir.

5- EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.amorf.org” web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla yapılacaktır. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

7- Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

8- Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

9- Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

10- Başvurusu alınan tasarımların değerlendirmesi jüri tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Dereceye giren tasarımlardan üretime uygun olanların üretimi gerçekleştirilecektir. Üretimi gerçekleştirilen tasarımlar, EİB tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecektir.

11- Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç son başvuru tarihinde saat: 23:59’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin son başvuru tarihi itibarıyla saat:23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

12- Tasarımcı(lar) tasarımı sisteme yükleyerek, tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.

13- Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında EİB’den başka hiçbir talepte bulunamazlar.

14- Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

Diğer Hükümler
1- Yarışmacılar, yarışma süreci, diğer yarışmacılar ve Birlik ile ilgili olarak bu yarışma sürecinde edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri 3. Şahıslara açıklamamayı, yarışma haricinde hiçbir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hususa aykırı bir halin tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir

2- EİB gerekli durumlarda; yarışma şartnamesinde belirtilmeyen konulara karar verme yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışma başvuru süresini uzatabilir. Ödül töreni tarihini ve yerini değiştirme haklarını saklı tutar. Yarışmacılar yarışmaya katılarak tüm bu koşulları tam olarak kabul etmiş sayılır. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular www.amorf.org adresinden yapılacaktır.

3- EİB, katılımcılara ait bilgi ve resimleri tasarımlarla birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.

4- EİB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

5- Yarışma Şartnamesini imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışma Takvimi

Tarih İş Tanımı
Şubat-Nisan 2021 Yarışma süreci hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi
Mayıs 2021 Yarışma web sitesinden başvuruların alınmaya başlanması
26 Temmuz 2021 Son Başvuru Tarihi
Temmuz 2021 Finale kalacak projelerin belirlenmesi
Ağustos 2021 Finale kalan projeler için modellemelerin yapılması amacıyla, ihaleye çıkılması, modellerin tasarımının tamamlanması
Ağustos 2021 Ödül gecesinin aynı zamanda bir network ve B2B etkinliğine dönüştürülmesi amacıyla, ödül gecesine davet edilecek kişilerin belirlenmesi,
4 Ekim 2021 Her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü ile eşzamanlı ödül töreni, sergi, mimarlarla network etkinliği ve kokteyl

Başvuru Yöntemi
Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.amorf.org” web sitesinden temin edilecek olup yarışmaya başvuru sadece bu web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
Tüm yarışmacılar, web sitesinden temin edecekleri yarışma şartnamesini okuduktan sonra, aşağıda listelenen başvuru belgelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması ve yüklenilmesi suretiyle yarışmaya başvuru yapabilirler.

Ödüller

1) Para Ödülleri
– “Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri”, “Dış Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları”, “İç Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları” konularında üçer proje, “Sınırsız” konusunda bir proje, toplamda 10 proje final için seçilecek olup her bir proje için 15.000TL tutarında ödül verilecektir.
Not: Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla para ödül alamaz.
Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.
Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

2) Üretim Desteği*
Sponsor firma ve jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir ürün üretilip tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulacaktır. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EİB), Tasarımcı ve sponsor Firma arasında, Tasarımcının EİB tarafından düzenlenen Doğaltaş Tasarım Yarışması’nda finale kalan tasarımının fikri ve sınai haklarının kullanılmasına ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla protokol imzalanacaktır
* Bu ödülün verilmesi EİB, sponsor firma ve jürinin takdir yetkisinde olup katılımcılar herhangi bir gerekçe ile ürünün üretilmesinden vazgeçmek ve ödülün parasal karşılığının verilmesi de dâhil hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.

3) Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü*
Ticaret Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamızda dereceye giren ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları taşıyan öğrenciler (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjan dahilinde uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacaktır.
Yurtdışı eğitim desteğinin sağlanması Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına tabidir. Birlik, bu eğitim hakkını, dereceye giren yarışmacılardan kaçına ve hangi şekilde kullandıracağı konusunda nihai takdir yetkisine sahiptir.
*Yurt dışı eğitim desteğinden faydalanabilmek için katılımcının T.C. vatandaşı olması ve ‘2008/2 sayılı Tasarım Desteği’ Tebliği uyarınca tüm şartları sağlaması gerekmektedir. Tasarımcıları belirleme konusunda nihai yetki Bakanlık’ta olduğundan yarışmacılar EİB’e karşı hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.

4)Ürün ve İş Geliştirme Mentörlüğü
Jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir projeye 1 yıllık ürün ve iş geliştirme mentörlüğü sağlanacaktır

Yarışma Sekretaryası İletişim Bilgileri
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.
Ege Maden İhracatçıları Birliği – Atatürk Caddesi No:382 Alsancak Konak İZMİR
Tel: 0232 488 60 39
e-posta: info@amorf.org
www.amorf.org

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ