27.11.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tübitak Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması

Tübitak Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması

Tübitak Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması

Tübitak Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması 2023 Çağrı Duyurusu Yayınlandı. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Ve KKTC’de Öğrenim Gören Tüm Lise Öğrencileri Katılabilir.

2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması 2023

2023 Yılında Programda Yapılan Güncellemeler

• Proje hazırlığında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Veri toplama araçlarının uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış izin belgesinin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir.

• Sergi değerlendirmelerinde projenin ön değerlendirmede aldığı puanın % 30’u etkili olacaktır.

Ads

• Yarışmaya katılacak öğrenciler 20 yaşından gün almamış olmalıdır.

• Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin dosya adı 25 karakteri geçmemeli, kişisel bilgiler içermemeli ve dosya uzantısı ‘.pdf’ şeklinde olmalıdır.

Çağrının Amacı ve Kapsamı
Çağrının amacı, ülkemizde lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artırmak, ülkemizdeki doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, bu konu hakkında toplum bilincini oluşturmak ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik çözümler üretmelerini sağlamaktır.

Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Koşulları

1. Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır.

3. Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

4. Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.

5. Yarışmaya katılacak öğrenciler 20 yaşından gün almamış olmalıdır.

6. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile yapılması gerekmektedir. Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz. Projelerin, Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya başvurusunun yapılması gerekir.

7. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

8. Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

9. Proje hazırlığında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Veri toplama araçlarının uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış izin belgesinin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir.

10. Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecek olup, proje içeriğinin alt alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve alt alan seçimlerinde başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru İşlemi

1. 2023 yılı Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 7 Kasım 2022 tarihinde başlar, 2 Ocak 2023 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrencilerin (proje iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin) ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

2. İki veya üç öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine bir öğrenci giriş yapar ve diğer öğrenci/öğrenciler ile varsa danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte sisteme kaydeder.

3. Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.

4. Proje çalışması, programın web sayfasında bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime; proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf, anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir. Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin dosya adı 25 karakteri geçmemeli, kişisel bilgiler içermemeli ve dosya uzantısı .pdf şeklinde olmalıdır.

5. Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.

6. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

7. Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez. Herhangi bir nedenle sistemde başvurusu tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.

8. Başvuru formu, TÜBİTAK’a gönderilmez. Bu formun başvuru sahipleri tarafından saklanması ve TÜBİTAK tarafından istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

9. Final aşamasına geçen öğrenciler tarafından Muvafakatname ve Yarışma Kuralları Kabul Formu final aşaması öncesinde doldurularak TÜBİTAK’a gönderilir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; Çevre, Ekonomik Sektörler, Hava ve İklim, Su Araştırmaları, Sürdürülebilirlik ve Refah ile Toplumsal Farkındalık olmak üzere altı ana alanda düzenlenir. Yarışmaya başvuruda bulunulacak projelerin ana alanların altında yer alan Şekil 1’ deki alt alanlardan birini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir.

Yarışma Alanları

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

1. Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen projeler, her ana alan için oluşturulan jüriler tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

2. Projeler; Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir. Detaylı değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine yarışmanın web sayfasından ulaşılabilir.

3. Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, final sergisine davet edilir. Covid-19 pandemi süreci göz önüne alınarak gerekmesi durumunda final değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.

4. Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin final aşamasına davet edilmeleri durumunda, sunumda ve yapılması halinde sergide tüm yarışmacıların bulunması zorunludur. Aksi halde proje yarışmadan elenir. Ancak projede yer alan öğrencinin yarışmadan çekilmek istediğini ve tüm haklarını projede yer alan diğer öğrenci/öğrencilere devrettiğini belirten yazılı beyanını TÜBİTAK’a iletmesi durumunda, projede yer alan diğer öğrenci/öğrenciler yarışma sürecine devam edebilecektir. Bu yazılı beyanda öğrenci ve velisi ile danışman öğretmenin imzasının olması zorunludur.

5. Final aşamasında proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı TÜBİTAK tarafından sağlanır. Final aşamasında kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

6. Sergi değerlendirmelerinde projenin ön değerlendirmede aldığı puanın % 30’u etkili olacaktır.

Ödüller

Yarışmanın final aşamasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projelere, Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilebilir. Final aşamasında ödül alan öğrencilere proje başına para ödülü ve öğrencilere başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir. Final yarışmalarında verilecek ödül ücretleri yarışmanın web adresinde yayınlanır.

• Yarışmanın final aşamasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projelere, Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilebilir. Final aşamasında ödül alan öğrencilere proje başına para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir.
• Final Yarışması sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için (eşit ağırlık/sayısal/sözel) ilk 25.000’e giren öğrenciler TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programından faydalanır.

Final Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülleri (Kişi Başına)
Birincilik Ödülü 9 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Teşvik Ödülü 4.500 Türk Lirası

Danışman Ödülü
Birincilik Ödülü 6.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Teşvik Ödülü 3.250 Türk Lirası

Başvuru

2023 yılı Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 7 Kasım 2022 tarihinde başlar, 2 Ocak 2023 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrencilerin (proje iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin) ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir.

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)

Yarışma İçin Yılda Bir Kez Başvuru Alınır.

Başvuru Başlangıç: 7 Kasım 2022
Başvuru Bitiş: 2 Ocak 2023
Ön Değerlendirme: Ocak – Şubat 2023
Final Değerlendirilmesi: 20-23 Şubat 2023
Final Sergisi Ve Ödülü Töreni: Mayıs 2023

Çağrı Duyurusu İçin Tıklayın.
Proje Rehberi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ