<style>.lazy{display:none}</style>Atatürk Kültür Türk Dil Kurumu Burs Başvuruları
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türk Dil Kurumu Burs Başvuruları

Türk Dil Kurumu Burs Başvuruları

Türk Dil Kurumu Burs Başvurusu

Türk Dil Kurumu Burs Başvuruları Nasıl Yapılır, Eğitim Desteği Kimlere Verilir, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Bursu Başvuru Şartları.

Türk Dil Kurumu Sosyal Bilimleri Tercih Eden Başarılı Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Karşılıksız Burs Veriyor.

Başvuru Nasıl Yapılır
Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dili Kurumu Ve Türk Tarih Kurumu Öğrenci Bursları Başvuruları E-Devlet Sitesi Üzerinden Online Olarak Yapılacak. Başvurular E-Devlet Sisteminde Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Uygulamasından Yapılacak.

Burs Süresi Miktarı
Türk Dil Kurumu Ve Türk Tarih Kurumu 2024 Yılında Lisans Bursu Ayda En Düşük 1.500 Türk Lirası, En Yüksek 6 Bin Türk Lirası, Yüksek Lisans 6 Bin Türk Lirası (Çalışanlar İçin 3 Bin Türk Lirası), Doktora Bursu 9 Bin Türk Lirası (Çalışanlar İçin 4.500 Türk Lirası) Olarak Ödenecek.

Güncel Burs Duyuruları İçin Tıklayın.

Ads

Lisans Başarı Bursları için;
YKS Başarı Sıralaması Bursu
1-1000 Arasına Ayda 6 Bin Türk Lirası
1001 – 5000 Arası Ayda 4.500 Türk Lirası
5001 – 15000 Arası Ayda 3 Bin Türk Lirası
15001 – 3000 Arası Ayda 2.250 Türk Lirası
Yerleştirme Sıralaması Bursu
Bölümüne En Yüksek Puanla Yerleşen 1.500 Türk Lirası

Başvuru Şartları
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
3) Yukarıda belirtilen lisans programlarından birinde örgün öğrenim görüyor olmak,
4) Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibarıyla bir öğretim yılı kaybı olmamak,
5) YKS Başarı Sıralaması Bursu veya Yerleştirme Sıralaması Bursuna başvuru yapanlar için kontenjan tablosunda belirtilen şartları taşıyor olmak,
6) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan burs almamayı taahhüt etmek.

Başvuru
Başvurular 06-15 Kasım 2023 tarihleri arasında sadece www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından çevrim içi şekilde yapılacak olup şahsen veya dilekçe, posta, e-posta, kargo, kurye vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.
Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgeler, kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.

a) Adli Sicil Kaydı,
b) Öğrenci Belgesi,
c) Eğitime yeni başlayanlar için ÖSYM Sonuç Belgesi ve ÖSYM Yerleştirme Belgesi, Yerleştirme Sıralaması Bursuna başvuru yapanlar için bunu kanıtlayan resmî belge,
d) Çalışanlar için çalışmaya başladığı tarihi gösteren resmî yazı.

Burs Süresi, Miktarı Ve Ödemeler
Lisans bursu hazırlık sınıfı dâhil en fazla beş yıl süreyle verilir. Burs ödemeleri, burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayında başlar ve ilanda yer alan başarı şartları sağlandığı sürece tatil ayları da dâhil olmak üzere öğrenim süresi boyunca devam eder. Burs miktarları yukarıdaki tablolarda yer almaktadır. Çalışanlara ilgili miktarların yarısı ödenir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvurular, eğitime yeni başlayanlar için yerleştiği lisans programının puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak ilgili kurum (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) tarafından değerlendirilir.
Burs Sistemi’nde (BURSİS) başarı sıralamasına göre otomatik olarak oluşturulan listeler çerçevesinde başarı sıralaması en yüksek olandan başlayarak kontenjan sayısı kadar öğrenci burs almaya hak kazanır.
Başvuru sırasında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz edenlerin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

Burs Duyurusu İçin Tıklayın.

Sosyal Bilimler Alanı Lisansüstü Bursları
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu verilecektir.

Başvuru Şartları

Yüksek Lisans Bursu

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Türkiye’de tezli yüksek lisans derecesi veren örgün bir programa kayıtlı olmak,

4) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan burs almamayı taahhüt etmek,

5) Tez konusunu burs başvurusu yapılan konu çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 70 olmak,

7) 15/11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 70 puan almış olmak,

8) Yabancı dil şartı olarak,
a. 15/11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya YÖK tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan puan almış olmak veya
b. 15/11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı olan puan almış olmak,
Yabancı dil puanı olmayanların puanı sıfır ( 0 ) olarak hesaplanır.

9) Kurum tarafından ilgili alanlarda bursiyerlere önerilecek tez konularından birini çalışmayı taahhüt etmek,

10) Bursa başvuru yapılan yüksek lisans programına 2023 yılında girmiş olmak.

Doktora Bursu

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
3) Türkiye’de tezli doktora derecesi veren örgün bir programa kayıtlı olmak,
4) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan burs almamayı taahhüt etmek,
5) Tez konusunu burs başvurusu yapılan konu çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,
6) YÖK Not Dönüşüm Tablosu’na göre yüksek lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 75 olmak,
7) 15/11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 70 puan almış olmak,
8) Yabancı dil şartı olarak,
a. 15/.11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖK tarafından yapılan YÖKDİL Sınavı’ndan en az 55 puan almış olmak veya
b. 15/11/2023 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı en az 55’e denk gelen puan almış olmak,
9. Kurum tarafından ilgili alanlarda bursiyerlere önerilecek tez konularından birini çalışmayı taahhüt etmek,
10. Tez dönemine geçmemiş olmak.

Başvuru
Başvurular 06-15 Kasım 2023 tarihleri arasında sadece www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından çevrim içi şekilde yapılacak olup şahsen veya dilekçe, posta, e-posta, kargo, kurye vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgeler, kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.
a) Adli Sicil Kaydı,
b) Yüksek lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans not ortalamasını gösteren onaylı
Not Döküm Çizelgesi,
c) Yabancı dil sınav sonuç belgesi (YDS dışındaki sınavlar için gerekmektedir.),
d) Çalışanlar için çalışmaya başladığı tarihi gösteren resmî yazı.

Burs Süreleri, Miktarları Ve Ödemeler
Yüksek lisans bursu 2 (iki) yıl, doktora bursu 4 (dört) yıl süreyle verilir. Burs ödemeleri, burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayından itibaren başlar, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğrenim süresi boyunca devam eder.
Yüksek Lisans Bursu Aylık 6.000,00 TL (Çalışanlar için 3.000,00 TL),
Doktora Bursu Aylık 9.000,00 TL’dir (Çalışanlar için 4.500,00 TL).

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Mülakat
Başvurular, başvuru şartları ve aşağıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak ilgili kurum tarafından değerlendirilir. Başvuru sonuç duyurusu ve mülakata ilişkin bilgiler, Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların genel ağ sayfalarında yayımlanır ve başvuru sonuçları bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Puanlama Ölçütleri
Genel başarı puanı;
a) Yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notunun, doktora öğrencileri için yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u,
b) ALES Sözel veya Eşit Ağırlık puanının %20’si,
c) Yabancı dil puanının %20’si,
d) Mülakat puanının %30’u alınarak hesaplanır.
Mülakat taban puanı yüksek lisans bursu için 50, doktora bursu için ise 60 olup bu puanları sağlayamayanlar başarısız sayılacaktır.
Burs Sistemi’nde (BURSİS) otomatik olarak oluşturulan listelerde genel başarı puanı “70” ve üzeri olanlar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan sayısı kadar öğrenci başarılı sayılarak burs almaya hak kazanır. Son aday ile aynı puana sahip olan adaylar olması hâlinde ALES puanı yüksek olan aday burs almaya hak kazanır.
Başvuru sırasında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz edenlerin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

Burs Sonuçlarının Duyurulması
Burs sonuç duyurusu Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların genel ağ sayfalarında yayımlanır ve burs sonuçları bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Burs almaya hak kazananların sonuç takip ekranında yer alan burs sözleşmesini ve başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs veya öğrenim kredisi alanların burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs almayacağına dair feragatnameyi onaylamaları gerekmektedir. İlan edilecek süreler içerisinde onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılır ve bursiyerlik hakları iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

Başvuru Tarihleri
2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde Burs Başvurusu 6 Kasım – 15 Kasım 2023 (Saat 17:00) Tarihleri Arasında Yapılacak.

Lisansüstü Burs Duyurusu İçin Tıklayın.

Lisans Bursu Başvurusu İçin Tıklayın.
Yüksek Lisans Bursu Başvurusu İçin Tıklayın.
Doktora Bursu Başvurusu İçin Tıklayın.
2024 Dönemi Burs Sonuçları Açıklandı. Burs Sonuçlarını http://turkiye.gov.tr Adresinde Yer Alan Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip Sistemi Üzerinden Sorgulayabilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Demet dedi ki:

  Hayırlı günler çok zor durumdayız elektrik su doğalgaz faturalarını ödeyemiyorum kapımda icra var iki tane çocuğum var istediklerini alamıyorum eşimi evine bakmıyor 2 ayda çocuk parası alıyordum onlar da kestiler nedendir acaba bu halde kesilir mi yağın 150 TL olduğu bir dönemde yaşıyoruz intihar edicem artık pisikkilojim çok bozuldu çocuklarımla kaldım çocuklarım aç susuz ne olur yardımcı olun kendim psikoloji hastasıyım şeker hastasıyım çalışamıyorum çocuklarıma hiçbir şey alamıyorum çocukların ellin ellerine bakıyor acilen yardımlarınızı bekliyorum ne olur gerekeni yapar mısınız kızım orta sekize gidiyor paramız yetmiyor çocuğumun dersi güzel ama okutamıyorum ne olur yardımcı olun kış geldi mont alamıyorum çocuklarıma ne olur yardımcı olur musunuz hayırlı günler

 2. Barış çoban dedi ki:

  Bursa çok ihtiyacım var gerçekten

 3. gökçe dedi ki:

  daha önce bu bursu alan varmı? cumhurıyet döneminde iktisat tarihi bu burs kapsamına girermi ?

 4. Leyla dedi ki:

  Benim dört çocuğum var hepsi okuyor lütfen yardım edin para yardımı

BİR YORUM YAZ