05.08.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türk Dil Kurumu Burs Başvuruları

Türk Dil Kurumu Burs Başvuruları

Türk Dil Kurumu Burs Başvurusu

Türk Dil Kurumu 2020-2021 Burs Başvuruları Online Olarak Alınacak. Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dili Kurumu Ve Türk Tarih Kurumu Öğrenci Bursları Başvuruları E-Devlet Sitesi Üzerinden Online Olarak Yapılacak. Başvurular E-Devlet Sisteminde Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Uygulamasından Yapılacak.

Burs Sonuçları
Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip sistemi üzerinden sorgulayabilirler.
Burs almaya hak kazananların 27 Aralık 2020 tarihi saat 23.59’a kadar burs Sonuç Takibi ekranında yer alan Burs Taahhütnamesi’ni ve başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs veya öğrenim kredisi almakta olanların 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs veya öğrenim kredisi almayacağına dair Feragatname’yi onaylamaları; www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursiyer Evrak Yükleme sistemine kontrol edilebilir kod numarasına sahip veya aslı ya da onaylı suretinden taranmış olan Öğrenci Belgesi’ni yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya dilekçe, posta, e-posta, kargo, kurye vb. iletişim araçları ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.
*Çift ana dal bursu kazananların her iki öğrenime ait Öğrenci Belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
Burs almaya hak kazananların beyanları ile belgeleri, Kurum tarafından karşılaştırılacak ve yapılacak inceleme neticesinde yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, süresi içinde Öğrenci Belgesi’ni ilgili sisteme yüklemeyenler veya Taahhütname/Feragatname onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılacak ve bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Lisans Ve Lisans Üstü Bursları Vermektedir.

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumundan sosyal bilimleri tercih edecek öğrencilere burs imkanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından sosyal bilimlerle ilgili aşağıda yazılı bölümleri tercih edecek öğrencilere kontenjanlar dâhilinde burslar verilecektir. Burs miktarları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere, ilk 1.000 için 2.000 TL, 1.001-5.000 arası için 1.500 TL ve 5.001-15.000 arası için 1.000 TL’dir. İlk 15.000’e girip girmeme durumuna bakılmaksızın yine aşağıda yazılı ilgili bölümlere en yüksek puanla yerleşenlere 1.000 TL burs verilecektir. Ayrıca aşağıda yazılı şartlar çerçevesinde çift anadal veya yandal öğrenimi gören ara sınıf öğrencilerine de burslar verilecektir.

Sponsorlu

Türk Dil Kurumu tarafından,

• İlk 3 tercihinden biri olarak, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden birine başarı sıralamasında ilk 15.000’de olan ve 2020 yılında yerleşen lisans öğrencilerine,
• İlk tercihi olarak, Arap Dili ve Edebiyatı, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Boşnak Dili ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Ermeni Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, İbrani Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Kürt Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili ve Edebiyatı, Ukrayna Dili ve Edebiyatı, Urdu Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı ve bu dillerdeki Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden birine başarı sıralamasında ilk 15.000’de olan ve 2020 yılında yerleşen veya 2021 yılında 1.sınıf öğrenimi görecek olan lisans öğrencilerine,
• Yukarıda belirtilen burs dallarından herhangi birine hak kazanamayan ve Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümlerine 2020 yılında yerleşen lisans öğrencilerinden ilgili bölüme birinci sırada (en yüksek puanla) yerleşen öğrencilere,
• Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden birinde kayıtlı olup yabancı dil öğretim programlarından birinde çift anadal veya yandal öğrenimi gören veya yabancı dil öğretim programlarından birinde kayıtlı olup yine yukarıda belirtilen sosyal bilim alanlarındaki bölümlerden birinde çift anadal veya yandal öğrenimi gören ara sınıf öğrencilerine,

Türk Tarih Kurumu tarafından,

• İlk 3 tercihinden biri olarak Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Antropoloji, Coğrafya, Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine 2020 yılında yerleşen ve başarı sıralamasında ilk 15.000’de olan lisans öğrencilerine,
• Yukarıda belirtilen burs dallarından herhangi birine hak kazanamayan ve tarih, tarih eğitimi, tarih öğretmenliği bölümlerine 2020 yılında yerleşen lisans öğrencilerinden ilgili bölüme birinci sırada (en yüksek puanla) yerleşen öğrencilere,
• Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Antropoloji, Coğrafya, Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinde kayıtlı olup yabancı dil öğretim programlarından birinde çift anadal veya yandal öğrenimi gören veya yabancı dil öğretim programlarından birinde kayıtlı olup yine yukarıda belirtilen sosyal bilim alanlarındaki bölümlerden birinde çift anadal veya yandal öğrenimi gören ara sınıf öğrencilerine,

2021 Yılı Lisans Burs Başvuruları Hakkında

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Bünyesindeki Türk Dil Kurumu İle Türk Tarih Kurumu Tarafından Bu Yıl Üniversitede Sosyal Bilimlerle İlgili Bölümleri Tercih Edecek Öğrencilere 750 İla 2 Bin Lira Arasında Burs Verilecektir.

2021 Yılı Yurt İçi Lisans Eğitim Bursu İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından sosyal ve beşerî bilimler alanlarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu verilecektir.

Başvuru Şartları
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
3) Yukarıda belirtilen lisans programlarından birinde örgün öğrenim görüyor olmak,
4) Öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak,
5) Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibarıyla bir öğretim yılı kaybı olmamak,
6) Eğitime yeni başlayanlar için; yukarıdaki şartları taşıyor olmak, çift anadal/yandal bursuna başvuru yapacak olanlar için yukarıdaki şartları taşımakla birlikte alttan dersi olmamak ve genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde en az 80 olmak,
7) 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kamu kurumundan burs almamayı taahhüt etmek.

Başvuru
Başvurular 25 Kasım – 4 Aralık 2020 tarihleri arasında sadece www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından çevrim içi şekilde yapılacak olup şahsen veya dilekçe, posta, e-posta, kargo, kurye vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.
Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgeler, kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.
a) Adli Sicil Kaydı,
b) Eğitime yeni başlayanlar için ÖSYM Sonuç Belgesi ve ÖSYM Yerleştirme Belgesi, ara sınıftakiler için not ortalamasını gösteren onaylı Not Döküm Çizelgesi, bölüm birinciliği bursuna başvuru yapanlar için bunu kanıtlayan resmî belge,
c) Çalışanlar için çalışmaya başladığı tarihi gösteren resmî yazı.

Burs Süresi, Miktarı Ve Ödemeler
Lisans bursu en fazla beş yıl süreyle verilir. Burs ödemeleri, burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayında başlar ve ilanda yer alan başarı şartları sağlandığı sürece tatil ayları da dâhil olmak üzere öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Son sınıf öğrencilerine en son haziran ayı için ödeme yapılır. Burs miktarları yukarıdaki tablolarda yer almaktadır. Çalışanlara ilgili miktarların yarısı ödenir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvurular, eğitime yeni başlayanlar ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayıp 1.sınıf öğrenimi görmeye hak kazananlar için yerleştiği lisans programının puan türündeki başarı sıralaması, ara sınıflar için ise genel not ortalaması dikkate alınarak ilgili kurum (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) tarafından değerlendirilir.

Burs Sistemi’nde (BURSİS) otomatik olarak oluşturulan listeler çerçevesinde adaylardan başarı sırası/not ortalaması en yüksek olandan başlayarak adaylardan kontenjan sayısı kadar öğrenci burs almaya hak kazanır.
Başvuru sırasında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz edenlerin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

Burs Sonuçları Ve Taahhüt
Burs sonuç duyurusu Yüksek Kurum ve ilgili kurumların (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) genel ağ sayfasında yayımlanır ve burs sonuçları bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Burs almaya hak kazananların sonuç takip ekranında yer alan bursiyerlik yükümlülüklerine ilişkin taahhütnameyi ve başka bir kurum/kuruluştan burs veya öğrenim kredisi alanların burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kurum/kuruluştan burs almayacağına dair feragatnameyi onaylamaları gerekmektedir. İlan edilecek süreler içerisinde onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılır ve bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

Lisans Bursu Detayları İçin Tıklayın.

2021 Yılı Yurt İçi Lisansüstü Eğitim Bursu İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu verilecektir.

Başvuru Şartları
Yüksek Lisans Bursu
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
3) Türkiye’de tezli yüksek lisans derecesi veren örgün bir programa kayıtlı olmak,
4) Öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak,
5) 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan burs almamayı taahhüt etmek,
6) Tez konusunu burs başvurusu yapılan konu çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,
7) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 70 olmak,
8) 4 Aralık 2020 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak,
9) Yabancı dil şartı olarak,
a. 4 Aralık 2020 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya YÖK tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan en az 50 puan almış olmak veya
b. 4 Aralık 2020 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı en az 50’ye denk gelen puan almış olmak.

Doktora Bursu
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
3. Türkiye’de tezli doktora derecesi veren örgün bir programa kayıtlı olmak,
4. Öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak,
5. 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan burs almamayı taahhüt etmek,
6. Tez konusunu burs başvurusu yapılan konu çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,
7. YÖK Not Dönüşüm Tablosu’na göre yüksek lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 75 olmak,
8. 4 Aralık 2020 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak,
9. Yabancı dil şartı olarak, a. 4 Aralık 2020 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖK tarafından yapılan YÖKDİL Sınavı’ndan en az 55,00 puan almış olmak veya
b. 4 Aralık 2020 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı en az 55’e denk gelen puan almış olmak.

Başvuru
Başvurular 25 Kasım – 4 Aralık 2020 tarihleri arasında sadece www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından çevrim içi şekilde yapılacak olup şahsen veya dilekçe, posta, e-posta, kargo, kurye vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.
Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgeler, kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.
a) Adli Sicil Kaydı,
b) Yüksek lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans not ortalamasını gösteren onaylı

Not Döküm Çizelgesi,
c) Yabancı dil sınav sonuç belgesi (YDS dışındaki sınavlar için gerekmektedir.)
d) Çalışanlar için çalışmaya başladığı tarihi gösteren resmî yazı.

Burs Süreleri, Miktarları Ve Ödemeler
Yüksek lisans bursu iki yıl, doktora bursu dört yıl süreyle verilir. Burs ödemeleri, burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayından itibaren başlar, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresi boyunca devam eder.
Yüksek Lisans Bursu Aylık 2.500,00 TL (Çalışanlar için 1.250,00 TL),
Doktora Bursu Aylık 3.000,00 TL’dir (Çalışanlar için 1.500,00 TL).

Lisans Üstü Bursu Detayları İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Leyla dedi ki:

    Benim dört çocuğum var hepsi okuyor lütfen yardım edin para yardımı

BİR YORUM YAZ