17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması

Çanakkale Belediyesi Troia Festivali Afiş Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli Ve Uluslararası Alanda 18 Yaş Ve Üzeri Tüm Tasarımcılar Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Birinci Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası
İkinci Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası

Konu

Her kent, tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri ile dünya üzerinde önemli bir nokta oluşturmaktadır.
Kentimiz ise tarihi, arkeolojisi, mitolojisi, seramiği gibi geçmişten günümüze gelen tüm zenginliklerinin yanında; tüm yaşayanlarının sahip olduğu ve sahip çıktığı hoşgörü ve paylaşımcılık misyonu ile donanmıştır. Ulusal ve Uluslararası arenada “Barışın Kenti” olarak bilinen kentimiz yaşam kültürü olarak “Barış”ı ele almaktadır.

Yarım asrı geride bırakmış ve 59.su için çalışmaları başlamış Festival, ismini dünyadaki en ünlü antik kentlerden biri olan Troia’dan almaktadır. Troia Antik Kenti, 1998 yılından beri bütün insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere sahip, takdire ve korunmaya değer bulunan kültürel ve doğal varlıkların yer aldığı Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. Binlerce yıllık zamana tanıklık etmiş ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İnsanlık tarihi ve dünya kültürünün en önemli değerlerinden biridir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Yarışmacılardan tasarımlarında, kentin ve kentlinin yaşam süreci ve geleceğe aktarım olgusu içinde, kentin öğeleri ve yukarıda bahsedilen değerleri dikkate alınarak “TROİA” ve “BARIŞ”ı yorumlamaları beklenmektedir.

Yarışma Amacı
● Her yıl Çanakkale’de düzenlenmekte olan ve bu yıl 59.’su yapılacak olan, “Uluslararası Troia Festivali” etkinliğini duyurma amacıyla afiş seçilmesi, yarışmaya katılan tasarımlar arasından sergilenmeye değer bulunan afişlerin festival kapsamında sergilenmesidir.
● Profesyonel veya amatör olarak grafik tasarımı yapan kişilerin tasarımcı kimliklerinin gelişmesine yardımcı olmak, bir bağlam çerçevesinde düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak, özgün eser üretimine teşvik etmek, sanatsal çalışmaları desteklemek ve kalıcı eser bırakmaya özendirmektir.

Yarışma Ortakları
● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü
● Troia-Tübingen Vakfı

Yarışmanın Kapsamı
Yarışma, Türkiye genelinde ve Uluslararası alanda 18 yaş üzeri tüm tasarımcılara açıktır.

Katılım Şartları
a) Yarışma bireysel ve ekip olarak katılıma açıktır. Bir yarışmacı / yarışmacı ekip, farklı rumuzla en fazla üç afişle katılabilir. Ekip olarak gönderilen afişin ödül alması halinde ödül, tüm katılımcılar tarafından belirlenen ve ıslak imzalı tutanak ile beyan edilen temsilci hesabına yatırılır. Grup olarak kazanılan ödüllerin bedeli değişiklik göstermez. Bedel 11.Madde’de belirtilen tutarda, grubun her üyesi adına değil, grup temsilcisi adına ödenir.

b) Yarışmaya katılanlar Çanakkale Belediyesi’ne vermekle yükümlü oldukları ıslak imzalı katılım formu ile afişlerinin ve afişi hazırlarken kullanılan her türlü tasarımın özgün ve kendilerine ait olduğunu, telif kapsamında olmadığını; fikirsel ve/veya biçimsel olarak başka herhangi bir afiş, resim, video vb. üretim ile benzerlik taşımadığını; bu eser ya da eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadıklarını ve hiçbir yerde sergilenmediğini, telif haklarının devredilmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ederler. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)

c) Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Çanakkale Belediyesi’ne ait olacak, iade edilmeyecektir. Çanakkale Belediyesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her türlü dijital ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahip olacaktır.

d) Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını ve festival programı tasarımı üzerinde çalışma yapmasını isteyebilir. Bunun için Çanakkale Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

e) Bir yarışmacı yarışmaya en fazla üç afişle katılabildiği gibi, birden fazla ödüle de layık görülebilir.

f) Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul (Jüri) kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

g) Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.

h) Afişler, 50×70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel mesaj olarak “59. Uluslararası Troia Festivali” ibaresi yer alacaktır. Belirtilen ibarenin yer almadığı afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.

i) Afişlerin dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak, layerları açık olacak şekilde çalışılmalıdır.

j) Çalışmalar 50×70 dikey olarak en düşük 3 mm fotoblok baskı olarak basılacak ve gönderilecektir. (50×70 cm. afiş için net baskı alanı; 48×68 cm. olmalıdır.) Sadece fotoblok baskı olan afişler değerlendirmeye alınacaktır. Rulo, A3-A4 baskı olarak getirilen/gönderilen afişler elden ve kargo-postadan teslim alınmayacaktır.

k) Afiş üzerinde uygun bir yerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı logoları\amblemleri yer alacaktır. İlgili logolar\amblemler www.canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir.

l) Yurt içinden gönderilecek afişler üzerinde sadece rumuz bulunacaktır. Afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz.

m) Yurt içinden gönderilecek her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “59. Uluslararası Troia Festivali Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması” ibaresi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ya da yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde ıslak imzalı yarışma katılım formu, katılımcı öğrenci ise öğrenci belgesi konulacaktır. Katılım formu ve şartname www.canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir.

n) Kapalı kimlik zarfının içinde yarışmacı gerek görürse katıldığı afiş teması hakkında bir paragraf açıklama yazabilir.

o) Çanakkale Belediyesi çalışanları ve 1. derece yakınları, Seçici Kurul Jüri Üyeleri ve 1. derece yakınları yarışmaya katılamaz.

p) Jüri, gerçekleştirdiği değerlendirme sonunda ödüle değer görmemesi durumunda Birinci veya Mansiyon afiş seçmeme hakkına sahiptir.

q) Çanakkale Belediyesi, Jürinin birinci olarak seçtiği afişi kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar.

r) Seçici Kurul değerlendirme sonunda Birinci afiş ve Mansiyon afişleri yedekleri ile birlikte seçecektir. Yedek tasarımlar asile geçmediği takdirde herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

s) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak gönderdikleri afişin özgün olduğunu, daha önce bu afiş ile herhangi bir yarışmaya katılmadıklarını, ödül almadıklarını, afişin hiçbir yerde sergilenmediğini kabul ederler.

t) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak yarışma şartnamesinin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Eserlerin Yayımlanması Ve Telif Hakkı
● Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde tekdir yetkisi Çanakkale Belediyesi’ndedir.
● Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
● Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Çanakkale Belediyesi sorumlu değildir.

Eserlerin Teslimi
a) Yurt içinden gönderilecek afişler elden, kargo veya posta yolu ile teslim edilebilir. Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek afişler hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde imza karşılığı teslim alınacaktır. Kargo veya posta ile gönderilecek afişler için adres: Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı No: 4 Merkez/ÇANAKKALE olup telefon numarası 0286 214 16 72’dir. Deforme olmuş afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. Son teslim tarihi ve saatinden sonra gelen/getirilen afişler teslim alınmayacaktır.

b) Yurt dışından gönderilecek afişler, imzalı katılım formları ile birlikte kardeskent@canakkale.bel.tr adresine dijital ortamda gönderilecektir.
c) Ödül alan afişlerin dijital orijinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, Jüri tarafından istenecektir. Çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, 5. Madde’nin j) bendinde belirtilen özelliklerde, fontlar convertlenerek kultursanat@canakkale.bel.tr adresine gönderilecektir.

Eserlerin Son Teslim Tarihi
Eserlerin son teslim tarihi 26 Mayıs 2022 Perşembe günü, saat 17:30’dur. Bu tarih ve saatten sonra getirilen/gönderilen afişler teslim ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Son Teslim Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe
Değerlendirme Tarihi: 3 Haziran 2022 Cuma
Sonuçların Açıklanması: 8 Haziran 2022 Çarşamba
Ödül Töreni: 10 Ağustos 2022 Çarşamba
Sergileme: 9-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında “59. Uluslararası Troia Festivali” etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Sonuçların Açıklanması
a) Sonuçlar 8 Haziran 2022 Çarşamba günü itibari ile kamuoyuna Çanakkale Belediyesi internet sitesi www.canakkale.bel.tr aracılığı ile duyurulacaktır.
b) Dereceye giren eser sahipleri ile yarışma katılım formunda bulunan iletişim bilgileri aracılığı ile iletişime geçilecektir.
c)Değerlendirme ve sonuç açıklama tarihleri arasında Jüri Üyeleri tarafından gerçekleştirilecek teknik incelemenin devam etmesi halinde, sonuçların açıklanması ileri tarihe ertelenecektir.

Ödül
a) Dereceye giren eser sahiplerine yukarıda belirtilen ödüller verilecektir.
b) Ödül eser sahibine ait hesaba yatırılacaktır.
c) Ödül üzerinden mevzuat gereği yasal vergi kesintileri yapılacaktır.
d) Birincilik ve mansiyon ödülü alan yarışmacıların, şehir veya ülke dışından gelmesi halinde, ulaşım (ulaşım yalnızca yarışmacıyı kapsar), festival tarihleri boyunca 2 kişilik konaklama ve yemek giderleri Çanakkale Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Bilgi İçin:
Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı No:4 Merkez/ÇANAKKALE
0286 214 16 72
www.canakkale.bel.tr
kultursanat@canakkale.bel.tr

Yarışma Şartnamesi Ve Katılım Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ