08.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2022

Günışığı Kitaplığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Tüm Resmi Ve Özel Ortaokul 6, 7 Ve 8 Sınıf Öğrencilerine Katılabilir.

Konusu
Çocuk edebiyatı yazarı Zeynep Cemali’nin öykülerinde ve romanlarında işlediği “Uzay” teması 2022 yarışmasının ana teması olarak belirlenmiştir. Bu yılki öykülerin bu ana temada, Zeynep Cemali’nin bir öyküsünde geçen “Gökyüzünde dönüp duran martılara baktı uzun uzun.” cümlesinden esinlenerek kaleme alınması önerilmektedir.

Türü
Öykü Yarışması

Amacı
Yarışma, öykücü Zeynep Cemali’nin anısını yaşatarak, çocukları duygu, düşünce ve gözlemlerini yazarak ifade etmeye özendirmek; zengin ve doğru Türkçe kullanımının yerleşmesine katkı sağlamak; çocukların öğrenim yaşamını yaratıcı uygulamalarla zenginleştirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine öncülük etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Hedef Kitle
Bu yarışmaya Türkiye genelinde tüm 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilirler. Öğrencilerin yazdıkları öykülerin, okul yönetimlerince herhangi bir ön elemeye tabi tutulmadan tamamının gönderilmesi teşvik edilmelidir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Zamanı
Aşağıda belirtilen katılım koşullarına uygun olarak yapılacak başvurular 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar kabul edilecek, ödül töreni 2022 yılı Eylül-Kasım döneminde düzenlenecektir.

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2021-2022 öğretim yılında tüm okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin katılım hakkı vardır.

2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.

6. 2022 yarışmasının ana teması “Uzay” kavramıdır. Bu yılki öykülerin bu ana temada, Zeynep Cemali’nin bir öyküsünde geçen “Gökyüzünde dönüp duran martılara baktı uzun uzun.” cümlesinden esinlenerek kaleme alınması önerilmektedir. Bu kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.

7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.

8. Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

9. Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.

10. Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.

11. Yarışmaya son başvuru tarihi 23 Mayıs 2022 Çarşamba günüdür.

12. Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin, öykülerinin en son sayfasında kendi adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasında ve EK-1’de yer alan Başvuru Formu ’nu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır:

Zeynep Cemali Öykü Yarışması

13. Öğretmen olarak, öğrenciye edebiyat sevgisi aşılayan, yarışmaya katılımı konusunda destekleyip, yol gösteren yalnızca bir isim belirtilmelidir. Türkçe dışında farklı bir branş öğretmeni de belirtilebilir.

14. Başvuruların şartnameye uygunluğu raportörler tarafından denetlenir. Yarışmanın raportörleri Hande Demirtaş ve Oya Balkan’dır.

15. EK-2’de ve yarışmanın internet sayfasında yer alan Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

16. Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisi ve öğretmeninden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları EK-3’de yer alan “Katılımcı Aydınlatma Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen veli ve öğretmenin ayrı ayrı, bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evrakıyla birlikte düzenleyen kuruma göndermeleri gerekmektedir.

17. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazanan öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.

18. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine yarışmaya katılımlarını belgeleyen, bir örneği EK.8’de yer alan dijital katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.

19. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine aittir. Günışığı Kitaplığı eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır. Bu hakların kullanımına ilişkin olarak Günışığı Kitaplığı öğrenci velilerinden EK-4’de yer alan Muvafakat Belgesi’ni almakla yükümlüdür.

20. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Önceki yıllarda öyküleri Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na “Dikkati Çeken Öyküler” olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.

21. Yarışmaya katılan öykülerin başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

22. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna uygun olmayan uzunluktaki öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.

23. Engelli öğrencilerin yarışmaya ve ödül kazandıkları takdirde ödül törenine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. (Örn: Görme engelli öğrencilerin Brail Alfabesi ile yazıp gönderdikleri öyküler, düzenleyen kurum tarafından Latin Alfabesine çevrilerek seçici kurulun değerlendirmesine sunulacak, ödül töreni sırasında engelli öğrenciye özel refakat görevlisi sağlanacaktır.)

24. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular için sorumluluk kabul edilmez.

25. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir.

Yarışma Başvurusu
Başvurular Günışığı Kitaplığı, Büyükdere Cad. İ. Polat Holding Binası 87/6 Mecidiyeköy 34387 İstanbul adresine kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla gönderilebileceği gibi; yarisma@gunisigikitapligi.com adresine e-posta ekinde de gönderilebilir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

E-posta ile yapılacak başvurular
Yarışmaya gönderilecek öykü .doc uzantılı “word” dosyası formatında, konu bölümünde “Zeynep Cemali Öykü Yarışması” ibaresi yer alan bir e-posta ekinde yarisma@gunisigikitapligi.com adresine gönderilmelidir. E-postayla yapılan başvurularda da, katılım koşullarının 12. maddesinde belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.

E-posta ekinde yer alması gereken diğer belgeler:
Başvuru formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma Metni”, veli tarafından imzalanmış “Muvafakat Metni”, öğretmen tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma Metni”.

Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.
İlgili Kişi: Oya Balkan
Tel: (0212) 212 99 73
E-posta : yarisma@gunisigikitapligi.com

Posta/kargo ile yapılacak başvurular
Aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmış bir zarf içine, arkasında katılım koşullarının 12. maddesinde belirtilen tüm bilgilerin yer aldığı öykü metni, başvuru formu, veli izin yazısı, veli tarafından imzalanmış katılımcı aydınlatma metni, muvafakat belgesi, öğretmen tarafından imzalanmış aydınlatma metni konularak gönderilmelidir.

Değerlendirme Şekli Ve Süreci
1. Başvuruların şartnameye uygunluğu Günışığı Kitaplığı tarafından denetlendikten sonra, öykülerden birer kopya okunmak ve değerlendirilmek üzere seçici kurul üyelerine ulaştırılacaktır.
2. Seçici kurul üyeleri başvuran öyküleri bireysel olarak okuyup değerlendirdikten sonra, 2022 yılının Ağustos-Eylül döneminde belirlenecek bir tarihte bir araya gelerek ödüle değer bulunan öyküleri belirleyeceklerdir. Yarışmaya gönderilen öyküler alanında uzman, bağımsız bir seçici kurul tarafından aşağıda belirtilen kriterlere göre, adayların isimleri ve kişisel bilgileri gizli biçimde değerlendirilmektedir. Ödüle değer bulunan öyküler Seçici Kurul toplantısında oy çokluğuyla alınan kararlara göre belirlenir.
3. Ödül almaya hak kazanan öyküler 2022 yılı Eylül – Ekim aylarında ilan edilecektir.

Ödüle Esas Değerlendirme Kriterleri
Seçici Kurul yarışmaya katılan öyküleri 5 ana ölçüt altında, toplam 10 puan üzerinden değerlendirir:
1) Temayla uyum: Öykülerin ilan edilen tema çerçevesinde, seçilen cümlenin yol göstericiliğinde kaleme alınmış olmasını gözetir. (2 puan)
2) Öyküsellik: Edebi “öykü” türünün özelliğinde yazılması amaçlanan metnin öyküselliği, kurgu ve karakterlerinin işlenişi açılarından değerlendirir. (3 puan)
3) Özgünlük: Öykülerin özgünlüğünün önemi gözetilerek, öykünün, öğrencinin duygu ve düşüncelerini yansıtabilmesini, yaşına uygun dilsel birikimini ifade edebilmesini arar. Metne yetişkinlerin müdahale etmediğini; metnin herhangi bir yazı, eser ya da ortamdan kopyalanmadığını, raportörlüğün ön araştırmaları ışığında değerlendirir. (2 puan)
4) Dil ve anlatım: Öğrencinin sözcük dağarcığının zenginliğini, Türkçe’yi kullanma ve anlatım becerisini göz önünde
bulundurur. (2 puan)
5) Yazım Kuralları: Öğrencinin öyküsünü yazarken Türkçe yazım kurallarına ne derece uyduğu göz önünde bulundurulur. (1 puan)

Ödül Türü Ve Miktarı
Ödüle değer görülen öyküleri yazan öğrencilere 8”, 16GB, 3MP ya da muadili özelliklerde Android 1 adet tablet armağan edilerek, ödül ve sertifika verilecektir. Armağan edilecek tabletin takribi satış bedeli 1.000 TL’dir.

Yarışma Takvimi
27 Ocak 2022: Yarışma duyuru ve başlangıç tarihi
23 Mayıs 2022: Son başvuru tarihi
Temmuz 2022: Şartnameye uygun eserlerin seçici kurul üyelerine iletilmesi için son tarih
Ağustos – Eylül 2022: Seçici kurul üyelerinin toplanarak ödüle değer eserleri belirleme tarihi
Eylül – Kasım 2022: Ödül Töreni

Günışığı Kitaplığı İletişim Bilgileri
İlgili Kişi : Oya Balkan
Adres : Günışığı Kitaplığı, Büyükdere Cad. İ.Polat Holding Binası 87/6 Mecidiyeköy 34387 İstanbul
Telefon : (0212) 212 99 73
e-posta : yarisma@gunisigikitapligi.com (başvurular ve bilgi için)

Yarışma Başvuru Formu Ve Şartname İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. elifsu dedi ki:

    adanadan katılsak olurmu lütfen

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

      Türkiye geneli katılabilir.

BİR YORUM YAZ