05.06.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Enerji Bakanlığı Resim Ve Öykü Yarışması

Enerji Bakanlığı Resim Ve Öykü Yarışması

Enerji Bakanlığı Resim Ve Öykü Yarışması

Enerji Bakanlığı Resim Ve Öykü Yarışması Düzenliyor. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Ve Çevre Dairesi Başkanlığı İlkokul Öğrencilerine Yönelik (1-2-3-4 Sınıflar) Ödüllü Resim Ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Öykü Yarışmasının Konusu Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanılması.

Ödüllü Resim Yarışmasına Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Ve Özel İlkokulların 1, 2, 3 Ve 4. Sınıf Öğrencileri, Öykü Yarışmasına Orta Okul 5-6-7 ve 8 Sınıf Öğrencileri Katılabilir.

Ödüllü Resim Yarışması

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
İlkokul (1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü resim yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yarışmaya Katılım
Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokulların (1-2-3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılımda gönüllük esastır.

Ads

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranan Şartlar

1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir.
b) Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
c) Resimler paspartulu (mukavva karton arasında) gönderilir.
ç) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer alamaz.
d) Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir resimle katılabilir.
e) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılamaz. Ayrıca resimlerin arka sayfası, yarışma bilgi formu işlemi dışında kullanılamaz.
f) Yarışmaya gönderilecek resimler, 35X50 ebatlarındaki (boyut) resim kağıtlarına yapılır.
g) Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname” yapıştırılır.
ğ) Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderilecektir.

2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.

Telif Hakkı

1) Yarışmaya katılan eserler (resimler) talep edilmesi halinde karşı ödemeli olarak sahibine geri gönderilir.

2) Eserlerin (resimlerin) telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm eserler (resimler) eser sahibinden izin almak kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.

Başvuru Elemeler Ve Eserlerin Değerlendirilmesi

1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.
a) Resimler, önce okullarda Resim öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Bu inceleme ve değerlendirmelerde şartnameye uymayan eserler elenir. Resim öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) resim; 11 Kasım 2022 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. Okullar, toplam kaç adet başvuru olduğunu bilgisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.
c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir.
ç) İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim; 25 Kasım 2022 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullardan gelen tüm eserlerin listesini de İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.
d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir.
e) İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim ve il genelinde yapılan tüm başvuruların sayısı; 16 Aralık 2022 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Caddesi No:2 06100 Çankaya/ANKARA adresine gönderilir.
f) Okullar ve şahıslar tarafından Enerji ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na gönderilen eserler değerlendirilmeye alınmayacak olup iadesi yapılmayacaktır.
g) Ödüle layık görülecek eserler 2023 Ocak ayı içerisinde Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

Değerlendirme Komisyonu
1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu’nda, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığını temsilen Nermin Seda BÜYÜKMIHCI, yedek üye ise Safure KALAYCI; Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 (iki) Resim öğretmeni olmak üzere toplam 3 (üç) kişi görev alır. Görevlendirilen öğretmenlerin öğle yemeği Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır.

2) Yarışma Takvimi Ek-3’te yer almaktadır.

Değerlendirme kriterleri

1) Resim yarışmasına ilişkin değerlendirme kriterleri Ek-4 ve Ek-5’te yer almaktadır.

2) Yarışmanın sonucu https://enerji.gov.tr/medya-duyurular-liste internet adresinde yayınlanacaktır. Yarışma sonucuna itiraz; sonuç bahsi geçen internet adresinde yayınlandıktan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde bilgi.evced@enerji.gov.tr adresine yapılabilecektir. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımız da mail olarak talebe cevap verecektir.

Ödüller Ve Ödül Töreni

1) Resim yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencilerine verilecek ödüller Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olup, aşağıdaki şekildedir.
a) Birincilik: Tablet
b) İkincilik: Tablet
c) Üçüncülük: Tablet

2) Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller için tören yapılması halinde yeri ve tarihi ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dahilinde bildirilecektir.

3) Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dahilinde ödül törenine davet edilen öğrenci, bir ( 1 ) veli ve bir ( 1 ) öğretmeninin otobüs veya tren biletlerini ibraz etmeleri halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır. Bu kişilerin konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca sağlanır. Talep edilmesi halinde engelli öğrenciler için gerekli tedbirler Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır.

Resim Yarışması Şartnamesi İçin Tıklayın.

Ödüllü Öykü Yarışması

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
1) Ortaokul (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü öykü yarışması ile, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yarışmaya Katılım
1) Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (5-6–7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılımda gönüllük esastır.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar

1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemlerle yazılacaktır.
b) Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
c) Orjinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz.
ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.
d) Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.
e) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dörtyüz) az, 1200’den (binikiyüz) çok olamaz.
f) Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, “Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname” dışında kullanılmaz.
g) Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren Ek-1’de yer alan “Yarışmaya Katılım Formu ve Taahhütname” yapıştırılır.
ğ) Yarışmaya ilişkin gönderilen belgeler içerisinde Ek-2’de yer alan “Veli İzin Belgesi, Velinin Açık Rıza Onayı ile Danışman Öğretmenin Açık Rıza Onayı” belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderilecektir.

2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

Telif Hakkı

1) Yarışmaya katılan eserler (öyküler) talep edilmesi halinde karşı ödemeli olarak sahibine geri gönderilir.

2) Eserlerin (öykülerin) telif hakkı eser sahibine ait olup, derece alsın veya almasın tüm eserler (öyküler) eser sahibinden izin almak kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir.

Başvuru Elemeler Ve Eserlerin Değerlendirilmesi

1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.
a) Öyküler, önce okullarda Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan eserler bu inceleme ve değerlendirmelerde elenir. Türkçe öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme, görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü; 11 Kasım 2022 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. Okullar, toplam kaç adet başvuru olduğunu bilgisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.
c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.
ç) İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü; 25 Kasım 2022 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okullardan gelen tüm eserlerin listesini de İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletir.
d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.
e) İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü ve il genelinde yapılan tüm başvuruların sayısı; 16 Aralık 2022 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Caddesi No:2 06100 Çankaya/ANKARA adresine gönderilir.
f) Okullar ve şahıslar tarafından Enerji ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na gönderilen eserler değerlendirilmeye alınmayacak olup iadesi yapılmayacaktır.
g) Ödüle layık görülecek eserler 2023 Ocak ayı içerisinde Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

Değerlendirme Komisyonu
1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu’nda Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nı temsilen Serdar BAYRAM, yedek üye ise Safure KALAYCI; Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 (iki) Türkçe öğretmeni olmak üzere toplam 3 (üç) kişi görev alır. Görevlendirilen öğretmenlerin öğle yemeği Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır.

2) Yarışma Takvimi Ek-3’te yer almaktadır.

Değerlendirme Kriterleri
1) Öykü yarışmasına ilişkin değerlendirme kriterleri Ek-4 ve Ek-5’te yer almaktadır.

2) Yarışmanın sonucu https://enerji.gov.tr/medya-duyurular-liste internet adresinde yayınlanacaktır. Yarışma sonucuna itiraz; sonuç bahsi geçen internet adresinde yayınlandıktan sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde bilgi.evced@enerji.gov.tr adresine yapılabilecektir. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımız da mail olarak talebe cevap verecektir.

Ödüller Ve Ödül Töreni
1) Öykü yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencilerine verilecek ödüller Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak olup, aşağıdaki şekildedir.
a) Birincilik: Tablet
b) İkincilik: Tablet
c) Üçüncülük: Tablet

2) Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller için tören yapılması halinde yeri ve tarihi ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dahilinde bildirilecektir.

3) Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dahilinde ödül törenine davet edilen öğrenci, bir ( 1 ) veli ve bir ( 1 ) öğretmeninin otobüs veya tren biletlerini ibraz etmeleri halinde şehirlerarası ulaşım giderleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır. Bu kişilerin konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca sağlanır. Talep edilmesi halinde engelli öğrenciler için gerekli tedbirler Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığımızca karşılanır.

Öykü Yarışması Şartnamesi İçin Tıklayın.
Katılımcı Listesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 22 YORUM
 1. turfa dedi ki:

  Meraba lütfen resim yarışması ne zaman açılacak

 2. Esma Tuğçe dedi ki:

  Sonuclar ne zaman aciklanicak?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   sonuçlar açıklandı, sayfa üstünde linki mevcut.

   1. Esma Tuğçe dedi ki:

    Yarışma 2017 mi giriyor 2018 e mi? Ben sonuclari bulamiyorum.

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     yarışma 2017 site çalışmıyor, daha sonra deneyin.

 3. yagn dedi ki:

  sonuçlar ne zaman açıklanacak

 4. Sedanur Koçali dedi ki:

  Açıklandı mı

 5. Sedanur Koçali dedi ki:

  Açıklandı mı acaba

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açıklanmamış.

 6. Selin dedi ki:

  Açıklanıp açıklanmadığı konusunda bir bilginiz var mı acaba?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   henüz açıklanmamış.

   1. Gökçe dedi ki:

    Good good

 7. Sedanur Koçali dedi ki:

  Sonuçlar nerede yayınlanacak?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma sonuçları ocak ayında http://www.yegm.gov.tr/ adresinde yayınlanacak.

 8. Özlem AKI dedi ki:

  Sonuçları sabırsızlıkla takip ediyoruz. Bu hafta açıklanır mı?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma şartnamesinde sonuçlar ocak ayında belirlenecek şekilde belirtilmiş, gün belirtilmemiş.

 9. Sedanur Koçali dedi ki:

  Acaba sonuçlar ne zamana açıklanır

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yarışma sonuçları ocak 2018 içerisinde açıklanacak.

   1. Sedanur Koçali dedi ki:

    Teşekkürler

BİR YORUM YAZ