19.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Öykü Yarışması

Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Öykü Yarışması

Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Öykü Yarışması

Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Öykü Yarışması Düzenliyor. Yarışma Konusu Bilim Kurgu.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Amacı
Bilim ve teknolojinin ana enstrümanı insan aklı ve hayal gücüdür. Bu unsurlar arasında bulunan çift yönlü etkileşim ‘gelişim’i kaçınılmaz kılmaktadır. Geleceğin ütopik yahut distopik dünyasını tahayyül edebilen, yakın ve uzak geleceğe dair öngörülen toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üretebilen bireylere ihtiyaç vardır. Bilim kurgu bireylerin entelektüel gelişimine katkı sunarken insanların hayal gücünün sınırsızlığını gözler önüne sermektedir. Bilim kurgu gelecek hakkında fikirler veren, bunun yanı sıra sosyal düzen, çevre ve teknoloji anlayışımızı genişleten bir nevi düşünce deneyleridir. Bu doğrultuda Türkiye genelinde düzenlenecek bilim kurgu öykü yarışmasıyla öğrencilerin entelektüel birikimlerini sergileyebilmeleri için geliştirilmiş kurgularla anlaşılması güç konuları kolay ve etkili bir yöntemle aktarabilmeleri amaçlanmıştır.

Yarışmanın Konusu
Yarışma bilim kurgu alanında yapılacaktır. Büyük savaş sonrası bilim kurguları, saf bilim kurgu, kâinat ve tüm mahlûkatla ilgili bilim kurgu ve sosyal bilim kurgu türlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir. Yazar; uzay araştırmaları, biyoteknoloji, yapay zekâ, robot teknolojisi, nanoteknoloji, sanal gerçeklik, teknofobi, yer bilimi, genetik, astrofizik, psiyonik, sosyal bilim kurgu/ütopya-distopya, alternatif tarih, zaman yolculuğu vb. konulardan istediklerini seçebilir.

Yarışmaya Katılım Şartları
A. Yarışmaya, Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

Sponsorlu

B. Yarımaya katılım bireyseldir, takım halinde katılım sağlanmayacaktır.

C. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayalıdır.

D. Etkinliğin hiçbir aşamasında katılımcıların/öğrenci velilerinin açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen veriler açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

E. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Gerekli tüm belgeler [Başvuru Formu, Veli İzin Belgesi (Muvafakatname), PDF Formatında Öykü Metni] daihlbilimkurguyarismasi@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Elden, posta veya başka yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

F. Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, kısmen ya da tamamen yayımlanmamış olmalıdır.

G. Yapıtlar özgün olmalı, başka bir eserden alıntı veya çağrışım içermemelidir.

H. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir eserle katılabilir.

I. Eser içeriklerinde geçecek özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Başvuru yapılan eserin T.C. Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk millî eğitiminin temel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

J. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. (Ödül
kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların el-de ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

K. Eser, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı,paragraflar girintili, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en az 3 en fazla 20 sayfa olacak şekilde PDF formatında hazırlanacaktır. Her sayfa numaralandırılmalıdır.

L. Öykünün hiçbir yerine yazarın ismi, adresi vb. kişisel bilgileri yazılmayacaktır.

M. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yarışmacıya aittir. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, eğitim amacıyla eser sahibinin muvafakatini alarak eseri basabilir, yayımlayabilir ve paylaşıp sergileyebilir.

N. Yarışmayı düzenleyen kurum, engelli öğrencilerin katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami derece faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alacaktır.
O. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

R. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne aittir.

S. Yarışmanın bütçesi Alanya Demirtaş AİHL Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.

İnceleme Ve Değerlendirme
Eserler; aşağıda belirlenen kriterlere göre ön inceleme ve son değerlendirme olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Değerlendirmeler; alan öğretmenleri, akademisyenler ve yazarlar arasından oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır. İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlara itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren iki iş günü içinde yapılabilecektir. Sonuçlara yapılan itirazlar değerlendirme kurulu tarafından 1 hafta içerisinde karara bağlanacaktır.

Değerlendirme kriterleri:
-Türkçeyi kullanma gücü; (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, yazım, dil bilgisi ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı vb.) 15puan
-Biçim, plan ve üslup; (Anlaşılabilir bir anlatım düzeni oluşturma, içeriğe uygun başlıklandırmalar yapma, etkili bir başlangıç ve sonuç yapabilme, serim-düğüm-çözüm bütünlüğü bağlamında hikaye planına uygunluk ve paragraflar arasında uygun geçişler yapma) 25 puan
-Türün özelliklerine uygun bir anlatım kullanılması (Hayal gücü kullanımı, düşüncenin özgünlüğü, türün özelliklerine uygun bir yaratıcılık ve içtenliği içermesi…) 60 puan

Sonuçların Açıklanması
Sonuçlar https://daihl.meb.k12.tr adresinden yarışma takviminde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir.
Yarışmanın Ödül töreni çevrim içi olarak planlanmaktadır. İlerleyen süreçte ödül töreniyle ilgili bir değişiklik olması durumunda Millî Eğitim Bakanlığının bilgisi ve onayı dahilinde yüz yüze olarak planlanarak ilgililere duyurusu yapılacaktır. Ödül töreninin yüz yüze gerçekleştirilmesi durumunda dereceye giren eserlerin sahipleri ile refakat edecek kişinin (velisi ya da danışman öğretmeni) ödül töreni için Antalya/Alanya ilçesine davetine iştirakinde ulaşım giderleri kendilerince, konaklama giderleri ise yarışmayı düzenleyen kurum tarafından karşılanacaktır. Dereceye giren eserlerin sunumu ve ödülleri ile ilgili düzenlenecek programın ayrıntıları davetlilerle paylaşılacaktır.

İletişim
Yarışma sekretaryası Antalya / Alanya – Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülmektedir.
Adres: Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Demirtaş Mah. Mehmet Müftüoğlu Cad. No:13
07430, Alanya/ANTALYA
Telefon: 0(242) 516 17 40
e-Posta: 766152@meb.k12.tr,
daihlbilimkurguyarismasi@gmail.
Bilgi için: Hakan ÇALIŞ (Müdür Başyardımcısı) Tel: 0546 646 64 07

Yarışma Takvimi

Başvuruların Alınması01Ocak 2022 – 01Mart 2022
Ön İncelemelerin Yapılması01 Mart 2022 – 31 Mart 2022
Nihai Değerlendirmelerin Yapılması01 Nisan 2022 – 24 Nisan 2022
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması02 Mayıs 2022
Sunum ve Ödül Töreni16-17 Mayıs 2022

Yarışma Detayları Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ