23.07.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Açık Öğretim Lisesi Kayıt Tarihleri İş Takvimi

Açık Öğretim Lisesi Kayıt Tarihleri İş Takvimi

Açık Öğretim Lisesi Kayıt Tarihleri 2020-2021

AOL MEB Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 İkinci Dönem Yeni Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 İle 31 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Alınacak. Üçüncü Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 26 Nisan 2021 İle 28 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Alınacak. Açık Lise İş Takvimine Sayfanın Altından Ulaşılabilir.

Açık Öğretim Kurumları İlk (Yeni) Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 28 Haziran 2021 Tarihi Mesai Bitimine Kadar Uzatılmıştır.

Açık Lise Mezun Olma Şartları İçin Tıklayın.

2021 Açık Lise 3. Dönem Kayıtları Başladı.

Açık Lise 3. Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemlerine 30 Nisan 2021 Tarihinden 17 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Ara Verilmiştir.
2020/3. Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 17 Mayıs – 28 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.

Sponsorlu

Açık Lise 2020/2021 3. Dönem Sınavları
3 Temmuz 2021 Saat 09:00’dan
7 Temmuz 2021 Saat 23:59’a Kadar Çevrimiçi (Online) Olarak Yapılacak.

Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Online (Çevrim İçi) Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.
Sonuçları Öğrenmek İçin TC. Kimlik Numarası Ve Şifre İle Giriş Yapınız.
Sisteme Giriş İçin Tıklayın.

Ücret Yatırıp Kaydı Otomatik Olarak Yenilenmeyen Öğrencilerimizin Sınav Bölgelerini Kontrol Etmeleri Gerekmektedir.
Sınav Bölgesi Boş Olan Öğrencilerimizin Kayıt Yenilemeleri, Halk Eğitimi Merkezleri Veya 444 06 32 Mebim Aracılığıyla Kendilerine Uygun Sınav Bölgesini Seçtikten Sonra Yapılacaktır Aksi Takdirde Otomatik Kayıt Yenilemeleri Yapılmayacaktır.

Açık Öğretim Lisesi İle İlgili Bilgilerinize Ulaşmak Ve Merak Ettiğiniz Konuları Öğrenmek İçin 444 06 32’yi 7/24 Saat Arayabilirsiniz.

NOT:
Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek ve yeni (ilk) kayıt yaptıracak öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara ( T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir.

Açık Lise İlk Kayıt İşlemleri

Başvuru Tarihleri
Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Defa Yapılan 3. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 17 Mayıs – 28 Haziran 2021 tarihleri arasındadır.

Sınav Şekli
Sınav internet üzerinden çevrim içi olarak, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimiz, Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranından öğrenci numarası ve şifresini kullanarak veya kendi e devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra sınava katılacaktır. Çevrim içi sınava (online sınava) internet erişimi olan yerlerden katılabileceklerdir.
Sınavla ilgili ayrıntılı açıklamalar http://aol.meb.gov.tr/ internet sitemizden yapılacaktır. Öğrencilerimizin http://aol.meb.gov.tr/ sitesini takip etmesi gerekmektedir.

Başvuru Yeri
İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
• Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler;
• Kayıt için gerekli evraklarıyla öncelikle halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır.
• Halk eğitimi merkezi müdürlükleri eksik evrak ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacaktır.
• Ön kayıt işlemi gerçekleşen öğrenci ilk kayıt sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıracaklardır.
• Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan halk eğitimi merkezi müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür.

İlk Kayıt Sınav Ücreti
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için ilan edilen tarihler arasında anlaşmalı bankalara “sınav ücretini” ödemek zorundadır. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.
İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Bankamatiklerden yapılan bazı işlemlerde dekontlarda kasa hatası uyarısı bulunmaktadır. Bu uyarı yatırmış olduğunuz kayıt ücretinin sisteme yansımadığını ifade etmektedir. Böyle bir durumda ilgili banka şubesi ile irtibata geçiniz.

İlk Kayıt Sınav Ücretini Aşağıdaki Şekillerde Yatırabilirsiniz:
Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt sınav ücretini yatırabilirsiniz.
2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- İlk kayıt sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri

• Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

• Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)

Dikkat: örgün eğitimde e okul sistemi üzerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında kayıtlı olan öğrenciler kayıt yaptıramayacaktır.

Dikkat:
• Açık Öğretim Lisesine ortaokul/ilköğretim mezunları ile lise dengi okullardan ayrılan öğrencilerin kayıtları alınmaktadır. Bu nedenle;

• Mesleki eğitim merkezlerinin (çıraklık eğitim merkezlerinin) ara sınıflarından ayrılan veya bu okuldan mezun olanlar ortaokul/ilköğretim okulu mezunu iseler Açık Öğretim Lisesine ortaokul/ilköğretim mezunu olduğunu gösteren belge ile müracaat edip ortaokul/ilköğretim mezunu olarak kayıtları alınacaktır. Söz konusu öğrencilerden daha önce lise dengi bir okuldan ayrılanlar ise ara sınıf tasdiknameli öğrenci olarak kaydı alınacaktır.

• Özel Eğitim Meslek Okulunda genel ilköğretim programlarını tamamlayan hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ve hafif düzeyde otizmi olan öğrenciler ile görme veya işitme yetersizliği olan öğrenciler eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Söz konusu okuldan mezun olan öğrenciler genel ilköğretim programını tamamladıkları için lise ve dengi okullara devam etme hakları bulunmaktadır. Bu nedenle belirtilen öğrencilerin kayıtları ortaokul/ilköğretim mezunu olarak alınacaktır.

• Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe, özel eğitim uygulama okulu II. kademede veya bu okulun programını uygulayan özel eğitim sınıfında eğitimini tamamlayan öğrenciler ile ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile orta veya ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler eğitimlerini sürdürmektedirler. Söz konusu okulda eğitimlerini sürdüren öğrenciler özel eğitim programını uygulayan okulu tamamladıkları için genel veya mesleki ortaöğretim programlarına devam etme hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu öğrenciler Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramazlar. Ancak bu öğrencilerden ortaokul/ilköğretim okulu mezunu olduğunu belgelendirenlerin kayıtları ortaokul/ilköğretim mezunu olarak yapılacaktır.

Dikkat:
• Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine I. ve II. dönem ilk kayıt ve I. II. ve III. dönem kayıt yenileme dönemlerinde geçiş yapılabilmektedir.
• Açık Öğretim Lisesinden, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçişler ise sadece I. dönem ilk kayıt tarihleri arasında yapılmaktadır.

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar;
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
• İlköğretimi tamamlayanlar, ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
• Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
• Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
• İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı),

• T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını
• gösteren banka dekontunun aslı,
• istenir.

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;
• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
• Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,
• T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan;

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
• Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği, (söz konusu belge noter onaylı veya kaydı alan halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından onaylanmış olacak. Belgeyi onaylayan halk eğitimi merkezi mührü ve onaylayan müdür veya müdür yardımcısının ismi/kaşesi okunabilecektir. Kaşenin okunmaması durumunda onaylayan kişi tarafından halk eğitimi merkezi müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır.)
• T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
• Yurt dışında öğrenim görmüş olup il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden “Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) denklik belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” yapılmış denklik belgesi ile müracaat edebilirler.
• T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, (halk eğitimi merkezi müdürlüğü evraklarını taradığı
• öğrencinin aktif duruma getirilmesini takip edip Açık Öğretim lisesi Müdürlüğü ile irtibata geçecektir.)
istenir.

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
• Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
• T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
• Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
• Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
• T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı

istenir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler; öncelikle il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunun “Aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır. (Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek ve sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.

Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan Öğrencilerin Başvuruları;
2003 yılı öncesi Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin öncelikle durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine T.C. kimlik numarası eklenen öğrenciler kayıt yenileyebilecektir.

Denklik İşlemleri;
Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre kaydı yapılır.
Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin denklik işlemleri;
a) Yurtdışındaki okullardan alınmış olan karne veya öğrenim belgelerinin, ülkemizde hangi okullara ve bu okulların hangi sınıflara ya da dönemine denk olduğunun ilgili kurumlardan (il millî eğitim müdürlükleri, eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri) denkliğinin yaptırılması gerekmektedir.
b) Denklik Belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerine göre ortaokul mezunu, ilköğretim okulu mezunu, ortaöğretim okulu mezunu veya ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır.

Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Tarihleri İçin Tıklayın.

Kimlerden Sınav Ücreti Alınmaz?
a ) İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,
b ) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,
c ) Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,
ç ) 15/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu,
d ) İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu,
e ) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu,
f ) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kaldığını,
g ) Sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,
ğ ) Tutuklu veya hükümlü olduğunu,
belgelendirmek şartıyla ilk kayıt sınav ücreti alınmayacaktır.
Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

Açık Lise İlk Kayıt Kılavuzu İçin Tıklayın.

Açık Lise İş Takvimi

 

S.N.

2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ

 

1

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması

2 Aralık 2020 Çarşamba

 

2

 

2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI

25 Şubat 2021

25 Mart 2021

 

3

2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAV
SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

28 Aralık 2020 Pazartesi

 

4

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri

4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021

 

5

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri

6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021

 

6

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri

6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021

 

7

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem
Üzerinden Yayınlanması

24 Mart 2021 Çarşamba

 

8

 

2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI

27 Mart 2021 Cumartesi

28 Mart 2021 Pazar

 

9

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri

26 Nisan 2021 ‐ 10 Mayıs 2021

 

10

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri

27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021

 

11

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. DönemSınav Merkezi Güncelleme İşlemleri

27 Nisan 2021 – 14 Mayıs 2021

 

12

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması

30 Haziran 2021 Çarşamba

 

13

 

2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SONU SINAVLARI

03 Temmuz 2021 Cumartesi

07 Temmuz 2021 Pazar

 

14

 

2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri

 

31 Ağustos 2021‐ 03 Ekim 2021

 

15

2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri

06 Eylül 2021 ‐08 Ekim 2021

 

16

2021‐2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri

06 Eylül 2021 ‐12 Ekim 2021

 

17

2021‐2022 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması

1 Aralık 2021 Çarşamba

 

 

18

 

2021‐2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SONU SINAVLARI

04 Aralık 2021 Cumartesi

 

05 Aralık 2021 Pazar

NOT: 3‐4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz
(18) yaşından gün almış (2 Temmuz 2004 ve daha önce doğumlu) Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu “silik”, “donuk” veya
“aktif” olanlar 3. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılabilecektir.

Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme
hakkına sahiptir.

Açık Lise Kayıt Yenileme İşlemleri

Başvuru Tarihleri
Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 17 Mayıs – 28 Haziran 2021 tarihleri arasında.

Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptıracak?
Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.
Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 3. Dönem sınavına katılamaz.

Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptıracak?
Öğrencilik durumu Silik veya Donuk olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.
2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Kayıt Yenileme Başvurusu ikinci defa yapılıyor olması nedeni ile daha önce yapılan kayıt yenileme işleme işlemini yaptıran öğrencilerimizin öğrencilik durumu Aktif olması nedeni ile tekrar kayıt yenileme işlemi yaptırmayacaklar.
Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 3. Dönem sınavına katılamaz.

Sınav Şekli
Sınav internet üzerinden çevrim içi olarak, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimiz, Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranından öğrenci numarası ve şifresini kullanarak veya kendi e devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra sınava katılacaktır. Çevrim içi sınava (online sınava) internet erişimi olan yerlerden katılabileceklerdir.
Sınavla ilgili ayrıntılı açıklamalar http://aol.meb.gov.tr/ internet sitemizden yapılacaktır. Öğrencilerimizin http://aol.meb.gov.tr/ sitesini takip etmesi gerekmektedir.

Başvuru Yeri
İl ve İlçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.
Sınav ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir.
Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi sistemine giriş şifresini unutan öğrencilerimiz yeni şifrelerini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden veya 444 06 32 nolu Milli Eğitim Bakanlığı iletişim Merkezi (MEBİM) telefonundan alabilirler.

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptırmak İsteyen Öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç);

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.
İletişim: http://aokyurtdisi.meb.gov.tr/

Dikkat: Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme işleminiz yapılarak öğrencilik durumunuzu sistem üzerinde “Aktif” hale geldikten sonra iletişim bilgilerinizi (Telefon, adres) ve sınava girmek istediğiniz il/ilçe merkezini mutlaka güncelleyiniz. Kayıt yenileme ücretini yatırdıktan en geç bir iş günü sonra öğrencilik durumunuz kayıt yenilediğiniz dönem için aktif olmamış ise / kayıt yenileme işleminiz yapılmamış ise kayıt yenile işleminizi yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ediniz.

Kayıt Yenileme Sınav Ücreti
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)
Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Kayıt Yenileme Sınav Ücretini İki Şekilde Yatırabilirsiniz:
Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.
1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.
2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması zorunludur.
Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

Kimlerden Kayıt Yenileme Sınav Ücreti Alınmaz?
a ) İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,
b ) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,
c ) Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,
ç ) 15/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu,
d ) İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu,
e ) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu,
f ) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kaldığını,
g ) Sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,
ğ ) Tutuklu veya hükümlü olduğunu,
belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.
Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak sisteme tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.
2019 yılında çıkan ‘Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’e göre hazırlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) hastanın % olarak engel durumu belirtilmemektedir. Söz konusu raporu getiren öğrencinin % olarak engel durumu aşağıdaki tabloda belirtildiği oranlarda değerlendirilerek ücret muafiyeti varsa yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları
• Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
• Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
• Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
• Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

Askerlik Ertelemesi;
Öğrencilerimizin Askerlik erteleme iş ve işlemleri 30813 sayılı ve 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 25/06/2019 tarihli ve 7179 nolu Askerlik Kanunu’na göre yapılmaktadır. Askerlik çağındaki öğrencilerimiz halk eğitimi merkezi müdürlüğünden alacakları onaylı “Ek-C 2” formuyla askerlik şubelerine tecil (erteleme) başvurusunda bulunabilirler.

Sınavlar
Sınav Merkezinin Belirlenmesi
Sınav bölgesi ile adres bilgileri farklı olup adres bilgilerini değiştiren öğrenci sınav merkezini değiştirmiş olmaz. Bu nedenle öğrencinin mutlaka sınav merkezini kontrol ederek sınava girmek istediği merkezi seçmesi ve doğruluğundan emin olması gerekmektedir.

Kayıt Yenileme Kılavuzu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 58 YORUM
 1. Serdar dedi ki:

  Kayıt yapmak istiyorum ne zaman yapabılrım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   3 Dönem Kayıtları 28 Haziran 2021 Tarihinde Sona Erdi. Yeni Dönem Kayıtları Geçen Senelerde Ağustos Sonu İle Eylül Başında Alındı.

 2. Rona dedi ki:

  Merhabalar ben ortaogretim mezunuyum. Lise için acikogretime kayıt yapacağım ama hangi tarihlerde yapacağımı bilmiyorum çünkü bilgileri okudum ama bana karışık geldi. Evrakları izi da kendimiz mi gerekli olan yerlere goturmemiz gerekiyor yaşadığım şehirde değilim de şimdi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   3 dönem kayıtları 28 haziran 2021 tarihinde sona erdi.
   kalıt kılavuzunda bilgiler mevcut.
   http://aol.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_01/21105858_2020-2021-ilk_kayit.pdf

 3. atilla dedi ki:

  açık lise kaydım var ancak 4 yıldır devam edemedim 40 kredim bulunmaktadır.istanbul dan hatay a taşındım yeniden kayıt yaptırmak istiyorum hangi tarihe kadar sürem var ve ne yapmam gerekiyor.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   18 Haziran 2021 Tarihine Kadar Kayıt Olunabilir.
   2020/3. Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 17 Mayıs – 18 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.
   Halk Eğitim Merkezi Açık Öğretim Bürosundan Bilgi Alınız.

   1. Emel öreş dedi ki:

    Merhaba ben kayıt yapmak istiyorum kayıt tarihi belli mi?

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     yeni dönem başvuru tarihleri henüz belli değil, geçen senelerde ağustos sonu eylül başı alındı.

 4. Melek dedi ki:

  Mrhaba ben lise 1i okudum biraktim simdi tekrar disaridan devam etmek istiyorum pandemiden disari cikamiyoruz kayitlari nasil yapacağım acaba bilgi verirmisini telefondan yapabiliyormuyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Lise 3. Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemlerine 30 Nisan 2021 Tarihinden 17 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Ara Verilmiştir.
   2020/3. Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 17 Mayıs – 11 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.
   ilk kayıt klavuzuna bakınız. http://aol.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_01/21105858_2020-2021-ilk_kayit.pdf

 5. Ceren dedi ki:

  Anadolu lisesi 11.sınıfta okuyorum bu dönem açık liseye kaydımı aldırabilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,

   1. Nghn dedi ki:

    İnt yarın için kayot olduğu söyleniliyor doğruluğu hakkında bilgi almak istiyorum

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Resmi sitede henüz bir açıklama yapılmadı.
     Açık Öğretim Lisesi İle İlgili Bilgilerinize Ulaşmak Ve Merak Ettiğiniz Konuları Öğrenmek İçin 444 06 32’yi 7/24 Saat Arayabilirsiniz.

 6. Sinem dedi ki:

  Kayıt yaptırmak istiyorum tarihler nelerdir

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   pandemi dolayısıyla kayıt tarihleri henüz belli değil.

 7. Fatma dedi ki:

  Merhaba 2.dönem lise yeni kayıt tarihini kacırdım meb i aradığımda tarihin beli olmadığını söyledi 3.dömem lise yeni kayıt tarihini öğrenme şansım varmı.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kayıt Dönemi Tarihleri Henüz İlan Edilmedi. Salgın Dolayısıyla Daha Önce İlan Edilen Tarihler Kesin Değildir.

 8. Murat dedi ki:

  Mrb Acik Lise Kayit Yaptirmak istiyorum
  Kayıtlar Ne Zaman Başlıyor, Bilgi Verirseniz sevinirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kayıt tarihleri henüz belli değil.
   Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı I. Dönem ilk kayıt başvuru işlemleri 22 Ocak 2021-15 Şubat 2021 tarihleri arasında tekrar açılacaktır.

 9. GÜLSEN dedi ki:

  merhaba hocam aksam liseside 10 sınıf ögrencisiyim kaydımı halk egitim merkezine nasıl alabirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Akşam Lisesi Öğrencileri, Eğer Okuluna Borcu Yoksa, İstediği Takdirde Öğrenciliğini Dondurabilir, Başka Bir Akşam Lisesine Veya Açık Öğretim Lisesine Gidebilir.

 10. Ayşenur dedi ki:

  Bence sınavlar yüz yüze olmalı internst uzerinden yapıldığında sonuçta sınava giren kişilere gözlem yapılamıyor ve de o kişinin yerine sınava başkası girebiliyor yani biz yıllarca okula gidip okulumuzu bitirdik ama şuan millet bedavadan lise bitiriyor bence bu bize haksızlık o zaman biz neden 4 yıl okula gittik diploma aldık ki

 11. ahmet dedi ki:

  Kayitlar hala devam ediyormu

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Lise İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 22 Ocak 2021 İle 15 Şubat 2021 Tarihleri Arasında Alındı. Yeni Dönem Kayıt Tarihleri Henüz Belli Değil.

 12. Yavuz dedi ki:

  3 yıllık sistemde eğitim göruŕken tek dersten kaldığımı çok sonra öğrendim daha sonra 2009 yılında açık öğretim lisesine kayit yaptirmam gerektigini öğrendim kayıt yaptırdığım tarihde mesleki eğitimin 4 yıla çıktığını söyleyerek bir çok ders eklediler kaydımı yaptırdım fakat hiç bir derse ve sınava girmedim şuan sistemde donuk öğrenci olarak görünüyorum 124 kredim ve 8 zorunlu dersim görünüyor.Megzun olma şartlarım nelerdir.Ayrıca meslek lisesinden kaydimi düz liseye gecirirsem şartlar ne olur.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Lise Mezuniyet Şartları
   • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
   • Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
   • Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
   Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

   1. Ahmet 42 dedi ki:

    Meslek lisesinden düz liseye geçerseniz meslek derslerinden aldığınız tüm kediler silinir yani 140 krediniz varsa 70-80 lere düşer şuan bizzat yaşıyorum

 13. Mustafa taş dedi ki:

  Acık liseye kayıt olmak istiyorum Bi dahaki kayıt tarihi nezaman

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Üçüncü Dönem İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 26 Nisan 2021 İle 9 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında alınacağı ilan edilmişti. 2. dönem kayıtları pandemi dolayısıyla alınmadı, 1. dönem kayıtları yeniden açıldı. yeni dönem kayıt tarihleri henüz ilan edilmedi.

 14. Eslim dedi ki:

  Açıköğretim ilk kayıt tarihi bugün sondu kayıt yapamadım ne yapabilirim

 15. Gökhan dedi ki:

  Merhaba Hocam,
  32 Yaşındayım Meslek lisesi Elektrik bölümü lise 3 ikinci döneminde ailevi sebeplerden dolayı okula gidemedim.
  Benim okuduğum dönemde lise 3 bittiği taktirde mezun olabiliyordum yani yarım dönem için diploma alamadım.
  Şimdi yen bir işletme açacağım ve yetki belgesi almam gerekiyor bunun için de lise diploması şartı koşuyorlar.
  Benim nasıl bir yol izlemem lazım bazı sitelerde zayıf derslerle ilgili sınava girmem gerektiği bazı sitelerde ise o seneyi komple sıfırdan açıktan okumam gerektiği gibi bilgiler yer almakta ve eğitime uzun bir süre ara verdiğim için algılayamıyorum bununla ilgili bilgi verebilirseniz çok sevinirim.
  Saygılarımla.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   4440632 MEBİM’i arayabilirsiniz.

 16. Ferdi dedi ki:

  Merhabalar internet bankacılığından lise açık oretim kayıt yenileme ücreti 50 tl alıyor vazlasiyla alıyor yoksa ücreti bumu??

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

 17. Sevgi talay dedi ki:

  2021. 25 şubatta yapılacak olan AÖL sınavına online (çevrimiçi) giriş yapacağız.
  Peki giriş için hangi siteyi ziyaret etmeliyiz ve hazırlamamız gereken evraklar varmı? Birde sınav esnasında kamera olacak mı?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Sınav internet üzerinden çevrim içi olarak, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimiz, Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranından öğrenci numarası ve şifresini kullanarak veya kendi e devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra sınava katılacaktır. Çevrim içi sınava (online sınava) internet erişimi olan yerlerden katılabileceklerdir.

 18. Ceren dedi ki:

  Merhaba açık öğretim ortaokul için ilk kayıt yaptırmam gerekiyor kayıtlar ne zaman alınacak bilgi verirmisiniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açık Lise İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 22 Ocak 2021 İle 15 Şubat 2021 Tarihleri Arasında Alınacak.

 19. Fatma dedi ki:

  Açık öğretim lise kayıtları ne zaman baslayaack acaba

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   İkinci Dönem Kayıtları Pandemi Dolayısıyla Ertelendi. Yeni Başvuru Tarihleri Kısa Bir Süre İçinde Açıklanacak.

  2. Barış Gürbüz dedi ki:

   26 nisan ile 9 mayıs arasında yapılacak

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    Salgın dolayısıyla daha önce ilan edilen tarihler kesin değildir.

 20. Mustafa dedi ki:

  Lise 2 de okuldan ayrılınca hangi döneme başvurulmalı halk eğitim merkezleri sürekli kapdan geri döndürüyorlar bilgi vermiyorlar bu kayıt işlemlerini internet üzerinden nasıl yapıcaz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2. Dönem Kayıtları Pandemi Dolayısıyla Ertelendi. Yeni Kayıt Tarihleri Yakında İlan Edilecek.

 21. Elif dedi ki:

  Ortaokuldan 2dersim kaldı. Geçersem liseye kayıt yaptırabiliyor muyum bu dönem?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   mezun olunursa kayıt olunabilir.

 22. sibel dedi ki:

  bir yilda 2 sinif atlama imkani varmidir

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 yılı itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi´nde eğitim 4 yıla çıkarılmıştır. Açık Öğretim Lisesinde veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Öğretim Lisesi de de 4 yıllık sisteme tabidir
   Açık Öğretim Lisesinde de sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Sınıf sistemi yerine dönem kavramı vardır. Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.
   Açık öğretim lisesinden mezun olabilmek için öğrencinin
   • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
   • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
   • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
   • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.
   Sekiz dönemde mezun olamayan öğrenciler mezuniyet şartlarını tamamlayıncaya kadar öğrenimlerine devam ederler. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur.
   Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır. AÖL sisteminde öğrenci başardığı dersin kredisini kazanır. Başaramadığı dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır. Öğrenciler her dönem ortak ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir. Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenci bu derslerden muaf olur. Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler. Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 192 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir. Örgün eğitimden başvuru yapan öğrenciler geçtiği derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.

 23. ömür dedi ki:

  normal okulla ne farkı var

 24. enes dedi ki:

  nezaman başlıyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   8 ekim 2018 tarihine kadar.

   1. Mine dedi ki:

    Acik lise kayıt ne zaman bilgi verir misiniz rica etmsem

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     salgın nedeniyle değişmemesi durumunda İkinci Dönem Yeni Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 İle 31 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Alınacak.

  2. Ali dedi ki:

   Kayıt yapmak istiyorum tarihler nelerdir

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    Salgın Nedeniyle 2. Dönem Kayıtları Alınmadı. 1. Dönem Kayıtları İlk Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemleri 22 Ocak 2021 İle 15 Şubat 2021 Tarihleri Arasında Yeniden Açıldı. Yeni Kayıt Dönemi Henüz İlan Edilmedi.

BİR YORUM YAZ