01.10.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Akşehir Belediyesi Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Düzenliyor. Altıncısı Düzenlenen Yarışmaya Ülkemiz Çapında Resmi Ve Özel Okulların; İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü Sınıf Düzeyinde Öğrenim Gören Tüm Öğrencileri Ve Okullarda Görev Yapan Öğretmenleri Katılabilir.

Yarışma Adı : Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Yarışmanın Konusu : Nasreddin Hoca Fıkraları

Yarışmayı Düzenleyen Makam: Akşehir Belediyesi

Hedef Kitle: Yarışma, ülkemiz çapında resmi ve özel okulların İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler ve bu okullarda görev yapan öğretmenleri kapsar.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Yarışma Ödülleri

Final yarışmasına katılan okullar ödüllendirilecektir. Ayrıca değerlendirme sonucunda;
• Nasreddin Hoca Birincilik Ödülü: 20.000,00 TL
• Nasreddin Hoca İkincilik Ödülü: 15.000,00 TL
• Nasreddin Hoca Üçüncülük Ödülü: 10.000,00 TL
• Tarık Buğra Özel Ödülü: 2.000,00 TL
• Nimetullah Nahçivani Özel Ödülü: 2.000,00 TL
• Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü: 2.000,00 TL
• Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü: 2.000,00 TL
• Akşehir Belediyesi Özel Ödülü: 2.000,00 TL

Başvuru:
Yarışma başvuruları okulların bağlı bulundukları İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuruların bir örneği Akşehir Belediyesine posta, kargo ile veya kultur@aksehir.bel.tr adresine e- posta olarak gönderilecektir.

Yarışmanın Amacı
Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma ile;
1. Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak,

2. Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak,

3. Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak,

4. Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak

5. İlkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek,

6. Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak,

7. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,

8. Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak,

9. Nasreddin Hoca’nın her bir fıkrasındaki hikmetlerini anlamalarını sağlamak.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan fıkra canlandırma yarışmasına; resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri okulları adına katılabilir.

1. Her okul kendi adına sadece 1 ( bir ) katılımcı grup ile katılabilir.

2. Yarışmacılar ancak birer adet fıkra canlandırması ile başvuru yapabilir, birden fazla fıkraları birleştirerek kompozisyon oluşturulması ile tek canlandırma da yapabilirler.

3. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalar en fazla 15 en az 3 dakika ile sınırlı olacaktır.

4. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırma için kuracakları oyuncu, teknik ekip ve ekip lideri 12 kişiyi geçmeyecektir. Canlandırma videolarında sadece öğrenciler rol alacak olup, teknik ekip öğretmenlerden oluşacaktır.

5. Katılımcılar sergileyecekleri Fıkra Canlandırmarında müzik, ses, seslendirme vb. kullanabilirler.

6. Yarışmaya katılacak ekipler, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde yer alan Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN tarafından yazılmış “Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen http://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf linkinde belirtilen fıkralardan canlandırma yapacaklardır.

7. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun Nasreddin Hoca ve yaşadığı dönemi sergileyen her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

8. Katılımcılar sergileyeceği Fıkra Canlandırmalarında kullanacakları her türlü dekor, tasarım ve malzemeyi kendileri temin edeceklerdir.

9. Yarışmada sergilenen Fıkra Canlandırmaları orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş olmalıdır. Fıkra Canlandırmaların alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar Fıkra Canlandırmaların sahibine aittir.

10. Katılımcılar yarışmaya rumuz ve eser adı ile katılacaklardır. Rumuz kullanımında okul isimleri, temsil ettikleri ilçe veya şehrin simgesi haline gelmiş nesne, kişi, yer adları kullanılmayacaktır. Rumuz ve Eser Adları Başvuru formunda bulunan alana yazılacaktır.

11. Yarışmacıların, canlandırma videolarında okulların isimlerini, katıldıkları ilçe ve il adını belirten pankart, vinil branda, şapka, t- shirt vb. görseller kullanmayacaktır.

12. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları, yarışmaya katılacak öğrenciler için veli izin formları (Ek-2) ve Açık Rıza Onayı (Ek-7) ile birlikte son katılım tarihinden önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunca belirlenen tertip komitesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

13. Videoların kalitesi/çözünürlüğü, en az 1920×1080 piksel olmalıdır. Videolar yatay modda çekilmelidir.

14. Yarışmaya katılacak canlandırmaların videosu, usb belleğe yüklenerek gönderilecektir.

15. Eserlerin postada görebileceği zararlardan, postadan doğabilecek gecikmeden, gönderilen usb bellekte ortaya çıkabilecek arızalardan Belediyemiz sorumlu değildir.

16. Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan Fıkra Canlandırmaları yarışma dışı kalacaktır.

17. Tertip Komisyonu ve Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

18. Yarışmaya katılan Fıkra Canlandırmaların telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin izni (muvafakat) alınarak basım, yayın ve paylaşımı Akşehir Belediyesine verilir. Gerekli durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı bu eserleri muvafakat almadan ve herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına sahiptir.

19. Sergilenen Fıkra Canlandırmalarının sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden, yaşam tarzına aykırı olamaz. Kullanılan dil Türkçe olmalı, argo, kaba tabir kelimeler kullanılmamalıdır. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması gerekmektedir.

20. İl birincisi olan katılımcılar sergiledikleri canlandırma eserlerinin metinlerini Bölge Finalleri etabından bir (1) ay öncesinden Cd, Flash yolu ile ya da kultur@aksehir.bel.tr adresine göndereceklerdir.

21. Yarışmaya başvurular ücretsiz olup, katılım gönüllük esası ile yapılacaktır.

22. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Akşehir Belediyesi’ne aittir.

23. Yarışmanın Bölge ve Türkiye Finalleri yüz yüze yapılması halinde;
Finallere katılma hakkı kazanan ekiplerimiz içerisinde yer alan engellilerimizin Akşehir’ deki konaklama, şehir içi ulaşım, yeme içme giderleri ve yarışma ödülleri Akşehir Belediyesi özkaynakları tarafından karşılanacaktır. Ayrıca talepleri halinde Akşehir Belediyesi tarafından engelli yarışmacılarımıza yarışma süresince kendilerinin kullanabileceği tekerlekli sandalye ve ya akülü araç temin edilecektir.

Disiplin Suçları Ve Cezalar:

1. Yarışmalar öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, tertip komitesi üyelerine, seçici kurul üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı;

a- Mühtehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve yarışmayı protesto edenler, organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanlar, itirazlarını sözlü olarak bildirenler,

b- Sözlü veya fiziki saldırganlık yapanlar,

c- Başkalarının kimliklerini kullanma, başkalarının yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevasül edenler,

d- Yarışma Şartnamesi Katılım Koşulları bölümünün 19. Maddesinde belirtilen hususlara aykırı performans koyanlar, Yarışmaya alınmaz. Yarışma esasında veya sonrasında bu durumlar tespit edildiğinde söz konusu ekipler değerlendirme dışı kalırlar.

2. Yarışma sonucunda Tertip Komitesi tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.

3. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Değerlendirme :
1. Metin Çalışması : Canlandırmanın “Fıkralarla Nasreddin Hoca” kitabındaki fıkralara uygun olması ile ekiplerin canlandırmalarındaki mesaj ve önermenin veriliş biçimi 15 puanlık bir dilimi kapsar.

2. Sözcükler : Türkçe’nin doğru ve etkin bir biçimde kullanılması / canlandırmada kullanılan sözcüklerin günümüze uygun ve net anlaşılır bir dille ele alınması 10 puan üzerinden değerlendirilir.

3. Mimik ve Jestler : Mimik kullanımının genel anlamda başarılı olup / olmaması / eylemlerin içsel coşkuları ile oyuncuların maske kullanımının örtüşmesi / karaktere uygun bir yüz anlatımı olup olmaması / oyunda karakterlerin bedensel hareketlerinin başarılı olması 15 puanlık bir dilimi kapsar.

4. Komedi ve Dram Unsurlarının Sahneye Taşınması : Komedi ve dram unsurlarının sahneye taşınması / sahnenin uzamı, derinlik, dikey ve yatay olarak başarılı bir şekilde oluşturulması / oyuncuların dramatik mekan kullanımındaki başarısı 15 puanlık bir dilimi kapsar.

5. Oyunculuk : Ekipte yer alan oyuncuların; beden dili ve rolüne uygunluğu / sahne hakimiyeti konusundaki performansı 15 puanlık bir dilimi kapsar.

6. Giysi- Kostüm : Karakterlerin kostümü, rol kişisi ve karekterin özellikleri ile uyumlu olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.

7. Makyaj : Karakterin makyajının rolüne uygun olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.

8. Dekor-Oyun Aksesuarları : Oyun aksesuarlarının dekor ve oyun metni ile uyumlu olması ve karakterlerin aksesuarlar ile uyumlu hareket etmesi 10 puanlık bir dilimi kapsar.

9. Yöresel Ağızlar : Yarışmacıların senaryo gereği yöresel ağzı kullanmaları ve temsil ettikleri yöresel ağzı başarılı bir şekilde taşımaları 5 puanlık bir dilimi kapsar.

10. Efekt : Canladırmadaki; ışık ve ses efektleri ile müziklerin kullanımının başarılı olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.

Yarışma Takvimi :

7 Mart – 21 Mart 2022: Başvuru Tarih Aralığı
18 Nisan – 29 Nisan 2022: İlçe ve Merkez İlçe Yarışmalarının Yapılması ve Sonuçlandırılması
23 Mayıs – 3 Haziran 2022: İl Yarışmalarının Yapılması ve Sonuçlandırılması
22 Ekim – 25 Ekim 2022: Bölge Yarışmalarının Yapılması
26 Ekim 2022: Türkiye Finali Yarışmasının Yapılması

Yarışmaya Şartnamesi İçin Tıklayın.
Nasreddin Hoca Fıkraları İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Büşra dedi ki:

    Kazanmak istiyorum

BİR YORUM YAZ