18.09.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması 2020

2020 Utib 10. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Ön Eleme Başvuruları Başlıyor. Yarışmanın Ana Teması Sürdürülebilirlik: Sorumlu Üretim Ve Tüketim.

“UTİB 10.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği(UTİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C.Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev tekstili ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı
• Türkiye’yi ev tekstili alanında öncü olduğu uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek tasarımcıları teşvik etmek ve desteklemek, beraberinde sektörün rekabet gücünü artırmak,
• Ev tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
• Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
• Ev tekstili sektörüne yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
• 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,
• Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,
• İhracatta katma değerin artırılması,
• Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
• Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulmasıdır.

Başvuru Koşulları
• Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinin; tekstil, moda, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümleri 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.
• Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitülerinin tekstil, moda, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümleri yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
• Yukarıda belirtilen bölümlerin dışında eğitim gören ve ilgili bölümler için talep edilen koşulları sağlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
• Sadece T.C. vatandaşı olup, yurtiçi ve yurtdışında okuyan, aynı zamanda yukarıdaki koşulları sağlayan öğrenciler katılabilir.
• Yarışmacı aynı projesi ile hem UTİB Tasarım Yarışması hem de UTİB Proje Pazarına başvuramaz. Tasarım yarışmasına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile proje pazarına başvuru yaptığı takdirde, iki başvurusu da geçersiz sayılır.
• Yarışmaya tez çalışması ile katılım sağlanamaz. Tez çalışması ile katılım sağladığı tespit edilen proje sahibinin başvurusu geçersiz sayılır.
• Yarışmaya katılan her projede özgün olma şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
• Birliğimiz tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.

Yarışmanın Kapsamı
“10.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” nda ilan edilen tema kapsamında, yarışmada toplam üç olmak üzere 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerinde ödül verilmektedir.
“10.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” sadece öğrenci katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar

Yarışmanın Ana Teması
Sürdürülebilirlik: Sorumlu Üretim ve Tüketim
Tekstil ve konfeksiyon sektörü, günümüz ekonomisinin en büyük sektörlerinden biri olmasıyla birlikte, kaynak tüketiminin ve çevreye bırakılan zararlı etkilerin oldukça yüksek olduğu bir sektördür.
Günümüzde giderek artan bu sorunun çözümü için, doğa dostu sürdürülebilir malzeme kullanımına ve üretim yöntemlerine geçilmesi artık göz ardı edilemeyecek bir durum haline gelmiştir. Daha uzun yaşam döngüsüne sahip ürünlerin, döngüsel malzeme akışına sahip üretim süreçlerinin ve geri dönüştürülmüş liflerin/malzemelerin kullanımı her geçen gün artmaktadır.
Bu kapsamda 10.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nın teması ‘’Sürdürülebilirlik: Sorumlu Üretim ve Tüketim” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın onuncu senesinde sürdürülebilirlik kavramının, malzeme kullanımı ve atık yönetimi alanlarında yorumlanması ve tekstil ekosistemine sürdürülebilir ürünler kazandırılması amaçlanmaktadır. Hammaddenin çevre dostu koşullarda üretilmesi, kimyasalların çevreye zarar vermeyecek ürünlerden seçilmesi, solunum, sindirim ve cilt teması yoluyla insana zarar vermeyecek tekstil ürünlerinin üretilmesi, üretim atıklarının ve kullanım sonucu oluşan atık malzemelerin geri dönüşüm süreçlerinin gerçekleştirilmesi, tekstilde ekoloji ve sürdürülebilir dönüşüm önem ve öncelik gerektiren konular olarak belirlenmiştir.
10.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda katılımcılardan; “Sürdürülebilirlik: Sorumlu Üretim ve Tüketim” temasından ilham alarak gündelik yaşama uygun deneyim ve formlar eşliğinde ev tekstili ürünleri tasarlamaları beklenmektedir.

Yarışma Kategori İçeriği
Yarışma, “Ürün Tasarımı Kategorisi” olmak üzere tek kategoriden oluşmaktadır.
Ürün Tasarımı Kategori İçeriği; perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstili ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün olan ürünleri kapsamaktadır.
Katılımcılar; yarışmanın ana temasına uygun olarak, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, estetik ve fonksiyonel özellikleri üstün olan ev tekstili ürünlerinden oluşan en az 3 en fazla 6 üründen oluşacak bir kapsül koleksiyon hazırlamalı ve kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde belirtilen pafta formatı ile sunmalıdır.

Başvuru Aşamaları
Yarışma paftaları soft olarak (dijital ortamda) hazırlanarak, başvurular online şekilde yapılacaktır.
Katılan projeler, aşağıda belirtildiği üzere dört aşamalı olarak değerlendirilecektir.
1. Aşama: Ön Eleme
2. Aşama: Online Eleme
3. Aşama: Atölye Çalışması ve Üretim Süreci
4. Aşama: Final Eleme

Genel Açıklamalar
• Yarışmaya katılacak eser sahiplerinin, ön eleme aşaması için 27 Mayıs 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar web sitesi üzerinden talep edilen şartlara uygun olarak dijital ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.
• Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategori dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
• Ön elemede yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkartılabilir. Paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 3 rakamdan oluşan 6 haneli rumuz yer almalıdır.
• Yarışmaya katılan projede; özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması, tez çalışması olmaması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımın özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
• Yarışmaya katılımda yarışmacılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.
• Yarışma ekip katılımlarına açık değildir, şartnamede belirtilen bireysel başvuru koşullarının tümü sağlamalıdır.
• Yarışmaya her katılımcı sadece bir adet kapsül koleksiyon ile başvurabilir.
• Juri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin süreçler dikkate alınarak, evraklarını eksiksiz olarak işbu şartnamede belirtilen haller ve ödülün herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla 2 (iki) ay içinde verilecektir. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın), yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
• Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacak olup, UTİB zorunlu hallerde jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, jürinin kararlarına saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş
• UTİB, eleme ve ödül töreni tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı
• UTİB; ön eleme, online eleme, atölye çalışmaları ve üretim süreci, final eleme için son başvuru tarihlerini ve yarışma takviminde yer alan tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.
• Atölye çalışmaları sonunda ortaya çıkan eserlerde yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri bakımından tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi aranacaktır. Bu kapsamda 10 eser için Tasarım Tescil Taraması yaptırılacaktır. Söz konusu tarama sonrası özgünlük kriterini taşımayıp, daha önce ticarileştiği tespit edilen eserlere ödül verilmeyecek olup, doğacak mağduriyetten dolayı UTİB’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödüller
Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projelerin dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.
Juri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.
Ödüller, her ödül kategorisi özelinde ödüllere ilişkin süreçler dikkate alınarak ve yarışma başvuru koşulları bazında talep edilen evrakların eksiksiz ve tam olması kaydıyla, işbu şartnamede belirtilen haller ve ödülün herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla 2 (iki) ay içinde verilecektir.
Ödüllere ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir.
Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, (tasarımları ödül alsın ya da almasın) yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

1. Eğitim Ödülleri
Bireysel/Motivasyon Eğitim Ödülü (Ön Eleme Aşamasında)
• Ön elemeye katılmaya hak kazanan herkese verilecektir,
• Tüm katılım masrafları (eğitim ücreti, konaklama, ulaşım vb.) proje sahiplerine aittir,
• Program akışı yarım gün veya bir gün olacaktır.
• Eğitim UTİB tarafından belirlenen il ve mekanda düzenlenecektir,
• Söz konusu süreç UTİB adına Yarışma Sekreteryası olan ajans tarafından yürütülecektir,
• Sürece ilişkin raporlama ajans tarafından UTİB’e raporlanacaktır.

Ürün Pazarlama Sunumu Eğitim Ödülü (Atölye Çalışmaları Aşamasında)
• Atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanan 10 finaliste verilecektir,
• Atölye çalışmaları takvimi ile eş zamanlı olarak yarım günlük bir tanışma yapılacak ve genel pazarlama konularından bahsedilecektir. Sonraki süreçlerde, final elemesi öncesi 10 finalist ile 1’er saatlik online seanslar yapılacaktır,
• Katılım masrafları UTİB tarafından karşılanacaktır.
• Eğitim UTİB tarafından belirlenen il ve mekanda düzenlenecektir,
• Söz konusu süreç UTİB adına Yarışma Sekreteryası olan ajans tarafından yürütülecektir,
• Sürece ilişkin raporlama ajans tarafından UTİB’e raporlanacaktır.

2. Tasarımların Ticarileşme İmkanı Ödülü
• Tasarım Tescil Taramasını geçerek final değerlendirme aşamasına kalmaya hak kazanan finalistlerin ürünlerine, başta e-ticaret siteleri olmak üzere ticari firmalar tarafından talep olması halinde, firma ve finalistin iletişim kurması sağlanacaktır,
• Satış şartları ve anlaşma tamamen firma ile finalist arasında kararlaştırılacaktır. UTİB ve etkinliği düzenleyen ajansın herhangi bir sorumluluğu ve yaptırımı bulunmamaktadır.
• UTİB’in tek sorumluluğu, ticari firmalardan talep olması halinde firmalar ile finalist arasında üretim sürecindeki iletişim desteğini sağlamaktır. Söz konusu iletişim desteği UTİB adına, Yarışma Sekreteryası olan ajans tarafından yürütülecektir,
• Sürece ilişkin raporlama ajans tarafından UTİB’e raporlanacaktır,
• Ödül, tasarımlara ticarileşme hakkı kazanma garantisi vermemektedir,
• Telif haklarına ilişkin T.C. Kanunlarına göre doğması muhtemel hukuki süreçlerden proje sahibi sorumludur.

3. Online İngilizce Eğitimi Ödülü
• Ödül kazanan ilk 3 finaliste verilecektir,
• Ödül töreninden sonra 1 ay içerisinde organize edilecektir,
• Katılım masrafları UTİB tarafından karşılanacaktır,
• 1 ayda 1 kuru tamamlamak zorunluluğu ile toplam 3 kur olarak 3 aylık dönemi kapsayacaktır,
• Kurlardaki başarı durumu ile devam/devamsızlık durumu UTİB tarafından takip edilecektir,
• Programa devam zorunluluğu aranacak olup, aksi halde ödül iptal edilecektir,
• Söz konusu süreç UTİB adına Yarışma Sekreteryası olan ajans tarafından yürütülecektir,
• Sürece ilişkin raporlama ajans tarafından UTİB’e raporlanacaktır.

4. Bireysel Danışmanlık Eğitimi Ödülü
• Ödül kazanan ilk 3 finaliste verilecektir,
• Dereceye giren 3 kişinin kendilerini ve kariyerlerini geliştirmeleri konusunda nasıl ilerlemeleri gerektiğine dair bir bireysel ve bir kariyer koçu olmak üzere iki koç ile planlanacak online görüşmeler şeklinde yapılacaktır.
• Eğitmenler ve finalistlerin karşılıklı teyitleşmesi ile organize edilecektir.
• Birinciye 5 seans, İkinciye 3 seans, Üçüncüye 2 seans verilecektir,
• Ödül töreninden sonra 2 ay içerisinde kazanılan seans sayılarının kullanılması gerekmektedir aksi halde finalistler ödülden yararlanma hakkını kaybetmektedir.
• Katılım masrafları UTİB tarafından karşılanacaktır,
• Söz konusu süreç UTİB adına Yarışma Sekreteryası olan ajans tarafından yürütülecektir,
• Sürece ilişkin raporlama ajans tarafından UTİB’e raporlanacaktır.

5. Tasarım Tescil Ödülü
• Ödül kazanan ilk 3 finaliste verilecektir,
• Ödül töreninden sonra 2 ay içerisinde organize edilecektir,
• Katılım masrafları UTİB tarafından karşılanacaktır,
• Söz konusu süreç UTİB adına Yarışma Sekreteryası olan ajans tarafından yürütülecektir,
• Sürece ilişkin raporlama ajans tarafından UTİB’e raporlanacaktır.

6. 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında Yurt Dışı Tasarım Bursu
• 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında, T.C.Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren (ödül töreninde derecelerin açıklanmasından itibaren) dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C.Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir.
• 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen proje sahibi en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır.
• Ödül kazanan ilk 3 finalist başvurma hakkı kazanmaktadır,
• UTİB tarafından söz konusu bursa başvurma koşulları ödül töreninin yapılmasından itibaren 1 ay içerisinde 3 finaliste bilgilendirme e-maili ile iletilecektir,
• Bilgilendirme e-maili geldikten sonra içeriğinde belirtilen hususlar bağlı kalmak kaydıyla başvuru süreci başlamaktadır,
• Talep edilen belgelerin eksiksiz, istenilen şelikde ve talep edilen tarihe kadar asıl evrak olarak ıslak imzalı UTİB’e teslimi zorunludur,
• Eksik evrak içeren ve beyan edilen tarihten sonra gelen başvurular başvurma hakkını kaybeder,
• Başvurma hakkı kazanmak ve evraklarını sunmak bursu kazanma garantisi vermemektedir,
• Başvurma hakkı kazanarak evraklarını eksiksiz sunan 3 finalistten anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci C.Ticaret Bakanlığı’dır,
• Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir,
• C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır,
• Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir,
• UTİB, burstan faydalanacak proje sahiplerinden UTİB tarafından belirlenecek konulara, etkinlik ve faaliyetlere vb. ilişkin sunum, rapor vb. talep etme hakkına sahiptir. Bursiyer işbu şartname ile bunu Kabul etmiş sayılır.

Yarışma Takvimi

1.     Yarışmanın İlanı12 Mart 2020
2.     Ön Eleme Kayıtlarının Başlaması13 Mart 2020
3.     Ön Eleme Kayıtlarının Sona Ermesi27 Mayıs 2020
4.     Bireysel/Motivasyon Eğitimi
(Detaylar Madde 13.Ödüller bölümünde açıklanmıştır)
4 Temmuz 2020
5.     Online Elemeye Katılmaya Hak Kazananların Duyurusu6 Temmuz 2020
6.     Online Jüri Değerlendirmesi6-11 Temmuz 2020
7.     Atölye Çalışmalarına Katılmaya Hak Kazananların Duyurusu13 Temmuz 2020
8.     Atölye Çalışmaları10-17 Ağustos 2020
9.     Ürün Pazarlama Sunumu Eğitimi
(Detaylar Madde 13.Ödüller bölümünde açıklanmıştır)
16 Ağustos 2020
10.  Üretimler
(Atölye Çalışmaları sonrasında yapılacak Tasarım Tescil Taramasını Geçerek Final Eleme Aşamasına Katılmaya Hak Kazanan Eserlerin Üretimi; Moderatörün Koordinatörlüğünde Fabrikalar Tarafından Yapılacaktır)
Ağustos-Ekim 2020
11.  Final ElemesiEkim 2020
12.  Ödül Töreni Tarihi ve YeriEkim/Kasım 2020

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ