05.06.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli Ve Uluslararası Alanda 18 Yaş Ve Üzeri Tüm Tasarımcılar Katılabilir.

Çanakkale Belediyesi 60. Uluslararası Troia Festivali Afiş Tasarım Ve Uygulama Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Birinci Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkinci Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Konu

Her kent, tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri ile dünya üzerinde önemli bir nokta oluşturmaktadır.

Ads

Çanakkale; tarihi, arkeolojisi, mitolojisi, seramiği gibi geçmişten günümüze gelen zenginliklerinin yanında; tüm yaşayanlarının sahip çıktığı hoşgörü ve paylaşımcılık misyonu ile donanmıştır. Ulusal ve Uluslararası arenada “Barışın Kenti” olarak bilinen kentimiz yaşam kültürü olarak “Barış”ı ele almaktadır.
Yarım asrın da üzerine yılları ekleyerek 60.sı için çalışmaları başlamış olan Festival, ismini dünyadaki en ünlü antik kentlerden biri olan Troia’dan almaktadır. Troia Antik Kenti, tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere sahip, takdire ve korunmaya değer bulunan kültürel ve doğal varlıkların yer aldığı Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. Binlerce yıllık zamana tanıklık etmiş ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İnsanlık tarihi ve dünya kültürünün en önemli değerlerinden biridir.

Troia destanının tüm dünyayı beslediği, etkilediği gibi yine aynı topraklarda verilmiş bağımsızlık mücadelesi tüm dünya tarihinin kaderini değiştirmiş, yeniden şekillendirmiştir. Ülkemizin her karışında verilen mücadele bize Cumhuriyet’i hediye etmiş, insan hakları ve onuruyla yaşamanın mutluluğunu sunmuştur. Bu anlamda, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken geçmişimizin değerlerini, bugün varoluş sebebimizi ve yarınların güçlü toplumunu anlatan çizgileri Uluslararası Troia Festival afişimizde hep birlikte paylaşmak ve yaşamak amacımızdır.

Yarışmacılardan tasarımlarında, kentin ve kentlinin yaşam süreci ve geleceğe aktarım olgusu içinde, kentin öğeleri ve bahsedilen değerler dikkate alınarak “TROİA”, “BARIŞ” ve 100. Yıl temasıyla “CUMHURİYET” değerlerini bütünleştirerek yorumlamaları beklenmektedir.

Yarışma Amacı
• Her yıl Çanakkale’de düzenlenmekte olan ve bu yıl 60.’sı yapılacak olan, “Uluslararası Troia Festivali” etkinliğini duyurma amacıyla afiş seçilmesi, yarışmaya katılan tasarımlar arasından sergilenmeye değer bulunan afişlerin festival kapsamında sergilenmesidir.

• Profesyonel veya amatör olarak grafik tasarımı yapan kişilerin tasarımcı kimliklerinin gelişmesine yardımcı olmak, bir bağlam çerçevesinde düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak, özgün eser üretimine teşvik etmek, sanatsal çalışmaları desteklemek ve kalıcı eser bırakmaya özendirmektir.

Yarışma Ortakları
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü
• Troia-Tübingen Vakfı

Yarışmanın Kapsamı
Yarışma, Türkiye genelinde ve Uluslararası alanda 18 yaşını doldurmuş olan tüm tasarımcılara açıktır.

Katılım Şartları

a) Yarışma bireysel ve ekip olarak katılıma açıktır. Bir yarışmacı / yarışmacı ekip, farklı rumuzla en fazla üç afişle katılabilir. Ekip olarak gönderilen afişin ödül alması halinde ödül, tüm katılımcılar tarafından belirlenen ve ıslak imzalı tutanak ile beyan edilen temsilci hesabına yatırılır. Grup olarak kazanılan ödüllerin bedeli değişiklik göstermez. Bedel 11.Madde’de belirtilen tutarda, grubun her üyesi adına değil, grup temsilcisi adına ödenir.

b) Yarışmaya katılanlar, başvuruyu yaptıkları andan itibaren afişlerinin ve afişi hazırlarken kullanılan her türlü tasarımın özgün ve kendilerine ait olduğunu, telif kapsamında olmadığını; fikirsel ve/veya biçimsel olarak başka herhangi bir afiş, resim, video vb. üretim ile benzerlik taşımadığını; bu eser ya da eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadıklarını ve hiçbir yerde sergilenmediğini, telif haklarının devredilmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ederler. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)

c) Yarışmaya katılan ve ödüle/sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Çanakkale Belediyesi’ne ait olacak, iade edilmeyecektir. Çanakkale Belediyesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her türlü dijital ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahip olacaktır.

d) Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını ve festival programı tasarımı üzerinde çalışma yapmasını isteyebilir veya Çanakkale Belediyesi tasarımcıları bu değişiklikleri gerçekleştirebilir. Bunun için Çanakkale Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

e) Bir yarışmacı yarışmaya en fazla üç afişle katılabildiği gibi, birden fazla ödüle de layık görülebilir.

f) Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul (Jüri) kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

g) Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.

h) Afişler, 50×70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır (50×70 cm afiş için net çalışma alanı; 48×68 cm olmalıdır). Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel mesaj olarak “60. Uluslararası Troia Festivali” ibaresi yer alacaktır. Belirtilen ibarenin yer almadığı afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.

i) Afişlerin dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak, layerları açık olacak şekilde ve herhangi bir sıkıştırma işlemi yapılmadan çalışılmalıdır.

j) Yurt içinden gönderilecek olan çalışma dosyaları https://ulakbel.canakkale.bel.tr/WebBasvuru/festival-afis#/ adresinde bulunan alana, yurt dışından gönderilecek olan çalışma dosyaları kardeskent@canakkale.bel.tr adresine; minimum 3 MB maximum 5 MB boyutlarında olacak şekilde JPEG formatında yüklenecektir. Yüklenen eserin/eserlerin dosya ismi yalnızca “rumuz”dan oluşturulmalıdır. “Rumuz” katılımcı tarafından 6 haneli rakam olarak belirlenecektir. Katılım formu da aynı adresler üzerinden belirtilen alana rumuz ile yüklenmelidir/gönderilmelidir. Katılımcı birden fazla eser ile katılım gösterecek ise; her bir eser için farklı bir “rumuz” belirleyerek dosya isimlerini buna göre düzenlemeli, yukarıda bulunan adresler üzerinden yeni başvuru/gönderi oluşturmalıdır. Eserler ve katılım formlarının dosya isimleri, katılımcıya ait herhangi bir bilgi içermemelidir.

k) Afiş üzerinde uygun bir yerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı logoları\amblemleri yer alacaktır. İlgili logolar\amblemler www.canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir.

l) Çanakkale Belediyesi çalışanları ve 1. derece yakınları, Seçici Kurul Jüri Üyeleri ve 1. derece yakınları yarışmaya katılamaz.

m) Jüri, gerçekleştirdiği değerlendirme sonunda ödüle değer görmemesi durumunda Birinci veya Mansiyon afiş seçmeme hakkına sahiptir.

n) Çanakkale Belediyesi, Jürinin birinci olarak seçtiği afişi kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar.

o) Seçici Kurul değerlendirme sonunda Birinci afiş ve Mansiyon afişleri yedekleri ile birlikte seçecektir. Yedek tasarımlar asile geçmediği takdirde herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

p) Katılımcılar, yarışmaya başvurdukları andan itibaren afişin özgün olduğunu, daha önce bu afiş ile herhangi bir yarışmaya katılmadıklarını, ödül almadıklarını, afişin hiçbir yerde sergilenmediğini kabul ederler.

q) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak yarışma şartnamesinin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Eserlerin Yayımlanması Ve Telif Hakkı
• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi Çanakkale Belediyesi’ndedir.

• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Çanakkale Belediyesi sorumlu değildir.

Eserlerin Teslimi
a) Yurt içinden gönderilecek olan afişler için başvuru, https://ulakbel.canakkale.bel.tr/WebBasvuru/festival-afis#/ adresinde istenen bilgileri doğru, eksiksiz ve şartnameye uygun biçimde doldurarak belirtilen alanlara “Yarışma Katılım Formu” ve eser/eserlerin yüklenmesi ile gerçekleştirilecektir. https://ulakbel.canakkale.bel.tr/WebBasvuru/festival-afis#/ adresi dışında mail, kargo ve benzeri yollarla gönderilen afişler kabul edilmeyecektir.
b) Yurt dışından gönderilecek olan afişler; kardeskent@canakkale.bel.tr adresine imzalı “Yarışma Katılım Formu” ile gönderilecektir. Belirtilen mail adresi dışında herhangi bir gönderim türüyle gerçekleştirilen başvurular geçerli sayılmayacaktır.
c) Ödül alan afişlerin dijital orijinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, Jüri tarafından istenecektir. Çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, 5. Madde’nin j) bendinde belirtilen özelliklerde, fontlar convertlenerek kultursanat@canakkale.bel.tr adresine gönderilecektir.

Eserlerin Son Teslim Tarihi
Eserlerin son teslim tarihi 26 Mayıs 2023 Cuma günü, saat 00:00’dır. Bu tarih ve saatten sonra gerçekleştirilen başvurular geçerli olmayacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Son Teslim Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma
Değerlendirme Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe
Sonuçların Açıklanması: 9 Haziran 2023 Cuma
Ödül Töreni: 10 Ağustos 2023 Perşembe
Sergileme: 9-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında “60. Uluslararası Troia Festivali” etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Sonuçların Açıklanması
a) Sonuçlar 9 Haziran 2023 Cuma günü itibari ile kamuoyuna Çanakkale Belediyesi internet sitesi www.canakkale.bel.tr aracılığı ile duyurulacaktır.
b) Dereceye giren eser sahipleri ile yarışma katılım formunda bulunan iletişim bilgileri aracılığı ile iletişime geçilecektir.
c) Değerlendirme ve sonuç açıklama tarihleri arasında Jüri Üyeleri tarafından gerçekleştirilecek teknik incelemenin devam etmesi halinde, sonuçların açıklanması ileri tarihe ertelenecektir.

Ödül
a) Dereceye giren eser sahiplerine aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller verilecektir.
b) Ödül eser sahibine ait hesaba yatırılacaktır.
c) Ödül üzerinden mevzuat gereği yasal vergi kesintileri yapılacaktır.
d) Birincilik ve mansiyon ödülü alan yarışmacıların, şehir veya ülke dışından gelmesi halinde, ulaşım (ulaşım yalnızca yarışmacıyı kapsar), festival tarihleri boyunca 2 kişilik konaklama ve yemek giderleri Çanakkale Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Birincilik 20.000 TL
1.Mansiyon 5.000 TL
2.Mansiyon 5.000 TL

Bilgi İçin:
Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
444 17 17
www.canakkale.bel.tr
kultursanat@canakkale.bel.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Katılım Formu İçin Tıklayın.
Logolar İçin Tıklayın.
Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ