22.07.2019 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Türk Dili Kurumu Burs Başvuruları 2018-2019

Türk Dili Kurumu Burs Başvuruları 2018-2019

Türk Dili Kurumu Burs Başvurusu 2018-2019

Türk Dili Kurumu 2018-2019 Burs Başvuruları 14 Kasım 2018 İle 23 Kasım 2018 Tarihleri Arasında Alınacak. Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dili Kurumu Ve Türk Tarih Kurumu Öğrenci Bursları Başvuruları E-Devlet Sitesi Üzerinden Online Olarak Yapılacak. Başvurular E-Devlet Sisteminde Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Uygulamasından Yapılacak.

Türk Dili Kurumu Bursları, Lisans Bursu, Lisans Üstü, Doktora Bursu Ve Doktora Sonrası Bursları Olarak Verilecek. Türk Dil Kurumu 56, Türk Tarih Kurumu 56 Lisans Öğrencisine Aylık 700 Türk Lirası Burs Verecek.
Türk Dil Kurumu Yüksek Lisans Bursu Aylık 1.000 Türk Lirası (Araştırma Görevlileri İçin 500 Türk Lirası), Doktora Bursu Aylık 1.500 Türk Lirası (Araştırma Görevlileri İçin 750 Türk Lirası) Olarak Ödenecek.

İstanbul Üsküdar İSAR Vakfı Bursu Detayları İçin Tıklayın.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

2019 YILI YURT İÇİ LİSANS EĞİTİM BURSU İLANI
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından; sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencilerine yurt içi eğitim bursu verilecektir. Burs verilecek lisans programlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Türk Dil Kurumu

s
LİSANS PROGRAMLARI
TOPLAM KONTENJAN
1 Türk Dili ve Edebiyatı
56
2 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
3 Türkçe Eğitimi
4 Türkçe Öğretmenliği
5 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
6 Dil Bilimi

Türk Tarih Kurumu

S.
LİSANS PROGRAMLARI
TOPLAM KONTENJAN
1 Tarih
56
2 Tarih Eğitimi
3 Tarih Öğretmenliği

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Yukarıda belirtilen lisans programlarından birinde öğrenim görüyor olmak,

4) Eğitime yeni başlayanlar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 3.000’e girmek, ara sınıftakiler için alttan dersi olmamak ve genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde Türk Dil Kurumu için en az 70, Türk Tarih Kurumu için en az 75 olmak; Türk Tarih Kurumuna başvuru yapacaklar için son sınıf öğrencisi olmamak.

BAŞVURU DÖNEMİ
Başvurular 14-23 Kasım 2018 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından yapılacaktır.
Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.

a) Adli Sicil Kaydı

b) Eğitime yeni başlayacaklar için ÖSYM Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi, ara sınıftakiler için başarı durumunu gösteren onaylı Not Döküm Çizelgesi

c) Öğrenci Belgesi

BURS SÜRESİ, MİKTARI VE ÖDEMELER
Lisans bursu en fazla beş yıl süreyle verilir. Burs ödemeleri, burs almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılın Ocak ayında başlatılır, tatil ayları da dahil olmak üzere öğrenim devam ettiği sürece ödenir. Lisans bursu miktarı aylık 700,00 TL’dir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular, Burs Sistemi üzerinden öğrenime yeni başlayanlar için yerleştiği lisans programının puan türündeki başarı sıralaması, ara sınıflar için ise genel not ortalaması dikkate alınarak ilgili Kurum (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) tarafından değerlendirilecektir.
Adaylardan başarı sırası/not ortalaması en yüksek olandan başlayarak kontenjan sayısı kadar kişi burs almaya hak kazanacaktır.

BURS SONUÇLARININ DUYURULMASI
Burs sonuçları ilgili Kurumun (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) genel ağ sayfasında yayımlanacak ve bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilecektir.
Burs almaya hak kazananların başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini sonuçların ilanından itibaren 10 (on) iş günü içinde şahsen veya posta ile ilgili Kuruma (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) göndermeleri gerekmektedir. Ancak e-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.
Burs adaylarının beyanları ile belgeleri ilgili Kurum (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) tarafından karşılaştırılacaktır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybedeceklerdir.

BURSUN DEVAMI
Burslular her yarıyıl sonunda Not Döküm Çizelgesi ve Öğrenci Belgesini burs aldığı Kuruma iletir. Bursluların başarı durumu hakkında Kurumca yapılan inceleme sonuçlarına göre yıl sonunda burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.

YÜKÜMLÜLÜKLER
Söz konusu burslar, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak çıkarılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği kapsamında verilmektedir.
Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri ve burslarının devamı hakkındaki hükümler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Adı geçen Yönetmelik’e Yüksek Kurum, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun genel ağ sayfalarından ulaşılabilir.
Burslu; Yönetmelikte belirlenen genel esaslar ile bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim Kurulunun hakkında vereceği kararlara uymak zorundadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Türk Dil Kurumu
Atatürk Bulvarı No: 217, 06680 Kavaklıdere/ANKARA
o.basibuyuk@tdk.gov.tr
s.gul@tdk.gov.tr

Türk Tarih Kurumu
Kızılay Sokağı, No: 1, 06100 Sıhhiye/ANKARA
ttklisansburs2019@hotmail.com

2019 YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSLARI İLANI
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından; Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi eğitim bursu verilecektir. Burs türleri, alanları, tez konuları ve sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

A. YÜKSEK LİSANS BURS TÜRLERİ, ALANLARI, TEZ KONULARI VE SAYILARI

Türk Dil Kurumu Yüksek Lisans Bursu

B. DOKTORA BURS TÜRLERİ, ALANLARI, TEZ KONULARI VE SAYILARI

Türk Dil Kurumu Doktora Bursu 2018-2019

BAŞVURU ŞARTLARI

Yüksek Lisans Bursu

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Araştırma görevlileri hariç, herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,

4) Kurumların görev alanları çerçevesinde yurt içinde yüksek lisans öğrenimi görüyor olmak,

5) Tez konusunu burs ilanında belirtilen konulardan biri çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 70 olmak,

7) 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak,

8) Yabancı dil şartı olarak;

a. 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan en az 50 puan almış olmak veya

b. 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı en az 50’ye denk gelen puan almış olmak.

Doktora Bursu

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Araştırma görevlileri hariç, herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,

4) Kurumların görev alanları çerçevesinde yurt içinde doktora ve buna eş değerde bir öğrenim görüyor olmak,

5) Tez konusunu burs ilanında belirtilen konulardan biri çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre yüksek lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 75 olmak,

7) 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak,

8) Yabancı dil şartı olarak;

c. 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan en az 55,00 puan almış olmak veya

d. 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı en az 55’e denk gelen puan almış olmak.

BAŞVURU DÖNEMİ
Başvurular 14-23 Kasım 2018 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından yapılacaktır.
Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

a) Adli Sicil Kaydı

b) Yüksek lisans için lisans, doktora için yüksek lisans Mezuniyet Belgesi

c) Yüksek lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren Not Döküm Çizelgesinin aslı veya onaylı örneği

d) Öğrenci Belgesi

e) ALES Sonuç Belgesi

f) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

g) Araştırma Görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge

Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.

BURS SÜRELERİ, MİKTARLARI VE ÖDEMELER
Yüksek lisans bursu iki yıl, doktora bursu dört yıl süreyle verilir. Ancak Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans bursu en fazla altı ay, doktora bursu ise en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.
Burs ödemeleri, burs almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılın Ocak ayından itibaren başlar, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğrenim devam ettiği sürece ödenir.
Yüksek Lisans Bursu
Aylık 1.000,00 TL (Araştırma görevlileri için 500,00 TL),
Doktora Bursu
Aylık 1.500,00 TL’dir (Araştırma görevlileri için 750,00 TL).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular, başvuru şartlarında belirtilen ölçütler ve aşağıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak Kurumlar tarafından değerlendirilir ve mülakata katılmaya hak kazanma durumu, mülakatın yeri, tarihi ve saati Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların genel ağ sayfalarından duyurularak www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanır.

Puanlama Ölçütleri
Genel başarı puanı;

a) Yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notu, doktora öğrencileri için yüksek lisans mezuniyet notunun %50’si,

b) ALES Sözel veya Eşit Ağırlık puanının %10’u,

c) Yabancı dil puanının %10’u,

d) Mülakat puanının %30’u alınarak hesaplanır.

“Burs Sistemi” tarafından otomatik olarak oluşturulan listelerdeki sonuçlara göre genel başarı puanı “70” ve üzeri olanlar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar bursiyer adayı başarılı sayılarak Burs Almaya Hak Kazananlar Listesi oluşturulacaktır.

BURS SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sonuçlar Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların genel ağ sayfalarında yayımlanacak ve bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilecektir.
Burs almaya hak kazananların, başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini sonuçların ilanından itibaren 10 (on) iş günü içinde şahsen veya posta ile burs almaya hak kazandıkları Kuruma göndermeleri gerekmektedir. Ancak e-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.
Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybederler.

BURSUN DEVAMI
Her yarıyıl sonunda ders aşamasındaki burslular Not Döküm Çizelgesi ve Öğrenci Belgesini, tez aşamasındaki yüksek lisans bursluları tez danışmanlarının görüşünü belirten raporu, tez aşamasında olan doktora bursluları tez izleme komitesine sundukları raporu ve tez izleme komitesi tutanağını burs aldıkları Kuruma iletirler.
Burslularının başarı durumu hakkında Kurumca yapılan inceleme sonuçlarına göre yıl sonunda burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.

YÜKÜMLÜLÜKLER VE SÖZLEŞME
Lisansüstü eğitim bursları, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak çıkarılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği kapsamında verilmektedir.
Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri, imzalayacakları sözleşmeler ve burslarının devamı hakkındaki hükümler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Adı geçen Yönetmelik’e Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların genel ağ sayfalarından ulaşılabilir.
Burslu; imzaladığı sözleşmeye, Yönetmelikte belirlenen genel esaslara, ayrıca bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim Kurulunun hakkında vereceği kararlara uymak zorundadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Atatürk Araştırma Merkezi
Ziyabey Caddesi No:19
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA
burs@atam.gov.tr
www.atam.gov.tr
Türk Dil Kurumu
Atatürk Bulvarı No: 217
06680 Kavaklıdere/ANKARA
o.basibuyuk@tdk.gov.tr
s.gul@tdk.gov.tr
www.tdk.gov.tr
Türk Tarih Kurumu
Kızılay Sokak No: 1
06100 Sıhhıye/ANKARA
ttkburs2019@hotmail.com
www.ttk.gov.tr
Atatürk Kültür Merkezi
Ziyabey Caddesi No:19
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA
s.erdil@akmb.gov.tr
www.akmb.gov.tr

2019 YILI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSLARI İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen alanlarda ve konularda bilimsel araştırma yapacak doktorasını tamamlamış araştırmacılara yurt içi ve yurt dışı araştırma bursu verilecektir.

Türk Dil Kurumu Doktora Sonrası Bursu 2018-2019

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Doktorasını tamamlamış olmak,

4) Proje konusunu burs ilanında belirtilen konulardan biri çerçevesinde belirlemiş olmak ve ilgili proje taslağını başvuru sistemine eklemek,

5) Yabancı dil şartı olarak;

a. 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan en az 70 puan almış olmak veya

b. 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı en az 70’e denk gelen puan almış olmak,

6) Çalışmakta olanlar için, burs süresi boyunca çalıştıkları kurumdan izinli sayılacaklarına dair belgeyi ilgili Kuruma sunabilecek olmak.

BAŞVURU DÖNEMİ
Başvurular 14-23 Kasım 2018 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından yapılacaktır.
Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

a) Adli Sicil Kaydı

b) Doktora veya Eş Değer Öğretim Mezuniyet Belgesi

c) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

d) Araştırma Projesinin Taslağı

Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.

BURS SÜRELERİ, MİKTARLARI VE ÖDEMELERİ
Doktora sonrası araştırma burslarının süresi en fazla iki yıldır. İki yıl içerisinde araştırma tamamlanmamış olsa dahi burs kesilir. Yurt dışı burslarında belirtilen sürenin tamamının yurt dışında kullanılması zorunludur.
Yurt içi araştırma bursu aylık 1.750,00 TL’dir.
Yurt dışı araştırma bursunun aylık miktarı 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun emsal alınarak ayrıca belirlenecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular, başvuru şartları ve aşağıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak Türk Tarih Kurumu tarafından değerlendirilir ve mülakata katılmaya hak kazanma durumu, mülakatın yeri, tarihi ve saati Türk Tarih Kurumunun genel ağ sayfalarından duyurularak www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanır.

Puanlama Ölçütleri
Genel başarı puanı,

a) Yabancı dil puanının %40’ı,

b) Mülakat puanının %60’ı

alınarak hesaplanır.
“Burs Sistemi” tarafından otomatik olarak oluşturulan listelerdeki sonuçlara göre, genel başarı puanı 70 ve üzeri olanlar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar bursiyer adayı başarılı sayılarak Burs Almaya Hak Kazananlar Listesi oluşturulacaktır.

BURS SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sonuçlar Türk Tarih Kurumunun genel ağ sayfasında yayımlanacak ve bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilecektir.
Burs almaya hak kazananların başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini sonuçların ilanından itibaren 10 (on) iş günü içinde şahsen veya posta ile Türk Tarih Kurumuna göndermeleri gerekmektedir. Ancak e-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.
Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Türk Tarih Kurumu tarafından karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybederler.
Doktora sonrası araştırma bursu almaya hak kazananlardan çalışmakta olanlar, burs süresi boyunca çalıştıkları kurumdan izinli sayılacaklarına dair belgeyi ilgili Kuruma vermedikleri takdirde bursları başlamaz.

YÜKÜMLÜLÜKLER, BURSUN DEVAMI VE SÖZLEŞME
Doktora sonrası araştırma bursları, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak çıkarılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği kapsamında verilmektedir.
Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri, imzalayacakları sözleşmeler ve burslarının devamı hakkındaki hükümler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Adı geçen Yönetmelik’e Yüksek Kurum ve Türk Tarih Kurumunun genel ağ sayfalarından ulaşılabilir.
Burslu; imzaladığı sözleşmeye, Yönetmelikte belirlenen genel esaslara, ayrıca bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim Kurulunun hakkında vereceği kararlara uymak zorundadır.

Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ