18.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Fatih Belediyesi Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Fatih Belediyesi Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Fatih Belediyesi Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Fatih Belediyesi Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 125 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 80 Bin Türk Lirası
3 Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü 40 Bin Türk Lirası
Ayrıca Satın Almalar İçin 40 Bin Türk Lirası Ayrılmıştır.

Yarışmanın Adı, Türü Ve Şekli
“İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması”; Fatih Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek kademeli kentsel tasarım proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri Ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul İli Fatih İlçesi Topkapı Mahallesi içinde yer alan ve eklerde (hali hazir ve yarışma sınırı dwg dosyasında) sınırları verilen alandır. Yarışma alanının tamamı İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 12.07.1995 tarih ve 6846 sayılı kararı ile Kentsel ve Tarihi Sit olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır. Ayrıca alanın önemli bir kısmı 1985 yılında UNESCO’nun Dünya Miras Listesine dâhil edilmiş İstanbul Kara Surları Koruma Alanında kalmaktadır. Yarışmanın konusu, verilen sınırlar içinde etkileşim ve yakın çevre alanlarını (Şekil 2’de “Yakın Çevre” denilmiş) dikkate alarak, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın şartnamenin 9. maddesindeki açıklamalar doğrultusunda tasarlanmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacak ekiplerin her bir üyesinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur. İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekipten bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Yarışmaya katılan ekip ortaklarının her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Sponsorlu

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

• Şartname alıp isim, adres vb. bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 sayılı kanun ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bunlara ek olarak; yarışmaya katılan ekiplerde kentiçi ulaşım, koruma ve tarih alanlarında uzman danışmanların bulundurulması tavsiye edilmektedir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedeli “TOPKAPI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Başvuru, “yarismalar.fatih.bel.tr” web adresinden üzerinden yapılacaktır. Başvuru sekmesinden erişim sağlanacak sayfada yer alan ad, soyad, TC numarası, adres, telefon bilgileri, dekont numarası vb. bilgiler doldurularak ve ödeme dekontu pdf formatında sisteme yüklenerek kayıt tamamlanacaktır. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bahsi geçen tüm şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri değerlendirmeye alınmaz ve yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Sitesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ