26.09.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Altın Boğa Kısa Film Yarışması

Altın Boğa Kısa Film Yarışması

19. Altın Boğa Kısa Film Yarışması

İstanbul Erkek Lisesi Altın Boğa Kısa Film Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Lise Öğrencileri Katılabilir.

Amacı
İstanbul Erkek Lisesi sinema kulübü tarafından bu yıl da 19.su düzenlenecek olan “Altın Boğa Kısa Film Yarışması” lise öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yarışma ile lise düzeyindeki gençleri sinemayla tanıştırmak, içlerindeki sanatsal yetenekleri keşfederek duygu, düşünce, izlenim ve tasarımlarını sinema sanatı kanalıyla ifade edebilmelerini sağlamak, bu sayede “geleceğin sinemacılarını cesaretlendirip kültürlü, entelektüel bireyler olmalarına önayak olmak” amaçlanmaktır.

Faaliyetin Konusu Ve Şekli
Altın Boğa Kısa Film Yarışmasında daha çok liseli sinemaseverin katılımı için konu kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyasi ve/veya ticari amaçlara hizmet eden eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu kriterlere ve genel şartlara uymadığı tespit edilen videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Yarışmaya başvurular bireysel olarak yapılacaktır. Bir okuldan birden fazla öğrenci yarışmaya katılabilecektir. Yarışmanın duyurusu ve hazırlanan dijital görseller İl Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine ve okullara iletilecektir.

Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan dijital görseller ayrıca www.ielsinema.org adresinde yer alacaktır. Yarışma doğrudan İstanbul Erkek Lisesi sinema kulübü koordinesinde yürütülecektir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Okullarda, yarışmaya katılacak öğrencilerin belirlenmesi ile ilgili herhangi bir değerlendirme, ön eleme gibi çalışma yapılmayacaktır. İsteyen lise öğrencisi daha evvel çekmiş olduğu ya da çekeceği kısa film ile 19. Altın Boğa Kısa Film Yarışması’na katılabilecektir. Ancak daha evvel başka bir yarışmada ödül almış ya da Altın Boğa Kısa Film Yarışmasına katılmış filmlerle başvuru yapılamayacaktır.

5’ten fazla animasyonun yarışmaya katılması halinde filmler jüri tarafından ayrı bir kategoride incelenecektir.

Sadece başvuru aşaması çevrimiçi olarak planlanan 19. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması engelli bireylerin katılımına uygundur. Gala gecesi ve ödül töreni engelli bireylerin kolaylıkla katılabilecekleri İstanbul Erkek Lisesi bahçesinde yapılacak; program akışında sahnede işitme engelli bireyler için işaret dili sunumu yer alacaktır.

İstanbul Erkek Lisesi sinema kulübü yarışmaya dair dijital içerik paylaşımlarını ve duyurularını;
● www.ielsinema.org web sitesi
● @ielsinema kullanıcı adlı Instagram hesabı
● @ielsinema kullanıcı adlı Twitter hesabı üzerinden yapacaktır.

Yarışmaya katılan öğrenciler başvuru işlemlerinin tamamını kendi e-posta adreslerinden basvur@ielsinema.org e-posta adresine posta göndererek gerçekleştireceklerdir. Başvuru sırasında istenen belgelerin tamamı basvur@ielsinema.org kullanıcı adlı Yandex tabanlı depolama alanına sahip e-posta hesabında depolanacaktır. Başvuru işlemleri sırasında istenen belgelerin her birinin dijital formata (JPG, PDF ve PNG formatlarından birisine) dönüştürülmüş halinin e-posta ile İstanbul Erkek Lisesi sinema kulübüne iletilmesi gerekmektedir. Yüklenen belgelerin dijitale dönüştürülmüş halinin anlaşılır olması ve dijital dosya adı ile belge adının aynı olması gerekmektedir. Sadece yarışmaya dair duyuruların yapıldığı www.ielsinema.org sitesi başvuruya ait hiçbir belge ve dokümanın depolanması amacıyla kullanılmayacaktır

Yarışmacıların başvuru için aşağıda listelenen belgelerin dijitalleştirilmiş (JPG, PDF ve PNG formatlarından herhangi birisine dönüştürülmüş) hallerinin EK olarak yer aldığı e-postayı kendi e-posta adreslerinden basvur@ielsinema.org e-posta adresine konu kısmına yarışmacı adı soyadı ve kısa film adı yazacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Yarışmacılardan başvuru için istenen ve dijitale dönüştürmeleri gereken belgeler şu şekildedir:

● Öğrenim gördükleri okul müdürlüklerinden alınacak öğrenci belgesi
● Velisi tarafından doldurulup imzalanacak “EK-1 Veli İzin Belgesi” ve “EK-2 Açık Rıza Onayı ve EK-3 Katılım Formu ve Taahhütname,
● Kendisi tarafından doldurulup imzalanacak “EK-3 Katılım Formu ve Taahhütname ile “EK-4 Yarışmacı Aydınlatma Metni”

Başvuru yapılırken alınan öğrenci ve velisine ait ad-soyad, e-posta adresi, okul, sınıf bilgisi gibi kişisel veriler başvuru esnasında yarışmanın düzenlenmesi, seçimin yapılması, ödül sahiplerinin ilan edilmesi, ödüllerin teslimi, ödül törenlerinin düzenlenmesi gibi amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir. Başvuru sahibi öğrenci ve öğrencinin velisi, yarışma kapsamında İstanbul Erkek Lisesi’ne aktarılan ve İstanbul Erkek Lisesi tarafından işlenen kişisel verileri ile ilgili 6698 sayılı KVKK gereği açık rıza onayının kılavuz ekinde yer aldığını, okuduklarını ve bilgi sahibi olduklarını kabul ederler. (EK-2)

19. Altın Boğa Kısa Film Yarışması’nın planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan, herhangi bir ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden gerçekleştirilecektir.

basvur@ielsinema.org e-posta adresine gönderilen dijital formattaki veli izin belgesi, açık rıza onayı, veli ve öğrenci için katılım formu ve taahhütname İstanbul Erkek Lisesi tarafından muhafaza edilecektir. Etkinliğin hiçbir aşamasında katılımcıların, öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

19. Altın Boğa Kısa Film Yarışması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, sözleşmelere, politika belgelerine, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

Katılım Koşulları

1. Yarışmaya sadece lise öğrencileri katılabilmektedir.

2. Yarışmaya başvuru yapacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecek olup aynı okuldan birden fazla bireysel başvuru yapılabilecektir. Grup, sınıf, okul vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.

3. Gönderilen kısa filmler jenerik de dahil olmak üzere 15 dakikadan uzun olmamalıdır.

4. Filmlerde konu kısıtlaması bulunmamaktadır. Pandemi koşulları ve kısıtlamalardan kaynaklanan zorluklar nedeniyle yarışmacılar daha evvel çekmiş oldukları ya da başka yarışmalarda yarışmış oldukları filmlerle de yarışmaya da katılabilecektir. Sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyası ve/veya ticari amaçlara hizmet eden eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu maddede yer alan kriterlere ve genel şartlara uymadığı tespit edilen videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Çekim tekniği serbesttir. Videoların gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması gerekmektedir. Bir anlatım tekniği olarak filmde yer alan kısımlar hariç teknik kalite düşüklüğü sebebiyle anlaşılmayan videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6. Filmlerde fikri ve sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve menfaatin ihlal edilmesi halinde bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk yarışmacıya aittir.

7. Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8. Doldurulmuş ve imzalanmış öğrenci ve öğrenci velisine ait veli izin belgesi, açık rıza onayı, katılım formu ve taahhütnameler ile yarışmacının öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alınacak öğrenci belgesi dijital olarak (JPG, PDF ve PNG formatlarından birisine dönüştürülerek) yarışmacının kendi e-posta adresinden basvur@ielsinema.org e-posta adresine konu kısmında yarışmacı adı soyadı ve kısa film adı yazacak şekilde gönderilecektir.

9. Yarışmaya katılacak kısa filmler yarışmacı tarafından istenilen bir depolama alanına(Google Drive, Youtube, Vimeo, Yandex Disk, vb) yüklenecek, kısa filmlerin yüklendiği alana ait paylaşım linki yarışmaya başvuru için gerekli diğer belgelerin yer aldığı e-posta metnine yazılarak İstanbul Erkek Lisesi Sinema Kulübü ile paylaşılacaktır. Yarışmacı kısa filmini dereceye girenlerin ilan edildiği tarih olan 3 Haziran 2022’ye kadar kendi yüklediği depolama alanında tutmalıdır. Videolar İstanbul Erkek Lisesi tarafından depolanmayacak ve 3 Haziran 2022’ye kadar paylaşılan linkte bulunmayan veya erişilemeyen kısa filmler değerlendirme dışı olacaktır.

10. Sonuçlara itiraz edilmesi durumunda itiraz sahibinin 10 Haziran 2022 Cuma mesai bitimine kadar İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğü’ne yazılı olarak itirazını iletmesi gerekmektedir

11. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair MEB’in bilgisi dahilinde İstanbul Erkek Lisesi gerekli değişiklik ve takdir yetkisini kullanacaktır. Yarışmaya katılanlar tüm bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Ödüller
19. Altın Boğa Kısa Film Yarışması’nın değerlendirilmesi sonucunda birinci olan katılımcıya altın boğa heykeli ve 4000TL para ödülü, ikinci olan katılımcıya 2000TL para ödülü, üçüncü olan katılımcıya da 1000TL para ödülü verilecektir. Para ödülleri okul aile birliğinin banka hesapları tarafından 17 Haziran 2022’ye kadar ödül sahiplerinin verecekleri İBAN numaralarına aktarılacaktır. Yarışma birincisine verilecek altın boğa heykeli yarışmacının kendisi tarafından verilecek adrese kargo ile gönderilecektir. Yarışma birincisi 30 Haziran 2022’ye kadar adres vermez ise Altın Boğa heykeli alma hakkını kaybedecektir

Faaliyet Takvimi
1 Mayıs 2022 Yarışma başvurularının kabul edilmesi
15 Mayıs 2022 Yarışma başvurularının sona ermesi
3 Haziran 2022 Ödül töreninin yapılması
17 Haziran 2022 Ödül alanlara ödül teslimlerinin tamamlanması

Web: https://www.ielsinema.org/

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ