06.12.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Peygamber Sevdalıları Platformu Siyer Sınavı 2022

Peygamber Sevdalıları Platformu Siyer Sınavı 2022

Peygamber Sevdalıları Platformu Siyer Sınavı Başvuruları Başladı

Peygamber Sevdalıları Platformu 2022 Siyer Sınavı Yarışması Başvuruları Başladı. Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2022 yılında “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Siyer Yarışması dört kategoride olup online çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır.

Siyer Yarışmasının Kategori ve Günleri:
1. Kategori ( 4. ve 5. sınıflar)
2. Kategori (6,7 ve 8. sınıflar)
3. Kategori Liseler (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) İle Örgün Eğitimde Okumayıp 2005 Ve Sonrası Doğanlar
4. Kategori Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar )

Yarışma Sınavı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.

Yarışmanın Amacı:
Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Online Siyer Yarışması ile;
1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin (sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı, 2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

Sponsorlu

Yarışma Katılım Şartları Ve Başvuru:

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar:

1.1.Yarışma Kategorileri:

1. KATEGORİ: ( 4. ve 5. sınıf öğrencileri)

2.KATEGORİ: (6.‐7. ve 8. sınıf öğrencileri)

3.KATEGORİ: Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2005 ve sonrası doğumlu olanlar

4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1.2.Yarışma Kitapları:

1. ve 2.KATEGORİ: Peygamber Sevdalıları Komisyonunun Semere Yayıncılıktan “Hz. Muhammed’in Hayatı”

3. ve 4.KATEGORİ: Adnan Akgönül’ün Semere Yayıncılıktan “Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi Vesellem) “ Adlı Kitapları Olacaktır.

Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:

1: Yarışma, başvuru işlemleri (08 Ekim 2021 ile 31 Ocak 2022) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.

2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir.

3: Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabı, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen yerlerden/noktalardan veya adayın temin edebileceği herhangi bir yerden temin edilebilir.

4: Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

5: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR: “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması’ nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme veya optik formdaki bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)

6: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.

7: Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.

8: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödül programları gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın-yayın yoluyla bilgilendirileceklerdir.

9: Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç soru (Tarih, coğrafya, genel kültür vs.) sorulabilir. Bu tamamen Yarışma komisyonunun inisiyatifindedir.

10: Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili veb sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler.

11: Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.

12: Herhangi bir yerde kayda değer yarışmacı olmaması halinde Yarışma Komisyonu buradaki yarışmayı iptal edebileceği gibi en yakın noktaya da alabilir.

13: Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma gününden kısa bir süre önce verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.

14: Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.

15: Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir, yarışmayı yazılı değil de online vs. şekilde yapabilir.

16: Yarışma Komisyonunun yarışmanın mecburi hallerden dolayı online yapılmasına karar vermesi halinde, genel internet sorunları, sistemsel arızalar vb. sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.

Yarışmanın Yapılacağı Yerler Ve Yarışma Tarihi‐Saati:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde (13 Şubat 2022 / Pazar 11:00-12:30) (TSİ) Saatleri Arasında Erkek / Bayan Ayrı Ayrı Salonlarda Olmak Üzere Tek Oturumda Aynı Anda Yapılacaktır. Ayrıca Yarışmacılara, Yarışmaya Giriş Yerleri E-Posta / Ssm İle Bildirilecektir.

Not: Yarışmanın yukarıda da değinilen sebeplerden dolayı online yapılmak durumunda kalınması halinde Yarışma Komisyonu yarışmanın gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir ve bunu e-posta/sms/sosyal medya vs. yollarla yarışmacılara ulaştırmaya çalışır.

Yarışmanın Gerçekleştirilmesi Ve Değerlendirilmesi:

1-Yarışmacılar yarışmaya soğuk damgalı resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile katılacaklardır.

2-Yarışmacılar yarışmaya cep telefonu ile giremeyecektir. Yanlarında cep telefonu ile salona gelen adayların cep telefonları kapalı bir şekilde salon görevli masasında veya uygun bir yerde tutulacaktır. Telefonların mesuliyeti yarışmacıya ait olup, görevliler telefonun kayıp veya diğer olumsuz durumundan sorumlu değillerdir.

3-Yarışma başladıktan sonra yanında cep telefonu tespit edilen, cep telefonu çalan vb. durumlar, yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

4-Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.

5-İlk 30 dakikadan sonra gelenler yarışmaya alınmayacaktır. Yarışmanın ilk 45 dakikasında, aday yarışmayı bitirmiş olsa dahi dışarı çıkmamalıdır.

6-Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama belirlenecektir.

7-Cevap kâğıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8- Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
3.ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

9-Yarışmacılar, yarışma salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır. Düzenleme Kurulu, ihtiyaç halinde adayın yarışma yerini değiştirme hakkına sahiptir.

Yarışmanın online yapılmasının zorunlu olduğu durumlarla ilgili ek maddeler:
1-Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar. Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

2-Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir.

3-Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışmayı yarışma komisyonun uygun göreceği makul zamanda bitirme ve süreyi doğru kullanma şeklindeki ölçüte göre tasnif yapılacaktır. Buna rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme yapılacaktır.

4-Yarışma komisyonu yarışmanın gün ve saatlerini yeniden düzenleyebilir.

Yarışmanın Ödülleri:
‐Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.
-Yarışma Ödülleri Kesin Sonuçların İlan Edilmesinden İtibaren En Geç 1 Ay İçerisinde Alınmalıdır. Kişinin İletişim Bilgilerinde Yapılan Değişikliklerin Bildirilmemesi, Kişiye Haber Verildiği Halde Ödülünü Almaması Gibi Durumlarda Hak İddia Edilmez.

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
(4 ve 5. sınıf öğrencileri)
Adet
Dizüstü Bilgisayar2
Tablet10
Bisiklet /1 Gram Altın8
Akıllı Bileklik Saat15
Scooter‐Paten /Oyun Çadırı20
Sırt Çantası30
Dart Tahtası – Oyun Seti (Mangala / Jenga)50
Uçurtma – Masa Tenisi Raketi Takımı – Basketbol Potası75
Eşarp /Futbol Topu90
Satranç Takımı100
GENEL TOPLAM
400
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Ortaokul ( 6.sınıf öğrencileri)
Adet
Dizüstü Bilgisayar1
Tablet5
Bisiklet /1 Gram Altın3
Drone7
Teleskop6
Akıllı Bileklik10
Dua Yayıncılık Kitap Seti20
Sırt Çantası20
Uçurtma – Masa Tenisi Raketi Takımı – Basketbol Potası60
Eşarp / Futbol Topu50
Satranç Takımı
118
GENEL TOPLAM
300
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Ortaokul (7. ve 8.sınıf öğrencileri)
Adet
Dizüstü Bilgisayar2
Bisiklet (Erkekler / Çeyrek Altın)5
Tablet8
Drone8
Teleskop8
Akıllı Bileklik8
Dua Yayıncılık Kitap Seti30
Uçurtma – Masa Tenisi Raketi Takımı – Basketbol Potası115
Eşarp/ Futbol Topu100
GENEL TOPLAM
300
ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Lise Öğrencileri (9‐10‐11‐12. sınıflar ile Örgün
Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu
olanlar )
Adet
Dizüstü Bilgisayar2
Çeyrek Altın5
Tablet7
Drone10
Teleskop10
Akıllı Bileklik / Kol Saati10
Dua Yayıncılık Kitap Seti20
Ses Topu / Karaoke Mikrofon86
GENEL TOPLAM
150
DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında
Kalanlar)
Adet
Dizüstü Bilgisayar3
Yarım Altın7
Çeyrek Altın10
Kol Saati30
Dua Yayıncılık Kitap Seti100
GENEL TOPLAM
150
TOPLAM
1300

Yarışmanın Diğer Şartları:
‐Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
‐Online yarışma sisteminin altyapısı tamamen Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın ihtiyaç ve tecrübelerine göre düzenlenmiştir ve yarışmacı online yarışma sisteminin kurallarına tabidir.

Yetkili Kurullar:
1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı
2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.
3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

K. Bilgi – İletişim:
Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır
Web: http://peygambersevdalilari.com
Telefon: İhtiyaç halinde, http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.
E‐posta: siyersinavi@gmail.com

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 97 YORUM
 1. Halime dedi ki:

  Ben yarışmaya katılacam ödül alımları nasıl oluyor acaba onlar mı bize yolluyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Bu şekilde belirtilmiş.
   -Yarışma Ödülleri Kesin Sonuçların İlan Edilmesinden İtibaren En Geç 1 Ay İçerisinde Alınmalıdır. Kişinin İletişim Bilgilerinde Yapılan Değişikliklerin Bildirilmemesi, Kişiye Haber Verildiği Halde Ödülünü Almaması Gibi Durumlarda Hak İddia Edilmez.

 2. Ahmet dedi ki:

  Sınava nasıl katılacaz

 3. Kubra dedi ki:

  Neden sınava giremiyorum. Giren var mı?

 4. Fatma taşpınar dedi ki:

  2021 Siyer yarışmasına katılamıyorum katılan varmı

 5. Mustafa 2121 dedi ki:

  Siyer sınavına katılmak istiyorum

  1. Fatma taşpınar dedi ki:

   2021 sınava girilmiyor giren varmış haksızlık

 6. Cansu dedi ki:

  Bende 2 yanlış yaptım sırt çantası kazandım.

  1. Nesuhat dedi ki:

   Peki nasıl atılacaz

 7. MERYEM ÇOK dedi ki:

  KARDEŞİM 2 YANLIŞ YAPTI EŞARP KAZANDI NASIL BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ

 8. MERYEM ÇOK dedi ki:

  Türkiye Sıralamanız
  242
  Ödül Durumu
  EŞARP
  Kategori
  1.KATEGORİ
  Doğru
  58
  Yanlış
  2
  Boş
  0
  Net
  57,3333333333333
  Kitapçık
  B

 9. Zeynep dedi ki:

  5 yanlışım var sizde bir ödül alabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sınava katılan diğer kişilerin durumuna göre belli olur…

 10. ELİF dedi ki:

  2 katagori 1.Kız çocuğunuza mahrem gerekirmi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   http://www.siyersinavi.com web sayfalarında yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde 02 Şubat 2020
   /Pazar günü 11.00-13.00 (TSİ)saatleri arasında erkek/bayan ayrı ayrı salonlarda olmak üzere tek oturumda
   aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e-posta/sms yolu ile bilgilendirme
   yapılabilecektir.

  2. Mehmet Sait Adıgüzel dedi ki:

   Ya biz 18subatta ödül programını kaçırdık nerden anlayabiliriz kazanip kazanmadigimizi.

  3. Fatma taşpınar dedi ki:

   2021 Siyer yarışmasına katılamıyorum katılan varmı

   1. Kubra dedi ki:

    Bnde katılamıyorum

 11. Hediye dedi ki:

  4. Kategoride sınava girecem lütfen baba kitabın arkasındaki kodu söyler misiniz başvuru yapmam için

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kitap Temin Noktalarından temin ettiğiniz Kitabın arkasındaki kodu kazıyınız.

   kitap temin noktaları:

   http://www.siyersinavi.com/index.php/kitap-temini/

 12. ulvi dedi ki:

  Derece kaç doğrudan oluşuyor lütfen cevap bekliyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   katılanların yaptıkları doğruya göre değişir.

 13. gsydgdhucdhvh dedi ki:

  Ben bir ildeyim ödül alırmıyım acaba lütfen cevap bekliyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   dereceye girenler ödül alır.

 14. Yağmur dedi ki:

  1. Kategoride 9 yanlışım var dereceye girebilirmiyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sınav sonuçları açıklandı. ödül kazananlara kısa mesaj gönderildi.

   1. Ezel demir dedi ki:

    Bize mesaj gelmedi hala bekliyoruz

    1. Ezel demir dedi ki:

     Ben tablet kazandım. Hala bir haber yok

 15. Keziban dedi ki:

  Netler yanlış hesaplanmış

 16. Tuba dedi ki:

  Peki nereden alıcağız

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   neyi, nereden alacaksınız.

 17. YUSUF KAPLAN dedi ki:

  1. kategorideyim 3 yanlışım var dereceye girebilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   diğer yarışmacıların durumuna göre kesin bir şey söylenemez, ancak verilecek ödül sayısının fazla olması nedeniyle ödül alma şansınız vardır.

 18. Cnjdfj dedi ki:

  2. Katogorideyim 13 yanlisim var kazanma şansım nedir sonuclar aciklanmadan bilinmez biliyorum ama tahmininiz nedir kazanabilirmiyim kazanirsam ne kazanirim sizce

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   400 kişiye ödül verileceğinden 13 yanlış ile diğer yarışmacıların durumuna göre ödül alma şansınız az da olsa bulunur.

   1. Cnjdfj dedi ki:

    Bir arkadasimin 4 yanlisi var onun sansi nedir

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     diğer yarışmacıların durumuna göre ödül alma şansı vardır, kesin bir şey söylenemez.

 19. Cnjdfj dedi ki:

  20 yanlışım var ilk kaça girerim tahminen biliyorum sonuçlar açıklanmadan bişey diyemezsiniz ama tahmniniz ne bide kaçıncı olduğumuz be zaman aciklanacak

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   katıldığınız kategorideki diğer adayların durumuna göre beli olur. sonuçlar mart ayında http://www.siyersinavi.com/ adresinde açıklanır.

 20. Adsız dedi ki:

  3.kategorideyim 46 netim var dereceye girer miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kategorideki diğer adayların kaç net yaptığına göre belli olur, ancak şansınız az.

BİR YORUM YAZ