27.07.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması 2021

2021 Utib 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Ön Eleme Başvuruları Başlıyor. Yarışmanın Teması Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak.

Yarışmanın Adı Ve Türü
Utib “11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class”

Yarışma Hakkında
“UTİB “11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class”, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği(UTİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev tekstili ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı
– Türkiye’yi ev tekstili alanında öncü olduğu uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek tasarımcıları teşvik etmek ve desteklemek, beraberinde sektörün rekabet gücünü artırmak,
– Ev tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
– Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, iş birliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
– Ev tekstili sektörüne yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
– 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,
– Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,
– İhracatta katma değerin artırılması,
– Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
– Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulmasıdır.

Başvuru Koşulları
– T.C. Vatandaşı olmak
– 01.01.1992 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak
– Aşağıda belirtilen öğrenim koşullarını sağlamak;
– Fakültelerin; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerinde halen öğrenimi devam eden lisans öğrencileri ya da lisans mezunları,
– Meslek yüksekokullarının; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerinde halen öğrenimi devam eden önlisans öğrencileri ya da ön lisans mezunları,
– Üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olup, kurum ve kuruluşlarda 1 yıl ve üzeri süreyle; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık alanında eğitim almış ya da almaya devam eden kişiler,
– Enstitülerin; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerinde halen öğrenimi devam eden yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrencileri ya da yüksek lisans/doktora/ sanatta yeterlik mezunları,
– Mezunlar için özel şart: Yukarıdaki öğrenim koşullarını sağlayarak mezun olmuş ve profesyonel meslek hayatına başlamış adayların yarışma başvuruları kabul edilmeyecektir. Hâlihazırda öğrenimi devam eden öğrenciler (çalışıyor olsalar bile) yarışmaya başvurabilirler.

Sponsorlu

Yarışmanın Ana Teması
Yarışmanın Ana Teması
Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak

Geçmişten günümüze süregelen yaşam tarzlarının doğayla uyumlu bir biçimde kurgulanmamış olması ve bu yaşam biçimlerinde Dünya’daki sınırlı kaynakların sınırsızmışçasına hızla tüketilmesi ile ortaya çıkan ekonomik, çevresel ve insani sorunlar sonucunda “sürdürülebilirlik” kavramı günümüzün en önemli kavramları arasına girmiştir. Bu bağlamda doğayla uyumlu, kapalı döngüye sahip, ekolojik üretim süreçlerinin ve malzemelerin kullanımı günden güne önemini artırmaktadır.

Sürdürülebilir bir yaşamın kurgulanmasında; malzemenin ekolojik döngüsündeki bütün adımlarının incelenmesi, ürünlerin ekolojik değerinin artırılması, ürünün kullanım sonrası süreçlerinin göz önünde bulundurulması, eski tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilerek iyileştirilmesi gibi yaklaşımlar, tasarımın önemli birer bileşeni halini almıştır. Bütüncül bir yaklaşımla, yaşam tarzlarındaki değişikliklerin hayatın tüm alanlarında değişikliğe yol açacağı düşüncesi ile 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ın teması “Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın on birinci yılında yarışmacılardan, yaşam biçimlerine odaklanarak, sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkı sağlayacak; sürdürülebilir tasarım, ürün ve tüketimi hedefleyen ev tekstili ürünleri tasarlamaları beklenmektedir. Bu amaçla, ev tekstillerindeki tüketim alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve tasarımın her aşamasında sürdürülebilirlik yaklaşımlarına dikkat edilmelidir. Malzeme seçiminde ekolojik öncelikler, malzemelerin dönüştürülmesi, yeni doğa dostu tüketim alışkanlıkları, suyun önemi, üretim ve tüketim kalitesinin yükseltilmesi, tüketicilere yeni ve sürdürülebilir yaşam tarzı yaratma imkânı veren ürünlerin sunulması, yarışmanın önem ve öncelik gerektiren konuları olarak belirlenmiştir.

Başvuru Ve Eleme Aşamaları

Birinci Aşama: Kayıt Oluşturma
Yarışma kaydı, yarışmanın web sitesi www.evtekstiliyarismasi.com adresindeki “Kayıt” bölümünden; isim-soyisim, kimlik numarası, telefon ve e-mail bilgileri doldurularak oluşturulmalıdır. Verilen tüm bilgiler doğru olmalıdır.
Kayıt sırasında aday tarafından verilen e-mail adresine; rumuz, kayıt detayları ve başvuru tamamlama linkinin bulunduğu bir mail gönderilecektir. Gönderilen mail, gereksiz klasörüne gelebilir, yarışmacı tarafından kontrol edilmedir.
Kayıt olan ve başvuru tamamlama linkini alan tüm yarışmacılar aşağıdaki adımları izlemelidir. Yarışmacılar aşağıda belirtilen sürece göre değerlendirilecektir.

İkinci Aşama: Başvuruların Toplanması
Başvuruların tamamlanması için yarışmacılar, e-mail adreslerine gelen kayıt tamamlama linkine tıklamalı ve bu sisteme aşağıdaki belge ve dokümanları doğru ve eksiksiz olarak yüklemelidir.
Yarışma kaydını eksiksiz bir şekilde tamamlayan tüm yarışmacıların e-mail adreslerine “Tekstilde Sürdürülebilirlik” videosu linki gönderilecektir.

Yüklenmesi Gereken Belge ve Dokümanlar:
Portfolyo ;

Yarışmacılardan, daha önce (ders, proje vb farklı gerekçelerle) hazırlamış oldukları projelerden oluşan bir derleme beklenmektedir.
– En fazla 4 proje ve maksimum 10 sayfa olmalıdır.
– Projeler tek bir pdf dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmeli ve herhangi bir sayfada yarışmacının kimliğini belli edecek herhangi bir ibare yer almamalıdır.
– Pdf boyutu maksimum 50 MB olmalıdır.
– İyi düzenlenmiş olmalı, basit ve anlaşılır metinler yer almalıdır.
– Dijital olarak hazırlanabilir veya projeler taratılıp tek bir pdf dosyası haline getirilerek sisteme yüklenebilir.

Yarışmaya Neden Katılmak İstendiğini Açıklayan Metin;
– 200-300 kelime aralığında,
– 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
– Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
– Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.

Tekstil Tasarımına Olan Bakış Açısını Açıklayan Metin;
– 200-300 kelime aralığında,
– 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
– Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
– Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.

Diğer Belgeler*
– Ek1. Tasarım Yarışması fotoğraflı&imzalı taahhütname/başvuru formu
– Ek2. İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili aydınlatma/bilgilendirme formu
– Öğrenci ise öğrenci belgesi, mezun ise mezuniyet belgesi/diploma (okuldan alınan kaşeli, imzalı belge ve e-devlet çıkışlı resmi belge kabul edilecektir.)
– Fotoğraflı özgeçmiş
– Nüfus cüzdan fotokopisi
*Diğer belgelerin toplam boyutu maksimum 5 MB olmalıdır ve eksiksiz olarak, boşluklar doldurularak pdf formatında yüklenmelidir.

Üçüncü Aşama: Ön Eleme
Ön eleme aşamasında, UTİB’in belirlediği yetkililer ve moderatör tarafından, yarışmacının yüklediği portfolio dosyası, projelerin ve hazırlanan metinlerin niteliği açısından değerlendirilecek ve ön eleme sonucunda master class programına katılacak maksimum 24 yarışmacı belirlenecektir.

Dördüncü Aşama: İlk Eğitim Süreci
Ön eleme sonucu belirlenen maksimum 24 yarışmacı, maksimum 5 günlük online eğitim sürecine alınacaktır. Bu süreçte yarışmacılara; “Yaratıcı Farkındalık” ve “Ev Tekstilinde Konsept Geliştirme” eğitimleri verilecektir.
İlk eğitim sürecinin ardından yarışmacılardan; yarışma temasına yönelik Hikâye Paftası ve “Bir Tasarımcı Olarak, İç Mekân Tekstil Tasarımında Sürdürülebilirlik İle İlgili Ne Yapabilirim?” konulu bir metin hazırlamaları istenecektir.

İlk Eğitim Sürecinden Sonra Yarışmacılardan Beklenenler;
Hikâye Paftası
Verilen süre sonunda yarışmacılar, yarışmanın ana temasına bağlı kalarak, kendilerinin belirlediği bir tema alt başlığı ile oluşturacakları ev tekstili koleksiyonlarının hikâye paftasını hazırlayacaklardır.
– Bir (1) sayfa olmalı, 50cm x 70cm boyutlarında ve yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalı,
– Çözünürlük ölçüsü maksimum 150 DBI, dosya büyüklüğü maksimum 50 MB ve pdf formatında olmalı,
– Paftanın sol üst köşesinde rumuz, sağ üst köşesinde yarışmacının koleksiyon adı ve koleksiyonun kısa ve açıklayıcı sloganı yer almalı, (koleksiyonun adı – max.30 karakter boşluklar dâhil; koleksiyonun kısa ve açıklayıcı sloganı – max.200 karakter boşluklar dâhil),
– Paftada ana temaya yaklaşım ve fikirlerini anlatan metin yer almalı, (max.1500 karakter boşluklar dâhil),
– Pafta, ilham kaynağı görsellerini içermeli,
– Renk, biçim ve doku fikirlerini anlatmalı,
– Renk paletini içermelidir.

“Tasarımcı Olarak İç Mekân Tekstil Tasarımında Sürdürülebilirlik ile İlgili Ne Yapabilirim” Metni
– 200-300 kelime aralığında,
– 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
– Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
– Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.

Beşinci Aşama: İlk Eğitim Süreci Sonrası Eleme Süreci (İkinci Eleme)
Bu elemede, ilk eğitim süreci sonunda yarışmacı tarafından hazırlanan metin ve hikâye paftası, yarışma moderatörü ve UTİB’in belirlediği yetkililer tarafından, aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve yarışmaya devam edecek maksimum 12 proje belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri
– Temaya uygunluk
– Yaratıcılık düzeyi
– Renk paleti
– Yarışmacıların eğitimlerdeki performansı

Altıncı Aşama: İkinci Eğitim Süreci
İkinci eleme sonucu belirlenen maksimum 12 yarışmacı, maksimum 10 günlük online eğitim sürecine alınacaktır. Bu süreçte yarışmacılara; Adobe Illustrator CC, Adobe Photoshop CC, Desenlerin İç Mekan Simülasyonu, EAT Jakarlı Dokuma Programında Dokuma Kumaş Tasarımı, Endüstri ve İç Mekan Tekstil Tasarımı, Ev Tekstilinde Desen Yaratma Teknikleri, Kumaş Yapıları ve Özellikleri, Mood Board Hazırlama Teknikleri, Renk Odaklı Tasarım Atölyesi, Tasarım Dili ve Mekan Seçimi, Tasarımda Hikaye Oluşturma, Tekstilde Sürdürülebilir Bakış Açıları, Trendleri Okuma ve Yorumlama Yöntemleri eğitimleri verilecektir. Eğitim sürecinin ardından yarışmacılara belli bir süre verilecek ve yarışmanın ana temasına bağlı kalarak oluşturacakları ev tekstili koleksiyonlarının ürün ve teknik çizim paftalarını oluşturmaları beklenecektir.

Ürün ve Teknik Çizim Paftalaları
İkinci eğitim sürecinin ardından oluşturulacak ev tekstili koleksiyonlarına ait ürün ve teknik çizim paftalarının aşağıdaki kriterlere göre hazırlanması gerekmektedir.

Ürün Paftası;
Koleksiyondaki her bir ürünün görselini, çizimini veya uygun anlatım biçimi ile ifade edilmiş formunu ve koleksiyondaki tasarımları en iyi şekilde ifade eden kullanım alanı önerilerini içermelidir. (Tek bir ürün paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet ürün paftası hazırlanabilir.)

Teknik Pafta;
Ürünlerin teknik çözümlemesini, boyutlarını ve teknik özelliklerini ifade eden detaylı anlatımları, üretim biçimini ve malzeme önerilerini içermelidir. (Tek bir teknik çizim paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet teknik çizim paftası hazırlanabilir.)

Tüm paftalar 50cm x 70cm ölçülerinde yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalı, her paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından atanan rumuza yer verilmeli ve tüm paftalar tek bir PDF dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmelidir.

Koleksiyonda yer alabilecek ev tekstili ürünleri; perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstli ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün olan ürünleri kapsamalıdır.

Katılımcılar; yarışmanın ana temasına uygun olarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, estetik ve fonksiyonel özellikleri üstün olan ev tekstili ürünlerinden oluşan en az 3 en fazla 6 üründen oluşacak bir kapsül koleksiyon hazırlamalı ve kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde belirtilen pafta formatı ile sunmalıdır.

PDF dosyasının çözünürlüğü 150 DPI, maksimum 50 MB büyüklüğünde ve yarışmanın web sitesinde bulunan “dijital başvuru” bölümünde talep edilen şartlara uygun olarak gönderilmelidir.

Eserini online sisteme yükleyen her bir tasarımcı, dosyalarının yüklendiği ile ilgili onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

İkinci Eleme Sonrası Eleme Süreci (Üçüncü Eleme)
Bu elemede, yarışmacıların gönderdiği ürün ve teknik çizim paftaları UTİB’in belirlediği yetkililer tarafından, aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve yarışmaya devam edecek 5 finalist belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri
– Temaya uygunluk
– Malzeme kullanım biçimi
– Anlatım ve sunum yeterliliği
– Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyi
– Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve endüstriye uygulanabilir olması
– Projenin sürdürülebilirliğe olan katkısı
– Eğitimlerde gösterilen performans
– Üçüncü Eğitim Süreci

Pafta Geliştirme Eğitimleri
Belirlenen 5 finalist, moderatör ve mentor koordinatörlüğünde projelerini geliştirmek, endüstriyel üretime uygun hale getirmek ve final projelerini teslim etmek amacıyla bireysel ve grup pafta geliştirme eğitimlerine alınacak ve bu süreçte her bir finalistin üretime girecek bir tasarımı belirlenecektir.

Sunum Koçluğu
5 finalisti, final sunumlarına hazırlamak amacıyla birebir eğitimler verilecektir.

Üretim Süreci ve Fabrika Gezileri
Bireysel ve grup pafta geliştirme süreci sonrası 5 finalist final projelerini teslim edecek ve bir daha değişiklik yapamayacaklardır. Pafta geliştirme sürecinde ilgili değişiklikler; finalist, moderator ve mentorün karşılıklı teyitleşmesi ile yapılacaktır.
5 finalistin tasarımlarının üretimleri; Moderator ve proje sahibinin yönlendirmeleri ile UTİB tarafından onaylanan firmalarda Moderatörün koordinatörlüğünde yürütülecektir.

Söz konusu tasarımların firmalara uygun zamanda ulaştırılması ile tüm planlanma ve organizasyon sürecinin takibi Moderator tarafından yapılacak ve üretilmiş nihai eserler Final Juri değerlendirmesine sunulmaya hazır hale getirilecektir.
Bu süreçte finalistlerin endüstriyel üretim süreçlerini gözlemleyebilmeleri için firmalardan uygunluk alınabilmesi ve koşulların uygun olması durumunda fabrika gezileri yapılması öngörülmektedir.

Final Eleme
Final eleme jurisi, 5 finalistin sunumlarını online olarak dinleyecek, eserlerin üretilmiş hallerini değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanan 3 finalist belirlenecektir.
Her bir finalistin 5 dakikalık sunum, 2 dakikalık soru-cevap süresi olacak ve final jüri aşağıdaki değerlendirme kriterlerine göre final elemeyi gerçekleştirecektir.

Değerlendirme Kriterleri
– Ana temaya yaklaşım ve yarışmacının tema başlığının uygunluğu,
– Kavramsal yaklaşım düzeyi
– Malzeme kullanım biçimleri,
– Anlatım ve sunum yeterlilikleri,
– Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri,
– Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması,
– Tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi,
– Tasarımların, kullanım alanı önerilerine uygunluğu,
– Tasarımların niteliği ve kalitesi ile katma değer yaratıp yaratamayacağı.
– Projenin fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri

Ödüller
UTİB 11. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’da yarışmacılara, tasarımcı olarak kariyerlerini geliştirmelere yardım edecek online eğitim ödülleri verilecektir.
İlk Elemeyi Geçen 24 Yarışmacıya Verilecek Eğitim Ödülleri
– Yaratıcı Farkındalık
– Ev Tekstilinde Konsept Geliştirme

İkinci Elemeyi Geçen 12 Yarışmacıya Verilecek Eğitim Ödülleri
– Adobe Illustrator CC
– Adobe Photoshop CC
– Desenlerin İç Mekan Simülasyonu
– EAT Jakarlı Dokuma Programında Dokuma Kumaş Tasarımı
– Endüstri ve İç Mekan Tekstil Tasarımı
– Ev Tekstilinde Desen Yaratma Teknikleri
– Kumaş Yapıları ve Özellikleri
– Mood Board Hazırlama Teknikleri
– Renk Odaklı Tasarım Atölyesi
– Tasarım Dili ve Mekan Seçimi
– Tasarımda Hikaye Oluşturma
– Tekstilde Sürdürülebilir Bakış Açıları
– Trendleri Okuma ve Yorumlama Yöntemleri

Üçüncü Elemeyi Geçen 5 Finaliste Verilecek Eğitim Ödülleri
– Pafta Geliştirme Eğitimleri
– Sunum Mentorluğu

İlk 3 Finalist Ödülleri
– 3 Aylık Online İngilizce Eğitimi
– Tasarım Tescil İmkânı
– Yurtdışı Tasarım Bursuna Başvurma İmkânı*

Yarışma Birincisi
– 1 yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı & Kullanıcı Eğitimi

*2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Hükümleri Kapsamında Yurt Dışı Tasarım Bursu
2008 / 2 tasarım desteği kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir. 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde proje sahibi en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C. Ticaret Bakanlığı’dır. Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir. T.C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır. Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir. Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, UTİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

Yarışma Takvimi

Başvuru Süreci19 Nisan-31 Mayıs 2021
Ön Eleme Süreci1-21 Haziran 2021
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması25 Haziran 2021
İlk Eğitim Süreci5 – 9 Temmuz 2021
İlk Eğitim Sonrası Proje Teslimi13 Temmuz 2021 / 17:00
İkinci Eleme Süreci15 – 27 Temmuz 2021
İkinci Eleme Sonuçlarının Açıklanması28 Temmuz 2021
Master Class2 – 13 Ağustos 2021
Master Class Sonrası Proje Teslimi23 Ağustos 2021 / 17:00
Üçüncü Eleme Süreci25 Ağustos – 30 Ağustos 2021
Üçüncü Eleme Sonuçlarının Açıklanması2 Eylül 2021
Final Eğitim Süreci – Pafta Geliştirme Eğitimleri6 – 10 Eylül 2021
Final Pafta Teslim Tarihi10 Eylül 2021 / 15:00
Fabrika Gezileri (Yapılması Halinde Öngörülen Tarihtir)13 – 17 Eylül 2021 Haftası İçinde Belirlenecektir.
Sunum Mentorluğu20 – 24 Eylül 2021
Üretimler13 – 27 Eylül 2021
Final Eleme27 – 30 Eylül 2021 Haftası İçinde Belirlenecektir.
Ödül TöreniEkim 2021

Genel Açıklamalar
– Yarışmanın tüm süreçleri online gerçekleşecektir.
– Yarışma ekip katılımına açık değildir.
– Teslim edilecek portfolyo dosyası ve paftaların hiçbirinde sistem tarafından yarışmacıya atanan rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Rumuz dışında hernagi bir işaret veya belirleyici iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılabilir.
– Sisteme sadece pdf dosya yüklenebilir.
– İkinci ve üçüncü aşamalar sonucu hazırlanan projede, yarışmacılardan, özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Ayrıca yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyi bakımından tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi aranacaktır. Bu kapsamda 12 eser için Tasarım Tescil Taraması yaptırılacaktır. Söz konusu tarama sonrası özgünlük kriterini taşımayıp, daha önce ticarileştiği tespit edilen eserlere ödül verilmeyecektir. Doğacak maduriyetten dolayı UTİB’in sorumluluğu bulunmamaktadır.
– İkinci ve üçüncü aşamalar sonucu hazırlanan projede, özgünlük, yenilikçilik, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması, tez çalışması olmaması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımın özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
– Başvuru koşullarını sağlamayan ve eksik belge ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
– UTİB, yarışma takviminde yer alan tarihleri, eğitim programlarını, eğitimcileri ve fabrika gezilerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.
– Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacaktır. UTİB zorunlu hallerde jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, jürinin kararlarına saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
– Jüri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacaktır. Ödüller, her ödül kategorisi özelinde ödüllere ilişkin süreçler dikkate alınarak ve yarışma başvuru koşulları bazında talep edilen evrakların eksiksiz ve tam olması kaydıyla, işbu şartnamede belirtilen haller ve ödülün herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla 2 (iki) ay içinde verilecektir. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın), yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
– Birliğimiz tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasınada iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.
– Yoğunluk sebebi ile katılımcıların başvuruların toplanma aşamasında istenen belge ve dokumanları yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Yarışma Sekreteryası ve UTİB sorumlu değildir.
– Sisteme yüklenen tüm evrakların asıllarının (ıslak imzalı ve elle doldurulmuş halde) “İkinci Eğitim” sürecine katılmaya hak kazanan yarışmacılar tarafından tamamlanarak, Yarışma Sekretaryası’na teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca projeye ilişkin özet, görsel vb. talep edilen tüm çalışmalar CD’ye kaydedilerek iletilmelidir. UTİB gerekli olabilecek diğer tüm belge ve bilgileri isteyebilir.
– Yarışmacılara tüm bilgilendirmeler kayıt aşamasında verilen e-mail adresi üzerinden yapılacaktır. Mail kutusunun kontrolü yarışmacının yükümlülüğündedir.
– İlk 3 finaliste sağlanacak olan online İngilizce eğitimi ödülünde programa devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devam/devamsızlık durumu UTİB tarafından takip edilecek ve devamsızlık halinde ödül iptal edilecektir.
– UTİB yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışma takviminde bir değişiklik olması halinde etkinlik web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından duyurusu yapılacaktır. UTİB yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Birlik sisteme yüklenmiş olan projelerin herhangi bir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.
– Birlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. dereceye kadar yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi durumunun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ