05.06.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

UNDP Türkiye Ulusal Görsel İçerik Yarışması

UNDP Türkiye Ulusal Görsel İçerik Yarışması

UNDP Türkiye Ulusal Görsel İçerik Yarışması

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ulusal Görsel İçerik Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü

Yarışmanın konusu; Kadına Yönelik Şiddet
Şiddet, bireylerin bedensel ve ruhsal bütünlüğüne, varlık ve değerlerine, özgürlüğüne ve güvenliğine zarar verilmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan, buna yönelik baskı ve tehditi de içeren bireysel veya toplu tutum ve hareketlerin tümüdür. Kadına yönelik şiddet ise cinsiyeti nedeniyle ev içi veya kamusal alanlarda kadına uygulanan sistematik şiddet davranışları bütünüdür. Bu şiddetin kaynağını, hayatın her alanında ve anında da görebileceğimiz erkek egemen toplumdaki tahakküm ve kadın-erkek eşitsizlikleri oluşturmaktadır. Şiddet kavramı; fiziksel şiddet, sözel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, dijital şiddet, flört şiddeti ve ısrarlı takip gibi birçok şekil ve çeşitte sınıflandırılabilir.

Organizasyon:
Yarışma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı (UNDP Turkey Accelerator Lab) tarafından düzenlenmektedir. Organizasyona Hukukta Tasarım Türkiye (Legal Design Turkey) katkı sağlayacaktır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla sahada 177 ülkede ve toprakta, güçlü bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağlayacak küresel perspektif ve yerel içgörüler sunar. UNDP Türkiye Temsilciliği, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim ve iklim değişikliği ve çevre konularında çalışır. UNDP, 50 yılı aşkın bir süredir, Türk Hükümeti’nin yanısıra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör dahil çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşla işbirliği yapar.

Ads

Hukukta Tasarım Türkiye (Legal Design Turkey), hukukta tasarım alanında Türkiye’de kurulan ilk birlikte öğrenme topluluğu olarak Kasım 2020’de faaliyet göstermeye başlamıştır. 2021 yılından itibaren ana faaliyet amacı olarak hukukta tasarım metodunu uygulayan Türkiye’deki ilk sosyal girişimdir.

Yarışma Kategorileri:
Yarışma; fotoğraf, resim, illüstrasyon, grafik tasarım, kolaj ya da karma teknikleri içeren çalışmaları içermektedir. Eserler dijital olarak sunulmalıdır.

Katılım Koşulları:
a. Yarışma, görsel sanatlar alanında çalışan tüm öğrenci, amatör ve profesyonellerin katılımına açıktır. Değerlendirme kurulu (seçici kurul) üyeleri ve bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

b. Katılım ücretsizdir.

c. Yarışmacılar en fazla 3 (üç) eserle katılabilirler. Her eser kendi içinde değerlendirilecektir.

d. Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanacaktır.

e. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanacaktır. Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan UNDP Türkiye ve/veya Legal Design Turkey sorumlu olmayacaktır.

g. Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanacaktır.

h. Daha önce yapılan bir yarışmada ödül, sergileme (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış ya da farklı mecralarda kullanılmış eserler gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

i. Kural ihlallerinde, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki ve ilgili mevzuat hükümlerindeki yaptırımlar uygulanır. Eğer yarışmacı, yarışma sırasında kural ihlalinde bulunursa, yarışmadan diskalifiye edilir. Her ihtimalde, kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içinde düzenleyici kuruma iade edilir. Kural ihlali sebebiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye veya Legal Design Turkey’in zarara uğraması halinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye veya Legal Design Turkey bu sebeple uğradığı zarar ve ziyanları yarışmacıdan rücûen tazmin etme hakkına sahiptir.

j. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde UNDP şartnamesinde yer alan kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; UNDP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, esere ait orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik UNDP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile UNDP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
a. Yarışma online (çevrim içi) sistem üzerinden yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Eserlerin online (çevrim içi) olarak gönderilmesi, https://form.jotform.com/220302922158043 adresinden yönergeler takip edilerek gerçekleşmelidir.

c. Başvurular adil seçimi kolaylaştırmak için anonim olarak yapılacaktır. Bunun için katılımcılar kimliklerini belli etmeyecek (yani isim, soyisim, kurum vb. içermeyecek) şekilde bir e-posta adresi almalı ve başvuru için bu adres kullanılmalıdır.

d. Başvuruda yüklenecek eserlerin boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir seferde (oturumda) yüklenmelidir.

e. Yüklenecek eserler paspartusuz (çerçevesiz) ve kenar boşluksuz olmalıdır. Eserler üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Yarışmaya katılacak eserler, CMYK modunda, JPG/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte kaydedilmelidir. Her bir eserin dosya boyutu 1 MB’den az olmamalı ve 10 MB’yi de geçmemelidir.

g. Yarışmaya manipüle edilmiş fotoğraf(lar) ile katılınıyorsa, fotoğrafların orijinal halleri de başvuran tarafından saklanmalıdır.

h. İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde acceleratorlab.tr@undp.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres sadece eser yüklemede problem yaşanması durumunda kullanılabilir. Buradan eser gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamına gelmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.

i. Ödül alan eserler yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

j. Ödül ve/veya sergileme alan eserler düzenleyici kurumlar ve UNDP Türkiye’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacaktır.

k. Eserlere isim verilmesi ve açıklama yazılması (azami 5 cümle ile) zorunludur. Her bir eser dosyasının ismi azami 31 karakter olmalıdır.

l. Fotoğrafın isimlendirmesinde Türkçe karakterler (ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri) ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Yalnızca İngilizce karakterler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

m. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için UNDP sorumlu olmayacaktır.

n. Eserlerde toplumsal cinsiyet hassasiyeti gözetilmesi ve şiddet eksenli algısal simge ve öğelerin kullanımında şiddete uğrayan kadının perspektifinden hassasiyet gözetecek bir gözle bakılması beklenmektedir.

o. Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2022.
Sonuç Bildirim Tarihi: 7 Mart 2022

Sonuç Bildirimi:

Sonuçlar sosyal medya kanallarında yayınlanacaktır. UNDP Türkiye sosyal medya
kanallarını takip ederek yarışmanın sonuçlarını öğrenebilirsiniz:
twitter.com/undpturkiye
https://www.instagram.com/undpturkiye/
https://tr.linkedin.com/company/undp-turkiye

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilenmesine karar verilen diğer eserlerin de yer aldığı bir sergi düzenlenecektir.

Yarışa Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ