<style>.lazy{display:none}</style>Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2023
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2023

Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli Resmi Ve Özel 15 İle 20 Yaş Arası Tüm Lise Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası Artı Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü 4.500 Türk Lirası Artı Başarı Belgesi

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (TGSÖ) toplam bütçesi 17 500 TL olup, DSİ Vakfı yoluyla karşılanacaktır.

Amaç
Dünya Su Kaynaklarının Araştırılması, Geliştirilmesi Ve Korunmasını Desteklemek Amacıyla Gençlerin Su Konularına İlgilerinin Artırmak Gerekmektedir.

Bu Bağlamda Ödülün Amacı, Genç Bireylerin Ortak Su Konularındaki Fikirlerinin Hem Yerel Hem De Küresel Ölçekte Geliştirilmesidir. Ayrıca, Genç Katılımcıların Projeleri İle Gelecek Nesillerin Su Ve Çevre Meselelerindeki Hassasiyeti Geliştirilmiş Olacaktır.

Ads

Katılım Koşulları
Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası bütün lise öğrencilerine açıktır. 20 yaşından genç olsa bile, üniversite öğrencilerinin yarışmaya katılım hakkı bulunmamaktadır. Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımlarında 2 öğrenciden fazlası katılamayacaktır.

Adayların İngilizce diline (konuşma, yazma ve anlama) hakim olması gerekmektedir.

Proje:
Proje temaları, “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup, proje hazırlanırken su kalitesi, su kaynakları yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
Proje hazırlama esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurumlarından herhangi bir teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı, “Referans” bölümünde belirtilmelidir.
Yarışmaya katılacak Projeler yazılı rapor olarak hazırlanacak olup sadece birinci olan projenin ayrıca poster şekline (İngilizce dilinde) getirilmesi gerekmektedir.

Yazılı proje şu şekilde hazırlanmalıdır: 12 punto, Times New Roman karakteri ile 1,5 satır aralığında ve uygun kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Kapak sayfası dışındaki sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar, tablolar ve ekler de dahil 20 adet A4 sayfasını geçmemelidir. 2MB’dan büyük olmamak şartı ile PDF formatında elektronik ortamda sunulmalıdır. Kapak sayfası, öğrencilerin isteklerine göre hazırlanabilir; fakat “Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2023, rapor başlığı, isim(ler) ve ülke” bilgileri belirtilmelidir.

Ön bilgiler: Bu kısım, kapak sayfası ile asıl raporun ilk sayfası arasındaki sayfaları içermekte olup, en fazla 1 sayfalık Proje özeti, içindekiler kısmı, raporda kullanılan kısaltmalar listesi, referanslar kısmı yer alacaktır. Bütün bu bilgiler, toplam 20 sayfanın içinde bulunmalıdır.

Poster Sunumu: Bu kısımda birinci olan Projeye ait önemli bölümlerin sunulması gerekmektedir. 2 adet olarak hazırlanacak posterler, görsel materyalleri içermelidir. Boyutları, maksimum 96 cm x 200 cm ebatında olmalıdır.

Değerlendirme:
Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri kurulacak bir komisyon kararı ile değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 30 Nisan 2023 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliğine gönderecektir. Okul idaresince seçilen ve gönderilmeye hak kazanan proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek, Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

Proje Değerlendirme Kriterleri Ve Puanları:
Uygunluk

• Projenin bilimsel uygunluğu ve çevre-toplum konularına uygunluğu gözetilir: 3
• Proje, su çevrelerinde ses getirmeyi hedeflemekte midir? 3
• Proje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuçları uygulanabilir midir? 3
• Proje, çevre ve toplumun refahını artırmaya dönük müdür? 3
• Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta mıdır? 3
• Proje, su konularında bilinçlenmeyi arttırmakta mıdır? 3
• Proje, çevre ve toplumla ilgili konuları bütünleştirmekte midir? 3

Yaratıcılık Becerisi
Projenin yaratıcılığı şu açılardan değerlendirilir:

• Bir sorunla nasıl baş edildiği, 3
• Bir sorunun nasıl çözüldüğü, 3
• Verileri analiz etme becerisi, 3
• Deneyler ya da araştırmalar, 3
• Sorundan etkilenen tarafların farkındalığını arttırma, 3

Yöntem
• Sonuç alınabilecek açıkça belirtilen bir fikir var mı? 3
• Sorun iyi tanımlanmış mı? 3
• Sorun, ne yönlerden sınırlandırılmış? 3
• Çalışma, planlı yürütülmüş mü? 3
• Sonuç çıkaracak kadar yeterli bilgi var mı? 3
• Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış mıdır? 3
• Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorular ya da öneriler var mıdır? 3

Konu Bilgisi
• Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti, 3
• Çalışmanın hangi kaynaklara dayandırıldığı, 3
• Referans listesi ikna edicimi? (Referanslar konusunda iyi hazırlık yapılmış mı?) 3
• Popüler bilim kaynakları ne ölçüde kullanılmıştır? 3
• Projeyi hazırlayan öğrenci, çalışmanın konusuna yeterince aşina mı? 3
• Yazar, alan araştırmaları konusunda bilgili mi? Terminolojiye hakim mi? 2
• Proje yazarı, alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip mi? 2

Pratik Beceriler
• Öğrenci projesini kendisi mi sergiledi? 2
• Ölçümleri öğrenci mi yaptı? 2
• Dışarıdan (öğretmen, veli, üniversite) ne kadar yardım alındı? 2
• Okulda bulunan materyallerden yararlanıldı mı? 2
• Sergi için malzeme nereden temin edildi? Öğrencinin kendi ürünü mü? 2
• Mevcut teknikler ne kadar iyi kullanıldı? 2

Rapor ve Sunum
Öğrenci çalışmasını yazılı, sözlü ve sergi yoluyla düzgün ve bilgilendirici şekilde sunabiliyor mu? 3
• Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış mı? 3
• Yazılı raporda metnin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun mu? 3
• Sunum, kişiye özgü belli özellikleri öne çıkarıyor mu? 3
• Sunumla yazılı materyal arasında ilişki var mı? 3

Başvuru Şekli:
Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması (TGSÖ) katılım gönüllülük esasına dayanır, yarışma için katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese, proje sahibi öğrencilerin cep telefonları, e-posta adresleri yazılı iletişim bilgileri ile okul müdürü imzalı üst yazı ekinde, 30 Nisan 2023 tarihine kadar e-posta ya da posta yoluyla yapılabilir.

Ayrıca, proje sahibi öğrenciler tarafından İngilizce dilinde hazırlanmış proje özetini içeren 5 dakikalık video kayıtlarının WeTransfer v.b. bulut teknolojisi kullanan bir platforma yüklenmesi ve ilgili linkin waterprize@dsi.gov.tr adresine gönderileceklerdir.

Yarışma sonucuna itiraz hakkı bulunmamakta olup, Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasını düzenleyen DSİ Genel Müdürlüğü, yarışma mekanlarına erişim dahil engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri sağlamaktadır.

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (TGSÖ) Faaliyet Takvimi
Ocak 2023 Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması duyurularının yapılması
30 Nisan 2023 DSİ Genel Müdürlüğüne başvuruların yapılacağı son tarih
Mayıs 2023 Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasında (TGSÖ) 1. 2 ve 3. olanların DSİ web sayfasında ilan edilmesi

İletişim:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 PK: 06530 Çankaya/ANKARA
TEL: (312) 454 32 10
E-POSTA: waterprize@dsi.gov.tr
Detaylı bilgi DSİ Genel Müdürlüğü web sayfasından www.dsi.gov.tr ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. nisa dedi ki:

  Bu kavramlar hakkındaki yazımızı türkiye geneli için mi dünya geneli için mi yazmalıyız. Onun hakkında bir bilgi bulamadım.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışmaya düzenleyen kurumdan bilgi alınız.
   İLETİŞİM:
   Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliği
   Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16, 06100; Çankaya /ANKARA
   TEL: (312) 454 50 80
   FAKS: (312) 454 50 85
   E-POSTA: waterprize@dsi.gov.tr

BİR YORUM YAZ