<style>.lazy{display:none}</style>Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması
04.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Akşehir Belediyesi Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Düzenliyor. Yedincisi Düzenlenen Yarışmaya Ülkemiz Çapında Resmi Ve Özel Okulların; İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü Sınıf Düzeyinde Öğrenim Gören Tüm Öğrencileri Ve Okullarda Görev Yapan Öğretmenleri Katılabilir.

Yarışma Adı : Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Yarışmanın Konusu : Nasreddin Hoca Fıkraları

Yarışmayı Düzenleyen Makam: Akşehir Belediyesi

Hedef Kitle: Yarışma, ülkemiz çapında resmi ve özel okulların İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler ve bu okullarda görev yapan öğretmenleri kapsar.

Ads

Yarışma Ödülleri

Final yarışmasına katılan okullar ödüllendirilecektir. Ayrıca değerlendirme sonucunda;
Nasreddin Hoca Birincilik Ödülü: 30.000,00 TL
Nasreddin Hoca İkincilik Ödülü: 20.000,00 TL
Nasreddin Hoca Üçüncülük Ödülü: 15.000,00 TL
Tarık Buğra Özel Ödülü: 5.000,00 TL
Nimetullah Nahçivani Özel Ödülü: 5.000,00 TL
Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü: 5.000,00 TL
Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü: 5.000,00 TL
Akşehir Belediyesi Özel Ödülü: 5.000,00 TL

Yarışmanın Amacı

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma ile;

1. Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak,

2. Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak,

3. Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak,

4. Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak

5. İlkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek,

6. Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak,

7. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,

8. Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak,

9. Bölgeler, iller, ilçeler, yörelerde yaşayan farklı kültürleri taşıyan öğrencilerin kaynaşmalarını ve kültürel etkileşimlerini sağlamak.

10. Nasreddin Hoca’nın her bir fıkrasındaki hikmetlerini anlamalarını sağlamak.

Hedef Kitle
Yarışma ülkemiz çapında resmi ve özel okulların ilkokul Birinci, ikinci, Üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler ve okullarda görev yapan öğretmenleri kapsar.

Başvuru:
Yarışma başvuruları okulların bağlı bulundukları il Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuruların bir örneği Akşehir Belediyesine posta, kargo ile veya kultur@aksehir.bel.tr adresine e- posta olarak gönderilecektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan fıkra canlandırma yarışmasına; resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri okulları adına katılabilir.

1. Her okul kendi adına sadece 1 ( bir ) katılımcı grup ile katılabilir.

2. Yarışmacılar ancak birer adet fıkra canlandırması ile başvuru yapabilir, birden fazla fıkraları birleştirerek kompozisyon oluşturulması ile tek canlandırma da yapabilirler.

3. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalarda, sahne hazırlığı, canlandırma ve sahne toparlanması dahil en fazla 20 en az 10 dakika ile sınırlı olacaktır.

4. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırma için kuracakları oyuncu, teknik ekip ve ekip lideri 12 kişiyi geçmeyecektir.

5. Ekipler; ilçe, il, bölge ve Türkiye finaline aynı eserle katılmak zorundadır.

6. Katılımcılar sergileyecekleri Fıkra Canlandırmalarında müzik, ses, seslendirme vb. kullanabilirler.

7. Yarışmaya katılacak ekipler, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde yer alan Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKĠN tarafından yazılmış “Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen http://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf linkinde belirtilen fıkralardan canlandırma yapacaklardır.

8. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun Nasreddin Hoca ve yaşadığı dönemi sergileyen her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

9. Katılımcılar sergileyeceği Fıkra Canlandırmalarında kullanacakları her türlü dekor, tasarım ve malzemeyi kendileri temin edeceklerdir.

10. Yarışmada sergilenen Fıkra Canlandırmaları orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş olmalıdır. Fıkra Canlandırmaların alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar Fıkra Canlandırmaların sahibine aittir.

11. Katılımcılar yarışmaya rumuz ve eser adı ile katılacaklardır. Rumuz kullanımında okul isimleri, temsil ettikleri ilçe veya şehrin simgesi haline gelmiş nesne, kişi, yer adları kullanılmayacaktır. Rumuz ve Eser Adları Başvuru formunda bulunan alana yazılacaktır.

12. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları, yarışmaya katılacak öğrenciler için veli izin formları (Ek-2) ve Açık Rıza Onayı (Ek-7) ile birlikte son katılım tarihinden önce il Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunca belirlenen tertip komitesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

13. Millî Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan Fıkra Canlandırmaları yarışma dışı kalacaktır.

14. Tertip Komisyonu ve Seçici Kurul çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

15. Yarışmaya katılan Fıkra Canlandırmaların telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin izni (muvafakat) alınarak basım, yayın ve paylaşımı Akşehir Belediyesine verilir.

16. Sergilenen Fıkra Canlandırmalarının sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamaz. Kullanılan dil Türkçe olmalı, argo, kaba tabir kelimeler kullanılmamalıdır. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması gerekmektedir.

17. Katılımcılar sergiledikleri canlandırma eserlerinin metinlerini Bölge Finalleri etabından bir (1) ay öncesinden Cd, Flash yolu ile ya da kultur@aksehir.bel.tr adresine göndereceklerdir.

18. Yarışmaya başvurular ücretsiz olup, katılım gönüllük esası ile yapılacaktır.

19. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Akşehir Belediyesi’ne aittir.

Genel Esaslar
a- Ekiplerin yarışma başlamadan 15 dakika öncesine kadar Tertip Komitesine “BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME (EK-1)” i ibraz etmeyenler,
b- Başkalarının kimliklerini kullanma, başkalarının yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevasül edenler,
c- Yarışma şartnamesi Katılım Koşulları bölümünün 16. Maddesinde belirtilen hususlara aykırı performans koyanlar, Yarışmaya alınmaz. Yarışma esasında veya sonrasında bu durumlar tespit edildiğinde söz konusu ekipler değerlendirme dışı kalırlar.

1. Yarışma sonucunda Tertip Komitesi tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.
2. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Değerlendirme :
1. Metin Çalışması: Canlandırmanın “Fıkralarla Nasreddin Hoca” kitabındaki fıkralara uygun olması ile ekiplerin canlandırmalarındaki mesaj ve önermenin veriliş biçimi 15 puanlık bir dilimi kapsar.

2. Sözcükler: Türkçe’nin doğru ve etkin bir biçimde kullanılması / canlandırmada kullanılan sözcüklerin günümüze uygun ve net anlaşılır bir dille ele alınması 10 puan üzerinden değerlendirilir.

3. Mimik ve Jestler: Mimik kullanımının genel anlamda başarılı olup / olmaması / eylemlerin içsel coşkuları ile oyuncuların maske kullanımının örtüşmesi / karaktere uygun bir yüz anlatımı olup olmaması / oyunda karakterlerin bedensel hareketlerinin başarılı olması 15 puanlık bir dilimi kapsar.

4. Komedi ve Dram Unsurlarının Sahneye Taşınması : Komedi ve dram unsurlarının sahneye taşınması / sahnenin uzamı, derinlik, dikey ve yatay olarak başarılı bir şekilde oluşturulması / oyuncuların dramatik mekan kullanımındaki başarısı 15 puanlık bir dilimi kapsar.

5. Oyunculuk: Ekipte yer alan oyuncuların; beden dili ve rolüne uygunluğu / sahne hakimiyeti konusundaki performansı 15 puanlık bir dilimi kapsar.

6. Giysi- Kostüm: Karakterlerin kostümü, rol kişisi ve karakterin özellikleri ile uyumlu olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.
7. Makyaj: Karakterin makyajının rolüne uygun olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.

8. Dekor-Oyun Aksesuarları: Oyun aksesuarlarının dekor ve oyun metni ile uyumlu olması ve karakterlerin aksesuarlar ile uyumlu hareket etmesi 10 puanlık bir dilimi kapsar.

9. Yöresel Ağızlar: Yarışmacıların senaryo gereği yöresel ağzı kullanmaları ve temsil ettikleri yöresel ağzı başarılı bir Ģekilde taşımaları 5 puanlık bir dilimi kapsar.

10. Efekt: Canlandırmadaki; ışık ve ses efektleri ile müziklerin kullanımının başarılı olması 5 puanlık bir dilimi kapsar.

Not:
1- Katılım Koşulları 3. Maddesinde belirtilen “Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalarda, sahne hazırlığı, canlandırma ve sahne toparlanması dahil en fazla 20, en az 10 dakika ile sınırlı olacaktır.” süre sınırının altında kalan veya süre sınırını aşan ekiplerin her 1 dakikası için toplam puanlarından 5 ( beş ) puan düşürülür.
2- Ekiplerin tüm seçici kurulu üyelerinden aldıkları puanlara bakılır. Kurul üyelerinin belgeleri, geçerli değerlendirme belgesi olarak kabul edilir ve toplam puan alınır. Şayet en yüksek puanlarda eş değer birden çok puan var ise Tertip Komitesi değerlendirmenin yeniden yapılması için değerlendirme belgelerini seçici kurul üyelerine iade eder. Seçici kurul üyeleri eş değer puanı son değerlendirmesiyle ortadan kaldırır.

Akşehir Belediyesi Tarafından Nasreddin Hoca’nın Vefatının 739. Yıl Dönümü Münasebetiyle Gerçekleştirilen Anma Günleri Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen 7. Ulusal İlkokullar Arası Fıkra Canlandırma Yarışması, İsrail’in Filistin Halkına Yönelik İnsanlık Dışı Saldırıları Sebebiyle İleri Bir Tarihe Ertelenmişti. Ertelenen Yarışma 27–28 Kasım 2023 Tarihleri Arasında, Akşehir Kültür Merkezi’nde Gerçekleştirilecek.

Türkiye Finali 28 Kasım’da AKM’de Gerçekleştirilecek
Akşehir Belediyesi Tarafından Dereceye Girecek Takımlara Verilecek Ödüller Bölge Ve Türkiye Finallerinin Ardından Sahiplerini Bulacak. Ülkenin Dört Bir Yanından Sağlanan Katılım İle Bölge Finallerinin 27 Kasım Tarihinde Gerçekleştirilecek. Fıkra Canlandırma Yarışmasının Türkiye Finali İse 28 Kasım Tarihinde Yapılacak Ve Öğrenciler Kıyasıya Yarışacak. Final Yarışmaları Kapsamında Nasreddin Hoca’nın Birbirinden Güzel Fıkraları Sahneleyecek Ve Takımlar Dereceye Girmek İçin Gayret Gösterecek.

Yarışma Takvimi :

6 Haziran – 16 Haziran 2023: Milli Eğitim Bakanlığı, İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Ve Okul Müdürlüklerine Duyuruların Yapılması
11 Eylül – 22 Eylül 2023: Başvuru Tarih Aralığı
25 Eylül – 29 Eylül 2023: İl Yarışmalarının Yapılması
3 Ekim 2023: İl Yarışmaları Birincilerinin Duyurusunun Yapılması
22 Ekim- 25 Ekim 2023: İl Birincisi Seçilen Fıkra Canlandırmalarının Bölge Yarışmalarının Akşehir’ De Yapılması
26 Ekim 2023: Bölge 1. Lerinin Akşehir’ De Final Yarışmasının Yapılması
26 Ekim 2023: Türkiye Genelinde Dereceye Giren Okullara Akşehir “Nasreddin Hoca Anma Günleri” Etkinlikleri Kapsamında Ödül Töreni Düzenlenmesi.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Nasreddin Hoca Fıkraları İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Büşra dedi ki:

    Kazanmak istiyorum

BİR YORUM YAZ