17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Utib 12. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Yarışmanın Adı Ve Türü
UTİB “12. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI MASTER CLASS”

Yarışma Hakkında
“UTİB “12. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class”, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev tekstili ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı
• Türkiye’yi ev tekstili alanında öncü olduğu uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek tasarımcıları teşvik etmek ve desteklemek, beraberinde sektörün rekabet gücünü artırmak,
• Ev tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
• Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, iş birliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
• Ev tekstili sektörüne yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
• 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,
• Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,
• İhracatta katma değerin artırılması,
• Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
• Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulmasıdır.

Başvuru Koşulları
• T.C. Vatandaşı olmak
• 01.01.1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak
• Aşağıda belirtilen öğrenim koşullarını sağlamak;
• Fakültelerin; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerinde halen öğrenimi devam eden lisans öğrencileri ya da lisans mezunları,
• Meslek yüksekokullarının; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerinde halen öğrenimi devam eden önlisans öğrencileri ya da ön lisans mezunları,
• Üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olup, kurum ve kuruluşlarda 1 yıl ve üzeri süreyle; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık alanında eğitim almış ya da almaya devam eden kişiler
• Enstitülerin; tekstil, sanat, tasarım ve mimarlık ile ilgili bölümlerinde halen öğrenimi devam eden yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrencileri ya da yüksek lisans/doktora/ sanatta yeterlik mezunları,
• Mezunlar için özel şart: Yukarıdaki öğrenim koşullarını sağlayarak mezun olmuş ve profesyonel meslek hayatına başlamış adayların yarışma başvuruları kabul edilmeyecektir. Adayların evraklarını sisteme yükleyerek başvurusunu tamamladığı tarihte çalışmıyor olması gerekmektedir. Hâlihazırda öğrenimi devam eden öğrenciler (çalışıyor olsalar bile) yarışmaya başvurabilirler.
• UTİB ya da farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından düzenlenen yarışmalarda ilk 3 dereceye girmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Yurtdışı Tasarım Bursu almaya hak kazanmış adayların yarışma başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Yarışmanın Ana Teması
Eko-Bilinç
Ekolojik yaşama ve doğaya saygı, yaşadığımız çevreye duyarlılık, bir düşünme biçimi…
Bu düşünme biçiminin bir sonucu olarak son yıllarda kullanıcılarda gelişen çevre bilinci yaklaşımı, popüler bir trend gibi görünse de, bu yaklaşım yaşamın her alanında bir zorunluluk halini almıştır.

Sürdürülebilir temiz bir gelecek için, tüm alanlarda sürdürülebilir teoriler kurgulamak ve kaynaklarımızı doğru kullanmaktan sorumluyuz. Bu bağlamda, 12. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ın teması, sürdürülebilir kaynak kullanımları düşünülerek planlanmış, çevreye en az seviyede etki edecek dönüştürülebilir ürünler tasarlamak ve üretim alışkanlıklarımızı değiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla “EKO BİLİNÇ” olarak belirlenmiştir.

Yarışmacılardan; üretimden tüketici alışkanlıklarına kadar analiz yaparak ve eko bilinci göz önünde tutarak, tüketiciye çevrenin korunmasına destek olduğunu hissettiren, bu bilincin yayılmasına katkısı olacak, farkındalık uyandıracak, sürdürülebilir bir yaklaşımla, çevreci üretimi ve hammaddeleri barındıran ev tekstili ürünleri tasarlamaları beklenmektedir.

Başvuru Ve Eleme Aşamaları

Birinci Aşama: Kayıt Oluşturma
Yarışma kaydı, yarışmanın web sitesi www.evtekstiliyarismasi.com adresindeki “Kayıt” bölümünden; isim-soyisim, kimlik numarası, telefon ve e-mail bilgileri doldurularak oluşturulmalıdır. Verilen tüm bilgiler doğru olmalıdır.

Kayıt sırasında aday tarafından verilen e-mail adresine; rumuz, kayıt detayları ve başvuru tamamlama linkinin bulunduğu bir mail gönderilecektir. Gönderilen e-mail, gereksiz klasörüne gelebilir, yarışmacı tarafından kontrol edilmedir.

Kayıt olan ve başvuru tamamlama linkini alan tüm yarışmacılar aşağıdaki adımları izlemelidir. Yarışmacılar aşağıda belirtilen sürece göre değerlendirilecektir.

İkinci Aşama: Başvuruların Toplanması
Başvuruların tamamlanması için yarışmacılar, e-mail adreslerine gelen kayıt tamamlama linkine tıklamalı ve bu sisteme aşağıdaki belge ve dokümanları doğru ve eksiksiz olarak yüklemelidir.

Yarışma kaydını eksiksiz bir şekilde tamamlayan tüm yarışmacıların e-mail adreslerine “Tekstilde Sürdürülebilirlik” videosu linki gönderilecektir.

Yüklenmesi Gereken Belge ve Dokümanlar:
Portfolyo ;

Yarışmacılardan, daha önce (ders, proje vb farklı gerekçelerle) hazırlamış oldukları projelerden oluşan bir derleme beklenmektedir.
• En fazla 4 proje ve maksimum 10 sayfa olmalıdır.
• Projeler tek bir pdf dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmeli ve herhangi bir sayfada yarışmacının kimliğini belli edecek herhangi bir ibare yer almamalıdır.
• Pdf boyutu maksimum 50 MB olmalıdır.
• İyi düzenlenmiş olmalı, basit ve anlaşılır metinler yer almalıdır.
• Dijital olarak hazırlanabilir veya projeler taratılıp tek bir pdf dosyası haline getirilerek sisteme yüklenebilir.

Yarışmaya Neden Katılmak İstendiğini Açıklayan Metin;
• 200-300 kelime aralığında,
• 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
• Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
• Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.

Tekstil Tasarımına Olan Bakış Açısını Açıklayan Metin;
• 200-300 kelime aralığında,
• 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
• Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
• Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.
• Diğer Belgeler*
• Tasarım Yarışması fotoğraflı&imzalı taahhütname/başvuru formu
• İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili aydınlatma/bilgilendirme formu
• Fotoğraflı özgeçmiş
• Nüfus cüzdan fotokopisi
• Öğrenci ise öğrenci belgesi
• Mezun ise mezuniyet belgesi/diploma (okuldan alınan kaşeli, imzalı belge ve e-devlet çıkışlı resmî belge kabul edilecektir.) ve SGK 4A Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet çıkışlı resmi belge kabul edilecektir)
• *Diğer belgelerin toplam boyutu maksimum 5 MB olmalıdır ve eksiksiz olarak, boşluklar doldurularak pdf formatında yüklenmelidir.

Üçüncü Aşama: Ön Eleme
Ön eleme aşamasında, UTİB’in belirlediği yetkililer ve mentör tarafından, yarışmacının yüklediği portfolyo dosyası, projelerin ve hazırlanan metinlerin niteliği açısından değerlendirilecek ve ön eleme sonucunda master class programına katılacak 30 yarışmacı belirlenecektir.

Dördüncü Aşama: İlk Eğitim Süreci
Ön eleme sonucu belirlenen 30 yarışmacıya; Yaratıcı Farkındalık, Ev Tekstilinde Konsept Geliştirme ve Tekstilde Sürdürülebilirlik eğitimleri verilecektir.
İlk eğitim sürecinin ardından yarışmacılardan; yarışma temasına yönelik Hikâye Paftası ve “Bir Tasarımcı Olarak, İç Mekân Tekstil Tasarımında Sürdürülebilirlik ile İlgili Ne Yapabilirim?” konulu bir metin hazırlamaları istenecektir.

İlk Eğitim Sürecinden Sonra Yarışmacılardan Beklenenler;
Hikâye Paftası
Verilen süre sonunda yarışmacılar, yarışmanın ana temasına bağlı kalarak, kendilerinin belirlediği bir tema alt başlığı ile oluşturacakları ev tekstili koleksiyonlarının hikâye paftasını hazırlayacaklardır.
• Bir (1) sayfa olmalı, 50cm x 70cm boyutlarında ve yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalı,
• Çözünürlük ölçüsü maksimum 150 DBI, dosya büyüklüğü maksimum 50 MB ve pdf formatında olmalı,
• Paftanın sol üst köşesinde rumuz, sağ üst köşesinde yarışmacının koleksiyon adı ve koleksiyonun kısa ve açıklayıcı sloganı yer almalı, (koleksiyonun adı- maksimum 30 karakter boşluklar dahil; koleksiyonun kısa ve açıklayıcı sloganı – maksimum 200 karakter boşluklar dâhil),
• Paftada ana temaya yaklaşım ve fikirlerini anlatan metin yer almalı, (maksimum 1500 karakter boşluklar dâhil),
• Pafta, ilham kaynağı görsellerini içermeli,
• Renk, biçim ve doku fikirlerini anlatmalı,
• Renk paletini içermelidir.

“Tasarımcı Olarak İç Mekân Tekstil Tasarımında Sürdürülebilirlik ile İlgili Ne Yapabilirim” Metni
• 200-300 kelime aralığında,
• 12 punto yazı tipi boyutunda ve times new roman yazı tipinde,
• Maksimum 5 MB büyüklüğünde,
• Pdf dosyası formatında hazırlanmalıdır.

Beşinci Aşama: İlk Eğitim Süreci Sonrası Eleme Süreci (İkinci Eleme)
Bu elemede, ilk eğitim süreci sonunda yarışmacı tarafından hazırlanan metin ve hikâye paftası, yarışma mentörü ve UTİB’in belirlediği yetkililer tarafından, aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve yarışmaya devam edecek 15 proje belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri
• Temaya uygunluk
• Yaratıcılık düzeyi
• Renk paleti
• Yarışmacıların eğitimlerdeki performansı

Altıncı Aşama: İkinci Eğitim Süreci
İkinci eleme sonucu belirlenen 15 yarışmacıya; Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Desenlerin İç Mekan Simülasyonu, Moodboard Hazırlama Teknikleri, Sinestetik Algıya Bütünsel Yaklaşım, Hikaye Temelli Metafor Çalışması, Obje-Mekan-İnsan Kurgusuna Bütünsel Yaklaşım, Mekan Temelli Metafor Çalışması, Teorik Dokuma, Endüstri ve İç Mekan Tekstil Tasarımı, Kumaş Yapıları ve Özellikleri, Mekana Göre Tasarım Dili Oluşturma, Tasarımda Hikaye Oluşturma ve Trendleri Okuma ve Yorumlama Yöntemleri eğitimleri verilecektir. Eğitim sürecinin ardından yarışmacılara belli bir süre verilecek ve yarışmanın ana temasına bağlı kalarak oluşturacakları ev tekstili koleksiyonlarının ürün ve teknik çizim paftalarını oluşturmaları beklenecektir.

Ürün ve Teknik Çizim Paftalaları
İkinci eğitim sürecinin ardından oluşturulacak ev tekstili koleksiyonlarına ait ürün ve teknik çizim paftalarının aşağıdaki kriterlere göre hazırlanması gerekmektedir.

Katılımcılar; yarışmanın ana temasına uygun olarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, estetik ve fonksiyonel özellikleri üstün olan ev tekstili ürünlerinden oluşacak bir kapsül koleksiyon hazırlamalı ve kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde belirtilen pafta formatı ile sunmalıdır.
Koleksiyonda aynı oda içinde mutlaka aşağıdaki ürünlere yer verilmeli ve odanın genel görselinde tümü gösterilmelidir.
• Perde (tül ya da fon),
• Tekli koltuk ya da kanepe,
• Nevresim takımı
Ayrıca istenmesi halinde koleksiyona; kırlent, koltuk örtüsü, yatak örtüsü vb. gibi ürünler eklenebilir.

Ürün Paftası; Koleksiyondaki her bir ürünün görselini, çizimini veya uygun anlatım biçimi ile ifade edilmiş formunu ve koleksiyondaki tasarımları en iyi şekilde ifade eden kullanım alanı önerilerini içermelidir. (Tek bir ürün paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet ürün paftası hazırlanabilir.)
Teknik Pafta; Ürünlerin teknik çözümlemesini, boyutlarını ve teknik özelliklerini ifade eden detaylı anlatımları, üretim biçimini ve malzeme önerilerini içermelidir. (Tek bir teknik çizim paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet teknik çizim paftası hazırlanabilir.)

Tüm paftalar 50cm x 70cm ölçülerinde yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalı, her paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından atanan rumuza yer verilmeli ve tüm paftalar tek bir PDF dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmelidir.

PDF dosyasının çözünürlüğü 150 DPI, maksimum 50 MB büyüklüğünde ve yarışmanın web sitesinde bulunan “dijital başvuru” bölümünde talep edilen şartlara uygun olarak gönderilmelidir.

Eserini online sisteme yükleyen her bir tasarımcı, dosyalarının yüklendiği ile ilgili onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir

İkinci Eleme Sonrası Eleme Süreci (Üçüncü Eleme)
Bu elemede, yarışmacıların gönderdiği ürün ve teknik çizim paftaları UTİB’in belirlediği yetkililer tarafından, aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve yarışmaya devam edecek 7 finalist belirlenecektir.

Değerlendirme Kriterleri
• Temaya uygunluk
• Malzeme kullanım biçimi
• Anlatım ve sunum yeterliliği
• Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyi
• Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve endüstriye uygulanabilir olması
• Projenin sürdürülebilirliğe olan katkısı
• Eğitimlerde gösterilen performans

Ödüller
UTİB 12. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’da yarışmacılara, tasarımcı olarak kariyerlerini geliştirmelere yardım edecek online eğitim ödülleri verilecektir.

İlk Elemeyi Geçen 30 Yarışmacıya Verilecek Eğitim Ödülleri
• Yaratıcı Farkındalık
• Ev Tekstilinde Konsept Geliştirme
• Tekstilde Sürdürülebilirlik

İkinci Elemeyi Geçen 15 Yarışmacıya Verilecek Eğitim Ödülleri
• Adobe Illustrator
• Adobe Photoshop
• Desenlerin İç Mekân Simülasyonu
• Sinestetik Algıya Bütünsel Yaklaşım
• Hikâye Temelli Metafor Çalışması
• Obje-Mekân-İnsan Kurgusuna Bütünsel Yaklaşım
• Mekân Temelli Metafor Çalışması
• Jakarlı Dokuma Programında Dokuma Kumaş Tasarımı
• Endüstri ve İç Mekân Tekstil Tasarımı
• Kumaş Yapıları ve Özellikleri
• Moodboard Hazırlama Teknikleri
• Mekana Göre Tasarım Dili Oluşturma
• Tasarımda Hikâye Oluşturma
• Trendleri Okuma ve Yorumlama Yöntemleri

Üçüncü Elemeyi Geçen 7 Finaliste Verilecek Eğitim Ödülleri
• Koleksiyonların Endüstriye Uyarlanması ve Ticarileşmesi
• Pafta Geliştirme Eğitimleri
• Sunum Mentorluğu

İlk 3 Finalist Ödülleri
• 6 Aylık Online İngilizce Eğitimi
• Tasarım Tescil İmkânı (Her bir finaliste yalnızca üretimi yapılan deseni için tescil imkânı sağlanacaktır.)
• Yurtdışı Tasarım Bursuna Başvurma İmkânı*-

Yarışma Birincisi
• 1 yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı & Kullanıcı Eğitimi

*2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Hükümleri Kapsamında Yurt Dışı Tasarım Bursu
2008 / 2 tasarım desteği kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir. 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde proje sahibi en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C. Ticaret Bakanlığı’dır. Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir. T.C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır. Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir. Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, UTİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

Yarışma Takvimi

Başvuru Süreci18 Nisan-31 Mayıs 2022
Ön Eleme Süreci08 Haziran-19 Haziran 2022
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması22 Haziran 2022
İlk Eğitim Süreci28-30 Haziran 2022
İlk Eğitim Sonrası Proje Teslimi18 Temmuz 2022 / 13:00
İkinci Eleme Süreci20-31 Temmuz 2022
İkinci Eleme Sonuçlarının Açıklanması01 Ağustos 2022
İkinci Eğitim Süreci02-11 Ağustos 2022
İkinci Eğitim Süreci Sonrası Proje Teslimi22 Ağustos 2022 / 13:00
Üçüncü Eleme Süreci24-29 Ağustos 2022
Üçüncü Eleme Sonuçlarının Açıklanması31 Ağustos 2022
Final Eğitim Süreci02-06 Eylül 2022
Final Pafta Teslim Tarihi08 Eylül 2022 / 13:00
Fabrika Gezileri (Yapılması Halinde Öngörülen Tarihtir)12-16 Eylül 2022 Haftası İçinde Belirlenecektir.
Üretimler08-30 Eylül 2022
Final Eleme ve Ödül Töreni10-14 Ekim 2022 Haftası İçinde Belirlenecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ