23.09.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Tarihleri İş Takvimi

Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Tarihleri İş Takvimi

Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Tarihleri 2020-2021

Açık Öğretim Ortaokulu 2020-2021 Birinci Dönem Yeni Kayıt Ve Kayıt Yenilemeleri 31 Ağustos 2020 İle 9 Ekim 2020 Tarihleri Arasında Alınacak.

2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi İş Takvimine Sayfa Altından Ulaşılabilir.

Açık Öğretim Ortaokulu İlk Kayıt İşlemleri

Açık Öğretim Ortaokulu İle İlgili Bilgilerinize Ulaşmak Ve Merak Ettiğiniz Konuları Öğrenmek İçin 444 0 632’ yi Arayabilirsiniz.

Açık ortaokul ilk kayıt kılavuzu

Başvuru Tarihleri
Açık Öğretim Ortaokulu 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı I. Dönem ilk kayıt başvuru işlemleri 31 Ağustos 2020- 9 Ekim 2020, mazerete bağlı ilk kayıt işlemleri 10 Ekim 2020-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Başvuru Yeri
İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri

İlk Kayıt Sınav Bedeli
Dikkat: İlk Kayıt sınav bedelini ödemeden önce kayıt evraklarınızla birlikte “ön kayıt” işlemi için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurunuz.

Ön kayıt işleminden sonra öğrenci adayı, T.C. kimlik numarası ile T.C.Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden 50 TL ödeyecektir.https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile sınav bedeli yatırabilir.

İlk kayıt yaptırılan Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya kurumda görevli ilgiliye makbuz karşılığında 10 TL ödenecektir.
İlk kayıt sınav bedelini yatırıldığında öğrenci sistemde AKTİF duruma geçerek kayıt işlemi tamamlanmış olur. Sınav bedelinin doğru olarak yatırılmasından öğrenci adayı sorumludur. Yanlış hesaba yatırılan ücrette kayıt işlemi tamamlanmaz ve ön kayıt durumunda kalır. Bunun için Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde Aktif duruma geçilip geçilmediği öğrenci adayı tarafından kontrol edilmelidir.

T.C. kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu öğrenci adayları ilk kayıt sınav bedelini yatıracakları hesap numarasını Açık Öğretim Ortaokuluna ulaşarak öğrenebilirler. Öğrenci adayları banka dekontunun aslını Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğüne teslim edeceklerdir.Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü banka dekontunu sisteme yükleyerek Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde öğrenci adayının AKTİF olmasını sağlayacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu İlk Kayıt İşlemleri
Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.
18 yaşını doldurmamış olanların velilerinden alınacak olan dilekçe öğrencinin dosyasında saklanacaktır (Sisteme yüklemesi yapılmayacaktır).
Açık Öğretim Ortaokulu kayıtlarında üst yaş sınırlaması yoktur.

Açık Öğretim Ortaokuluna Kimler Başvurabilir?
1. Bakanlığımızca örgün eğitim kurumları için her yıl belirlenen eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi, Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıtlarda aranacak yaş sınırını belirler. Eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.Öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.

2. Ancak;
• İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar,
• Tutuklu veya hükümlü olanlar,
• Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlar (Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha sonra Türkiye programına geçmek isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma şartı aranır.), yaş sınırı aranmadan ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.

3. 1. ve 2. maddelerdeki şartlardan birini taşıyanlardan;
• 4. sınıfı bitirenler,
• İlkokul mezunları,
• İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,
• Ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
• Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
• Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
• Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi olanlar, İlk kayıt için başvuru yapabilir.

İlk Kayıt İçin Gerekli Belgeler

İlkokul Mezunu (5 Yıl Süreli) Öğrencilerden
• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
• İlkokul diplomasının aslı,
• Diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıt Örneğinin aslı istenecektir.

II. Kademe Okur Yazar Belgesi Olan Öğrencilerden
• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
• Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesinin belgesinin aslı,
• Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesi kayıp olanlardan, Kayıp Belge Örneğinin aslı istenecektir.

İlköğretim veya Ortaokulların Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden
• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
• Okuduğu tüm sınıflara ait yılsonu başarı notları ile varsa kaldığı sınıfın derslerine ait not/puanlarını gösteren Tasdikname (Öğrenim Belgesi) veya tasdikname kayıp belgesi, notları/puanları eksik ya da bulunmayan belgelerin ekinde not döküm çizelgesi(Bir üst sınıfa sorumlu geçilen belgelerde sorumlu geçilen sınıfın derslerine ait not döküm çizelgesinin getirilmesi zorunludur.),
• Okul dışı bitirme sınavlarına katılardan okulundan almış olduğu sınav notlarını gösteren Okul Dışı Belgesi istenecektir.

E-okul Kayıtlı Öğrencilerden
• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf istenecektir.

Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt şartlarını taşıyan ve e-okul bilgi yönetim sistemine kayıtlı olan öğrencilerden öğrenim belgesi istenilmez. Öğrencilerin bilgileri e okul sisteminden otomatik olarak aktarılır. e-okulda kayıtlı öğrencilerin e-okul bilgileriyle öğrenim belgesindeki bilgileri/öğrencinin beyanında tutarsızlık varsa durumunun ayrıldığı okul tarafından düzeltilmesinin sağlanması gerekmektedir.

E-okul sisteminde bir dönem okuyarak dönem sonu notları/puanları oluşan öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemine bu notları/puanları aktarılamaması halinde “İntibak” sayfasında manuel giriş yapılır.Manuel girişi yapılan dönem sonu notları/puanlarına ait belge sisteme yüklenecektir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerden;
• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. kimlik numarası olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen yabancı kimlik numarasını gösteren belge,
• Öğrenim belgesi bulunmayıp yerleştirme ve nakil komisyonunca Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilen yabancı uyruklu öğrencilerden; il milli eğitim müdürlükleri tarafından düzenlenecek, sınav belgesinin tarih ve sayısının da bulunduğu denklik belgesi istenecektir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;
• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
• Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan, Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez),
• T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenecektir.

Öğretim Sistemi
a) Açık Öğretim Ortaokulunda sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Öğretim yılı ise birbirinden bağımsız 3 dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler, yapılan sınavlarda en az 45 puan aldıkları derslerden başarılı sayılırlar.
b) Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmek ve Türkçe dersini başarmış olmak şartıyla, derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olan öğrenciler en fazla iki başarısız dersten ortalamayla sınıf geçerler.
c) Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran öğrenciler; kayıt yaptırdıkları dönem sınavlara girme hakkı kazanır.Sonraki her dönem sınavlara girebilmek için mezun oluncaya kadar kayıt yenileme işlemi yaptırmak zorundadırlar.
d) Öğrenim belgesine göre, başarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulunda okutulmayan ancak okula ait tüm dersleri başarmış olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla birlikte mezun edilir.

Ders Seçimi
Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran öğrencilerimize, atandığı sınıfa ait ve alt sınıflardan sorumlu derslerinin tamamı sistem tarafından atanır. Öğrencinin üst sınıftan alabileceği en fazla 4 (dört) ders öğrencinin talebi doğrultusunda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, ders seçiminin yapılmaması durumunda sistem tarafından otomatik olarak atanır.

Sınav Şekli ve Sınav Yerleri
Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;
• Her dersten 20 soru sorulmaktadır.
• Her soru 4 seçeneklidir.
• Her doğru cevabın değeri 5 puandır.
• Yanlış cevaplar doğru cevapları eksiltmez.
• Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Ortaokulu yönetmeliğine göre yapılır.

Açık Lise İş Takvimi İçin Tıklayın.

Açık Öğretim Ortaokulu İlk Kayıt Kılavuzu İçin Tıklayın.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İŞ TAKVİMİ
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERTARİHLER
I. DÖNEM
 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu I. dönem yeni kayıt işlemleri31/08/2020 – 09/10/2020 tarihleri arası
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu I. dönem kayıt yenileme işlemleri31/08/2020 – 09/10/2020 tarihleri arası
1. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanması02 Aralık 2020 Çarşamba
I. DÖNEM SINAVI05 Aralık 2020 Cumartesi
Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

Açık Ortaokul Kayıt Yenileme Kılavuzu

Başvuru Tarihleri
Açık Öğretim Ortaokulu 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı I. Dönem kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos 2020- 9 Ekim 2020 , mazerete bağlı kayıt yenileme işlemleri 10 Ekim 2020-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt Yenileme Sınav Bedeli Yatırılmadan Önce Yapılacak İşlemler
Bilgilerinde güncelleme (T.C. Kimlik Numarası,Sınav Yeri,İletişim Bilgileri v.b.) yapmak isteyen öğrenciler ile ücret muafiyetinden yararlanan öğrenciler sınav bedeli yatırmadan önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmalıdır.

Kayıt Yenileme Sınav Bedeli
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, mezun olana kadar her dönemde kayıt yenileme sınav bedelini ödemeleri gerekmektedir.Bir dönem için kayıt yenileme sınav bedeli, 50 TL olarak belirlenmiştir.

Ücret muafiyeti durumunda olan öğrenciler mezun olana kadar her dönem en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardır.Bu işlemi yaptırmayanlar dönem sınavlarına katılamazlar.

Öğrenci, T.C. kimlik numarası ile T.C.Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden 50 TL ödeyecektir.
https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile sınav bedelini yatırabilirsiniz.
Kayıt yenileme işlemi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılacaksa, kayıt yenileme sınav bedelinin yanı sıra 5 TL’de, kurumun Okul Aile Birliği banka hesap numarasına veya kurumda görevli ilgiliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme Sınav Bedeli ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın aktifleşmesini engeller. Bunun için sınav bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Kimler Kayıt Yenileme İşlemi Yaptırmalıdır?
Açık Öğretim Ortaokulu bilgi işlem sistemde DONUK durumda olan öğrenciler mezun duruma gelinceye kadar, her dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdır. TASDİKNAME ALMIŞ durumda olan öğrencilerde istemeleri halinde kayıt yenileme işlemini yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.

Dikkat: 2002 yılı ve daha öncesinde Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş “Donuk”durumdaki öğrencilerimizin T.C. kimlik numaraları Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme sınav bedelini yatırmadan önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine , aoo@meb.gov.tr adresine başvurmaları gerekmektedir.Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde öğrencimizin T.C. kimlik no güncelleme işlemi yapıldıktan sonra kayıt yenileme işlemine devam edebilecektir.

Ders Seçimi
Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yenileme yaptıran öğrencilerimize, bulunduğu sınıf ve alt sınıflardan sorumlu derslerinin tamamı sistem tarafından atanır. Öğrencinin üst sınıftan alabileceği en fazla 4 (dört) dersin ataması öğrencinin talebi doğrultusunda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yapılır. Sınav bedelini yatırıp irtibat bürolarına başvurmayan öğrenciler sistem tarafından aktif duruma getirilerek ders seçimi otomatik olarak yapılır. Ücret muafiyetinden yararlanan öğrencilerin ders seçimi, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak aktif duruma geldikten sonra yapılır. Ancak öğrencilerin mağdur olmamaları için şifreleri ile sisteme girerek AKTİF durumda olduklarını ve derslerinin atandığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar
a) Sınav bedelini ödememiş ya da yanlış hesaba ödemiş,
b) Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde T.C. kimlik numarasını güncelletmemiş,
c) Sınav ücret muafiyeti olup kayıt yenileme işlemi için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapmamış, Öğrenciler “Aktif” edilmez ve bulunduğu dönemin sınavına katılamazlar.

İletişim
Sevgili Öğrenciler,
Açık Öğretim Ortaokulu ile ilgili soru ve sorunlarınız için ilk başvuracağınız yer bulunduğunuz bölgedeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan irtibat bürolarıdır.

Açık Öğretim Ortaokulu Yazışma Adresi
Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA

Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Yenileme Kılavuzunu Görüntülemek İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 101 YORUM
 1. Bhy dedi ki:

  Merhabalar,
  Benim sorum, ilk kayıt tarihini kaçıran biri kayıt yenileme zamanında ilk kaydını yaptırabilir mi? Yani ekime yetişemezsek bir sonraki kayıt yenileme tarihlerinde gidip ilk kez kayıt yaptırabilir miyiz? Yoksa 2021 /2022 döneminin başını mı beklemeliyiz? Birde her soruya cevap verdiğiniz için teşekkürler.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Ocak Ayında 2. Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri Yapılabilir.
   Geçen Sene 6-31 Ocak 2020 Tarihleri Arasında 2. Dönem Kayıtları Alındı.

 2. Bhy dedi ki:

  Merhabalar, Daha önce hiç okula gitmemiş biri 2. Kademe okuma yazma kursu belgesi alınca, ilköğretim 4. Sınıftaki mı yoksa 5. Sınıftan mı başlıyor?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   II. kademe okuma yazma 4. sınıfı bitirmiş sayılır, 5. sınıftan başlar. öncelikle ı. kademe okuma yazma belgesi alınması gerekir.
   I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı ilkokulların 1 ve 2. sınıfları;
   II. Kademe Eğitimi Programı ise 3 ve 4. sınıfları kapsamaktadır.

   Yetişkinler Eğitimi I.Kademe Okur Yazarlık Belgesi: Daha önce hiç okula gitmemiş yetişkinler, halk eğitimi merkezleri bünyesinde açılan I. Kademe Okuma Yazma Kurslarına katılabilirler. Kurs sonunda başarılı olmaları durumunda “I. Kademe Okur Yazarlık Belgesi” almaya ve bu belge ile II. Kademe Okuma Yazma Kurslarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Okuryazar olduğu halde bu durumunu belgelendiremeyen yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Kursuna katılmadan doğrudan “I. Kademe Seviye Tespit Sınavı” na alınırlar. Başarılı olmaları durumunda alacakları “I. Kademe Okur Yazarlık Belgesi” ile isterlerse “II. Kademe Seviye Tespit Sınavı” na katılabilirler.

   Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi: I.Kademe Okur Yazarlık Belgesi olan yetişkinler ile ilkokul ikinci sınıfı bitiren veya ilkokulun diğer üst sınıflarında öğrenimini terk edenler, öğrenim belgelerinin aslını ibraz ederek yetişkinler II. kademe okuma yazma kurslarına kayıt yaptırabilirler. Kurs sonunda başarılı olanlar “Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar. İlkokul ikinci sınıfı bitiren veya ilkokulun diğer üst sınıflarında öğrenimini terk edenler, öğrenim belgelerinin aslını ibraz etmeleri durumunda I. Kademe Seviye Tespit Sınavına girmeden, II. Kademe Seviye Tespit Sınavına katılabilirler.

 3. Mahmut dedi ki:

  Merhaba ben açık ilköğretim okulunda okuyorum 8. Sınıf dahil olmak üzere bütün derslerden 45 aldım sadece 2 dersten not alınmamış fen Bilimleri ve din kültürü dersinden yönetmenliğe göre bir öğrenci tüm derslerden 45 alırsa Türkçe dersi başarılı olmak kaydıyla geri kalan 2 dersten başarısız olsa bu öğrenci doğrudan geçer deniliyor sisteme giriyorum bakıyorum orda ne mezuniyet kontrolünde ne de mezun yazıyor bu tabloya göre ben mezun muyum yoksa kayıt yenileme yapıp 2 dersi vermem mi gerekiyor ama bu yönetmeliğe uygun değil kafam çok karışık ne yapmam gerekiyor?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   halk eğitim merkezi açık öğretim bürosu ile görüşün.
   Ortalama İle Geçme:
   Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi olanlar, doğrudan sınıf geçerler.

   1. Özge dedi ki:

    Merhaba sınava girileceğinde nasıl olacak pandemi nedeniyle

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Daha önce yapılan merkezi sınavlar gibi önlem alınarak yapılır.

 4. Birol dedi ki:

  Merhabalar ben açık ortaöğretime kayıt olmuştum ve sınavlara girmiştim 3 dersim kalmıştı vermeye diplomayı alacaktım ama ailevi sorunlardan dolayı bırakmak zorunda kaldım şimdi tekrar silbastanmi girmeme gerekiyor açık orta öğretim sınavına önceki kazanmış olduğum dersler puanlar ne olacak lütfen yardımcı olurmusunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kaldığınız Yerden Devam Edersiniz.
   Kimler Kayıt Yenileme İşlemi Yaptırmalıdır?
   Açık Öğretim Ortaokulu bilgi işlem sistemde DONUK durumda olan öğrenciler mezun duruma gelinceye kadar, her dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdır. TASDİKNAME ALMIŞ durumda olan öğrencilerde istemeleri halinde kayıt yenileme işlemini yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.
   Dikkat: 2002 yılı ve daha öncesinde Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş “Donuk”durumdaki öğrencilerimizin T.C. kimlik numaraları Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme sınav bedelini yatırmadan önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine , aoo@meb.gov.tr adresine başvurmaları gerekmektedir.Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde öğrencimizin T.C. kimlik no güncelleme işlemi yapıldıktan sonra kayıt yenileme işlemine devam edebilecektir.

 5. Mahsun dedi ki:

  Mrb ben 20 yaşındayım 8. Sınıfta bıraktım okulu.8. Sınıfı bitirmedim. Tm olarak ne yapmam gerekiyor rica etsem bir özet geçer misiniz? Ve kaç ayda bitiririm tahmini orta okulu. Başvurular tam olarak ne zaman ilk kayıt.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   salgından önce belirlenen takvime göre 1. dönem kayıtları 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
   8. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 1 dönem sonunda (yaklaşık 4 ayda) bitirebilir.
   başvurular halk eğitim merkezleri açık öğretim bürolarına yapılır.

 6. Özge dedi ki:

  Merhaba… Ben 2003 senesinde açık öğretime kayıt oldum…6.sınıfı bitirdim ve dondurmadım..
  Ne yapmam gerekiyor.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yeniden Kayıt Olmalısınız.

 7. Yasin atasever dedi ki:

  Son bitirdiği sınıf karnesi geçerli olurmu acaba teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   bitirdiğiniz okula dilekçe ile başvurularak mezuniyet belgesi alınması gerekir.

 8. ASLI ADANIR dedi ki:

  Merhaba 🙂 Kız kardeşim 6. sınıfı bitirdikten sonra okuldan ayrıldı şuan 17 yaşında. Ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası.Hangi dönemden başlaması lazım ? Ne kadar sürede bitirir ? Kayıt tarihleri ne zaman ? ve Kayıt için hangi belgeler lazım ? genele bir bilgi verebilir misiniz rica edersem 🙂 şimdiden teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kayıt tarihi pandemi dolayısıyla henüz kesin değil. normal şartlarda ağustos sonu gibi başlar.
   7. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 2 dönem sonunda (yaklaşık 8 ayda) mezun olabilir.
   İlköğretim veya Ortaokulların Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;
   • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
   • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
   • Okuduğu tüm sınıflara ait yılsonu başarı notları ile varsa kaldığı sınıfın derslerine ait not/puanlarını gösteren Tasdikname (Öğrenim Belgesi) veya tasdikname kayıp belgesi, notları/puanları eksik yada bulunmayan belgelerin ekinde not döküm çizelgesi(Bir üst sınıfa sorumlu geçilen belgelerde sorumlu geçilen sınıfın derslerine ait not döküm çizelgesinin getirilmesi zorunludur.),
   • Okul dışı bitirme sınavlarına katılardan okulundan almış olduğu sınav notlarını gösteren Okul Dışı Belgesi,
   T.C. kimlik numarası olmayan öğrenciler ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslını Halk eğitimi merkezi müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

  2. Kadir korkmaz dedi ki:

   Merhaba abla bende sizin gibi ne yapacağımı bilmiyorum rica etsem siz öğrendiyseniz bana da açıklar mısınız çok ama çok teşekkür ederim şimdiden

 9. metin dedi ki:

  açıköğretim dersleri internetten verilse iyi olmazmı tv radyo hariç

 10. metin dedi ki:

  kayıtlar internetten olsa ve kayıt ücretleri internetten ödense olmazmı ve acıköğretimde internetten olsa ve nerde sınava gireceğin internetten bildirilse olmazmı

 11. Pakize dedi ki:

  Merhabalar annem 50 yaşında ilkokul mezunu ortaokulun 1. Döneminden mi başlaması gerekir. Sonuçta 5. Sınıfı bitirmiş oluyor. Birde ilkokul karnesi yok e-devletten çikarmamiz yeterli olur mu ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   6. Sınıftan Başlanır.
   diploma kayıt örneği aslı istenir
   • İlkokul Mezunu Öğrencilerden;
   • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
   • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
   • İlkokul diplomasının aslı,
   • Diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıt Örneğinin aslı,

   1. Elif dedi ki:

    Merhaba
    Ben 19 yaşındayım okula hiç gitmedim.
    Ama okuma yazma ve matematik gibi temel bilgilerim var,bu durumda ben Halk eğitim merkezinden ilköğretim için okuma belgesi alıcam ve bu belge ile liseye başvuru yapacağım değilmi?birde okuma belgesini alabilmek için bir ücret ödemem gereklimi?.Yada okuma belgesini alabilmek için belli bir tarihi beklemem gereklimi?
    Anladığım kadarı ile bu sene geçti artık ben ancak 2021 de liseye kayıt yaptıra bilirim??

    TEŞEKKÜRLER 🙂

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     okuma yazma belgeleri ile ortaokul’a başvurulabilir.
     I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı ilkokulların 1 ve 2. sınıfları;
     II. Kademe Eğitimi Programı ise 3 ve 4. sınıfları kapsamaktadır.

     İlkokulu herhangi bir sınıfında çeşitli nedenlerle terk etmiş ya da hiç okula gitmemiş bireylerin, eğitim kurumları dışında bireysel olarak çeşitli yollarla edindikleri okuma yazma bilgi ve becerileri, hayat boyu öğrenme kapsamında, yaygın eğitim sistemi içerisinde doğrudan ölçülerek değerlendirilir ve belgelendirilir.
     Yetişkinler Eğitimi I.Kademe Okur Yazarlık Belgesi: Daha önce hiç okula gitmemiş yetişkinler, halk eğitimi merkezleri bünyesinde açılan I. Kademe Okuma Yazma Kurslarına katılabilirler. Kurs sonunda başarılı olmaları durumunda “I. Kademe Okur Yazarlık Belgesi” almaya ve bu belge ile II. Kademe Okuma Yazma Kurslarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Okuryazar olduğu halde bu durumunu belgelendiremeyen yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Kursuna katılmadan doğrudan “I. Kademe Seviye Tespit Sınavı” na alınırlar. Başarılı olmaları durumunda alacakları “I. Kademe Okur Yazarlık Belgesi” ile isterlerse “II. Kademe Seviye Tespit Sınavı” na katılabilirler.

     Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi: I.Kademe Okur Yazarlık Belgesi olan yetişkinler ile ilkokul ikinci sınıfı bitiren veya ilkokulun diğer üst sınıflarında öğrenimini terk edenler, öğrenim belgelerinin aslını ibraz ederek yetişkinler II. kademe okuma yazma kurslarına kayıt yaptırabilirler. Kurs sonunda başarılı olanlar “Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar. İlkokul ikinci sınıfı bitiren veya ilkokulun diğer üst sınıflarında öğrenimini terk edenler, öğrenim belgelerinin aslını ibraz etmeleri durumunda I. Kademe Seviye Tespit Sınavına girmeden, II. Kademe Seviye Tespit Sınavına katılabilirler.
     kurslar ücretsizdir.
     I. ve II. Kademe Seviye Tespit Sınavları, başvuran katılımcı sayısına bakılmaksızın, tek kişinin talebi üzerine de yapılabilir.

     Yetişkinler II. Kademe Eğitimi kurslarını başarı ile bitirenlere verilen belgeye “Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi” denir. Bu belge ilkokul eğitimine denk sayılır. Ayrıca; bu belgeye sahip olanlar Açık Öğretim Orta Okuluna ve sürücü kurslarına( ehliyet alabilmek için ) kayıt yaptırabilirler.

     1. Elif dedi ki:

      Teşekkürler 🙂

  2. rukiye dedi ki:

   kayitlarlar ne zaman bilen varsa yazsin

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    2020-2021 Birinci Dönem Yeni Kayıt Ve Kayıt Yenilemeleri 31 Ağustos 2020 İle 10 Ekim 2020 Tarihleri Arasında Alınacak.

 12. HALUK dedi ki:

  1960 DOĞUMLUYUM UZUN YILLAR AMERİKADA YAŞADIM ANKARA ( ORTAOKUL 2 DEN TERKİM) ISTANBULDAYIM SUAN YASIM 58 ORTAOKUL DIPLAMASI ALMAK ISTIYORUM . TERK ETTIĞIM ORTAOKUL 2 INCI SINIFDAN DIŞARDAN BAŞLAYABİLİRMİYİM OORTAOKULU BITIME ŞANSIM VARMI ??

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık ortaokul’a başvuruda bulunabilirsiniz. salgın dolayısıyla kayıt takvimi değişti, yeni tarihler henüz ilan edilmedi.

 13. reyhn dedi ki:

  Merhaba ben 1977’liyim. Ortaokula başlamak istiyorum. En erken ne zaman kayıt alınıyor yardımcı olur musunuz?
  Bir de şu anki sistemde 6. sınıftan mı başlamalıyım?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Salgın Dolayısıyla Açık Öğretim Ortaokulu Kapalıdır. Yeni Kayıt Tarihleri Henüz İlan Edilmedi.

 14. Nail dedi ki:

  Merhaba 1971 doğumluyum, ortaokul 2. sınıftan terkim , daha önce aldığım tasdikname mi kaybettim. şimdi ise okuduğum okul yıkılmış ve tasdikname m kaybolmuş. görevliler bulamadıklarını söylüyor. nasıl kayıt yaptırıp ortaokul diploması alabilirim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Okulun Bulunduğu İlçedeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İle Görüşün.

 15. gökçe dedi ki:

  Merhaba ben 1993 doğumluyum. 7. sınıf terkim okulu bitirmek istiyorum. fakat bu yazılanlar kafamı çok karıştırdı. hangisine başvurmalıyım. Lütfen yardımcı olur musunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık ortaokula başvurulur. halk eğitim merkezleri açık öğretim bürolarında.

 16. Kadir dedi ki:

  Ben ilkokul 5. Sınıfı bitirdim bıraktım okulu 1997 doğumluyum açıktan yazılmam için 2. Dönemden başlayabilir miyim acaba?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. 3. dönem için kayıt tarihleri salgın nedeniyle ilerleyen günlerde ilan edilecek.

 17. Zeynep dedi ki:

  Ben altiyi bitirdim 7 ve 8 kac senede biter

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Öğretim Ortaokuluna,

   5. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 4 dönem sonunda (yaklaşık 1,5 yılda)
   6. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 3 dönem sonunda (yaklaşık 1 yılda)
   7. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 2 dönem sonunda (yaklaşık 8 ayda)
   8. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 1 dönem sonunda (yaklaşık 4 ayda)
   mezun olabilir.
   Açık Öğretim Ortaokulu´nda her dönem sınav sonucunda alınan puan o döneme ait “Yıl Sonu Başarı Puanı” olarak hesaplanır. Dönem sonunda öğrenci iki şekilde sınıf geçer veya mezun olur.
   Öğrenim belgesine göre, başarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulunda okutulmayan ancak okula ait tüm dersleri başarmış olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla birlikte mezun edilir.

 18. Meryem Arpacı dedi ki:

  Ben 1974 doğumluyum ortaokulu okumak istiyorum üçüncü . kayıttan başlaya bilirmiyiz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kayıt şartlarını taşıyanlar başlayabilir.
   Açık Ortaokul Üçüncü Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan 2020 İle 11 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Alınacak.

 19. Hatice dedi ki:

  Merhaba ben ortaokul 6 sınıfı bitirdim ciktim ve 1993 dogumluyum açıktan liseyi mi yoksa orta okulamı yazılmam gerekiyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   öncelikle açık öğretim ortaokuluna yazılmanız gerekli.

 20. fuat taştan dedi ki:

  hocam 35 yaşındayım ilkokul 5e kadar okudum en az orta okul diplamasını almam gerekiyor• İlkokul diplomasının aslı,
  • Diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıt Örneğinin aslı, isteniyor diploma kayıt örneginin aslı diyor buna e devlet yada nereden ulaşabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Dilekçe Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İle Mezun Olunan Okula Başvurulur.

 21. Esma dedi ki:

  Ilk okul okumadım açıktan okumak istiyorum ne yapmalıyım halk eğitime gittiğimde yanima almam gereken şeyler varmi yoksa sadece kimligimlemi gitmeliyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Okuma Yazma Kurslarına Katılacaksınız. Kimlik Fotokopisi İle Halk Eğitim Merkezine Başvuracaksınız.

   1. Hulya dedi ki:

    İlk okulu yurt dışında okudum ilk okul dört ikinci dönem Türkiye’ye geldim açık öğretimden okumak istiyorum okur yazarlık belgesi almıştım kaçtan başlamam gerekiyor ve neler gerekli yaşım 30 bilgi alabilirsem çok memnun olurum

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde denklik belgesi varsa 5. sınıftan başlanır. belgeniz yoksa okuma yazma ıı. kademe seviye tespit sınavına katılıp başvurulabilir.
     • İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,
     • İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,
     • Ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
     • Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
     • Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
     • Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi olanlar,
     • İlk kayıt için belgelerin uygun olması durumunda sistemde AKTİF duruma getirilir

 22. Aleyna dedi ki:

  Merhaba ben 6 sınıfı bitirip okuldan çıktım nasıl açıktan okuyabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   15 yaşından gün almak gerekli. 15 yaşından gün almayanlar 2. maddedeki şartları taşımalıdır.
   1. Bakanlığımızca örgün eğitim kurumları için her yıl belirlenen eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi, Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıtlarda aranacak yaş sınırını belirler. Eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.Öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.

   2. Ancak;
   • İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar,
   • Islah evinde kalanlar,
   • Tutuklu veya hükümlü olanlar,
   • Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlar (Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha sonra Türkiye programına geçmek isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma şartı aranır.),

   yaş sınırı aranmadan ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.

 23. Belgin dedi ki:

  Ben 1993 doğumluyum ilk okul bitirdim açık öğretime kayıt yaptırmak istiyorum ne yapa bilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   henüz ikinci dönem kayıt tarihleri ilan edilmedi. genellikle aralık ayında iş takvimi yayınlanır, 2. dönem kayıtları ocak ayında alınır.

  2. Hakan dedi ki:

   Merhaba ben 5 sınıfı okudum bitti 1993 dogumluyum orta okul okumadan liseyi okuyabilirmiyim

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    önce ortaokulu bitirmelisiniz. sonra açık liseye kayıt olunabilir.

 24. Ayse dedi ki:

  Merhaba. Ilkokul 5. Siniftan mezunum. Ortaokulu aciktan bitirebilmem için toplam kac sinava girmem gerekiyor?
  Her yil icin ayri ayri sinavlar mi oluyor?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   5. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 4 dönem sonunda (yaklaşık 1,5 yılda), 6. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 3 dönem sonunda (yaklaşık 1 yılda) mezun olabilir.

 25. ORHAN KARABACAK dedi ki:

  Merhaba ben 1960 doğumluyum Ortaokul diplomasına sahip olabilmem için bu yaş sorun olur mu?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   üst yaş sınırı bulunmuyor.

 26. İlkay dedi ki:

  Merhaba, ben 5.sinifi bitirdim okulu biraktim brnim biraktigim sene 8 yıllik egitim zorunlu oldugu icin diplomam yok.o dinem tc kimlik numarasida yoktu yani benim elimde okul okuduguma ait bir adet tesekkur belgesinden baska biseyim yok. Nasil kayit yaptircm bilgi verrmisiniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   bıraktığınız okuldan belgenizi almanız gereklidir.

   1. İlkay dedi ki:

    Ne belgesi alicam onu anlayamadim rica etsem yazarmisiniz?

 27. Muammer dedi ki:

  14 yaşındayım açıköğertim istiyorum olamaz mı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   15 yaşından gün almak gereklidir.
   Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan; a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler, b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar, c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar, d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar, e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler. Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı ile Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde, Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz.

 28. Hilal dedi ki:

  Merhabalar bende ilk okul mezunuyum dısardan bıtırmek ıstıyorum ama yurt dısındayım takıp edemedım kayıtlar ıcınde gec kalmısım acaba yenı kayıt acılırmı bu yıl ıcın veya nasıl bır yol ızlemem gerek bu konuda bılgı alabılırmıyım.. eger herhangı bır kayıt ımkanım olursa istanbula gelerek yapabılırım tesekkur ederım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2020 iş takvimi henüz ilan edilmedi. 2. dönem kayıtları genellikle ocak ve şubat aylarında alınır.
   geçen sene 9 ocak 6 şubat arası alındı.

 29. Ogun dedi ki:

  Merhaba ben kayit ye ileme tarihini dikkate almadim sure dolmus birdaha sure uzatilirmi acaba tesekur ederim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   uzatılma ihtimali pek görünmüyor, 2. dönem kayıtlarının ocak- şubat ayında alınması bekleniyor.

 30. Polat dedi ki:

  Merhaba ben 8. Sınıfı okuyorum ama açıktan okumak zorundayım çalışmam lazım bu durumda açıktan okumaya geçebilir miyim nasıl geçicem?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.Öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.

 31. Özlem dedi ki:

  Ben ilkokul mezunuyum diplomamın Aslı yok diye kayıt olmadım Aslı gerek dediler ne yapmam gerek

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mezun olunan kuruma nüfus cüzdanı fotokopisi ve dilekçe ile başvurulur.

 32. Sevda dedi ki:

  Kayıt tarihi geçmiş bende başvuru yapmak istiyordum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yeni kayıt işlemleri 8 ekim 2019 tarihide sona erdi. kayıt yenileme işlemleri ise 13 ekim 2019 tarihine kadar uzatıldı.

 33. Selin dedi ki:

  Merhaba eski kimlikler geçerlimidir ve 7. Sınıfta 2.dönem devamsızlıktan sınıfta kaldım geçen dönemlere ait hiçbir belge elimde yok ben yapmam gerekir ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   linkten giriş yaparak durumunuzu görebilirsiniz. https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
   Açık Öğretim Ortaokulu bilgi işlem sistemde DONUK durumda olan öğrenciler mezun duruma gelinceye kadar, her dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdır. TASDİKNAME ALMIŞ durumda olan öğrencilerde istemeleri halinde kayıt yenileme işlemini yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.

   1. taner dedi ki:

    linke giriş yapılamıyor

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     linkler çalışıyor, farklı bir tarayıcı ile deneyin. (not: pdf uzaltılı dosya, telefon ile giriş yapıyorsanız, bilgisayar ile deneyin)

     1. Mizgin dedi ki:

      Orta okul Mezuniyet kontrolünde yim ne ne zaman belli olur olur mezun olup olmadığım

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      Halk Eğitim Merkezin Açık Öğretim Bürosundan Bilgi Alınız.

 34. Gül dedi ki:

  Merhabalar benden orta 1den biraktim 40 yaşındayım bir sorun olurmu? Nereye gidip kayıt olmam gerek

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Halk eğitim merkezlerinden kayıt olunabilir. her ilçede bulunur.

 35. Fatma dedi ki:

  7.sınıfa geçmiş bir öğrenci açık öğretime kayıt olamaz mi? 10.10.2007 doğumlu

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   15 Yaşından Gün Almak Gereklidir. Ancak Kimler Başvurabilir Kısmındaki İkinci Maddede Yer Alan Şartlardan Birini Taşıyanlardan Üçüncü Maddedeki Şartlarlara Göre Kayıt Olabilir.

   1. Fatma dedi ki:

    Teşekkür ederim..2.maddede bizi kapsayan bi madde yok malesef..Geçen sene 14 yaş sınırı vardı bu sene 15 olmuş diyanete bağlı 1 sene okulunu dondurma hakkı vardı hafızlık için ama malesef hafız olmak için 2 senelik bir surecin olmasi gerekli..nasil yapıcaz bilmiyorum artık büyük ihtimalle sınıf tekrarı olucak

    1. Ayşe dedi ki:

     Orta okul 8sınıfı bitirmek istiyorum ne kadar sürer

     1. Güncel Eğitim dedi ki:

      8. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 1 dönem sonunda (yaklaşık 4 ayda) mezun olabilir.

 36. Nesrin dedi ki:

  44 yaaindayim. Ilkokul mezunuyum. Ortaokulu disaridan bitirmemde bir engel var mi?

 37. gunel afacan dedi ki:

  Zizraat bankasinda acik ogretim lise omokul kayit yenileme secenegi yok.iki gundur atm basinda nobet tuutum ne zaman acilacak bu sistem

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   ödemelerin nasıl yapılacağı kılavuzda anlatılmış. ziraat bankası, halk bank ve vakıfbank atm’lerinden ödeme yapılabiliyor. https://aio.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_08/20150233_AcYk_OYretim_Ortaokulu_2019-1_YLK_KAYIT_klavuzu_son_deYiYen.pdf

 38. Fadime dedi ki:

  Başvuruyu kaçırmışım uzatılırmı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   14 mayıs’da sona erdi, yeni dönem kayıtları 21 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak.

 39. Siham Akıllı dedi ki:

  Daha once kayit yaptirmistim diploma min asli milli egitimde kalmisti aradan 18 sene geçti ne yapabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   diplomanızı bıraktığınız kuruma başvurun.

 40. Nilay dedi ki:

  2.donemin ders kitaplari ayni mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık öğretim ders kitapları değişti, https://aol.meb.gov.tr/www/acik-ogretim-lisesi-ders-kitaplari-degisti/icerik/172 ayrıntılar için ziyaret edin.

  2. Cihan dedi ki:

   Merhaba, annem 50 yaşında ve 5. Sınıf mezunu. Ortaokul kaydını 3. Dönemde yaptırıp derslere başlayabilir mi yoksa bir sonraki eğitim öğretim yılının 1. Dönemini mi beklemeli kayıt için?

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Ortaokulu 3. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri
    20 Nisan – 11 Mayıs 2020

BİR YORUM YAZ