21.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

YTB Aile Ve Sosyal Hizmetler Uzmanlık Burs Başvurusu

YTB Aile Ve Sosyal Hizmetler Uzmanlık Burs Başvurusu

YTB Aile Ve Sosyal Hizmetler Uzmanlık Burs Başvurusu

YTB Aile Ve Sosyal Hizmetler Uzmanlık Burs Başvurusu Yıl Boyunca Devam Edecek.
Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB Aile Ve Sosyal Hizmetler Uzmanlık Bursu İle Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımıza Yönelik Aile Ve Sosyal Hizmetler Konusunda Danışmanlık, Destek Ve Terapi Gibi Hizmetlerin Çeşitliğinin Artırılması Ve Hizmet Sağlayacak İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi Amacıyla Uzmanlık Bursları Verilecek.

YTB Aile Ve Sosyal Hizmetler Uzmanlık Burs Duyurusu

Amaç
Aile, Yurt Dışında Yaşayan Altı Milyondan Fazla Vatandaşımızın İhtiyaç Ve Sorunlarının İlk Gözlemlendiği Yer Olması, Yetişkinler Tarafından Çocuklara Değer Ve Davranış Kalıplarının Aktarıldığı Böylece Toplumsal Yaşamın Devamlılığının Sağlandığı Bir Kurum Olması Münasebetiyle Büyük Önem Arz Etmektedir.
Ailenin Ve Bireylerin Desteklenmesi Amacıyla, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımıza Yönelik Aile Ve Sosyal Hizmetler Konusunda Danışmanlık, Destek Ve Terapi Gibi Hizmetlerin Çeşitliliğinin Artırılması Ve Hizmet Sağlayacak İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi Önemli Bir İhtiyaç Olarak Öne Çıkmaktadır.
Bu Anlamda İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışında Yaşayan Ve İlgili Bölümlerden Mezun Olan Vatandaşlarımıza Terapi Ve Uzmanlaşma Eğitimleri İçin Uzmanlık Bursları Verilmesine Karar Verilmiştir.
Bu İhtiyaca Yönelik Geliştirilen “YTB Aile Ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu” İle Yurt Dışında İkamet Eden Ve Bu Ülkelerde Bulunan Aile Ve Sosyal Hizmetlere Uygun Bölümlerde (Pedagoji, Sosyal Pedagoji, Pedagojik Psikoloji, Psikoloji, Klinik Psikoloji, Tıp Ve Doğal Tıp Uzmanlığı (Heilpraktiker), Gerontoloji Vb.) Üniversite Eğitimi Almış Uzmanların Terapi Ya Da Danışmanlık Gibi Özel Alanlarda Uzmanlaşmalarını Sağlayacak Mesleki Sertifika Programlarının Desteklenmesi Amaçlanmaktadır.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Uzmanlar
Çocuk Bakım Yurtlarında, Kreş Ve Gündüz Bakımevlerinde, Yetiştirme Yurtlarında, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Hastanelerde, Rehabilitasyon Merkezlerinde, Ruh Sağlığı Kurumlarında, Huzurevi Ve Dinlenme Yurtlarında, Cezaevleri Ve Çocuk Islahevlerinde, Emniyet Müdürlüklerinin Çocuk Bürolarında, Mahkemelerde Bilirkişi Olarak Görev Yaparlar. Mesleki Olarak Psikiyatrist, Psikolog, Pedagog, Aile Danışmanı, Terapist, Gerontolog, Yaşlı Bakım Uzmanı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyal Hizmet Tercümanı, Uzman Bilirkişi Gibi Unvanlar Alabilirler.

Yöntem
Bursiyerliğe Hak Kazanan Vatandaşımızın, Bilgisi Daha Önce Başkanlığımıza Sunulacak Olan, Yurtdışında Yerleşik Ve Vatandaşlarımıza Yönelik Faaliyette Bulunan Bir STK Bünyesinde Uzmanlık Alanına Uygun Olarak;

Sponsorlu

• Yaşlı Bakımı Ve Rehabilitasyon
• Gerontoloji
• Dil Ve Konuşma Terapisi
• Bağımlılık
• Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
• Aile/Evlilik Danışmanlığı
• Kültürel Tercümanlık
Gibi Alanlarda Gönüllü Danışmanlık Hizmeti Sağlaması Beklenmektedir. Hizmet Yeri Ve Süresi Bursiyer İle Başkanlığımız Tarafından Planlanacaktır.
Sağlanan Bilgilendirme Ve Verilen Danışmanlık Hizmeti Başkanlığa Düzenli Olarak Raporlanacak; Gönüllü Hizmetin Gerçekleşmesini Teminen Başkanlıkla Paylaşılacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu
Amaç
Aile, yurt dışında yaşayan altı milyondan fazla vatandaşımızın ihtiyaç ve sorunlarının ilk gözlemlendiği yer olması, yetişkinler tarafından çocuklara değer ve davranış kalıplarının aktarıldığı böylece toplumsal yaşamın devamlılığının sağlandığı bir kurum olması münasebetiyle büyük önem arz etmektedir.
Ailenin ve bireylerin desteklenmesi amacıyla, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik aile ve sosyal hizmetler konusunda danışmanlık, destek ve terapi gibi hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması ve hizmet sağlayacak insan kaynağının yetiştirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.
Bu anlamda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla yurtdışında yaşayan ve ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlarımıza terapi ve uzmanlaşma eğitimleri için uzmanlık bursları verilmesine karar verilmiştir.
Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen “YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu” ile yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde bulunan aile ve sosyal hizmetlere uygun bölümlerde (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb.) üniversite eğitimi almış uzmanların terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayacak mesleki sertifika programlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Uzmanlar
Çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yaparlar. Mesleki olarak psikiyatrist, psikolog, pedagog, aile danışmanı, terapist, gerontolog, yaşlı bakım uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet tercümanı, uzman bilirkişi gibi unvanlar alabilirler.

Yöntem
Bursiyerliğe hak kazanan vatandaşımızın, bilgisi daha önce Başkanlığımıza sunulacak olan, yurtdışında yerleşik ve vatandaşlarımıza yönelik faaliyette bulunan bir STK bünyesinde uzmanlık alanına uygun olarak;

• Yaşlı Bakımı ve Rehabilitasyon
• Gerontoloji
• Dil ve Konuşma Terapisi
• Bağımlılık
• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
• Aile/Evlilik Danışmanlığı
• Kültürel Tercümanlık

gibi alanlarda gönüllü danışmanlık hizmeti sağlaması beklenmektedir. Hizmet yeri ve süresi bursiyer ile Başkanlığımız tarafından planlanacaktır.
Sağlanan bilgilendirme ve verilen danışmanlık hizmeti Başkanlığa düzenli olarak raporlanacak; gönüllü hizmetin gerçekleşmesini teminen Başkanlıkla paylaşılacaktır.

Kapsam
Türk Vatandaşı Veya Mavi Kart Sahibi Olup ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç Gibi Yurtdışında Vatandaşlarımızın Yoğun Olarak Yaşadığı Ülkelerde, Aile Ve Sosyal Hizmetler Alanında (Pedagoji, Sosyal Pedagoji, Pedagojik Psikoloji, Psikoloji, Klinik Psikoloji, Tıp Ve Doğal Tıp Uzmanlığı (Heilpraktiker), Gerontoloji Vb.) Eğitim Almış Vatandaşlarımız Burs İçin Başvuruda Bulunabilirler.

Miktar Ve Süre
Başkanlık Bursu Sadece Sertifika Programı Ücretini Kapsamaktadır. Bursun Azami Tutarı 15.000 Avro Veya 15.000 Avroya Denk Gelen İlgili Ülke Para Birimi Tutarı Kadardır. Burs Miktarına Burs Komisyonu Karar Verecektir. Burs Ödemesi Sertifika Programının Uzunluğuna Göre Program Bitiminde Ya Da Belli Aralıklarla Ödenir. Bursun Devamlılığı, Sertifika/Eğitim Programındaki Devamlılığa Ve Başarıya Bağlıdır.

Başvuru
Başvuru Şartları
• Türk Vatandaşı Veya Mavi Kart Sahibi Olmak
• 01.01.1975 Ve Sonrası Doğmuş Olmak
• Ortaöğretimini (Lise) Yurtdışında Tamamlamış Olmak
• Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa Ve Hollanda Öncelikli Olmak Üzere, Vatandaşlarımızın Yoğun Olarak Yaşadıkları Abd, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada Ve Norveç Ülkelerinde Aile Ve Sosyal Hizmetler Alanında Pedagoji, Sosyal Pedagoji, Pedagojik Psikoloji, Psikoloji, Klinik Psikoloji, Tıp Ve Doğal Tıp Uzmanlığı (Heilpraktiker), Gerontoloji Vb. Alanlarda Üniversite Ya Da Üniversiteye Denk Eğitimini Tamamlamış Olmak
• İlgili Ülke Makamları Tarafından Resmi Olarak Kabul Edilen Bir Uzmanlık Eğitim Programından Kabul Almış Olmak

Çevrimiçi Alınacak Başvurularda İstenecek Bilgi Ve Belgeler
• Başvuru Formu
• Nüfus Cüzdanı Veya Pasaport
• Mavi Kart Ve İlgili Ülke Pasaport/Kimlik Belgesi
• Başka Bir Kurumdan Burs Veya Kredi Alıyorsa Buna Dair Bilgiler
• Lise Diploması
• Lisans Diploması
• Yüksek Lisans/Doktora Diplomaları (Varsa)
• Aile Ve Sosyal Hizmetler Alanıyla İlgili Alanlarda Çalıştığını Gösterir Belge (Varsa)
• İlgili Ülke Makamları Tarafından Resmi Olarak Kabul Edilen Bir Uzmanlık Eğitim Programından Alınan Kabul
• Niyet Mektubu

Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvuru Değerlendirilmeleri Ön İnceleme, Uzman Değerlendirmesi Ve Mülakat Olmak Üzere Üç Aşamalı Bir Şekilde Yapılacak Olup Ön İnceleme, Uzman Değerlendirmesi Neticesinde Uygun Görülen Adaylarla Mülakat Yapılarak Burslandırma Durumuna Ve Burs Miktarına Karar Verilecektir.

Başvuru:
Başvurular Yıl Boyu Online Olarak basvuru.ytb.gov.tr Sayfasından Alınacaktır.
Mülakata Alınacak Bursiyer Adaylarına E-Posta Yolu İle Bilgi Verilecektir.
Program Hakkında Detaylı Bilgi Ve Sorularınız İçin Bize ashburs@ytb.gov.tr E-Posta Adresinden Ulaşabilirsiniz.
Telefon: 90 312 218 40 50

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ