21.09.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Peygamber Sevdalıları Platformu Siyer Sınavı 2020

Peygamber Sevdalıları Platformu Siyer Sınavı 2020

Peygamber Sevdalıları Platformu Siyer Sınavı Başvuruları Başladı

Peygamber Sevdalıları Platformu 2020 Siyer Sınavı Yarışması Son Başvuru Tarihi 17 Ocak 2020. Siyer Sınavı 2 Şubat 2020 Pazar Günü Peygamber Sevdalıları Platformuna Üye / Gönüllü Derneklerin Bulunduğu İl, İlçe, Belde Ve Köylerde Uygun Görülen Sayıda Sınava Katılacak Yarışmacı Ve Gönüllü Gözetmen Bulunmasına Bağlı Olarak Yazılı Sınav Yapılacak. Yarışma Sonuçları 18 Şubat 2020’de Açıklanacak.

Yarışma 4 Kategoride Yapılacak.
Birinci Kategori Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğrencileri, İkinci Kategori 6-7 Ve 8 Sınıfı Öğrencileri, Üçüncü Kategori 9-10-11 Ve 12 Sınıf Lise Öğrencileri (9-10-11-12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2003 ve sonrası doğumlu olanlar ) İle , Dördüncü Kategori Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalan Yetişkinler.

2020 Siyer Cevap Anahtarı İçin Tıklayın.

Yarışma Başvuruları http://www.siyersinavi.com Adresinden Yapıldıktan Sonra En Yakın Başvuru Merkezinden Onaylatılacak. Başvuru Ve Kitap Temin Merkezleri İçin Tıklayın.

Birinci Ve İkinci Kategori Peygamber (Sav) Zamanına Bir Yolculuk (Sadullah Aydın), Üçüncü Ve Dördüncü Kategori Son Peygamber Hz. Muhammed’in (Aleyhissalatu Vesselam) Hayatı (M. Hüseyin Özdemir) Kitaplarından Yapılacak.

Sponsorlu Bağlantılar

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI 2020 “O’NU OKU, O’NU YAŞA SİYER YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

A. TANIMLAR

1. Yarışma Tanımı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2020 yılında “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer
Yarışması”düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılacaktır.
Yarışmayla ilgili tüm gelişmeve ayrıntılar http://peygambersevdalilari.com ve http://www.siyersinavi.com
web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e-posta/sms yolu ile bilgilendirme
yapılabilecektir.

2. Yarışma Düzenleme Kurulu:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışmasını”organize eden yetkili üst kuruldur.

3. Yarışma Sınavı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması”ödül almaya hak kazanacak adayları
belirlemek için bilgi, analiz, sentezve değerlendirme yapabilecekbirölçme sınavıdır.

4. Yarışma Sınav Merkezleri:
Peygamber Sevdalıları Vakfı’nınTemsilcilik/üye/gönüllülerininbulunduğu yerlerde, yarışmaya uygun
görülecek sayıda yarışmacının müracaatı halindeyazılı yarışma gerçekleştirilebilir.

B. YARIŞMA ORGANİZASYONU:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve
katkısı ile organize edilmektedir.

C. YARIŞMANIN AMACI:
Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu
Yaşa” temalı Siyer Yarışması ile;
1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin(sav)mesajları ile buluşturarak örnek hayatının
öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,
2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzdeokuyan, düşünen ve okuduklarıyla
hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU:

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar:

1.1.Yarışma Kategorileri:
1. KATEGORİ: ( 4. ve 5.sınıf öğrencileri)
2.KATEGORİ: (6.-7. ve 8. sınıf öğrencileri)
3.KATEGORİ: Lise Öğrencileri (9.- 10. – 11. ve 12.sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2003 ve sonrası
doğumlu olanlar
4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1.2.Yarışma Kitapları:
1. ve 2.KATEGORİ:Yazar Sadullah Aydın’ın Semere Yayıncılığın “Peygamber (sav) Zamanına Bir
Yolculuk” adlı eseri ve;
3. ve 4.KATEGORİ: Yazar M. Hüseyin Özdemir’in Semere Yayıncılığın “Son Peygamber Hz.
Muhammed’in (Aleyhissalatu Vesselam) Hayatı” adlı eserler.

2. Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:
2.1: Yarışma, başvuru işlemleri 11 Kasım 2019 ile 17 Ocak 2020 tarihleri arasında
http://www.siyersinavi.com ve http://peygambersevdalilari.com websiteleri üzerinden yapılacaktır.
2.2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi
adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir.
2.3: Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabı, Peygamber Sevdalıları Vakfınca
belirlenen yerlerden/noktalarından veya adayın temin edebileceği herhangi bir yerden temin edilebilir.
2.4: Vakfımızca daha önce düzenlenen siyer yarışmalarında dereceye girip umre ödülü kazananlar, umre
ödülünü kazandıkları yıldan itibaren beş yıl içerisinde 2020“ O’nu oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması”na katılıp
dereceye girseler dahi verilecek ödüllerin hiçbirinden yararlanamayacaktır.
2.5: Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar yarışmaya giremeyecek,
girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.6: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR:“O’nu oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması’nda dereceye girmek
tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı
beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal
edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme
veya optik formdaki bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)
2.7: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma
komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.
2.8: Yarışma sonucunda dereceye girip umre ödüllü kazananlar, kendileri umreye gitmedikleri takdirde
sadece birinci derece akrabalarından birini (anne, baba, eş, kardeş veya çocuklardan-18 yaş ve üstü- birini)
kendi yerine gönderebilirler. Ticari amaçla umre hakkını yabancı birine devredemezler.
2.9: Umre ödülü kazanan veya kazananın yerine giden aday bayan ise mutlak surette bir mahreminin
yanında olması gerekmektedir. Ancak kendileri ile gelecek mahreminin masrafları kendilerine aittir.
2.10: Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar(pasaport işlemleri, kalkış noktasına kadarki
yol masrafları, umreye gidecek kişiden kaynaklı fazla ücret ödemesi gibi masraflar) şahsa aittir.
2.11: Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup,sonraki dönemlere devredilemez.
2.12: 1,2 ve 3. kategoriden yarışmaya katılıp umreye hak kazanan 18 yaş altındaki yarışmacılar velilerinin
nezaretinde umreye gidebileceklerinden, kendisine refakat edecek velinin bütün umre masrafları
kendilerince karşılanacaktır. Ancak bu kategorilerden umre ödülü kazananlar umreye gitmedikleri takdirde
sadece birinci derece akrabalarından birini (anne, baba veya kardeş) kendi yerine umreye gönderebilirler.
2.13: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların
açıklanması, ödül programları gibi hususlarda yarışmacılar http://www.siyersinavi.com ve
http://peygambersevdalilari.comveb adresleri, sms ve basın-yayın yoluyla bilgilendirileceklerdir.
2.14: Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç
soru sorulabilir.
2.15:Yarışmacılardan kaydınıyapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar
http://www.siyersinavi.com ve http://peygambersevdalilari.comveb adreslerinde verilecek bilgilendirici ve
yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili veb sitelerindeki yarışma temsilcilerinden
destek alabilirler.

E. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE YARIŞMA TARİHİ-SAATİ:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com ve
http://www.siyersinavi.com web sayfalarında yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde 02 Şubat 2020
/Pazar günü 11.00-13.00 (TSİ)saatleri arasında erkek/bayan ayrı ayrı salonlarda olmak üzere tek oturumda
aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e-posta/sms yolu ile bilgilendirme
yapılabilecektir.

F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
1-Yarışmacılar yarışmaya soğuk damgalı resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile
katılacaklardır.
2-Yarışmacılar yarışmaya cep telefonu ile giremeyecektir. Yanlarında cep telefonu ile salona gelen
adayların cep telefonları kapalı bir şekilde salon görevli masasında veya uygun bir yerde tutulacaktır.
Telefonların mesuliyeti yarışmacıya ait olup, görevliler telefonun kayıp veya diğer olumsuz durumundan
sorumlu değillerdir.
3-Yarışma başladıktan sonra yanında cep telefonu tespit edilen, cep telefonu çalan vb. durumlar, yarışma
kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.
4-Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 100
dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 80 soru ve 100 dakika cevaplamasüresi olup, puanlama 100
üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.
5-İlk 30 dakikadan sonra gelenler yarışmaya alınmayacaktır. Yarışmanın ilk 45 dakikasında, aday yarışmayı
bitirmiş olsa dahi dışarı çıkmamalıdır.
6-Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda yarışma komisyonu
nezaretinde yapılacak kura ile sıralama belirlenecektir.
7-Cevap kâğıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8- Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
3.ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
9-Yarışmacılar, yarışma salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır. Düzenleme
Kurulu, ihtiyaç halinde adayın yarışma yerini değiştirme hakkına sahiptir.

G.YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ:
-Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.
-Eserlerin okunmasını teşvik etmek amacıyla, yarışma kaydı esnasında yarışma kitabının arkasındaki
barkodlu numarayı girenler arasından yarışma komisyonu tarafından kura usulü ile kura çekilerek 3 kişiye aşağıda belirtilen ödüller verilecektir. Yarışmada diğer ödülleri kazananlar bu ödüllere hak
kazanmayacaklardır.
-Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecek olup, umre ödülü kazananlar dağıtılan diğer
ödüllerden yararlanamayacaktır.

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİİKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
(4 ve 5. sınıf öğrencileri)Ortaokul ( 6.sınıf öğrencileri)
1) Umre ÖdülüUmre Ödülü (6,7 ve 8.sınıf birincisine)
2-9) Dizüstü Bilgisayar1-8) Dizüstü Bilgisayar
10-40) Bisiklet / Çeyrek Altın9-29) Bisiklet / Çeyrek Altın
41-60) Tablet30-47) Tablet
61-120) Kol Saati48-100) Kol Saati
121-220) Sırt Çantası101-150) Dua Yayıncılık Kitap Seti
221-400) Eşarp/ Futbol Topu151-200) Sırt Çantası
401-600) Satranç Takımı201-400) Eşarp/ Futbol Topu
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Ortaokul (7. ve 8.sınıf öğrencileri)Lise Öğrencileri (9-10-11-12. sınıflar ile Örgün Eğitimde
okumayıp 2003 ve sonrası doğumlu olanlar )
1) Umre Ödülü (6,7 ve 8.sınıf birincisine)1) Umre Ödülü
2-10) Dizüstü Bilgisayar2-5) Dizüstü Bilgisayar
11-30) Bisiklet /Çeyrek Altın6-10) Çeyrek Altın
31-50) Tablet11-20) Tablet
51-100) Kol Saati21-140) Kol Saati
101-150) Dua Yayıncılık Kitap Seti141-190) Sırt Çantası
151-200) Sırt Çantası191-240) Dua Yayıncılık Kitap Seti
201-300)Ses Topu241-400) Flaş Bellek 16 GB
301-400) Eşarp/ Futbol Topu
DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)
1-4) Umre Ödülü
5-13) Dizüstü Bilgisayar
14-19) Yarım Altın
20-26) Çeyrek Altın
27-50) Kol Saati
51-100) Dua Yayıncılık Kitap Seti
101-200) Flaş Bellek 16 GB
YARIŞMA KİTABININ ARKASINDAKİ BARKODU
GİREN BÜTÜN KATILIMCILAR ARASINDAN
YAPILACAK GENEL KURA ÖDÜLLERİ;
BİRİNCİ KURA ÖDÜLÜ:1 Adet Cumhuriyet Altını
İKİNCİ KURA ÖDÜLÜ:1 Adet Yarım Altın
ÜÇÜNCÜ KURA ÖDÜLÜ:1 Adet Çeyrek Altın

H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI:
Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber
Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İ. YETKİLİ KURULLAR:
1.Yarışmanın Sahibi:Peygamber Sevdalıları Vakfı
2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren:Peygamber Sevdalıları Vakfı hizmet almak isteyeceği kurum ve
kuruluşlar.
3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından
hazırlanacaktır.

K. BİLGİ – İLETİŞİM:
Adres:Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır
Web: http://peygambersevdalilari.com ve http://www.siyersinavi.com
Telefon: Sınav yapılacak merkezlerdeki irtibat noktaları ayrıca http://peygambersevdalilari.com ve
http://www.siyersinavi.com web sitelerimizde verilecektir.
E-posta: siyersinavi@gmail.com

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 85 YORUM
 1. MERYEM ÇOK dedi ki:

  KARDEŞİM 2 YANLIŞ YAPTI EŞARP KAZANDI NASIL BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ

 2. MERYEM ÇOK dedi ki:

  Türkiye Sıralamanız
  242
  Ödül Durumu
  EŞARP
  Kategori
  1.KATEGORİ
  Doğru
  58
  Yanlış
  2
  Boş
  0
  Net
  57,3333333333333
  Kitapçık
  B

 3. Zeynep dedi ki:

  5 yanlışım var sizde bir ödül alabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sınava katılan diğer kişilerin durumuna göre belli olur…

 4. ELİF dedi ki:

  2 katagori 1.Kız çocuğunuza mahrem gerekirmi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   http://www.siyersinavi.com web sayfalarında yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde 02 Şubat 2020
   /Pazar günü 11.00-13.00 (TSİ)saatleri arasında erkek/bayan ayrı ayrı salonlarda olmak üzere tek oturumda
   aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e-posta/sms yolu ile bilgilendirme
   yapılabilecektir.

  2. Mehmet Sait Adıgüzel dedi ki:

   Ya biz 18subatta ödül programını kaçırdık nerden anlayabiliriz kazanip kazanmadigimizi.

 5. Hediye dedi ki:

  4. Kategoride sınava girecem lütfen baba kitabın arkasındaki kodu söyler misiniz başvuru yapmam için

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kitap Temin Noktalarından temin ettiğiniz Kitabın arkasındaki kodu kazıyınız.

   kitap temin noktaları:

   http://www.siyersinavi.com/index.php/kitap-temini/

 6. ulvi dedi ki:

  Derece kaç doğrudan oluşuyor lütfen cevap bekliyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   katılanların yaptıkları doğruya göre değişir.

 7. gsydgdhucdhvh dedi ki:

  Ben bir ildeyim ödül alırmıyım acaba lütfen cevap bekliyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   dereceye girenler ödül alır.

 8. Yağmur dedi ki:

  1. Kategoride 9 yanlışım var dereceye girebilirmiyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sınav sonuçları açıklandı. ödül kazananlara kısa mesaj gönderildi.

   1. Ezel demir dedi ki:

    Bize mesaj gelmedi hala bekliyoruz

    1. Ezel demir dedi ki:

     Ben tablet kazandım. Hala bir haber yok

 9. Keziban dedi ki:

  Netler yanlış hesaplanmış

 10. Tuba dedi ki:

  Peki nereden alıcağız

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   neyi, nereden alacaksınız.

 11. YUSUF KAPLAN dedi ki:

  1. kategorideyim 3 yanlışım var dereceye girebilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   diğer yarışmacıların durumuna göre kesin bir şey söylenemez, ancak verilecek ödül sayısının fazla olması nedeniyle ödül alma şansınız vardır.

 12. Cnjdfj dedi ki:

  2. Katogorideyim 13 yanlisim var kazanma şansım nedir sonuclar aciklanmadan bilinmez biliyorum ama tahmininiz nedir kazanabilirmiyim kazanirsam ne kazanirim sizce

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   400 kişiye ödül verileceğinden 13 yanlış ile diğer yarışmacıların durumuna göre ödül alma şansınız az da olsa bulunur.

   1. Cnjdfj dedi ki:

    Bir arkadasimin 4 yanlisi var onun sansi nedir

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     diğer yarışmacıların durumuna göre ödül alma şansı vardır, kesin bir şey söylenemez.

 13. Cnjdfj dedi ki:

  20 yanlışım var ilk kaça girerim tahminen biliyorum sonuçlar açıklanmadan bişey diyemezsiniz ama tahmniniz ne bide kaçıncı olduğumuz be zaman aciklanacak

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   katıldığınız kategorideki diğer adayların durumuna göre beli olur. sonuçlar mart ayında http://www.siyersinavi.com/ adresinde açıklanır.

 14. Adsız dedi ki:

  3.kategorideyim 46 netim var dereceye girer miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kategorideki diğer adayların kaç net yaptığına göre belli olur, ancak şansınız az.

 15. Cnjdfj dedi ki:

  Türkiyede ilk kaça girene diz üstü bilgisayar var

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kategorilere göre değişiyor, kimi kategoride 1 ile 10, kimi kategoride 1 ile 3, kimi kategoride 6 ile 15 ödüller tablosuna bakın.

 16. Osman dedi ki:

  selamun aleyküm kolay gelsin. Bu Resul i Ekrem kitabınızın aynısından daha önce sınav yapıldımı acaba ? Ve ayrıca yapıldıysada daha önce çıkmış sorulara ulaşabileceğimiz bir link paylaşımı yaparmısınız ? Ben bu sayfanın üst tarafındaki 2017 yetişkin sınavının çıkmış sorularına baktım ama şu anki sorumlu olduğumuz Resul i Ekrem kitabının içeriği ile pek bir bağlantı bulamadım ? üstelik kitabı çok dikkatli okuyup analiz etmeme ve notlar çıkarmama rağmen bir içerik tamamlamasına pek rastlayamadım.. umarım sorularıma açık ve net cavaplar alabilirim inşallah.. Cevaplarınızı aciliyetle bekliyorum. lütfen cevaplarmısınız ??

 17. AMINE dedi ki:

  Her hangi bir mesaj gelmedi lutfen bilgi verirmisiniz

 18. AMINE dedi ki:

  Sinava girecegimiz okulu nasil ogrenecez

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kısa mesaj yada e-posta ile bilgilendirme yapılacak, mesaj ulaşmaz ise ilinizdeki temsilci ile iletişime geçiniz. http://www.siyersinavi.com/temsilciler.aspx

 19. SAİD dedi ki:

  sınava girmek için sınav giriş kartı zorunlu mu?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   başvurunuzu ilinizdeki temsilcilere onaylatacaksınız. buradan http://www.siyersinavi.com/index.html başvuru durumu sorgulanabilir.

 20. Kübra nur dedi ki:

  Ben hem internet üzerinden hemde ilimdeki temsilciler de onaylattım.Sınav yerim daha belli olmadı ne zamanbelli olur lütfen beni bu konuda aydınlatın..

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sınav giriş yerleri siyersinavi.com adresinde ilan edilecek,Ayrıca yarışmacılara, sınava giriş yerleri E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

 21. Mustafa dedi ki:

  Onay bekleniyor hala ne zamn sonuc belli olur.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   online başvuru sonrası başvuru onay merkezlerinde başvuru onaylatılır. sınav daha yapılmadı ki sonuç açıklansın. http://www.siyersinavi.com/temsilciler.aspx

 22. Cnjdfj dedi ki:

  Siyer kayıt sorgulama ekranında başvurunuz onaylandı deyince başvuru tamamlanmış oluyor deyilmi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   başvurunuzu temsilcilere onaylattıyasınz sorun olmaz.

   1. Cnjdfj dedi ki:

    Temsilci ne oluyor

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     illere göre temsilcilere http://www.siyersinavi.com/temsilciler.aspx buradan ulaşabilirsiniz.

 23. Cnjdfj dedi ki:

  Bilgisayar ve bisikletin markası ne öğrenebilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   marka belirtilmemiş.

 24. SAİD dedi ki:

  kitaplarda birçok hata var . yani daha önce okuduğum siyer kitaplarindaki bilgilerle çelişiyor biraz tedirgin oldu okuyan arkadaşlar sizce de hata yok mu ve hatalı bilgiler nasıl değerlendirilecek kitaba göre mi yoksa bilinen doğru bilgiye göre mi ???

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   hatalı olduğunu düşündüğünüz bilgiler için ilinizdeki temsilci ile görüşün.

 25. Cnjdfj dedi ki:

  Bu ödülleri türkiyede dereceye girenlere mi veriyolar yoksa il ya da ilcedemi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   ödüller türkiye genelinde verilecek, il ve ilçe ödülü verilmiyor.

 26. Esma Rabia dedi ki:

  Ben başvuruyu bugün yaptim. Ön başvurunuz kabul edilmiştir dedi . Kitabı da okuldan bir öğretmenimiz getirdi. Ama başvurum onaylanır mı ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   başvurunuzu en yakın başvuru noktasından onaylatacaksınız. http://www.siyersinavi.com/temsilciler.aspx

 27. Şevval dedi ki:

  27 ocak 2018 günü kayıtı onaylatabilirmiyiz.??

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma şartnamesinde başvuru işlemleri 27 Kasım 2017 ile 27 Ocak 2018 tarihleri arasında olarak geçiyor. ilinizdeki temsilciyle iletişime geçiniz. http://www.siyersinavi.com/temsilciler.aspx

  2. Cnjdfj dedi ki:

   Başvuruyu nasıl onaylatiyoruz

 28. berranur dedi ki:

  ben başvurdum ama kitap alınmadan başvurulmuyor kitap ve başvuru ücreti ne kadar kitap nereden aliniyor

 29. berranur dedi ki:

  ben başvurdum kitap almadan kayıt olunmuyor kitap almak için nereye başvurmam gerekiyor kitap ve kayıt ücreti ne kadar

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   linkte sayfada ilinizdeki temsilcilik adresleri ve telefonları mevcut. http://www.siyersinavi.com/temsilciler.aspx

 30. eda dedi ki:

  hemen dönerseniz iyi olur kitap temin edelim kayıt için olmazsa

 31. eda dedi ki:

  başvuru yaptım ama kitap temin etmeden kabul olmuyor başvuru kitap bende var zaten tekrar temin etmek boşuna olur ne yapmalıyım

  1. berranur dedi ki:

   kitabi nereden aldiniz

 32. sanaya irani dedi ki:

  bi sey sorucam sinav yazili olarak mi gerçekleseccek yoksa sözlü mü ayrica nerede sinavva girecegimiz bize söylenecek mi söylenecekse sinav günumu öncesi mi ve kitap haricinde sorulmazz demi vebisey daha diyelim dereceye girdik bize nasil ulasacaklar

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma test usulü yapılacak, sınav yerleri kısa mesaj yada e-posta ile bildirilecek, detaylar için şartnameye bakın.

 33. HANDAN dedi ki:

  Bizim 1 hafta oldu kitabı alıp kaydımızı yaptık ama bize onaylandığına dair mesaj gelmedi ne zaman gelir öğrenebilir miyim ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   http://www.siyersinavi.com/ adresinden başvuru durumunuzu katıldığınız kategori ve tc kimlik numarası ile sorgulayın.

 34. Mehmet dedi ki:

  Iyi günler kitapta hüseyin yıldız kitabinda sanirim basimdan kaynaklanan hatalar mevcut kitabin 126.sayfasinda hicret tarihi 662 verilmis bu hatanin telafisini yahut yanlis ve duzeltilmesi gereken bilgiler mevcut bilginize…

 35. Aslı dedi ki:

  Online başvuru yapmamız yeterli mi?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   başvurunuzu en yakın başvuru merkezinden onaylatacaksınız. http://www.siyersinavi.com/temsilciler.aspx

 36. Bir yabancı dedi ki:

  Selamünaleyküm 18 yaşımdayım. Açıktan İlahiyat 1. Sınıf okuyorum. Dördüncü kategoriye girer miyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   4. kategori yetişkinler, 3 kategori dışında kalan herkes katılabilir.

 37. ubeydullah dedi ki:

  yanlış bilgileri mi nasıl degistirebilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Başvuru Durumunuzu Buradaki http://www.siyersinavi.com/ Linkten Sorgulayın.
   İletişim İçin: siyersinavi@gmail.com

 38. Israfil dedi ki:

  Peygamber sevdalilari iletisim e nasıl gecebilifiz

 39. SAİD dedi ki:

  neden yetişkinler dışındaki kategorilere umre ödülü yok? ne olur cevap yaz GÜNCEL EĞİTİM

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   18 yaşından küçüklerin umreye gidişi için yanında annesi ve babası olmadan suud makamları izin vermediğinden olması muhtemeldir.

   1. SAİD dedi ki:

    teşekkürler güncel eğitim ALLAH razı olsun

BİR YORUM YAZ