<style>.lazy{display:none}</style>

Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt İşlemleri 2023-2024 3. Dönem

Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt İşlemleri 2023-2024 3. Dönem

Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 3. Dönem Kayıt Tarihleri

Açık Öğretim Ortaokulu Kayıtları Ne Zamana Kadar Alınacak, Başvurular Nereye Yapılacak, Açık Ortaokulu Kayıt Koşulları Nelerdir, Kaçıncı Sınıftan Başlanır, Kayıt Ücreti Ne Kadar, Kimler Kayıt Olabilir, Tüm Soruların Cevabı İçin Okumaya Devam Ediniz.

Açık Ortaokul 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 19 Nisan 2024 İle 13 Nisan 2024 Tarihleri Arasında Yapılacak. Açık Ortaokul 3. Dönemde Sadece Kayıt Yenileme İşlemi Yapılacak, Yeni Kayıt Alınmayacak. 3. Dönem Sınavları E-Sınav Merkezlerinde Yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulundaki öğrencilik durumu donuk ve tasdikname almış durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek; kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını teyit etmeleri gerekmektedir.

e-Sınav Randevu İşlemleri: Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem sınavlarında e-Sınava katılacak öğrencilerin randevu alma işlemleri 6 Mayıs 2024-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ads

Sınav Tarihleri: Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem sınavları e-Sınavı, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sınavı basılı evrak yöntemi ile 20 Temmuz 2024 tarihinde iki oturum halinde yapılacaktır.

Açık Ortaokul Çıkmış Sınav Soruları İçin Tıklayın.

E-Sınav Randevunuzu Öğrenci Sayfanızdan, Halk Eğitimi Merkezleri Veya 444 06 32 MEBİM Çağrı Merkezi Aracılığıyla Alabilirsiniz.

Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 Eğitim Ve Öğretim Yılı 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri

Başvuru
Bu kılavuzda kayıt yenileme iş ve işlemleri ile ilgili hususlar yer almaktadır. Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptıran öğrenciler mezun oluncaya kadar sınava girmek istedikleri her dönem için iş takviminde belirlenen tarihler arasında kayıt yenileme işlemini yapmak zorundadır. Kayıt yenileme işlemini yapanlar sistemde öğrencilik durumunun AKTİF olduğunu kontrol edebilirler.

Başvuru Yeri
Bilgilerinde güncelleme (T.C. Kimlik Numarası, Sınav Yeri, İletişim Bilgileri vb.) yapmak isteyen öğrenciler sınav bedeli yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Tutuklu, hükümlü veya denetimli serbestlik kapsamında olanlar hariç olmak üzere ücret muafiyetinden yararlanan tüm öğrenciler, istemeleri halinde 444 0 632 MEBİM hattı üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilirler.

Açık Öğretim Ortaokulunda Kayıtlı Ancak T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan Öğrencilerin Başvuruları;

2002 yılı ve daha öncesinde Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş “Donuk” durumdaki öğrencilerimizin T.C. kimlik numaraları Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme sınav bedelini yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine, aoo@meb.gov.tr adresine başvurmaları gerekmektedir. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde öğrencimizin T.C. kimlik numarası güncelleme işlemi yapıldıktan sonra kayıt yenileme işlemine devam edebilecektir.

Kayıt Yenileme İşlemi
Açık Öğretim Ortaokulu bilgi işlem sistemde DONUK durumda olan öğrenciler mezun duruma gelinceye kadar her dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdır. TASDİKNAME ALMIŞ durumda olan öğrenciler ise istemeleri halinde kayıt yenileme işlemini yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavlarına katılamaz.

Sınav Katılım Ücreti
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin, mezun olana kadar dönem sınavlarına katılmak istedikleri her dönem sınav katılım ücreti ödemeleri gerekmektedir. Bir dönem için kayıt yenileme sınav katılım ücreti, 250 TL olarak belirlenmiştir.

Ücret muafiyeti durumunda olan öğrencilerin mezun olana kadar dönem sınavlarına katılmak istedikleri her dönem, en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak kayıt yenileme işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Bu işlemi yaptırmayanlar dönem sınavlarına katılamazlar.

Öğrenci, T.C. kimlik numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden 250 TL ödeyecektir. Ayrıca https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile sınav katılım ücreti yatırabilmektedir. Ücret yatırıldığında öğrenci Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde otomatik olarak Aktif duruma getirilecektir.

Dikkat: Sınav katılım ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıtların aktifleşmesini engeller. Bunun için sınav katılım ücretinin doğru hesaba yatırıldığından emin olunmalıdır.

Dikkat: Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptıran öğrenciler mezun oluncaya kadar sınava girmek istediği her dönem, iş takviminde belirlenen tarihler arasında kayıt yenileme işlemini yapmak zorundadır. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde Aktif duruma geçilip geçilmediği öğrenci tarafından kontrol edilmelidir.

Kayıt Yenileme İş Ve İşlemlerine Ait Açıklamalar
• Sınav bedelini ödememiş ya da yanlış hesaba ödemiş,
• Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde T.C. kimlik numarasını güncelletmemiş,
• Sınav ücret muafiyeti olup kayıt yenileme işlemi için halk eğitimi merkezi müdürlüğü ya da 444 0 632 MEBİM hattına başvuru yapmamış, Öğrenciler “Aktif” edilmez ve bulunduğu dönemin sınavına katılamazlar.

Ders Seçimi
Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yenileme yaptıran öğrencilerimize, bulunduğu sınıf ve alt sınıflardan sorumlu derslerinin tamamı sistem tarafından atanır. Öğrencinin üst sınıftan alabileceği en fazla 4 (dört) dersin ataması toplam ders sayısı 9 u geçmeyecek şekilde halk eğitimi merkezi müdürlüğünce yapılır. Sınav bedelini yatırıp irtibat bürolarına başvurmayan öğrenciler sistem tarafından aktif duruma getirilerek ders seçimi otomatik olarak yapılır.

Mecburi ilköğretim çağında olan öğrenciler, bir eğitim ve öğretim yılı içindeki sınav dönemlerinde yalnız bir sınıfın derslerinden sınava katılabilir. Ücret muafiyetinden yararlanan öğrencilerin ders seçimi, halk eğitimi merkezi müdürlüğüne ya da 444 0 632 MEBİM hattına başvurarak aktif duruma geldikten sonra yapılır. Ancak öğrencilerin mağdur olmamaları için şifreleri ile sisteme girerek AKTİF durumda olduklarını ve derslerinin atandığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Ders Kitapları
Öğrenciler dönem sınavlarına ait derslerin kitaplarını ilk kayıt işlemini yaptırdıkları halk eğitimi merkezlerinden ücretsiz olarak alabilirler. Ayrıca isteyen öğrenciler http://aokul.gov.tr/ adresi üzerinden ders kitaplarına dijital ortamdan ulaşabilirler.

Öğrencilik Haklarından Yararlanma
Öğrencilik durumu aktif veya donuk olan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanır.

Mezuniyet Şartları
Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran öğrenciler sistemde sorumlu oldukları sınıf ve o sınıflara ait tüm derslerden başarılı olmaları durumunda mezun durumuna geleceklerdir. Mezun durumuna gelen öğrencilere Tamamlama Belgesi verilmektedir. Tamamlama Belgesi halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden ya da e-devlet sisteminden alınabilir.

Sınavlar

Sınav Tarihi
Sınavlar tarihleri resmi web sayfamız olan https://aio.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sınav Merkezinin Belirlenmesi ve Güncellenmesi
Öğrencilik durumu Aktif hale gelen öğrenciler, çalışma takviminde belirtilen süreler içerisinde, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak sınav merkezi değişikliği yapabilirler. Açık Öğretim Ortaokulu ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda sınav merkezinde değişiklik yapılabilir.

Sınav Şekli
Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınav Giriş Belgesinin Alınması
Sınava Giriş Belgeleri https://aio.meb.gov.tr resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar

• Sınav katılım ücretini yatırmamış ya da yanlış hesaba yatırmış,
• Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde T.C. kimlik numarasını güncelledmemiş,
• Sınav ücret muafiyeti olup kayıt yenileme işlemi için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvuru yapmamış
Öğrenciler “Aktif” duruma getirilmez ve bulunduğu dönemin sınavına katılamazlar.

Kayıt Yenileme İle İlgili Uyarılar

• Sınav katılım ücretini T.C. kimlik numarası beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.

• Kaydı yenilenen öğrenciye ait belgeler taranarak Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemine aynı gün içerisinde aktarılacaktır.

• İstenmedikçe irtibat büroları tarafından Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü’ne herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.

• Kayıt yenileme işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan çıktısı alınacak olan Kayıt Yenileme Öğrenci Raporunun, öğrenci veya velisi tarafından imzalanması sağlanacaktır.

Açık Ortaokul 2023-2024 3. Kayıt Yenileme Kılavuzu İçin Tıklayın.

Açık Ortaokul 2. Dönem Kayıt Tarihleri

Açık Ortaokul Kayıt Tarihleri

İlk Kayıt İşlemleri İşlemleri

2. Dönem Yeni Kayıt İşlemleri 4 Ocak 2024 İle 22 Ocak 2024 (29 Ocak 2024) Tarihleri Arasında Yapılacak.
(2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönemi ilk kayıt işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 22 Ocak 2024 (29 Ocak 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı) tarihi mesai bitiminde sona erecektir.)

Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem Sınavları 1 Temmuz 2024 İle 31 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında Yapılacak.
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 1. Dönem Sınavları 1 Aralık 2024 İle 31 Aralık 2024 Tarihleri Arasında Yapılacak.

Açık Ortaokul Çalışma Soruları İçin Tıklayın.

Açık Ortaokul Sınavı Nasıl Yapılacak? Detaylar İçin Tıklayın.

Açık Ortaokul Yeni Kayıt İşlemleri
İlk Kez Kayıt Olacaklar Halk Eğitim Merkezlerine Başvuru Yapacaklar

İlk Kayıt Başvurusunda Gerekli Belgeler
1 Adet Fotoğraf
Kimlik Belgesi
Diploma

Ders Kitapları Halk Eğitim Merkezleri Tarafından Dağıtılmaktadır. Mezun Oluncaya Kadar Her Dönem Kayıt Yenileme İşlemi Yapılmalıdır. Ders Seçimi Yapmayan Öğrencilerin Ders Ataması Otomatik Olarak Yapılır. (Kayıt Ücreti Yatırıldıktan Sonra Halk Eğitim Merkezine Başvurulmaz İse Gün Sonunda Sistem Otomatik Olarak Ders Seçimi Yapar)
Her Dönem İçin En Fazla Dokuz Dersten Sınava Girilebilir.
Açık Ortaokuldan Mezun Olduktan Sonra Tamamlama Belgesini Halk Eğitim Merkezinden Yada E-Devlet Sisteminden Buraya Tıklayarak Alabilirsiniz.

Sistem Giriş Şifresini Unutan Öğrencilerimiz, Aök Bilgi Yönetim Sisteminde Yer Alan Şifremi Unuttum Seçeneğinden Veya Mebim 444 0 632 Danışma Hattı İle Görüşerek Şifrelerini Öğrenebilirler.

Açık Ortaokul Kaç Yılda Biter
• Beşinci Sınıftan Başlayan Bir Öğrenci En Erken Dört Dönem Sonunda, Yaklaşık 1,5 Yılda Mezun Olabilir.
• Altıncı Sınıftan Başlayan Bir Öğrenci En Erken Üç Dönem Sonunda, Yaklaşık 1 Yılda Mezun Olabilir.
• Yedinci Sınıftan Başlayan Bir Öğrenci En Erken İki Dönem Sonunda, Yaklaşık 8 Ayda Mezun Olabilir.
• Sekizinci Sınıftan Başlayan Bir Öğrenci En Erken Bir Dönem Sonunda, Yaklaşık 4 Ayda Mezun Olabilir.

Açık Ortaokula Kaçıncı Sınıftan Başlanır
• 5 Yıllık İlkokulu Mezunları Altıncı Sınıftan Başlar
• İlkokulların Dördüncü Sınıfında Başarılı Olup Beşinci Sınıfa Geçenler Beşinci Sınıftan Başlar
• Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi Başarı Belge Tarihi 17.09.2012 Tarihinden Önce Olanlar Altıncı Sınıftan, 17.09.2012 Tarihinden Sonra Olanlar Beşinci Sınıftan Başlar
• İlkokul Mezunları İle İlköğretim Okulları Ve Ortaokulların Beşinci Sınıfını Başarı İle Tamamlayanlardan Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi Olanlar Yedinci Sınıftan Başlar
• Dışarıdan Bitirme Belgesi Olanlar Başarısız Oldukları Dersin Bulunduğu İlk Sınıftan Başlar
• Tasdikname Belgesi ( Öğrenim Belgesi ) Olanlar İntibak İşlemi Sonucuna Göre, Belirlenen Sınıftan Eğitimlerine Devam Ederler.

Açık Öğretim Ortaokulu Kaçıncı Sınıftan Başlar Detaylar İçin Tıklayın.

Açık Öğretim Ortaokulu İş Takvimine Sayfa Altından Ulaşılabilir.

Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2023 2. Dönem İlk Kayıt İşlemleri

Açık Ortaokul Yeni Kayıt Kılavuzu

İlk Kayıt
Açık Öğretim Ortaokuluna ilk defa kayıt olacak öğrencilerin yaptırdıkları kayıt işlemine ilk kayıt denir.

Başvuru Yeri
İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir. Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise bizzat kendilerinin (zorunlu durumlarda vekâlet verdiği kişinin) halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış olanların velilerinden alınacak olan dilekçe öğrencinin dosyasında saklanacak, sisteme yükleme yapılmayacaktır.

Öğrencinin sınav katılım bedelini yatırması
Öğrencinin kayıt için gerekli belgeleri halk eğitimi merkezi bünyesindeki kayıt irtibat bürolarına teslim etmesi
Halk eğitimi Merkezi bünyesindeki kayıt irtibat bürolarının öğrencinin ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi

T.C. Kimlik Numarası Olmayan Öğrencilerin Başvuruları
Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerden T.C. kimlik numarası olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen Yabancı Kimlik numaralarını almaları gerekmektedir. İlk kayıt işlemleri alınan bu Yabancı Kimlik numarası üzerinden yapılacaktır.

Açık Öğretim Ortaokuluna Kimler Başvurabilir?
Bakanlığımızca örgün eğitim kurumları için her yıl belirlenen eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihi, Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıtlarda aranacak yaş sınırını belirler. Eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir. Eğitim ve öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.

Ancak;
• İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar,
• Tutuklu veya hükümlü olanlar,
• Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlar (Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha sonra Türkiye programına geçmek isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma şartı aranır.), yaş sınırı aranmadan ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.

Yukarıdaki maddelerdeki şartlardan birini taşıyanlardan;
• 4. sınıfı bitirenler,
• İlkokul mezunları,
• İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,
• Ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
• Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
• Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
• Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi
olanlar,
ilk kayıt için başvuru yapabilir.

Sınav Katılım Ücreti
Öğrenci adayı, T.C. kimlik numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden 160 TL ödeyecektir. https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile sınav katılım ücreti yatırabilir.

Dikkat: Sınav katılım ücretini yatırdıktan sonra kayıt süresi içerisinde evraklar ile birlikte halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurulmalıdır. Sınav katılım ücretinin doğru olarak yatırılmasından öğrenci adayı sorumludur. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde Aktif duruma geçilip geçilmediği öğrenci adayı tarafından kontrol edilmelidir.

Dikkat: T.C. kimlik numarası olmayan kişiler kayıt yaptıracakları kurum aracılığıyla Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü’ne telefonla veya aoo@meb.gov.tr adresine mail göndererek ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından sınav katılım ücretlerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir. Halk eğitimi merkezi müdürlüğü banka dekontunu sisteme yükleyerek Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemi’nde öğrenci adayının AKTİF olmasını sağlayacaktır.

Dikkat: Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran her öğrencinin mezun oluncaya kadar sınava girmek istediği her dönem iş takviminde belirlenen tarihler arasında sınav katılım ücretini ödeyerek kaydını yenilemesi gerekmektedir.

Dikkat: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenci adaylarından kimlik numarası olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen kimlik belgesi üzerinde yer alan yabancı kimlik numarasını öncelikle almaları gerekmektedir.

Sınav Bedeli Ücret Muafiyeti Olanlar İçin Yapılacak İşlemler
İlk kayıt işlemleri için iş takviminde belirtilen kayıt sürelerinde halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuran;

• Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,
• Gazilerin kendisi ile eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,
• İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,
• 15/07/2005 tarihli 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olduğunu,
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığını,
• Tutuklu, hükümlü veya denetimli serbestlik kapsamında olduğunu,
• 08/03/2012 tarihli 6284 sayılı Aile Koruma ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu Kapsamında olduğunu,
• Sağlık kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,
• İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı ile Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu, belgelendirenlerden sınav katılım ücreti alınmayacaktır. Söz konusu belgeler “ücret muafiyeti” sayfasına yüklendikten sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

İlk Kayıt İçin Gerekli Belgeler

İlkokul Mezunu (5 Yıl Süreli) Öğrenciler

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport),

• Bir adet biyometrik fotoğraf,

• İlkokul diplomasının aslı,

• Diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıt Örneğinin aslı istenir.

II. Kademe Okur Yazar Belgesi Olan Öğrenciler

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport),

• Bir adet biyometrik fotoğraf,

• Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesinin aslı.

• Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesi kayıp olanlardan, Kayıp Belge Örneğinin aslı istenir.

Dikkat: e-Yaygın sisteminden bilgileri gelen öğrencilerden II. Kademe Okur Yazarlık Belgesi istenmez.

İlköğretim veya Ortaokulların Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrenciler

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport),

• Bir adet biyometrik fotoğraf,

• Okuduğu tüm sınıflara ait yılsonu başarı notları ile varsa kaldığı sınıfın derslerine ait not/puanlarını gösteren Tasdikname (Öğrenim Belgesi) veya tasdikname kayıp belgesi, notları/puanları eksik ya da bulunmayan belgelerin ekinde not döküm çizelgesi (Bir üst sınıfa sorumlu geçilen belgelerde sorumlu geçilen sınıfın derslerine ait not döküm çizelgesinin getirilmesi zorunludur.),

• Okul dışı bitirme sınavlarına katılardan okulundan almış olduğu sınav notlarını gösteren Okul Dışı Belgesi istenir.

Dikkat: Öğrencinin tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde sınıfı, okuduğu sınıflardaki yılsonu başarı puanları, ayrıldığı okulun ismi ile belge tarih ve numarasının mutlaka yazması, son ayrıldığı sınıfta ŞÖK kararı ile geçme durumu var ise belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerden biri yazmıyor ise eksik olan bilgiyi tamamlayacak ayrıca bir belgenin olması istenir.

Dikkat: Tasdiknamenin ekinde olması gereken not döküm belgesinin aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti kabul edilir.

E-Okulda Kayıtlı Öğrenciler
• T.C. kimlik numarasını gösteren belge (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi
geçmemiş pasaport),
Bir adet biyometrik fotoğraf istenir.

Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt şartlarını taşıyan ve e-Okul bilgi yönetim sistemine kayıtlı olan öğrencilerden öğrenim belgesi istenilmez. Öğrencilerin bilgileri e-Okul sisteminden otomatik olarak aktarılır. e-Okulda kayıtlı öğrencilerin e-Okul bilgileriyle öğrenim belgesindeki bilgileri/öğrencinin beyanında tutarsızlık varsa durumunun ayrıldığı okul tarafından düzeltilmesinin sağlanması gerekmektedir.

e-Okul sisteminde bir dönem okuyarak dönem sonu notları/puanları oluşan öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemine bu notları/puanları aktarılamaması halinde “İntibak” sayfasında manuel giriş yapılır. Manuel girişi yapılan dönem sonu notları/puanlarına ait belge sisteme yüklenecektir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. kimlik numarası olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen yabancı kimlik numarasını gösteren belge,

• Bir adet biyometrik fotoğraf,

• Öğrenim belgesi bulunmayıp; il/ilçe yerleştirme ve nakil komisyonunca Açık Öğretim Ortaokulu’na yönlendirilen yabancı uyruklu öğrencilerden; il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından düzenlenecek, sınav belgesinin tarih ve sayısının da bulunduğu denklik belgesi,

• Sınav katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
istenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrenciler

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi geçmemiş pasaport),

• Bir adet biyometrik fotoğraf,
• Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan, Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez),

• T.C. kimlik numarası olmayanlardan, sınav katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
istenir.

Açık Öğretim Ortaokulunda Kullanılan Terimler
Aktif: İlk kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenci,
Donuk: Kaydını yenilemeyen öğrenci,
Mezuniyet Kontrolü: Mezuniyet aşamasına gelmiş, kayıt evrakı incelenecek öğrenci.
Mezun: Tamamlama belgesini almaya hak kazanan öğrenci.
Tasdikname Almış: Açık Öğretim Ortaokulundan ayrılanlara verilen belge

Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar
a) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine kayıt için başvurmamışsa,
b) Sınav bedeli ödenmemişse,
c) Kayıt için istenen belgeler ile belgelerde yazması gerek bilgilerde eksiklik varsa,
d) Sınav bedelinden muaf olan öğrenciler muafiyet belgelerini teslim etmemişse öğrencilerin kayıtları kabul edilmez.

Öğretim Sistemi
a) Açık Öğretim Ortaokulunda sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Öğretim yılı ise birbirinden bağımsız 3 dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler, yapılan sınavlarda en az 45 puan aldıkları derslerden başarılı sayılırlar.
b) Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmek ve Türkçe dersini başarmış olmak şartıyla, derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olan öğrenciler en fazla iki başarısız dersten ortalamayla sınıf geçerler.
c) Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran öğrenciler; kayıt yaptırdıkları dönem sınavlara girme hakkı kazanır. Sonraki her dönem sınavlara girebilmek için mezun oluncaya kadar kayıt yenileme işlemi yaptırmak zorundadırlar.
d) Öğrenim belgesine göre, başarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulunda okutulmayan ancak okula ait tüm dersleri başarmış olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla birlikte mezun edilir.

Ders Seçimi
Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran öğrencilerimize, atandığı sınıfa ait ve alt sınıflardan sorumlu derslerinin tamamı sistem tarafından atanır. Öğrencinin üst sınıftan alabileceği en fazla 4 (dört) ders Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, ders seçiminin yapılmaması durumunda sistem tarafından otomatik olarak atanır.

Mecburi ilköğretim çağında olan öğrenciler, bir eğitim ve öğretim yılı içindeki sınav dönemlerinde yalnız bir sınıfın derslerinden sınava katılabilir.

Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış öğrenciler bir sınav döneminde varsa başarısız olduğu alt sınıfa ait dersler, bulunduğu sınıfın dersleri ile bir üst sınıfın derslerinden en fazla 9 (dokuz) dersten sınava katılabilir.

Dikkat: Öğrencilerimizin öğrencilikleri devam ettiği sürece; Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünün WEB sitesinde yayınlanan duyurular ile sistem üzerinden atılan mesajları takip etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilik Haklarından Yararlanma
Öğrencilik durumu aktif veya donuk olan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanır.

Mezuniyet Şartları
Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran öğrenciler sistemde sorumlu oldukları sınıf ve o sınıflara ait tüm derslerden başarılı olmaları durumunda mezun durumuna geleceklerdir. Mezun durumuna gelen öğrencilere Tamamlama Belgesi verilmektedir. Tamamlama Belgesi halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden ya da e-devlet sisteminden alınabilir.

Sınav Merkezinin Belirlenmesi
Öğrencilik durumu Aktif hale gelen öğrenciler, çalışma takviminde belirtilen süreler içerisinde, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine veya Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi- MEBİM (444 06 32)’ne başvurarak sınav merkezi değişikliği yapabilirler.
Açık Öğretim Ortaokulu ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda sınav merkezinde değişiklik yapılabilir.

Dikkat: Adres bilgilerinin değiştirilmesi sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinin de sistemde değiştirilmesi gerekmektedir.

Sınav Şekli ve Sınav Yeri
Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlar

Sınav Tarihi
Sınavlar Açık Öğretim Ortaokulu resmi internet sitesinde duyurulan tarihlerde yapılacaktır.

Sınav Merkezi Tercihi
Öğrencilik durumu Aktif hale gelen öğrenciler, çalışma takviminde belirtilen süreler içerisinde, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine veya Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine (MEBİM) başvurarak sınav merkezi değişikliği yapabilirler. Açık Öğretim Ortaokulu ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda sınav merkezinde değişiklik yapılabilir.

Adres bilgilerinizin değiştirilmesi sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinin de sistemde değiştirilmesi gerekmektedir. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim sistemine giriş şifresini unutan öğrencilerimiz yeni şifrelerini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden veya 444 0 632 nolu Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) telefonundan alabilirler.

Sınav Giriş Belgesinin Alınması
Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav sonuçları internet ortamında https://aio.meb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem sınavına katılabilmek için kayıt yenilemeleri zorunludur.

İletişim
Açık Öğretim Ortaokulu ile ilgili soru ve sorunlarınız için ilk başvuracağınız yer bulunduğunuz bölgedeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan irtibat bürolarıdır.

Açık Öğretim Ortaokulu İle İlgili Bilgilerinize Ulaşmak Ve Merak Ettiğiniz Konuları Öğrenmek İçin 444 0 632 MEB İletişim Merkezini Arayabilirsiniz.

Açık Öğretim Ortaokulu Yazışma Adresi
Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA

Açık Öğretim Ortaokulu Halkla İlişkiler
0 312 413 22 44
0 312 413 22 18
0 312 413 22 20

Açık Öğretim Ortaokulu Belge Geçer
0 312 213 01 73

Açık Ortaokul 2023-2024 2. Dönem İlk Kayıt Kılavuzu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 380 YORUM
 1. Aliosman savaş dedi ki:

  İlkokul 4duncu sınıf terk diploma m yok almak istiyorum kayıtlar ne zaman başlıyor ehliyete yazılacak istiyorlar okuryazarlığı m var

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kayıtlar bu sene henüz açılmadı, normalde ağustos sonu başlardı, kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor.

 2. Safiye dedi ki:

  Merhaba ben iki sınava girdim üçüncüyü unuttum ve harç yatirmayida bilmiyordum benim ogrenciligim pasif hale gelmiş nasıl aktif yapabilirim lütfen yardımcı olurmusunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kayıt yenileme döneminde kaydınızı yenileyeceksiniz.
   Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ATM ya da internet bankacılığında sınav ücreti yatırıldıktan sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurulursa hemen yoksa gün sonu otomatik Kayıt yenileme yapılmaktadır.
   Donuk: Kaydını yenilediğinde sınava girebilecek öğrenci,
   1. dönem kayıt tarihleri henüz ilan edilmedi.

 3. mehmet böyük dedi ki:

  yeni açık öğretim ortaokul kayıtları açıldımı.Araştırdım göremedim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Henüz kayıtlar açılmadı.

 4. Gülsüm dedi ki:

  Orta okul 7. Sınıfta bıraktım yardımcı olursanız sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Başvurular henüz açılmadı, genelde ağustos ayı sonunda açılır. başvurular halk eğitim merkezlerine yapılır.

 5. ebru dedi ki:

  babam 6. sınıf birinci dönem için kayıt yaptırmak istiyor tarihleri nedir acaba?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   genelde ağustos sonunda başlayıp, ekim ayının ikinci haftasında sona erer.

 6. Hülya dedi ki:

  Ben ortaokulu dışardan veriyordum.
  Bu sınav için para yatırmayı unutmuşum. sınav ne zaman olacak.yeni kayıtların tarihi ne zaman?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   28 Temmuz 2023 Saat 09:30 İle 9 Ağustos Saat 23:59
   yeni dönem kayıtlarının ağustos sonunu ile ekim ayının ilk haftası arasında alınması bekleniyor.

 7. Özlem dedi ki:

  Ortaokul sınavı ne zaman hicbiyerden bilgi alamiyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Temmuz 2023 kesin tarih henüz açıklanmadı.

 8. fatih dedi ki:

  orta okul 1 den terk im nasıl yol çizmem lazım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kayıt ücreti ödenip halk eğitim merkezine başvurulur. son başvuru 23 haziran 2023.

 9. Mehmet dedi ki:

  Polis olmak istiyorum

 10. ERAY dedi ki:

  Yazılmak

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Halk eğitim merkezlerine başvurun. her ilçede bulunur.

 11. Berfin dedi ki:

  5.sinif tan başlasam açıktan kaç yılda liseyi bitirebilirum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Ortaokul En Erken 4 Dönemde 1,5 Yılda Bitirilebilir.
   Açık Lise 18 Yaş Ve Üzeri İçin En Erken 5 Dönemde1,5 Yıl – 2 Yıl’da Bitirilebilir.

 12. Meral dedi ki:

  Yurt dışında ilk okul bitirmek dışarıdan açık eğitim sinava girmek isteyen annelerimiz var nasıl başvurmaları gerekiyor bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yurt Dışı Programları da Mevcut
   Batı Avrupa Ve Balkanlar Programı, Ortadoğu, Asya Ve Kıbrıs Programı.
   Web Sitesi: http://aokyurtdisi.meb.gov.tr/

 13. Kadır dedi ki:

  Iyi

 14. Dilek yaşar dedi ki:

  Orta okula kayıt olmak istiyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Halk eğitim merkezleri açık öğretim bürolarından kayıt olunabilir.

 15. Nurgül dedi ki:

  Sınav tarihlerini nasıl öğrenebiliriz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   henüz belli değil, ancak büyük ihtimal nisan ayı sonuna doğru yapılır.

   1. nurgül dedi ki:

    teşekkürler

 16. Hacer mece dedi ki:

  Ortaokul 2.donem kayıtları son gün ne zaman ogrenebilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   20 mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabilecek.

 17. Gülhan sütçüoğlu dedi ki:

  1.donem ortaokul kayitlari nezaman basliyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2. dönem kayıtları devam ediyor…

   1. Muhammed dedi ki:

    Ben sekizinci sınıfım 2. Dönemdeyiz ve açıktan okumak istiyorum açıktan okuyabiliyomuyum

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.

     1. Aysun dedi ki:

      Merhaba 7 sınıf 3 derse girmeyi unuttum heyecandan tekrar hepsini yabapmam gerekiyor yok sa 3 dertlenme derkrar sınav olacam bilgi verirseniz sevinirim

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      sınav girmediğiniz derslerden kalmış olursunuz, zorunlu dersler ise tekrar alınmalı.

 18. Sümeyye dedi ki:

  Orta okul 6 sınıf 2. Dönem de bıraktım yardımcı olursanız sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2. dönem kayıtları genelde ocak ayının ilk haftasında açılır. henüz 2. dönem kayıtları başlamadı.

 19. Berfin dedi ki:

  Açıköğretim ortaokulun 1.donem kayıtlarını unuttuk,o yüzden 2.donemden başlayabiliyormuyuz yani o şekilde kayıt oluyor mu ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   genellikle ocak ayının ilk haftasında 2. dönem kayıtları açılır.

   1. Berfin dedi ki:

    Benim sormak istediğim 1.donemi okumadım kayıt tarihini unuttum şimdi 2.donemden baslayabilirmiyim yani kayıt olurmu böyle

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     kayıt olunabilir.

 20. Fadime dedi ki:

  Ben orta okul sınavlarını dışarıdan vermek istiyorum nezaman kayıt yaptırabilirim ve sınav için hangi belgeler olması gerekiyor rica etsem bana yardımcı olabilirmisiniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2. dönem kayıtları genelde ocak ayında açılır. gerekli belgeler başvurun kişinin durumuna göre değişiyor, yazı içinde mevcut.

  2. Tuba dedi ki:

   Merhaba ben orta okul için kayıt olmak istiyorum nadil olabilirim ve neler gerek nezaman kadar devam ediyor kayıtlar bilgi alabilir iyim rica etsem

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    23 Haziran 2023 Mesai Saati Bitimine Kadar Alınacak. Başvurular Halk Eğitim Merkezlerine Yapılır.

 21. Halime dedi ki:

  4 sınıf terk diploma almak istiyorum kayıtlar ne zaman 2 dönem 1 dönemin kayıtları bitmiş galiba bilgi alabilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2. dönem kayıtlar genelde ocak ayında açılır.

 22. Tuba dedi ki:

  2022 2023 :2 dönem orta okul 7 8 sınavları hangi ayda yapılacak

 23. derya dedi ki:

  biyometrik fotoğraf şartmı vesikalık olsa kayıt almazlar mı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   biyometrik fotoğraf isteniyor.

 24. SERGEN dedi ki:

  MERHABA BUNDAN 3 SENE ÖNCE ORTAOKUL SINAVLARINA GİRDİM AMA OKULU BİTİREMEDİM KAYIT YENİLEME YAPMADIM ŞİMDİ TEKRAR BAŞLAMAK İSTİYORUM DİREK KAYIT YENİLEMEMİ YAPMAM LAZIM YOKSA DİREK SİLBAŞTAN MI BAŞLICAM

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık öğretim bilgi sisteminden öğrencilik durumunuzu kontrol edin.
   Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sistemde Donuk Durumda Olan Öğrenciler Mezun Duruma Gelinceye Kadar, Her Dönem Kayıt Yenileme İşlemini Yaptırmalıdır. Tasdikname Almış Durumda Olan Öğrencilerde İstemeleri Halinde Kayıt Yenileme İşlemini Yaparak Eğitimlerine Kaldıkları Yerden Devam Edebilirler

 25. Serdar derin dedi ki:

  Selam aleyküm açık öğretim orta okul yeni kayıt yapmak istiyorum ne zaman yapa bilirim acaba iyi günler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık öğretim 2022-2023 dönemi kayıtları büyük ihtimalle ağustos ayı sonu ile eylül ayı başında açılır.

 26. Meryem dedi ki:

  Mehb.. ortaokul Kayit tarihi verirmisiniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık ortaokul kayıtları 1. dönem genelde ağustos sonu başlayıp eylül sonu ekim ayının ilk haftasına kadar alınır.

 27. meryem dedi ki:

  ben ilk defa kayıt yaptırmak istiyorum 37 yaşındayım ara dönemde kayıt yaptıra bilyormuyum hangi tarihleri takip etmeliyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yeni dönem kayıtları genelde ağustos sonu başlayıp, eylül sonuna yada ekim ilk haftasına kadar devam ediyor.

 28. Sevil dedi ki:

  Merhaba ortaokul kayıtları ne zaman

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yeni dönem kayıtlar genelde ağustos ayı sonunda başlayıp eylül sonu yada ekim ayının ilk haftasına kadar devam ediyor.

 29. Merve Nur dedi ki:

  Merhaba, 3.Dönem kayıtlarını kaçırmışım acaba ek kayıtlar oluyor mu? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kayıt kılavuzunuda mazeret kayıtları belirtilmemiş, açılırsa bu hafta yada önümüzdeki hafta açılabilir. Açılmaz ise yeni dönem beklenir. Ağustos sonu eylül ayı gibi.

 30. İlknur dedi ki:

  Bn 30 yaşındayım beşinci sınıfa kadar okudum ve orta okula devam etmek istemiyorum dışardan nasıl kayıt yapabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   halk eğitim merkezleri açık öğretim bürolarından kayıt olunabilir.

  2. Elif dedi ki:

   Merhaba ben 7. Sınıfa kadar okudum ama diploma yok okuldaki kaydimda silinmiş yok yani orda okuduguma dair kaydimda yok nasıl yapabilirim. Ve 2024 kayıtları ne zaman başlıyor?

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Başvurun. 3. Dönem Kayıtlarının Nisan Ayında Açılması Bekleniyor.

 31. SEZER İLERİ dedi ki:

  Açıköğretim ortaokulu 2. Dönem kayıt yenileme başvurusu kaçırmışım ne yapmalıyım. Bana yardımcı olurmusunuz. ne zaman 3.dönem kayıtları olur?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   3 dönem başvuruları açılır ise nisan sonu mayıs başı gibi açılır.

 32. Serpil dedi ki:

  Orta okul 6. Sınıftan başlamak istiyorum ne zaman kayıt olmalıyım ve nereye kayıt yapmalıyım Hiç bir fikrim yok bu konu hakkında önereniz varmı bana.Almanya’da yaşıyorum Münih bağlı. Bilgi alacağım bir telefon numarası verebilirimisiniz,şimdiden teşekkürler…

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Başvuru Koşulları
   • 14 yaşından gün almış olanlar
   • İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirmiş olanlar
   • İlköğretim okullarının 6., 7., veya 8. sınıfından ayrılanlar ile ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıfından ayrılanlar,
   • Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
   • Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar.
   Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt yaptırabilir.
   Ancak; bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.

   Açık Öğretim Ortaokulu Köln İrtibat Bürosu ile nasıl irtibat kurabilirim?
   Telefon: 0049 221 51 10 47
   Açık Öğretim Ortaokulu Köln İrtibat Bürosu ile telefonla danışma hizmeti hafta içi her gün 14.00 ile 17.00 arası verilmektedir.
   E-posta : lise@anadolu-uni.de
   https://bap.anadolu.edu.tr/orta/4

 33. Serap dedi ki:

  Açık ortaokul sınavlarına girmek diploma almak istiyorum ne yapmalıyım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Şuan Kayıtlar Kapalı. Yeni Dönem Kayıt Tarihlerini Takip Ediniz.

 34. Aydın meydan dedi ki:

  Orta okul kayidi olmak istiyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Şuanda kayıtlar açık değil, yeni dönem kayıt tarihlerini bekleyiniz.

 35. Fatma dedi ki:

  Merhaba acık öğretim 6.cı sınıf için 2.ci dönem kayıt oldum fakat sınav gününü bilemediğim için kaçırmış olabilir miyim. Tekrar ne yapmam gerekir?!

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   1 Dönem Kaybetmiş Oluyorsunuz. Bazı Yıllarda Telafi Sınavı Açılabiliyor, Takip Ediniz.

 36. Ali dedi ki:

  Katılmak istiyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yeni dönem kayıt tarihlerini takip ediniz.

 37. Utku dedi ki:

  Ben ortaokul 1 cinsinifi açık öğretimden bitirip ikinci sınıfın birinci dönemine kadar devam ettim 15 yıl geçti şimdi devam edip diplomamı almak istiyorum ne yapmam gerekiyor yine 1. siniftanmi devam edilen yoksa kaldığın yerden devammi edicem kayıt nezamn yaptirabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Sistemden öğrenci durumunuzu görebilirsiniz, göremiyorsanız 444 0 632’ yi Arayabilirsiniz. kalınan yerden devam edilir.
   Yeni dönem kayıt tarihlerini takip ediniz. Genellikle nisan sonu ve mayıs ayı başı gibi açılabilir.
   https://aionet.meb.gov.tr/login.aspx

  2. Elif Reynolds dedi ki:

   Slm Ben orta 2 terk nasil basvuru yapabilirimmm link goremedimmm

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    İlçelerdeki halk eğitim merkezlerine başvurulur.

 38. Semra dedi ki:

  Merhaba esim 7. Sınıftan ayrilmis basvurdugu zaman kacinci siniftan devam edecek

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Tasdikname Belgesi (Öğrenim Belgesi) Olanlar İse İntibak İşlemi Sonucuna Göre, Belirlenen Sınıftan Eğitimlerine Devam Ederler.

 39. Recep dedi ki:

  Sitede “Açık Öğretim Ortaokulu sınavlarında öğrenciler en fazla 9 dersten sınava katılabilecektir. Sınav için güncellenmiş ders atamaları sistemde dönem derslerinde görülmektedir.” şeklinde Bakanlık Oluru diye bir duyuru yer alıyor. Bu üstten 4 den fazla ders alınabilir mi demek yoksa alttan kalan derslerin alınmasıyla ilgili bir durum mu?

 40. Kübra dedi ki:

  kayıt yaptırmistim ama hiçbir sınava girmedim . 2. Dönem kayit yenileme bitmiş sanırım . Giriş şifremi unuttum ki ilk kayıt olduğumda sınav tarihi bilgileri filan yazmıyordu mesaj olarak da gelmedi . Güncel öğrenci olabilmem için nasil bir yol izlemeliyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2. dönem kayıt yenilemediyseniz, 3 dönemi bekleyeceksiniz. 3. dönem kayıt yenileme genelde nisan sonu mayıs başı gibi alınır.

 41. Ufuk dedi ki:

  Acıkortaögretim kayıtları gelecek dönem ne zaman olur

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Genelde Nisan sonu, mayıs ayı Başında 3. dönem başvuruları açılıyor.

 42. Yaşar dedi ki:

  2 inci dönemi dışdan okumak istiyorum

 43. Suga dedi ki:

  Açık ortaokuldan örgün eğitime nasıl geçiş yapabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   AÖL’den Örgün Eğitim Kurumlarına Geçiş:
   Açık Öğretim Lisesinde Ders Geçme ve Kredili Sistemi, örgün eğitim (devam zorunluluğu olan okullar) okullarda ise Sınıf Geçme Sistemi uygulanmaktadır.
   1- Nakil şartlarını tutan öğrenci;
   a) Zorunlu eğitim çağının dışına çıkmamış olmak,
   b) Daha önceden örgün eğitim kurumunda 2 yıl üst üste sınıfta kalmamış olmak,
   c) Önceden örgün eğitim kurumlarından disiplin suçu ile uzaklaştırılmamış olmak,
   2- Açık Öğretim Lisesinden tasdiknamesini alır.
   3- Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitim veren bir okula nakil yaptırmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesi, başarmış oldukları ortak derslere göre belirlenir. Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknameye göre öğrencinin sınıf seviyesini, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 93 sayılı kararına göre belirler.
   4- Nakil ve geçiş için tüm bunlardan sonra başvuracağı eğitim kurumunun ya da ikametinin bulunduğu İlçe Milli Eğitim müdürlüğü Nakil Komisyonuna dilekçe ile başvurarak nakli gerçekleştirilir.

   1. Aleyna dedi ki:

    Bu yıl 17 yaşına giricem ortaokul 7. Sınıfta kalmıştım tekrar okuyabilir miyim?

 44. Tülay yıldız dedi ki:

  Orta okul a kayıt olmak istedim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   1. dönem kayıtları kapandı, 2. dönem kayıtlar genellikle ocak ayında açılır.

 45. Pınar dedi ki:

  Kayıt süresi bittimi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   1. dönem kayıtları süresi doldu. 2. dönem kayıtları genellikle ocak ayında açılır.

   1. Filiz dedi ki:

    Açıköğretim ortaokulu 2. Dönem kayıt yenileme başvurusu kaçırmışım ne yapmalıyım

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     3. dönem kayıt yenileme genelde nisan sonu mayıs gibi açılır, takip edin.

 46. İbrahim dedi ki:

  Düzeltiyorum toplamda 7 ve 8 nci sınıftan toplamda 8 dersim var fakat toplamda 6 ders verildi 8 ders alamazmiydim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Bir üst sınıftan en fazla 4 ders seçilebilir.

 47. Canan dedi ki:

  4 Aralık’taki sinav acaba yüzyüzemi

 48. RECEP dedi ki:

  merhaba bi kaç senedir öğrenci durumum pasif kayıt yenilemem için bu tarih uygunmu yoksa ocak ayındamı yenilemem gerekiyor TEŞEKKÜRLER

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   birinci dönem kayıtları kapandı. genellikle 2. dönem kayıtları ocak ayında açılır.

 49. Selahattin dedi ki:

  Selamünaleyküm aleyküm ben kayıt yenilemek istiyorum ama kayıt günü geçmiş kayıt yenileme hangi tarihte olacak saygılarımla hayırlı akşamlar

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2. dönem kayıtları genellikle ocak ayında açılır.

 50. Talat dedi ki:

  Merhabalar okuma yazma belgesini yeni aldık bu arada ortaokul sınav süresi geçti acaba tekrardan uzatılma imkanı olurmu?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Son Başvuru 3 Ekim 2021’di, 20 Ekim 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı. Bu Dönem İçin Uzatılma İhtimali Düşük. İkinci Dönem Kayıtları Genellikle Ocak Ayında Alınır.

 51. Menekşe dedi ki:

  Merhaba ilk başvuru yılda sadece bir kez mi yapılıyor bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   3 dönem halinde alınır. ikinci dönem genellikle ocak ayında alınır.

 52. İBRAHİM BESİKTEPE dedi ki:

  ORTA BİRDEN TERK ETTİM DISARDAN BİTİRMEK İÇİN YAPMAMGEREKENLER NEDİR

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2. Dönem Kayıt Yenileme Ve İlk Kayıt Tarihleri İçinde Başvurulmadır. 2. Dönem Başvuruları Genellikle Ocak Ayında Alınır. Başvurular Halk Eğitim Merkezlerine Yapılır. İlk Kayıt Sınav Bedeli Yatırıldıktan Sonra Halk Eğitim Merkezlerine Başvurulur.

 53. Menekşe dedi ki:

  Merhaba açık öğretim ortaokulu na ilk başvuru yılda sadece bir kez mi oluyor kaçırmışım tarihi de

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   3 dönem halinde alınır. ikinci dönem genellikle ocak ayında alınır.

 54. Büşra dedi ki:

  Merhaba ben açık ortaokul 6.sınıfa kayıt oldum bu 1 senede 6-7-8. Sınıfların sınavlarına giricem fakat ders seçmem gerektiği söylenmedi 6.sınıf derslerine ek 7.sınıftan 4 ders eklenmiş “bu dönem sınava gireceğiniz dersler” şeklinde yazıyo. ben şimdi hem 6 hem 7.Sınıf derslerinden 1.sınavı nası yapıcam yetişemiyorum konulara. 3 dönem sınava gireceksek 6 ayrı 7 ayrı 8 ayrı şeklinde neden yapılmıyor sınavlar? Ben napabilirim şuan?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran öğrencilerimize, atandığı sınıfa ait ve alt sınıflardan sorumlu derslerinin tamamı sistem tarafından atanır. Öğrencinin üst sınıftan alabileceği en fazla 4 (dört) ders öğrencinin talebi doğrultusunda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, ders seçiminin yapılmaması durumunda sistem tarafından otomatik olarak atanır.

 55. BETÜL dedi ki:

  Ben ortaokula kayıt olmak istiyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   15 ekim 2021 tarihine kadar İlk Kayıt sınav bedelini yatırdıktan sonra evraklarınızla birlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurunuz.

 56. Gokhan dedi ki:

  ben daha onceden sırana girdim kayıdım var kayıt yenileme yapmak istiyorum ne yapmam gerekli

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Her dönem kayıt yenileme yapılır.
   Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, mezun olana kadar her dönemde kayıt yenileme sınav bedelini ödemeleri gerekmektedir. Bir dönem için kayıt yenileme sınav bedeli, 50 TL olarak belirlenmiştir.

 57. Canan dedi ki:

  Merhaba ben ilk öğretimden terkim okutmadılar şimdi açık öğretim orta okulu okumak için başvuru yapmak istiyorum sizce kaydımı yaparlar mı çünkü ilk okul diplomam yok tastiknamem de yok okuldan mezun olduğuma dair sadece teşekkür belgem var başka da bişey yok napmaliyım bi yardım etseniz ve okuduğum ilk ogretim okulu da kapandı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   4. sınıfı bitirmiş olmak gereklidir. 4. Sınıfı bitirdiyseniz okulunuz bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurun. 4. Sınıfı bitirmediyseniz okuma yazma II. Kademe kursu yada seviye tespit sınavı belgesi ile kayıt olunabilir.

 58. Demir dedi ki:

  Selamlar iki haftadır öğrenci sayfamda
  meyzuniyet kontrolü yazıyor benim halk eğitim merkezine gitmem gerekiyor mu?.
  (“güncel eğitim cevap verirsen sevinirim şimdiden teşekkür”.)

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mezuniyet şartlarını taşıyan öğrencilerin diploma öncesi kredi ve diğer bilgilerinin kontrollerinin yapıldığı anlamına gelir. Ortalama 1-2 hafta sürer.

 59. CD dedi ki:

  İlk okulu bitirmedim nasıl bitirebilirim bana yardımcı olsanız sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Okuma yazma I. kademe ve okuma yazma II. Kademe belgeleri Alınarak. Halk eğitim merkezlerinde başvurulur.

 60. taskin dedi ki:

  mrb kizim medrese egitimi icin ortaokul 8. sinifa gondermek istemiyorum 20 kasim 2021 de 15 ten gun alacak bu tarihi beklemem mi gerekiyor gerekiyorsa ilk kayit tarihini kacirmis olucakmiyim bilgi verirseniz sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   15 yaşından gün almayanlar tüm öğretim yılı boyunca kayıt olamazlar.
   Eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir. Öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.

   1. taskin dedi ki:

    peki 20 kasim 2021 sonra ilk kayit varmi yoksa 1 yil bekleyecekmiyim

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     kayıt koşulları değişmez ise bu eğitim öğretim dönemi kayıt olamıyor.

  2. HÜLYA ARSLAN dedi ki:

   Ben 1997 1998 mezunuyum dışarıdan ortaokul bitirmek istiyorum hakkım varmı acaba

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    ilkokul mezunu iseniz başvurabilirsiniz.

 61. Çetin güçlü dedi ki:

  Merheba ben 5 ci sinıf okur yazar belgem var 8 ci sinif belgesi almak istiyorum kayitlar ne zaman başlicak ve başlarsam kaçıncı siniftan baslicam ne kadar surucek

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yeni dönem kayıtları geçen senelerde ağustos sonu ile eylül başında alınmaya başlandı.

 62. ismail dedi ki:

  Merhaba bişey soracaktım ben 5.6.7.8.ci.sınıflardan sınava girdim sorum şu
  3.dönem sınavlar girdim 5.geçti.6.geçti.7.gecti.8.sınıf 4 derse girdim
  pun şu 60.60.70.80. ortalama 270 yapıyor .değer dönem beni 5.ci.sınıftan mı başlatacak yoksa kaldığım yerden devam edecem.Güncel eğitim bilgi verirsen sevinirim.

  1. ismail dedi ki:

   Acik ortaokul öğrenci sayfasına girdiğim zaman 8.ci.sınıf gözüküyor ama öğrencinin gireçeği dönem dersleri 5.6.gözüküyor Ben bunlara girdim ve geçtim 3.çünkü.dönem geçemesen mezun olamasan 1.dersten dolayı seni tekrar 5.den mi başlatıyor.güncel eğitim cevap lütfen

  2. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Lisede Sınıf Geçme Yerine Ders Geçme Ve Kredi Sistemi Uygulanır. Sınıf Sistemi Bulunmamaktadır, Bunun Yerine Dönem Kavramı Vardır.
   Mezuniyet Koşulları

   • Öğrenim Gördüğü Toplam Dönemin En Az 8 Veya Üzeri Olması,
   • Toplam Kazanılan Kredinin En Az 170 Veya Üzeri Olması,
   • Ortak Derslerin Tamamını Başarması Veya Muaf Olması, Dil Ve Anlatım Dersinden Muafiyet Olmaması Nedeniyle Mutlaka Başarılması,
   • Açık Öğretim Lisesinde En Az Bir Dönem Sınava Girmiş Olması, Gerekir.
   Sekiz Dönemde Mezun Olamayan Öğrenciler Mezuniyet Şartlarını Tamamlayıncaya Kadar Öğrenimlerine Devam Ederler. Açık Öğretim Lisesinde Sınıfta Kalma, Okuldan Atılma Yoktur.
   Açık Öğretim Lisesinde Öğrencilerin Alması Gereken Zorunlu Ve Ortak Dersler Vardır. Aöl Sisteminde Öğrenci Başardığı Dersin Kredisini Kazanır. Başaramadığı Dersin Kredisini Alamaz. Sadece Başarısız Olduğu Dersi Tekrar Eder Veya Muaf Olduğu Takdirde Onun Yerine İsterse Seçmeli Derslerden Başka Bir Ders Alır. Öğrenciler Her Dönem Ortak Ve Seçmeli Derslerden En Fazla Toplam 35 Kredilik Ders Alabilirler. Bir Dönemde Sınavına Girilip Başarısız Olunan Zorunlu Ders, İzleyen Dönemde Yeniden Verilir. Ortak Zorunlu Derslerden Üç Kez Sınava Girip De Başarısız Olan Öğrenci Bu Derslerden Muaf Olur. Yani Bu Dersi Alma Zorunluluğu Kalkar. Ancak Bu Öğrenciler Gerekli Kredi Miktarını Toplayamadığı Takdirde İsterlerse Muaf Oldukları Dersi Yeniden Seçebilirler. Açık Öğretim Lisesine Yeni Başlayan Öğrenciler İçin Mezuniyet Kredisi 170 Kredidir. Bu Öğrenciler Bir Dönemde Maksimum 35 Kredilik Ya Da Daha Az Ders Seçebilir. Örgün Eğitimden Başvuru Yapan Öğrenciler Geçtiği Derslerden Muaf Tutularak Haftalık Ders Sayısına Göre Kredi Alırlar.

 63. Özge dedi ki:

  Merhaba ben kayıt yenileme için para vermem gerektiğini bilmiyordum bu yüzden 3. Dönem sınavlarına giremiyorum ama sınavlar devam ediyor bunun için bir telafi var mı?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   diğer dönemi bekleyeceksiniz, ağustos sonu eylül başı gibi ilan edilir.

 64. Hanifi can dedi ki:

  Nasıl başvuru yapabiliyorum yer ver.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Başvurular halk eğitim merkezleri açık öğretim bürolarına yapılır.
   3. dönem başvuruları 28 haziran 2021 tarihinde sona erdi.

 65. Hasan Demirbolat dedi ki:

  Merhaba,

  Açık öğretim orta okuluna 3. dönem ilk kayıt yaptırdım. Temmuz ayında olan sınava girecek miyim?

  1. Hasan Demirbolat dedi ki:

   3. dönem sınavlara, 2 Temmuz öncesi doğanlar girebiliyormuş. Bu bilgiyi MEBİM verdi.

 66. Behiye gzd dedi ki:

  Merhaba, 2021/2022 dönemi için ilk kayıt tarihi belli oldu mu acaba?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2020/3. Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 17 Mayıs – 11 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.

 67. Selahattin dedi ki:

  Merhabalar ben daha önce 2009 veya 2010 gibi kayıt oldum ama şimdi kayıt yenileme yapmam lazım gerekli bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler ayrıca benim banka hesap numarası ni hatırlamıyorum bunun için okula gelmem gerekiyor mu

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Silik Ve Donuk Durumda Olan Bütün Öğrencileri Kayıt Yenileme İşlemi Yaptırabilirler
   Sistemden durumunuzu kontrol ediniz. https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
   Kayıt kılavuzu: http://aio.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_05/17130937_2021-17-05-AcYk_OYretim_Ortaokulu_2020-2021_3._DONEM_YLK_KAYIT_KILAVUZU_duzenlenmiY_1.pdf

 68. Hatice dedi ki:

  Merhaba, oğlum kaynaştırma öğrencisi olarak bu sene 4. sınıftan mezun oluyor. 11 yaşında olacak mezun olduğunda. Özel gereksinimli raporu olan her çocuk yaş sınırınolmadan açık ortaokula kayıt yaptırabilir mi? Yoksa bunun için RAM’dan izin belgesi mi gerekli?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı istenir.

   1. Hatice dedi ki:

    İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı zaten bütün özeş gereksinimli çocuklara çıkarılıyor?

 69. Mustafa dedi ki:

  Merhaba iyi günler ben 15 yaşındayım ve ilkokul 5,inci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldım kayıt olabilir miyim birde kayıt olsam kaçıncı sınıftan başlarım cevabınızı bekliyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   beşinci sınıftan başlanır. Eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir. Öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.

 70. Nilufer Sümen dedi ki:

  Acik ortaokul üçüncü kayitlar hakkında bilgi alabilir miyim? Internette bakıyorum hiçbir bilgi yok teşekkürler…

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Pandemi dolayısıyla daha önceden ilan edilen tarihler kesin değildir. Başvuru tarihleri ilerleyen günlerde ilan edilebilir.

   1. Salih dedi ki:

    Kayıtlar ne zaman

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     3. Dönem Kayıtları 28 Haziran 2021 Tarihinde Sona Erdi.
     Geçen Yıl 1. Dönem Kayıtları Ağustos Sonu Eylül Başında Alındı.

  2. ... dedi ki:

   Yarın 3.dönem kayıtlar başlıyor 26 Nisan-9 mayıs arası

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    Pandemi dolayısıyla daha önceden ilan edilen tarihler kesin değildir. Henüz kayıtların başlayacağına dair duyuru yapılmadı.

 71. Zafer dedi ki:

  Merhaba ortaokul yeni kayıt 26 Nisan da diye okumuştum bu tarihde belgem ve resim ile diğer işleri yaptırabilirmiyim halk eğitim merkezlerinde teşekkür ederim iyi günler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Pandemi dolayısıyla daha önceden ilan edilen tarih henüz kesin değil. Kayıt tarihleri henüz ilan edilmedi.

 72. Elif dedi ki:

  Hayırlı günler Bursa’dan yazıyorum 33 yaşındayım 6.siniftan mecburiyetten terkim şimdi açık öğretim den okumak istiyorum Şubat ayında Halk eğitime gittim ve internetten takip et dendi 2 aydır bakıyorum ne zaman gidip kayıt yapicam anlayamadım yardımcı olur musunuz?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2. dönem kayıtları alınmadı, 1. Dönem kayıtları 22 ocak – 15 şubat 2021 tarihleri arasında yeniden açıldı. Yeni dönem kayıtları henüz ilan edilmedi.
   Açık Öğretim Ortaokulu 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı I. Dönem ilk kayıt başvuru işlemleri 22 Ocak 2021-15 Şubat 2021 tarihleri arasında tekrar açılacaktır.

 73. erdal dedi ki:

  slm 8 sınıftan 2 dersim kaldı ortalamam 45 üzeri mezun olur muyum. teşekkür ederim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Ortalama İle Geçme:
   Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi olanlar, doğrudan sınıf geçerler.

 74. Abdul dedi ki:

  Merhaba ben 8.sınıfın 1.dönemini bu sene açıktan bitirdim 2.dönem sınava girme zorunluluğum varmı

  Önceden okuduğum bir yerde tek dönem sınavdan
  direkten 1 sınıf bitirmiş oluyormuşum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Öğretim Ortaokulu´nda her dönem sınav sonucunda alınan puan o döneme ait “Yıl Sonu Başarı Puanı” olarak hesaplanır. Dönem sonunda öğrenci iki şekilde sınıf geçer veya mezun olur.

   Öğrenim belgesine göre, başarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulunda okutulmayan ancak okula ait tüm dersleri başarmış olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla birlikte mezun edilir.

   Doğrudan Geçme:
   Dönem sınavlarında bulunduğu sınıfa ait bütün derslerden 45 ve üzeri alarak başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa geçmeye veya mezun olmaya hak kazanırlar.

   Ortalama İle Geçme:

   Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi olanlar, doğrudan sınıf geçerler.

 75. Muhammed Burak dedi ki:

  SELAM BEN SIMDI ORTAOKUL 8.INCI SINIFA GIDIYORUM LISE ICIN ASKERI OKULA GITMEK ISTIYORUM YA DA POLIS OKULUNA AMA BIRAZ GEÇ KALMIŞIM BUNUN ICIN NAPABILIRIM NOLUR BIRI BANA YARDIMCI OLSUN

 76. Merve dedi ki:

  Merhaba annem 1.dönem sınavlarını kaçırdı ve giremedi 2. Dönem sınavına girmesinin faydası olur mu?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Sınava Katılmak İçin Kayıt Yenileme İşlemi Yapılmalıdır. Kayıt Yenileme İşlemi Yapmayan Öğrenciler Sınavlara Katılamaz. Sınava Katılmak İçin Kaydın Aktif Olması Gereklidir.

  2. Faruk dedi ki:

   Merhaba ben ilk kayıtları kaçırdım 2. Kayıt için nereden kaydoldum lazım?

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    Açık Ortaokul 2020-2021 2. Dönem İlk Kayıt İşlemleri 15 Mart 2021 – 19 Mart 2021 Tarihleri Arasında E-Okul Ve E-Yaygın Sisteminde Kaydı Olan Öğrenciler İçin Yapılacaktır.
    2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.
    (50 TL Açık Öğretim Ortaokulu İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
    Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

    2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.
    Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

 77. betül dedi ki:

  merhaba ben açıktan ilk okul sınavına girmiştim ortaokul 1. dönemi kaçırdım haber verilmedi 2. dönem sınavına katıla biliyormuyum?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık ortaokul Yeni dönem kayıt tarihleri henüz belli değil. Kayıt olduktan sonra sınavlara katılınabilir.

   1. Mustafa dedi ki:

    Ortaokul diploması için başvurmak istiyorum

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Halk eğitim merkezleri açık öğretim bürolarına başvurulabilir.

 78. Ben dedi ki:

  Merhaba ben 7.sınıfta bıraktım şimdi açıköğretimden okumak istiyorum 18yaşındayim belge gerekiyormu ve ben eyyübiye ilçesindeyim illa eyyübiyedeki halk eğitim merkezindemi başvurmam gerekiyordu ve belge gerekiyorsa nereden belgeyi alıcam

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   öğrenim belgesi istenir, ayrıldığınız okuldan alınır.
   Okuduğu tüm sınıflara ait yılsonu başarı notları ile varsa kaldığı sınıfın derslerine ait not/puanlarını gösteren Tasdikname (Öğrenim Belgesi) veya tasdikname kayıp belgesi, notları/puanları eksik ya da bulunmayan belgelerin ekinde not döküm çizelgesi(Bir üst sınıfa sorumlu geçilen belgelerde sorumlu geçilen sınıfın derslerine ait not döküm çizelgesinin getirilmesi zorunludur.),

 79. gülsüm dedi ki:

  slm kolay gelsin ben ilkokul diplomam var 5sınıfıda okudum ortaokul acıkögretimine yazılmak istiyorum nere basvuru yapmam lazım bılgılendirirmisiniz tşk ederim ilginiz için

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   halk eğitim merkezleri açık öğretim bürolarına başvurulur. yeni dönem kayıt tarihleri pandemi dolayısıyla belli değildir.

 80. Selen dedi ki:

  Merhaba ablam 2 sınıfa kadar okudu ama ben onun okumasını ıstiyorum kayıt tarihleri ne zaman ilk defa başvuru yapıcaz ve başarılı olması halınde kaç yılda ilkokul ortaokul ve lise mezunu olur bilgilendirirseniz çok sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Okuma Yazma II. Kademe Belgesi Alınması Gereklidir. Sınav İle Yada 180 Saat Süreli Kurs İle Alınabilir. Başvurular Halk Eğitim Merkezlerine Yapılır.

  2. Metin dedi ki:

   Mrb yigenim için soruyorum, 8.sınıfta kendisi bağlantı yüzünden bir sınavi yarıda kaldı sınav iptal yazdı girme şansı var mi yoksa eğer mezun olma durumu nedir ? Tşk ederm şimdiden

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    Kural ihlali yapılmadıysa sınava kaldığı yerden devam edebiliyor.
    Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

 81. Hamide Bostancı dedi ki:

  merhabalar, 5 yıldır sınava girmiyorum ortaokul da 3 sınavım kaldı. Şuan sisteme giriş yapmak istediğimde öğrenci bulunamadı yazıyor, ilgilenirseniz sevinirim..

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Şifre Güncelleme İşlemleri İçin 444 06 32 Nolu Telefonu Arayın.

 82. Melike dedi ki:

  Merhabalar 2020/2021 15 Şubat son ilk kayıt tarihini malesef bazı sebeplerden kaçırdım. Morelim bozuldu. 8. Sınıf bitti ortaokul mezunuyum. Lise açık öğretim yazılacağım 15 Şubat kaçırdım tekrar ilk kayıt ne zaman sürelerde olur 1 sene mi beklicem lütfen bilgi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   3. Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 26 Nisan 2021 İle 9 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Alınacaktı. Ancak Pandemi Dolayısıyla 2. Dönem Kayıtları Alınmadı, 1. Dönem Kayıtları Yeniden Açıldı. Kayıtların Ne Zaman Açılacağı Henüz Belli Değil.

 83. zafer dedi ki:

  Merhaba bilgisi olan yazabilirmi 2021 aöl lise kayıt yenileme yaptım bankaya 50 TL yatırdığım halde hala durumum donuk yazıyor halk eğitim merkezine gittim sistemsel dedi bekliyeceksiniz dedi ve bide şu 50 TL haricinde 5 TL hangi hesap numarasına yatırım dedim gerek yok 50tl bankaya yatırın tamam dedi anlamadım şimdi nasıl aktif olucağım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2020/1. Dönem kayıt yenileme ücreti ile ilgili olarak;

   a- Açık Öğretim Lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere öğrencilerimize tekrar açılmıştır. Bu tarihler arasında yatırılan kayıt yenileme ücretleri sistemde; “AÇIK ÖĞR. KUR.(ORTA-LİSE)1.DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN.” olarak görüntülenmektedir.

   b- 2020/1. Dönem kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerimizin kayıtları, sistem tarafından otomatik olarak yenilenmektedir. Bazı öğrencilerimiz ise 1 Ocak – 21 Ocak 2021 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi 2020/2. dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ücret yatırmış olup durumda olan öğrencilerimizin kendi şifreleri ile girdikleri Açık Öğretim Lisesi sisteminden “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesi altında bulunan “Ücret Bilgileri” kısmını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ekranda “AÇIK ÖĞR. KUR. (ORTA-LİSE) 2. DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN.” ücreti görülüyorsa öğrencilerimizin otomatik kayıt yenilemesi yapılmayacak olup; 2020/1. Dönemi için ayrıca kayıt yenileme ücretini yatırmaları gerekmektedir.

 84. Mahsun dedi ki:

  Mrb, online sınavda liselerde online sınav butonu mevcutken açık orta okul giriş sayfasında böyle bir şey yok biz nasıl sınava giricez 8. Sınıfı açıktan okuyorum şuan. Lütfen yardımcı olur musunuz?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Sınav Takvimi
   Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) – 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.
   https://www.guncel-egitim.org/acik-ortaokul-online-sinav-nasil-yapilacak/

   1. Nagehan dedi ki:

    Merhaba 5 yıllık donem ilk okul mezunu bir kişi ortaokul icin başvurmak istiyor ama birinci dönem başvuru yapmadı.bu donem ilk defa başvuru yapabilir mi?ne zaman?

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     kayıtlar 3 dönem halinde alınıyor. 2. dönem kayıtları pandemi dolayısıyla alınmadı, 1. dönem kayıtları yeniden açıldı. yeni dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

     1. Cigdem dedi ki:

      Ben ilkokul 4 den terk kacinci siniftan baslicam acaba

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      Kaldığınız yerden başlarsınız.

 85. Seda Yıldız dedi ki:

  Merhaba ben kayıt yapmak istiyorum acik öğretim liseye nereden ve nasıl yaptırmam gerekiyor ilk defa yaptiricam ve nasil olduğunu bilmiyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Halk eğitim merkezleri açık öğretim bürolarına yapılır. ilk kayıt kılavuzu için linke tıklayın.
   http://aio.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_01/21200905_AcYk_OYretim_Ortaokulu_2020-2021_1._DONEM_ONLYNE_YLK_KAYIT_KILAVUZU-duzenlenmiY2_1.pdf

 86. Nazlı dedi ki:

  Ben 1991 mezunuyum ilkokul diplomam elimde var ben dışardan okuyup okul öncesi öğretmenliğini bitirebilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Lise Dahil Dışarından Okunabilir. Daha Sonra 4 Yıllık Lisans Bölümü Okumak Gereklidir.

 87. Meçhul dedi ki:

  Merhaba 8 geçiş bıraktım okulu 20 yaşındayım acikogretim kayıt yaptıracam bıraktım yerden mi devam edecem acaba

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kaldığınız yerden devam edersiniz.

 88. Çetin güçlü dedi ki:

  Merheba ben 2018 de mili eytimin açtığı kurlardan ilk okul okur yazar belgesi aldım şimdi bu belgeyle orta okul diplamasi almak istiyorum yani orta okulu okumak istiyorum bu mumkunmu ve kurs lar ne zaman açılıcak kayıtlar ne zaman beşlıcak

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   II. Kademe Okuma Yazma Belgesi İse Kayıt Olunabilir. I. Kademe İse II. Kademe Okuma Yazma Belgesi Alınması Gerekir.
   2. dönem kayıtları pandemi dolayısıyla ertelendi. yeni tarihler kısa süre içinde açıklanacak.

   1. Çetin güçlü dedi ki:

    Il kademe okuma yazma belgesi var bende

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar başvurabilir.

     1. Mehmet dedi ki:

      Benim kardeşim baya önce açık orta oka kayıt yaptıŕmişti şuan Tastikname almis olarak görünuyor sadece kayit yenileme icin 50 tl yatirmasi yetiyormu halk egitim merkezine gitmesine gerek varmi

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      Kayıt aktifleştirme için halk eğitim merkezi açık öğretim bürosuna gidilmesi gereklidir.

  2. Çetin güçlü dedi ki:

   Kayıtlar ne zaman açıklanacak

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    Açık Ortaokul İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 22 Ocak 2021 İle 15 Şubat 2021 Tarihleri Arasında Alınacak.

    1. Çetin güçlü dedi ki:

     Kaydı nasıl yapıcaam bilmiyorum

 89. Kader dedi ki:

  Merhaba (6.) Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak Bilgi verirmisiniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Ortaokul Kayıtları Pandemi Dolayısıyla Ertelendi. Yeni Kayıt Tarihleri Kısa Süre İçinde İlan Edilecek.

   1. Raymond dedi ki:

    Madem ertelendi yazsanıza sitenize insanlar sizin yüzünüzden gidip kayıt oluyor rezillik

 90. Murat dedi ki:

  Merhaba. 8.sınıfta örgün öğretimden atılma olursa LGS sınavına giriş nasıl olacak?

 91. Rukiye dedi ki:

  Merhaba ben 40 yaşındayım ilkokul 5 köyde okudum şimdi ise açık öğretime gitmek istiyorum ama elimde diploma yok nasıl yapacam

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mezun Olduğunuz Okula Dilekçe Ve Kimlik Fotokopisi İle Mezuniyet Belgesi Alarak.

   1. Kader Taşdemir dedi ki:

    Merhaba açıköğretime başvurular kapalı kayıtları ne zaman başlayacak Bilgi verir’misiniz? 6. Sınıf

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Açık Ortaokul Kayıtları Pandemi Dolayısıyla Ertelendi. Yeni Kayıt Tarihleri Kısa Süre İçinde İlan Edilecek.

   2. Rukiye dedi ki:

    Okul kapandi öğrenci olmadığından başka okuldan alamazmiyim

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Okul Kapandı İse İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Dilekçe İle Başvurulur.

 92. Delal ekiz dedi ki:

  Mrb benim ablam kahramarasta okuduğu okulun adı değişmiş kendisi alanya da yaşıyor ilkokul diplomasi olmadan kayıt yapilirmi kendisi 37 yaşında diplomasi var midir

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Diploması Kayıp Olanlardan, Diploma Kayıt Örneğinin Aslı İstenecektir.
   Mezun Olunan Okuldan Dilekçe İle Başvuruda Bulunularak Alınabilir. Okul Kapanmış, Adı Değişmiş Vb. Durumlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Başvurulabilir.

   1. Meryem dedi ki:

    4 ocak pazartesi günü gitim ama Kayıtlar açıklanmadığı için kayıt olamadım burdaki tarih eski olduğunu söylediler

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     salgın nedeniyle sınav ve kayıt tarihleri ertelendi, yeni tarih henüz belli değil.

     1. Mukadder dedi ki:

      Online kayıt yenileme yapılıyormu yapılıyorsa nasıl yapılıyor pandemi nedeniyle

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      Kimler Kayıt Yenileme İşlemi Yaptırmalıdır?
      Açık Öğretim Ortaokulu bilgi işlem sistemde DONUK durumda olan öğrenciler mezun duruma gelinceye kadar, her dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdır. TASDİKNAME ALMIŞ durumda olan öğrencilerde istemeleri halinde kayıt yenileme işlemini yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.

    2. Mustafa dedi ki:

     Slm iyi geceler arkadaşlar ben ilk okul mezunuyum ve açık öğretime kayıt olmak istiyorum ve benim nasıl kayıt olmam gerekiyor bunun ücreti nekadar

 93. Mahsun dedi ki:

  Açık öğretim ortaokula ilk kayıt yaptım. Kayıt yaptırdığım sıra sınav yerini Pendik olarak seçtim. Ama sınav yerim tam olarak nerede hangi okulda bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim ve sınava girmeden önce tam olarak ne yapılıyor başka bir yere müracaat veya ödeme yapılıyormu. Teşekkürler.

 94. VOLKAN dedi ki:

  Öncelikle iyi günler diliyorum kendim 5 yıllık ilkokul mezunuyum 1981 doğumluyum fakat mesleğimden dolayı meslek eğitim çıraklık ve kalfalık diplomasına sahibim dışarıdan ortaokul okumak istiyorum bununla ilgili ortaokulu kaçıncı sınıftan başlıyorum ve kayıtlarınız ne zaman bu dönem.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   İkinci Dönem Kayıt Tarihleri Henüz İlan Edilmedi. Geçen Senelerde 2. Dönem Kayıtları Ocak Ayında Alınıyordu. 6. Sınıftan Başlanır.

 95. Halide yolci dedi ki:

  Merhaba benim kızım 8. Sınıfa gidiyor açıktan okumaya geçmek istiyor şu an nası geçebilir yani 8. Sınıfı açıktan devam ettirmek istiyor. Ve kaç sürede biter.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   15 yaşından gün alması gereklidir.
   Eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.Öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.
   Ancak;
   • İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar,
   • Tutuklu veya hükümlü olanlar,
   • Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlar (Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha sonra Türkiye programına geçmek isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma şartı aranır.), yaş sınırı aranmadan ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.

   1. Serhat dedi ki:

    Ben orta okul yedide bıraktım açıktan okumak istiyorum eyer gelirsem yedinci sınıftanmı başlıycam yada sekizincimi

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Dışarıdan Bitirme Belgesi Olanlar Başarısız Oldukları Dersin Bulunduğu İlk Sınıftan Başlar

   2. Selma dedi ki:

    Merhaba ben 6. sınıf terkim şimdi kayıt yaptıra bilirmiyim yada en kusa zamanda ne zaman yaptırabilirim tarih verebilirmisiniz

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Açık Ortaokul 2. Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme Tarihleri Henüz İlan Edilmedi. Geçen Senelerde Ocak Ayında Alınıyordu.

 96. Şengül dedi ki:

  Merhaba iyi günler oğlum 8.sınıf tan ayrıldı, 2021 Ocak ta 14 yaşında oluyor ilk kayıt yaptırabilir mi 8.sınıf için, şimdiden çok teşekkür ederim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.Öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.
   Ancak;
   • İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar,
   • Tutuklu veya hükümlü olanlar,
   • Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlar (Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha sonra Türkiye programına geçmek isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma şartı aranır.), yaş sınırı aranmadan ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.

 97. Ceren dedi ki:

  İlk okul mezunuyum orta okula başlarsan dışardan en gec ne zaman bitire bilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Beşinci Sınıftan Başlayan Bir Öğrenci En Erken Dört Dönem Sonunda. Yaklaşık 1,5 Yılda Mezun Olabilir.
   Altınca Sınıftan Başlayan Bir Öğrenci En Erken Üç Dönem Sonunda, Yaklaşık 1 Yılda Mezun Olabilir.
   Yedinci Sınıftan Başlayan Bir Öğrenci En Erken İki Dönem Sonunda, Yaklaşık 8 Ayda Mezun Olabilir.
   Sekizinci Sınıftan Başlayan Bir Öğrenci En Erken Bir Dönem Sonunda. Yaklaşık 4 Ayda Mezun Olabilir.

 98. Ceren dedi ki:

  Ortaokul 8 ci sınıfı bitirdim diplomam var kayit olursam kaçıncı sınıftan baslarim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık liseye kayıt olacaksınız, 9. sınıf.

 99. Dilek dedi ki:

  Mrb.ben ilkokul 5 mezunuyum .2002 yılında acikortaögretime kayıt yaptım ve 7.sınıfta bazi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldim.simdi yeniden kayıt yaptirsam 7.siniftsnmi devam ederim yoksa zaman asimi nedeniyle 6 danmi başlarım .şimdiden teşekkür ederim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kaldığınız yerden 7. sınıftan devam edilir.

   1. Dilek dedi ki:

    Öncelikle mesajima kısa zaman da döndüğünüz için çok teşekkür ederim.peki 2.dönem kayıtları olucak mi olacaksa ne zaman olur ve bu durumdan nasıl haberdar olurum 2.dönem kayıtlarını kaçırmak istemiyorum.

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     ikinci dönem kayıt tarihleri henüz belli değil. geçen yıllarda ocak ayında alındı.

     1. Dilek dedi ki:

      Son soru 7.sınıfta herangi bir dondurma işlemi yapmadım direk olarak ayrıldım yani sınavlara vs hiç girmedim bu durumda dondurma yapmadımya yine 7 den mi başlarım

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      Tasdikname belgesi (Öğrenim Belgesi) olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre, belirlenen sınıftan eğitimlerine devam ederler.
      Açık Öğretim Ortaokulu’ndan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, almış oldukları öğrenim belgelerinin asılları ile kayıt yenileme tarihlerinde, kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak tasdiknamede ki öğrenci numarasından kayıt yenileme yaptırabilirler.

 100. Sevil dedi ki:

  Merhabalar ben sağlık nedenleriyle 5. 6 sene önce 8 ci sinif son 2 ders kalmıştı İngilizce ve matematik tekrar para ödemesi yaptığımda sınava Girebilirmiyim sanırsam 16 ekim 2020 olan sinava yenileme yapamadım 2 ci sınavda para yatırıp Girebilir miyim ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2. dönem kayıt yenileme yapılabilir.

 101. Kaan dedi ki:

  İlk okul. 4 sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldım ve acık öğretimden orta okulu bittirmek istiyorum kaç yılda bitirebilirim orta okulu

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   5. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 4 dönem sonunda (yaklaşık 1,5 yılda)

 102. Tarik dedi ki:

  Mrh ben 06 10 2020 tarihinde halk eğitim merkezi nde ortaokul 7 ve 8 .sınıflar için kaydımı oldum kaç kez sınava girecem ve sınavlarımda başarılı olursam en erken ortaokul Diploması ne zaman elime geçer cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   7. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 2 dönem sonunda (yaklaşık 8 ayda)
   8. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 1 dönem sonunda (yaklaşık 4 ayda) mezun olabilir.

   1. Tarık dedi ki:

    Yeni aldığım bir habere göre Kalfalık veya ustalık belgesi olanlar meslek lisesi mezunu olması kolaylaşmış şuan benim ortaokul diplomam olsaydı ne kadar zaman da lise diploması elime geçerdi bu arada kalfalık belgem var.

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     telafi dersleri ile alınabiliyor.
     Ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler.
     Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim merkezlerine gönderilen yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler.
     Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar çıktı. Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekler. Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11’inci, 12’inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler.

 103. Esen dedi ki:

  Iyi günler bende açikögretim.ortaokul.okumak.istiyorum.ilk dönem kayitlari yaptiramadim diplamami.bulamadim.ikinci kayitlar olurmu yada nezaman bilgilendirseniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   ikinci dönem kayıt tarihleri henüz belli değil, çoğunlukla ocak ayında alınır.

 104. Ggg dedi ki:

  Merhaba ben de açık ögretime geçmek istiyordum ama geç kaldım.1. Dönem icin başka şansım yok mu?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   9 ekim 2020 tarihi itibariyle 1. dönem kayıt tarihleri uzatılmadı. kayıt tarihleri uzatılmazsa ancak 2. dönem kayıt olunabilir.

 105. Abdullah g dedi ki:

  8.sınıfta açık öğretim yapan öğrenci lgs sınavına girebilir mi ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Girebilir.
   Açık Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Merkezi Sınav Başvurusu, Örgün Ortaöğretim Kurumuna Kayıt Olma Şartını Taşımak Ve Öğrenim Gördüğü Okulun 8’inci Sınıfına Devam Ediyor Olmak Şartıyla, Bakanlık Tarafından Gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin Sınava Katılması İsteğe Bağlı Olup, Sınava Katılma Zorunluluğu Bulunmamaktadır.

 106. Zeynep dedi ki:

  Merhaba ben İlk okul beşinci sınıfı bitirdim ve okulu bıraktım tekrar okula dönmek istiyorum kayıt işlemleri için şahsım adına bir aile bireyinin gelmesi mümkün olurmu? aydınlatır saniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

 107. Bhy dedi ki:

  Merhabalar,
  Benim sorum, ilk kayıt tarihini kaçıran biri kayıt yenileme zamanında ilk kaydını yaptırabilir mi? Yani ekime yetişemezsek bir sonraki kayıt yenileme tarihlerinde gidip ilk kez kayıt yaptırabilir miyiz? Yoksa 2021 /2022 döneminin başını mı beklemeliyiz? Birde her soruya cevap verdiğiniz için teşekkürler.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Ocak Ayında 2. Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri Yapılabilir.
   Geçen Sene 6-31 Ocak 2020 Tarihleri Arasında 2. Dönem Kayıtları Alındı.

 108. Bhy dedi ki:

  Merhabalar, Daha önce hiç okula gitmemiş biri 2. Kademe okuma yazma kursu belgesi alınca, ilköğretim 4. Sınıftaki mı yoksa 5. Sınıftan mı başlıyor?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   II. kademe okuma yazma 4. sınıfı bitirmiş sayılır, 5. sınıftan başlar. öncelikle ı. kademe okuma yazma belgesi alınması gerekir.
   I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı ilkokulların 1 ve 2. sınıfları;
   II. Kademe Eğitimi Programı ise 3 ve 4. sınıfları kapsamaktadır.

   Yetişkinler Eğitimi I.Kademe Okur Yazarlık Belgesi: Daha önce hiç okula gitmemiş yetişkinler, halk eğitimi merkezleri bünyesinde açılan I. Kademe Okuma Yazma Kurslarına katılabilirler. Kurs sonunda başarılı olmaları durumunda “I. Kademe Okur Yazarlık Belgesi” almaya ve bu belge ile II. Kademe Okuma Yazma Kurslarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Okuryazar olduğu halde bu durumunu belgelendiremeyen yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Kursuna katılmadan doğrudan “I. Kademe Seviye Tespit Sınavı” na alınırlar. Başarılı olmaları durumunda alacakları “I. Kademe Okur Yazarlık Belgesi” ile isterlerse “II. Kademe Seviye Tespit Sınavı” na katılabilirler.

   Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi: I.Kademe Okur Yazarlık Belgesi olan yetişkinler ile ilkokul ikinci sınıfı bitiren veya ilkokulun diğer üst sınıflarında öğrenimini terk edenler, öğrenim belgelerinin aslını ibraz ederek yetişkinler II. kademe okuma yazma kurslarına kayıt yaptırabilirler. Kurs sonunda başarılı olanlar “Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar. İlkokul ikinci sınıfı bitiren veya ilkokulun diğer üst sınıflarında öğrenimini terk edenler, öğrenim belgelerinin aslını ibraz etmeleri durumunda I. Kademe Seviye Tespit Sınavına girmeden, II. Kademe Seviye Tespit Sınavına katılabilirler.

 109. Mahmut dedi ki:

  Merhaba ben açık ilköğretim okulunda okuyorum 8. Sınıf dahil olmak üzere bütün derslerden 45 aldım sadece 2 dersten not alınmamış fen Bilimleri ve din kültürü dersinden yönetmenliğe göre bir öğrenci tüm derslerden 45 alırsa Türkçe dersi başarılı olmak kaydıyla geri kalan 2 dersten başarısız olsa bu öğrenci doğrudan geçer deniliyor sisteme giriyorum bakıyorum orda ne mezuniyet kontrolünde ne de mezun yazıyor bu tabloya göre ben mezun muyum yoksa kayıt yenileme yapıp 2 dersi vermem mi gerekiyor ama bu yönetmeliğe uygun değil kafam çok karışık ne yapmam gerekiyor?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   halk eğitim merkezi açık öğretim bürosu ile görüşün.
   Ortalama İle Geçme:
   Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi olanlar, doğrudan sınıf geçerler.

   1. Özge dedi ki:

    Merhaba sınava girileceğinde nasıl olacak pandemi nedeniyle

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Daha önce yapılan merkezi sınavlar gibi önlem alınarak yapılır.

 110. Birol dedi ki:

  Merhabalar ben açık ortaöğretime kayıt olmuştum ve sınavlara girmiştim 3 dersim kalmıştı vermeye diplomayı alacaktım ama ailevi sorunlardan dolayı bırakmak zorunda kaldım şimdi tekrar silbastanmi girmeme gerekiyor açık orta öğretim sınavına önceki kazanmış olduğum dersler puanlar ne olacak lütfen yardımcı olurmusunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kaldığınız Yerden Devam Edersiniz.
   Kimler Kayıt Yenileme İşlemi Yaptırmalıdır?
   Açık Öğretim Ortaokulu bilgi işlem sistemde DONUK durumda olan öğrenciler mezun duruma gelinceye kadar, her dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdır. TASDİKNAME ALMIŞ durumda olan öğrencilerde istemeleri halinde kayıt yenileme işlemini yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.
   Dikkat: 2002 yılı ve daha öncesinde Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş “Donuk”durumdaki öğrencilerimizin T.C. kimlik numaraları Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme sınav bedelini yatırmadan önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine , aoo@meb.gov.tr adresine başvurmaları gerekmektedir.Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde öğrencimizin T.C. kimlik no güncelleme işlemi yapıldıktan sonra kayıt yenileme işlemine devam edebilecektir.

 111. Mahsun dedi ki:

  Mrb ben 20 yaşındayım 8. Sınıfta bıraktım okulu.8. Sınıfı bitirmedim. Tm olarak ne yapmam gerekiyor rica etsem bir özet geçer misiniz? Ve kaç ayda bitiririm tahmini orta okulu. Başvurular tam olarak ne zaman ilk kayıt.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   salgından önce belirlenen takvime göre 1. dönem kayıtları 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
   8. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 1 dönem sonunda (yaklaşık 4 ayda) bitirebilir.
   başvurular halk eğitim merkezleri açık öğretim bürolarına yapılır.

 112. Özge dedi ki:

  Merhaba… Ben 2003 senesinde açık öğretime kayıt oldum…6.sınıfı bitirdim ve dondurmadım..
  Ne yapmam gerekiyor.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Yeniden Kayıt Olmalısınız.

 113. Yasin atasever dedi ki:

  Son bitirdiği sınıf karnesi geçerli olurmu acaba teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   bitirdiğiniz okula dilekçe ile başvurularak mezuniyet belgesi alınması gerekir.

 114. ASLI ADANIR dedi ki:

  Merhaba 🙂 Kız kardeşim 6. sınıfı bitirdikten sonra okuldan ayrıldı şuan 17 yaşında. Ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası.Hangi dönemden başlaması lazım ? Ne kadar sürede bitirir ? Kayıt tarihleri ne zaman ? ve Kayıt için hangi belgeler lazım ? genele bir bilgi verebilir misiniz rica edersem 🙂 şimdiden teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kayıt tarihi pandemi dolayısıyla henüz kesin değil. normal şartlarda ağustos sonu gibi başlar.
   7. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 2 dönem sonunda (yaklaşık 8 ayda) mezun olabilir.
   İlköğretim veya Ortaokulların Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;
   • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
   • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
   • Okuduğu tüm sınıflara ait yılsonu başarı notları ile varsa kaldığı sınıfın derslerine ait not/puanlarını gösteren Tasdikname (Öğrenim Belgesi) veya tasdikname kayıp belgesi, notları/puanları eksik yada bulunmayan belgelerin ekinde not döküm çizelgesi(Bir üst sınıfa sorumlu geçilen belgelerde sorumlu geçilen sınıfın derslerine ait not döküm çizelgesinin getirilmesi zorunludur.),
   • Okul dışı bitirme sınavlarına katılardan okulundan almış olduğu sınav notlarını gösteren Okul Dışı Belgesi,
   T.C. kimlik numarası olmayan öğrenciler ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslını Halk eğitimi merkezi müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

  2. Kadir korkmaz dedi ki:

   Merhaba abla bende sizin gibi ne yapacağımı bilmiyorum rica etsem siz öğrendiyseniz bana da açıklar mısınız çok ama çok teşekkür ederim şimdiden

 115. metin dedi ki:

  açıköğretim dersleri internetten verilse iyi olmazmı tv radyo hariç

 116. metin dedi ki:

  kayıtlar internetten olsa ve kayıt ücretleri internetten ödense olmazmı ve acıköğretimde internetten olsa ve nerde sınava gireceğin internetten bildirilse olmazmı

  1. Bedia dedi ki:

   14 yaşından 2 ay gun aldı. 7 sınıf 2. Dönem açık öğretim orta okuluna kayıt yaptirabilirmiyom

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    15 yaşından gün alanlar başvuruda bulunabilir.

 117. Pakize dedi ki:

  Merhabalar annem 50 yaşında ilkokul mezunu ortaokulun 1. Döneminden mi başlaması gerekir. Sonuçta 5. Sınıfı bitirmiş oluyor. Birde ilkokul karnesi yok e-devletten çikarmamiz yeterli olur mu ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   6. Sınıftan Başlanır.
   diploma kayıt örneği aslı istenir
   • İlkokul Mezunu Öğrencilerden;
   • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
   • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
   • İlkokul diplomasının aslı,
   • Diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıt Örneğinin aslı,

   1. Elif dedi ki:

    Merhaba
    Ben 19 yaşındayım okula hiç gitmedim.
    Ama okuma yazma ve matematik gibi temel bilgilerim var,bu durumda ben Halk eğitim merkezinden ilköğretim için okuma belgesi alıcam ve bu belge ile liseye başvuru yapacağım değilmi?birde okuma belgesini alabilmek için bir ücret ödemem gereklimi?.Yada okuma belgesini alabilmek için belli bir tarihi beklemem gereklimi?
    Anladığım kadarı ile bu sene geçti artık ben ancak 2021 de liseye kayıt yaptıra bilirim??

    TEŞEKKÜRLER 🙂

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     okuma yazma belgeleri ile ortaokul’a başvurulabilir.
     I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı ilkokulların 1 ve 2. sınıfları;
     II. Kademe Eğitimi Programı ise 3 ve 4. sınıfları kapsamaktadır.

     İlkokulu herhangi bir sınıfında çeşitli nedenlerle terk etmiş ya da hiç okula gitmemiş bireylerin, eğitim kurumları dışında bireysel olarak çeşitli yollarla edindikleri okuma yazma bilgi ve becerileri, hayat boyu öğrenme kapsamında, yaygın eğitim sistemi içerisinde doğrudan ölçülerek değerlendirilir ve belgelendirilir.
     Yetişkinler Eğitimi I.Kademe Okur Yazarlık Belgesi: Daha önce hiç okula gitmemiş yetişkinler, halk eğitimi merkezleri bünyesinde açılan I. Kademe Okuma Yazma Kurslarına katılabilirler. Kurs sonunda başarılı olmaları durumunda “I. Kademe Okur Yazarlık Belgesi” almaya ve bu belge ile II. Kademe Okuma Yazma Kurslarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Okuryazar olduğu halde bu durumunu belgelendiremeyen yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Kursuna katılmadan doğrudan “I. Kademe Seviye Tespit Sınavı” na alınırlar. Başarılı olmaları durumunda alacakları “I. Kademe Okur Yazarlık Belgesi” ile isterlerse “II. Kademe Seviye Tespit Sınavı” na katılabilirler.

     Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi: I.Kademe Okur Yazarlık Belgesi olan yetişkinler ile ilkokul ikinci sınıfı bitiren veya ilkokulun diğer üst sınıflarında öğrenimini terk edenler, öğrenim belgelerinin aslını ibraz ederek yetişkinler II. kademe okuma yazma kurslarına kayıt yaptırabilirler. Kurs sonunda başarılı olanlar “Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar. İlkokul ikinci sınıfı bitiren veya ilkokulun diğer üst sınıflarında öğrenimini terk edenler, öğrenim belgelerinin aslını ibraz etmeleri durumunda I. Kademe Seviye Tespit Sınavına girmeden, II. Kademe Seviye Tespit Sınavına katılabilirler.
     kurslar ücretsizdir.
     I. ve II. Kademe Seviye Tespit Sınavları, başvuran katılımcı sayısına bakılmaksızın, tek kişinin talebi üzerine de yapılabilir.

     Yetişkinler II. Kademe Eğitimi kurslarını başarı ile bitirenlere verilen belgeye “Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi” denir. Bu belge ilkokul eğitimine denk sayılır. Ayrıca; bu belgeye sahip olanlar Açık Öğretim Orta Okuluna ve sürücü kurslarına( ehliyet alabilmek için ) kayıt yaptırabilirler.

     1. Elif dedi ki:

      Teşekkürler 🙂

  2. rukiye dedi ki:

   kayitlarlar ne zaman bilen varsa yazsin

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    2020-2021 Birinci Dönem Yeni Kayıt Ve Kayıt Yenilemeleri 31 Ağustos 2020 İle 10 Ekim 2020 Tarihleri Arasında Alınacak.

 118. HALUK dedi ki:

  1960 DOĞUMLUYUM UZUN YILLAR AMERİKADA YAŞADIM ANKARA ( ORTAOKUL 2 DEN TERKİM) ISTANBULDAYIM SUAN YASIM 58 ORTAOKUL DIPLAMASI ALMAK ISTIYORUM . TERK ETTIĞIM ORTAOKUL 2 INCI SINIFDAN DIŞARDAN BAŞLAYABİLİRMİYİM OORTAOKULU BITIME ŞANSIM VARMI ??

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık ortaokul’a başvuruda bulunabilirsiniz. salgın dolayısıyla kayıt takvimi değişti, yeni tarihler henüz ilan edilmedi.

 119. reyhn dedi ki:

  Merhaba ben 1977’liyim. Ortaokula başlamak istiyorum. En erken ne zaman kayıt alınıyor yardımcı olur musunuz?
  Bir de şu anki sistemde 6. sınıftan mı başlamalıyım?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Salgın Dolayısıyla Açık Öğretim Ortaokulu Kapalıdır. Yeni Kayıt Tarihleri Henüz İlan Edilmedi.

 120. Nail dedi ki:

  Merhaba 1971 doğumluyum, ortaokul 2. sınıftan terkim , daha önce aldığım tasdikname mi kaybettim. şimdi ise okuduğum okul yıkılmış ve tasdikname m kaybolmuş. görevliler bulamadıklarını söylüyor. nasıl kayıt yaptırıp ortaokul diploması alabilirim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Okulun Bulunduğu İlçedeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İle Görüşün.

 121. gökçe dedi ki:

  Merhaba ben 1993 doğumluyum. 7. sınıf terkim okulu bitirmek istiyorum. fakat bu yazılanlar kafamı çok karıştırdı. hangisine başvurmalıyım. Lütfen yardımcı olur musunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık ortaokula başvurulur. halk eğitim merkezleri açık öğretim bürolarında.

 122. Kadir dedi ki:

  Ben ilkokul 5. Sınıfı bitirdim bıraktım okulu 1997 doğumluyum açıktan yazılmam için 2. Dönemden başlayabilir miyim acaba?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Öğretim Ortaokulu 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. 3. dönem için kayıt tarihleri salgın nedeniyle ilerleyen günlerde ilan edilecek.

 123. Zeynep dedi ki:

  Ben altiyi bitirdim 7 ve 8 kac senede biter

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Öğretim Ortaokuluna,

   5. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 4 dönem sonunda (yaklaşık 1,5 yılda)
   6. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 3 dönem sonunda (yaklaşık 1 yılda)
   7. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 2 dönem sonunda (yaklaşık 8 ayda)
   8. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 1 dönem sonunda (yaklaşık 4 ayda)
   mezun olabilir.
   Açık Öğretim Ortaokulu´nda her dönem sınav sonucunda alınan puan o döneme ait “Yıl Sonu Başarı Puanı” olarak hesaplanır. Dönem sonunda öğrenci iki şekilde sınıf geçer veya mezun olur.
   Öğrenim belgesine göre, başarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulunda okutulmayan ancak okula ait tüm dersleri başarmış olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla birlikte mezun edilir.

 124. Meryem Arpacı dedi ki:

  Ben 1974 doğumluyum ortaokulu okumak istiyorum üçüncü . kayıttan başlaya bilirmiyiz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kayıt şartlarını taşıyanlar başlayabilir.
   Açık Ortaokul Üçüncü Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan 2020 İle 11 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Alınacak.

 125. Hatice dedi ki:

  Merhaba ben ortaokul 6 sınıfı bitirdim ciktim ve 1993 dogumluyum açıktan liseyi mi yoksa orta okulamı yazılmam gerekiyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   öncelikle açık öğretim ortaokuluna yazılmanız gerekli.

   1. Kaan dedi ki:

    Ben ilk okul 4 okulu terk ettmek zorunda kaldım şuan açık öğretime kayıt olamaya karar verdim kaç yılda orta okulu bitirebilirim??

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     kayıt koşulları
     • 4. sınıfı bitirenler,
     • İlkokul mezunları,
     • İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,
     • Ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
     • Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
     • Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
     • Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi olanlar, İlk kayıt için başvuru yapabilir.
     5. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 4 dönem sonunda (yaklaşık 1,5 yılda) Mezun Olabilir.

 126. fuat taştan dedi ki:

  hocam 35 yaşındayım ilkokul 5e kadar okudum en az orta okul diplamasını almam gerekiyor• İlkokul diplomasının aslı,
  • Diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıt Örneğinin aslı, isteniyor diploma kayıt örneginin aslı diyor buna e devlet yada nereden ulaşabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Dilekçe Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İle Mezun Olunan Okula Başvurulur.

 127. Esma dedi ki:

  Ilk okul okumadım açıktan okumak istiyorum ne yapmalıyım halk eğitime gittiğimde yanima almam gereken şeyler varmi yoksa sadece kimligimlemi gitmeliyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Okuma Yazma Kurslarına Katılacaksınız. Kimlik Fotokopisi İle Halk Eğitim Merkezine Başvuracaksınız.

   1. Hulya dedi ki:

    İlk okulu yurt dışında okudum ilk okul dört ikinci dönem Türkiye’ye geldim açık öğretimden okumak istiyorum okur yazarlık belgesi almıştım kaçtan başlamam gerekiyor ve neler gerekli yaşım 30 bilgi alabilirsem çok memnun olurum

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde denklik belgesi varsa 5. sınıftan başlanır. belgeniz yoksa okuma yazma ıı. kademe seviye tespit sınavına katılıp başvurulabilir.
     • İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,
     • İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,
     • Ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
     • Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
     • Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
     • Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi olanlar,
     • İlk kayıt için belgelerin uygun olması durumunda sistemde AKTİF duruma getirilir

 128. Aleyna dedi ki:

  Merhaba ben 6 sınıfı bitirip okuldan çıktım nasıl açıktan okuyabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   15 yaşından gün almak gerekli. 15 yaşından gün almayanlar 2. maddedeki şartları taşımalıdır.
   1. Bakanlığımızca örgün eğitim kurumları için her yıl belirlenen eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi, Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıtlarda aranacak yaş sınırını belirler. Eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.Öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.

   2. Ancak;
   • İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar,
   • Islah evinde kalanlar,
   • Tutuklu veya hükümlü olanlar,
   • Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlar (Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha sonra Türkiye programına geçmek isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma şartı aranır.),

   yaş sınırı aranmadan ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.

 129. Belgin dedi ki:

  Ben 1993 doğumluyum ilk okul bitirdim açık öğretime kayıt yaptırmak istiyorum ne yapa bilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   henüz ikinci dönem kayıt tarihleri ilan edilmedi. genellikle aralık ayında iş takvimi yayınlanır, 2. dönem kayıtları ocak ayında alınır.

  2. Hakan dedi ki:

   Merhaba ben 5 sınıfı okudum bitti 1993 dogumluyum orta okul okumadan liseyi okuyabilirmiyim

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    önce ortaokulu bitirmelisiniz. sonra açık liseye kayıt olunabilir.

 130. Ayse dedi ki:

  Merhaba. Ilkokul 5. Siniftan mezunum. Ortaokulu aciktan bitirebilmem için toplam kac sinava girmem gerekiyor?
  Her yil icin ayri ayri sinavlar mi oluyor?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   5. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 4 dönem sonunda (yaklaşık 1,5 yılda), 6. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 3 dönem sonunda (yaklaşık 1 yılda) mezun olabilir.

 131. ORHAN KARABACAK dedi ki:

  Merhaba ben 1960 doğumluyum Ortaokul diplomasına sahip olabilmem için bu yaş sorun olur mu?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   üst yaş sınırı bulunmuyor.

 132. İlkay dedi ki:

  Merhaba, ben 5.sinifi bitirdim okulu biraktim brnim biraktigim sene 8 yıllik egitim zorunlu oldugu icin diplomam yok.o dinem tc kimlik numarasida yoktu yani benim elimde okul okuduguma ait bir adet tesekkur belgesinden baska biseyim yok. Nasil kayit yaptircm bilgi verrmisiniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   bıraktığınız okuldan belgenizi almanız gereklidir.

   1. İlkay dedi ki:

    Ne belgesi alicam onu anlayamadim rica etsem yazarmisiniz?

     1. Nafiye dedi ki:

      Selam donulk açık öğretim orta okulu ögrencisıyim şimdi para yatırtık aktif oldu mesunda oldumu bilgi verirseniz çok mutlu olurumsagolun

 133. Muammer dedi ki:

  14 yaşındayım açıköğertim istiyorum olamaz mı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   15 yaşından gün almak gereklidir.
   Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan; a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler, b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar, c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar, d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar, e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler. Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, İl/İlçe Özel Eğitim Kurul Kararı ile Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilenlerde, Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz.

 134. Hilal dedi ki:

  Merhabalar bende ilk okul mezunuyum dısardan bıtırmek ıstıyorum ama yurt dısındayım takıp edemedım kayıtlar ıcınde gec kalmısım acaba yenı kayıt acılırmı bu yıl ıcın veya nasıl bır yol ızlemem gerek bu konuda bılgı alabılırmıyım.. eger herhangı bır kayıt ımkanım olursa istanbula gelerek yapabılırım tesekkur ederım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2020 iş takvimi henüz ilan edilmedi. 2. dönem kayıtları genellikle ocak ve şubat aylarında alınır.
   geçen sene 9 ocak 6 şubat arası alındı.

 135. Ogun dedi ki:

  Merhaba ben kayit ye ileme tarihini dikkate almadim sure dolmus birdaha sure uzatilirmi acaba tesekur ederim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   uzatılma ihtimali pek görünmüyor, 2. dönem kayıtlarının ocak- şubat ayında alınması bekleniyor.

 136. Polat dedi ki:

  Merhaba ben 8. Sınıfı okuyorum ama açıktan okumak zorundayım çalışmam lazım bu durumda açıktan okumaya geçebilir miyim nasıl geçicem?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.Öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.

 137. Özlem dedi ki:

  Ben ilkokul mezunuyum diplomamın Aslı yok diye kayıt olmadım Aslı gerek dediler ne yapmam gerek

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mezun olunan kuruma nüfus cüzdanı fotokopisi ve dilekçe ile başvurulur.

 138. Sevda dedi ki:

  Kayıt tarihi geçmiş bende başvuru yapmak istiyordum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yeni kayıt işlemleri 8 ekim 2019 tarihide sona erdi. kayıt yenileme işlemleri ise 13 ekim 2019 tarihine kadar uzatıldı.

 139. Selin dedi ki:

  Merhaba eski kimlikler geçerlimidir ve 7. Sınıfta 2.dönem devamsızlıktan sınıfta kaldım geçen dönemlere ait hiçbir belge elimde yok ben yapmam gerekir ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   linkten giriş yaparak durumunuzu görebilirsiniz. https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
   Açık Öğretim Ortaokulu bilgi işlem sistemde DONUK durumda olan öğrenciler mezun duruma gelinceye kadar, her dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmalıdır. TASDİKNAME ALMIŞ durumda olan öğrencilerde istemeleri halinde kayıt yenileme işlemini yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.

   1. taner dedi ki:

    linke giriş yapılamıyor

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     linkler çalışıyor, farklı bir tarayıcı ile deneyin. (not: pdf uzaltılı dosya, telefon ile giriş yapıyorsanız, bilgisayar ile deneyin)

     1. Mizgin dedi ki:

      Orta okul Mezuniyet kontrolünde yim ne ne zaman belli olur olur mezun olup olmadığım

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      Halk Eğitim Merkezin Açık Öğretim Bürosundan Bilgi Alınız.

 140. Gül dedi ki:

  Merhabalar benden orta 1den biraktim 40 yaşındayım bir sorun olurmu? Nereye gidip kayıt olmam gerek

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Halk eğitim merkezlerinden kayıt olunabilir. her ilçede bulunur.

 141. Fatma dedi ki:

  7.sınıfa geçmiş bir öğrenci açık öğretime kayıt olamaz mi? 10.10.2007 doğumlu

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   15 Yaşından Gün Almak Gereklidir. Ancak Kimler Başvurabilir Kısmındaki İkinci Maddede Yer Alan Şartlardan Birini Taşıyanlardan Üçüncü Maddedeki Şartlarlara Göre Kayıt Olabilir.

   1. Fatma dedi ki:

    Teşekkür ederim..2.maddede bizi kapsayan bi madde yok malesef..Geçen sene 14 yaş sınırı vardı bu sene 15 olmuş diyanete bağlı 1 sene okulunu dondurma hakkı vardı hafızlık için ama malesef hafız olmak için 2 senelik bir surecin olmasi gerekli..nasil yapıcaz bilmiyorum artık büyük ihtimalle sınıf tekrarı olucak

    1. Ayşe dedi ki:

     Orta okul 8sınıfı bitirmek istiyorum ne kadar sürer

     1. Güncel Eğitim dedi ki:

      8. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 1 dönem sonunda (yaklaşık 4 ayda) mezun olabilir.

 142. Nesrin dedi ki:

  44 yaaindayim. Ilkokul mezunuyum. Ortaokulu disaridan bitirmemde bir engel var mi?

 143. gunel afacan dedi ki:

  Zizraat bankasinda acik ogretim lise omokul kayit yenileme secenegi yok.iki gundur atm basinda nobet tuutum ne zaman acilacak bu sistem

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   ödemelerin nasıl yapılacağı kılavuzda anlatılmış. ziraat bankası, halk bank ve vakıfbank atm’lerinden ödeme yapılabiliyor. https://aio.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_08/20150233_AcYk_OYretim_Ortaokulu_2019-1_YLK_KAYIT_klavuzu_son_deYiYen.pdf

 144. Fadime dedi ki:

  Başvuruyu kaçırmışım uzatılırmı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   14 mayıs’da sona erdi, yeni dönem kayıtları 21 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak.

   1. Azat dedi ki:

    Mrb ben 1999 doğumluyum orta okulu bitirdim ama hiç liseye gitmedim açık öğretimde okumak istiyorum n yapmam gerekir ve eğer başlasam lise 1 de mi başlayacağım yoksa 8.ci siniftami başlayacağım tsklr

 145. Siham Akıllı dedi ki:

  Daha once kayit yaptirmistim diploma min asli milli egitimde kalmisti aradan 18 sene geçti ne yapabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   diplomanızı bıraktığınız kuruma başvurun.

 146. Nilay dedi ki:

  2.donemin ders kitaplari ayni mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık öğretim ders kitapları değişti, https://aol.meb.gov.tr/www/acik-ogretim-lisesi-ders-kitaplari-degisti/icerik/172 ayrıntılar için ziyaret edin.

  2. Cihan dedi ki:

   Merhaba, annem 50 yaşında ve 5. Sınıf mezunu. Ortaokul kaydını 3. Dönemde yaptırıp derslere başlayabilir mi yoksa bir sonraki eğitim öğretim yılının 1. Dönemini mi beklemeli kayıt için?

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Ortaokulu 3. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri
    20 Nisan – 11 Mayıs 2020

BİR YORUM YAZ