18.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Go Kısa Film, Öykü, Fotoğraf Yarışması

Go Kısa Film, Öykü, Fotoğraf Yarışması

Go Kısa Film, Öykü, Fotoğraf Oyun Yazma Yarışması

Go Kısa Film, Öykü, Fotoğraf Ve Tiyatro Oyun Yazma Yarışması Başvuruları Başladı. Güzel Ordu Kültür Ve Sanat Derneği Dördüncüsü Düzenlenecek Olan Kısa Film, Öykü, Fotoğraf Ve Tiyatro Oyun Yazma Yarışması Konusu Adalet. Yarışmalar Amatör Ve Profesyonel Herkese Açıktır.

Ulusal Fotoğraf Yarışması

Ulusal Fotoğraf Yarışmasının konusu ‘’ADALET’’ tir.

Yarışmanın Türü
Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. Ödüller bu tek kategori üzerinden değerlendirme yapılarak verilecektir.

Katılım Koşulları
Yarışma herkese açıktır.

Sponsorlu

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.

Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.

Fotoğrafın sergilenmiş veya yarışma dışında yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.

Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.

Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

Yarışmacı yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

Fotoğraflar 1 TEMMUZ 2020 – 19.EKİM.2020 tarihleri arasında www.gofotofest.org adresine online olarak yüklenerek gönderilecektir.
Son başvuru tarihi 19 EKİM 2020 Saat 24.00’tür.

Yarışmada ödül alan eserler Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin www.gofotofest.org web sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden silinecektir.

Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir.

Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri CD/DVD veya internet yoluyla teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.

Son Başvuru Tarihi 19 Ekim 2020. Yarışma Sonuçları 19 Kasım 2020 Tarihinde Açıklanacak.

Yarışma Ödülleri
Birinciye 1.500 TL + Plaket
İkinciye 1.000 TL + Plaket
Üçüncüye 500 TL + Plaket

Sergileme
Sergilemeye değer bulunan fotoğraflar için fotoğraf başına 50 TL verilecektir.
Yurtdışından katılanlar hariç dereceye girenler ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmalıdır.

Ulusal Öykü Yarışması
UMUT ÇAĞATAYHAN KÖKSAL Öykü Yarışmasının konusu ‘’ADALET’’ tir.

Katılım Koşulları
Yarışma 30 yaş altı ve 30 yaş üstü olarak 2 farklı kategoride yapılacaktır.

Yarışmaya katılacak öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.

Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.

Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir.

Başvuru sahibi yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Son Başvuru 19 Ekim 2020. Yarışma Sonuçları 19 Kasım 2020 Tarihinde Açıklanacak.

Yarışma Ödülleri
30 Yaş Altı
• Birinciye 1.500 TL + PLAKET
• İkinciye 1.000 TL + PLAKET
• Üçüncüye 500 TL + PLAKET
• Yayımlanmaya değer görülen öyküler 100 TL + Kitap Seti

30 Yaş Üstü
• Birinciye 1.500 TL + Plaket
• İkinciye 1.000 TL + Plaket
• Üçüncüye 500 TL + Plaket
• Yayımlanmaya değer görülen öyküler 100 TL + Kitap Seti

Ulusal Kısa Film Yarışması

Ulusal Kısa Film Yarışmasının konusu ‘’ADALET’’ tir.

Yarışma Türü
Konuya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde çekilmiş eserler başvurabilir.

Başvuru Koşulları
Yarışma Kısa Filme ilgi duyan herkese açıktır.

Yarışmaya katılacak filmler derneğimizin kısa film web sitesi www.gofilmfest.org sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Katılımcıların yarışmaya kabulü için film ile birlikte aşağıdaki ek materyalleri de online olarak yüklemesi gerekmektedir.
• Filmin Fragmanı (varsa)
• Filmin Özeti (synopsis)
• Filmden çekilmiş kareler / Set fotoğrafları (300 dpi)
• Yönetmenin Biyografisi ve fotoğrafı
• Filmin Afişi

Filmler istenilen dilde ve coğrafyada çekilebilir ancak farklı dillerde başvuran filmlerin Türkçe altyazı zorunluluğu vardır.

Yarışmacılar (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen) yarışmaya birden fazla yapıt ile katılabilirler.

Yarışmaya süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) Kurmaca kategorisinde 21 dakikayı aşmayan, Belgesel Kategorisinde 41 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on) luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.

Yarışmaya gönderilen bütün filmler derneğin yarışma arşivinde saklanır.

Yarışmaya başvuran filmlerde özgün müzik kullanılması gereklidir. Özgün Müzik kullanılmadığı durumlarda telif hakkı sorunu bulunmadığına dair hak sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya eklenmelidir.

Yarışmaya 01.01.2019 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.

Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.

Yarışmaya katılacak filmler için Son Teslim Tarihi 19 EKİM 2020’dir.

Yarışma sonunda finale kalan eserler üzerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun 21. Maddesinde tanımlanan işleme, 22. Maddesinde tanımlanan çoğaltma 23. Maddesinde tanımlanan yayma, 24. Maddesinde tanımlanan temsil ve 25. Maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’ne ait olacaktır. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir.

Ön elemeyi geçerek finale kalan filmlerin, yönetmen adı belirtilmesi koşuluyla, ticari amaç gözetmeksizin Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği etkinliklerinde yer alması, gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu filmlerin aynı zamanda Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin web sitesinde, ve sosyal medya sayfalarında yayınlanması gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

Yarışmaya katılan filmler ön seçici kurul ve sonrasında Yarışma Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

Ön eleme için dernek web sitesinden online başvuru yeterli olup filmlerin ön elemeden geçmesi durumunda başvuru sahibinden posta yolu ile filmin gösterim kopyasının ve imzalı gösterim izin formunun dernek adresine gönderilmesi istenecektir.

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangibir aşamada, herhangibir sebep göstermeksizin Yarışma’yı düzenlemekten vazgeçme veya yarışma’yı iptal etme, veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde , Eser sahipleri tarafından Derneğe gönderilen veya teslim edilen hiç bir eser Dernek tarafından kullanılamaz.

Yarışma’ya başvuru ücretsizdir.

Yarışma Ödülleri
Seçilen eserlerin yönetmenlerine;

Birincilik Ödülü: 4.000 TL + Plaket

İkincilik Ödülü: Plaket

Üçüncülük Ödülü: Plaket
Verilecektir.

Finale kalan filmlerin yönetmenlerine plaket verilir.

Seçici kurulun önerisi üzerine dernek bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

Yurtdışından katılanlar hariç ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül dernek uhdesinde kalır.

Yarışma sonuçları 19 Kasım 2020 tarihinde açıklanacaktır. Sonuçlar dernek web sitesinden duyurulacaktır.

GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ 14. AYDIN ÜSTÜNTAŞ GELENEKSEL ANADOLU TİYATROSU OYUN YAZMA YARIŞMASI

Yarışma Konusu
Geleneksel Anadolu Tiyatrosu’ndan beslenen, kalıplarını, biçem özelliklerini taşıyan ve gelenekseli günümüze getiren yeni yazılmış oyunlar.

Katılım Koşulları
Yarışmaya, herkes katılabilir.

Katılım dili Türkçedir.

Herhangi bir konu sınırlaması yoktur.

Oyunlar, yetişkin ve gençliğe yönelik olabilir. Kısa ve uzun oyun olabilir.

Metinler, Times New Roman, 12 punto, 1.5 aralıklı, A4 sayfaya yazılmalıdır. Belirtilen biçimde yazılmayan metinler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Oyunlar, son başvuru tarihine kadar sözlü ve/veya yazılı/veya sanal ortamda yayınlanmamış, amatör ve/veya profesyonel herhangi bir topluluk tarafından oynanmamış olmalıdır.

Yarışmada derecelendirme yoktur. Seçici kurul oy çokluğu ile karar verecektir.

Metinler, 19.Ekim.2020 tarihine kadar 7 adet (yedi) kopya ve 1 adet CD ile,
GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
İzzetpaşa Mah. Yeniyol Cad. No:3 Kat:2 Nurol Tower Şişli-
İstanbul
adresine teslim edilmeli ya da kargo ile gönderilmelidir.

7 (yedi) kopyanın her birinin üzerinde 5 basamaklı (harf veya sayı) bir rumuz yazılmalıdır.

Metin yazarının adı, soyadı, özgeçmişi, açık posta adresi, elektronik posta adresi, sabit ve mobil telefon numaraları kapalı bir zarfın içinde metinlerin yer aldığı paketin içine konmalıdır.

Kimliği ve rumuzu olmayan metinler değerlendirme dışında tutulacaktır.

Katılımcılar, yarışmaya birden fazla metinle -aynı rumuzu yazmak kaydıyla-katılabilirler.

Seçici kurul gerek gördüğünde özel ve övgüye değer oyun ödülleri verebilir. Ancak yukarıda da anlatıldığı gibi Geleneksel Anadolu Tiyatrosu’ndan (Orta oyunu, Meddah, Dramatik Köylü Oyunları vb.) beslenen, kalıplarını, biçem özelliklerini ve gelenekseli moderne taşıyan oyunlar olmalıdır.

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği yarışma sonunda ödül alan eserleri, yazarın adı belirtilmesi koşuluyla ticari amaç gözetmeksizin etkinliklerinde, derneğin web sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve tarafımızdan bastırılacak kitaplarda yayınlanması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

Yarışma Ödülleri
Seçici kurul tarafından seçilen eser 3.000 TL para ödülü ve plaket ile ödüllendirilecektir.

Yarışma Başvuru Formu Ve Şartnameler İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Ali dedi ki:

  Kaç yaş katılabilir?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışmalar herkese açık…

 2. Dua dedi ki:

  Bu tam olarak ne yarışması?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   birden fazla yarışma, Kısa Film, Öykü, Fotoğraf Oyun Yazma Yarışması

BİR YORUM YAZ