17.06.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması Son Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2019. Yarışmaya Türkiye Geneli Ve Uluslararası Alanda 18 Yaş Ve Üzeri Tüm Tasarımcılar Katılabilir. Yarışma Sonuçları 14 Haziran 2019 Tarihinde Açıklanacak.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 2.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2.500 Türk Lirası

Konu

Her Kent, Tarihi, Doğası Ve Kültürel Zenginlikleri İle Dünya Üzerinde Önemli Bir Nokta Oluşturmaktadır.
Kentimiz İse Tarihi, Arkeolojisi, Mitolojisi, Seramiği Gibi Geçmişten Günümüze Gelen Tüm Zenginliklerinin Yanında; Tüm Yaşayanlarının Sahip Olduğu Ve Sahip Çıktığı Hoşgörü Ve Paylaşımcılık Misyonu İle Donanmıştır. Ulusal Ve Uluslararası Arenada “Barışın Kenti” Olarak Bilinen Kentimiz Yaşam Kültürü Olarak “Barış”I Ele Almaktadır.

Yarım Asrı Geride Bırakmış Ve 56.Sı İçin Çalışmaları Başlamış Festival, İsmini Dünyadaki En Ünlü Antik Kentlerden Biri Olan Troia’dan Almaktadır. Troia Antik Kenti, 1998 Yılından Beri Bütün İnsanlığın Ortak Mirası Kabul Edilen, Evrensel Değerlere Sahip, Takdire Ve Korunmaya Değer Bulunan Kültürel Ve Doğal Varlıkların Yer Aldığı Unesco Dünya Miras Listesi’nde Yer Almaktadır. Binlerce Yıllık Zamana Tanıklık Etmiş Ve Farklı Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapmıştır. İnsanlık Tarihi Ve Dünya Kültürünün En Önemli Değerlerinden Biridir.

Sponsorlu Bağlantılar

Yarışmacılardan Tasarımlarında, Kentin Ve Kentlinin Yaşam Süreci Ve Geleceğe Aktarım Olgusu İçinde, Kentin Öğeleri Ve Yukarıda Bahsedilen Değerleri Dikkate Alınarak “Troia” Ve “Barış”I Yorumlamaları Beklenmektedir.

Yarışmaya Başvuru Koşulları

a) Yarışma, Türkiye genelinde ve Uluslararası alanda 18 yaş üzeri tüm tasarımcılara açıktır.

b) Yarışma bireysel ve ekip olarak katılıma açıktır. Bir yarışmacı / yarışmacı ekip, farklı rumuzla en fazla üç afişle katılabilir. Ekip olarak gönderilen afişin ödül alması halinde ödül, tüm katılımcılar tarafından belirlenen ve ıslak imzalı tutanak ile beyan edilen temsilci hesabına yatırılır. Grup olarak kazanılan ödüllerin bedeli değişiklik göstermez. Bedel 6. Madde’de belirtilen tutarda, grubun her üyesi adına değil, grup temsilcisi adına ödenir.

c) Yarışmaya katılanlar Çanakkale Belediyesi’ne vermekle yükümlü oldukları ıslak imzalı katılım formu ile afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu eser ya da eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadıklarını ve hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ederler. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)

d) Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Çanakkale Belediyesi’ne ait olacak, iade edilmeyecektir. Çanakkale Belediyesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her türlü dijital ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahip olacaktır.

e) Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını ve festival programı tasarımı üzerinde çalışma yapmasını isteyebilir. Bunun için Çanakkale Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

f) Bir yarışmacı yarışmaya en fazla üç afişle katılabildiği gibi, birden fazla ödüle de layık görülebilir.

g) Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul (Jüri) kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

h) Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.

i) Afişler, 50×70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel mesaj olarak “56. Uluslararası Troia Festivali” ibaresi yer alacaktır. Belirtilen ibarenin yer almadığı afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.

j) Afişlerin dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak, layerları açık olacak şekilde çalışılmalıdır. Çalışmalar 50×70 dikey olarak en düşük 3 mm fotoblok baskı olarak basılacak ve gönderilecektir. (50×70 cm. afiş için net baskı alanı; 48×68 cm. olmalıdır.) Sadece fotoblok baskı olan afişler değerlendirmeye alınacaktır. Rulo, A3-A4 baskı olarak getirilen/gönderilen afişler elden ve kargo-postadan teslim alınmayacaktır. Orijinaller CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

k) Ödül alan afişlerin dijital orijinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, Jüri tarafından istenecektir. Çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, 4. Madde’nin j) bendinde belirtilen özelliklerde, fontlar convertlenerek CD veya DVD kaydı yapılıp teslim edilmesi gerekmektedir.

l) Afiş üzerinde uygun bir yerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı logoları\amblemleri yer alacaktır. İlgili logolar\amblemler www.canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir.
m) Yurt içinden gönderilecek afişler elden, kargo veya posta yolu ile teslim edilebilir. Çanakkale Belediyesi Kültür Birimi’ne elden teslim edilecek afişler hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde imza karşılığı teslim alınacaktır. Kargo veya posta ile gönderilecek afişler için adres: Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İsmetpaşa Mahallesi 2. Demircioğlu Caddesi 132/5 17100 Merkez ÇANAKKALE olup telefon numarası 444 17 17/1149 – 1169’dur. Deforme olmuş afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. Son teslim tarihi ve saatinden sonra gelen/getirilen afişler teslim alınmayacaktır.

n) Yurt dışından gönderilecek afişler, katılım formları ile birlikte kardeskent@canakkale.bel.tr adresine dijital ortamda gönderilecektir.

o) Yurt içinden gönderilecek afişler üzerinde sadece rumuz bulunacaktır. Afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz.

p) Yurt içinden gönderilecek her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “56. Uluslararası Troia Festivali Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması” ibaresi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ya da yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde ıslak imzalı yarışma katılım formu, katılımcı öğrenci ise öğrenci belgesi konulacaktır. Katılım formu ve şartname www.canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir.

q) Kapalı kimlik zarfının içinde yarışmacı gerek görürse katıldığı afiş teması hakkında bir paragraf açıklama yazabilir.

r) Çanakkale Belediyesi çalışanları ve 1. derece yakınları, Seçici Kurul Jüri Üyeleri ve 1. derece yakınları yarışmaya katılamaz.

s) Jüri, gerçekleştirdiği değerlendirme sonunda ödüle değer görmemesi durumunda Birinci veya Mansiyon afiş seçmeme hakkına sahiptir.

t) Çanakkale Belediyesi, Jürinin birinci olarak seçtiği afişi kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar.

u) Seçici Kurul değerlendirme sonunda Birinci afiş ve Mansiyon afişleri yedekleri ile birlikte seçecektir. Yedek tasarımlar asile geçmediği takdirde herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

v) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak gönderdikleri afişin özgün olduğunu, daha önce bu afiş ile herhangi bir yarışmaya katılmadıklarını, ödül almadıklarını, afişin hiçbir yerde sergilenmediğini kabul ederler.

w) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak yarışma şartnamesinin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

x) Birincilik ve mansiyon ödülü alan yarışmacıların, şehir veya ülke dışından gelmesi halinde, ulaşım (yalnızca yarışmacıyı kapsar) 2 kişilik konaklama ve yemek giderleri Çanakkale Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Türkçe Katılım Formu İçin Tıklayın.
Türkçe Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Almanca Şartname İçin Tıklayın.
Almanca Katılım Formu İçin Tıklayın.
İngilizce Şartname İçin Tıklayın.
İngilizce Katılım Formu İçin Tıklayın.
Çanakkale Belediyesi Logosu İçin Tıklayın.
Çanakkale Tubingen Troia Vakfı Logosu İçin Tıklayın.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Logosu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ