<style>.lazy{display:none}</style>12 Yeşilay Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Yeşilay Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması

Yeşilay Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması

Yeşilay Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması

12. Yeşilay Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması Konusu Bağımlılıkla Mücadele Olup, Yarışma Türkiye Geneli İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencilerine Yöneliktir.
Öğrencilerin Bağımlılık Konularına Duyarlılığını Artırmak, Yeteneklerini Teşvik Etmek Ve Başarılı Bulunan Eserleri Ödüllendirmek Amacıyla Gerçekleştirilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması 2011 Yılından Beri Her Yıl Düzenli Olarak Yapılmaktadır.

Yarışma Kategorileri
Edebi Kategori
Şiir, Hikaye, Kompozisyon, Deneme, Anı

Görsel Kategori
Afiş, Resim, Karikatür, Kısa Video

Yarışmaya Nasıl Başvurulur
Öğrenciler edebi ya da görsel alanda hazırladıkları eserleri öğretmenlerine ya da bağlı bulundukları okul müdürlüklerine ileteceklerdir.

Bağlı bulundukları okulda görevli öğretmenler, snsg.yesilay.org.tr adresine giriş yaparak sayfanın sağ üst kısımda bulunan “Katıl” butonuna tıklayıp MEBBİS numaraları ile sisteme giriş yapacakları sayfaya erişeceklerdir. Bu sayfada yer alan yönlendirmeleri takip ederek öğrencinin gönderdiği eserleri sisteme yükleyeceklerdir.

Ads

Yarışma Ödülleri
Ülke Geneli (Her Kategoride)
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 15 Bin Türk Lirası

İl Geneli
İlkokul, Ortaokul Ve Lise İl Birincilik Ödülleri 5 Bin Türk Lirası
Okul ve ilçe birincileri snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden başarı belgesi alabilecektir.

Yarışmanın Amacı
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 24.11.2016 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” her yıl T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitim veren okullarda gerçekleştirilmektedir. Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayıp, teknolojinin doğru kullanımının önemini vurgulamak ve daha güvenli, daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunarak yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu Ve Şekli

• Yarışmanın konusu “bağımlılık” olup yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından görsel ve edebi kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır.

• Yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video alanlarından; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece birinden katılım yapılabilecektir. Bir öğrenci hem görsel hem de edebi kategoride başvuru yapabilecektir.

• Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler, duyuru filmi vb. Eğitim Bilişim Ağı(EBA) ve EBA TV’de yayınlanacak ayrıca il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilçe millî eğitim müdürlüklerine ve okullara iletilecektir. Afişler, duyuru filmi vb. materyaller yarışma ile ilgili web sitesi olan snsg.yesilay.org.tr adresinde de dijital olarak yer alacaktır. Bu afişler okullarda görünür yerlere asılarak öğrencilere yarışmanın duyurusu yapılacaktır.

• Yarışma il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir.

• Başvuru yapılırken; öğrenci ve velisine ait ad-soyad, T.C. kimlik numarası, cep telefonu, mail adresi, okul, sınıf bilgisi ve öğretmenine ait ad-soyad, cep telefonu, mail adresi, görev yapılan okul, branş gibi kişisel veriler başvuru esnasında yarışmanın düzenlenmesi, seçimin yapılması, ödül sahiplerinin ilan edilmesi, ödüllerin teslimi, ödül törenlerinin düzenlenmesi gibi amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir. Başvuru sahibi öğrenci, öğrencinin velisi ve öğretmen, yarışma kapsamında Yeşilay’a aktarılan ve Yeşilay tarafından işlenen kişisel verileri ile ilgili 6698 sayılı KVKK gereği aydınlatma metninin ve KVK politikasının kılavuz ekinde yer aldığını, aydınlatma metinlerini ve KVK politikasını okuduklarını ve bilgi sahibi olduklarını kabul ederler. (Ek-1-2-3). Öğrenci, öğrenci velisi ve öğretmene ait KVKK Aydınlanma Metni ve/veya açık rıza metinleri doldurulduktan sonra okul müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir. Ayrıca öğrenci, öğrenci velisi ve öğretmen başvuru aşamasında da snsg.yesilay.org.tr sayfasından KVKK gereği aydınlatma metni ve/veya açık rıza metinlerini online olarak mutlaka onaylanmalıdır. KVK politikasına detaylı olarak snsg.yesilay.org.tr adresinde ulaşabilirsiniz.

• İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okullar snsg.yesilay.org.tr adresine girerek sayfanın sağ üst kısmında bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp, sisteme giriş yapacaklardır. (Giriş ekranında yer alan MEBBİS numarası- girişlerin yapıldığı okulda görevli öğretmene ait olmalıdır. Kadrolu olduğu okulun dışında başka bir okulda görevlendirme ile bulunan öğretmenlerin giriş yapması durumunda girilen eserler öğretmenin kadrolu olduğu okulda görülecektir. Ayrıca özel okullarda görev yapan öğretmenler sisteme bağlı bulundukları okullara ait MEBBİS numarası ile giriş yapacaklardır. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.) Okullarda kurulan komisyon açılan sayfada yer alan yönlendirmeleri dikkate alarak, öğrencilerden gelen tüm eserleri sisteme yükleyecek, öğrenci tarafından okula teslim edilmiş ancak sisteme girişi yapılmamış eserlerden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

• İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okullar dereceye giren eserleri oluşturdukları komisyonlar tarafından 4. maddede belirtilen takvim dâhilinde belirlenen zaman dilimlerinde sistem üzerinden seçeceklerdir.

• Başvuruların başlaması ile birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlükleri snsg.yesilay.org.tr adresine giriş yaparak sayfanın sağ üst kısımda bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp sisteme giriş yapacakları sayfaya erişeceklerdir. Bu sayfada yer alan yönlendirmeleri takip ederek sisteme giriş yapıp, il ve ilçedeki başvurularla ilgili istatistiki veriler görülebilecektir. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumluluğunda, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürlüğü koordinasyonunda okulların yarışmaya katılım durumu sürekli kontrol edilerek katılımın az olduğu ya da olmadığı bölgelere gerekli duyuru ve yönlendirmeler yapılacaktır.

Genel Başvuru Koşulları

• Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

• Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecektir. Eserlerde, grup, sınıf, okul vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. (Özellikle kısa video alanında sınıf/grup/okul adına başvuru yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu tür başvurular değerlendirme dışında tutulacaktır.)

• Yarışmaya kılavuzun 4. maddesinde yer alan takvimde belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Tüm başvuruların sistem üzerinden gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenmeden, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilen eserler değerlendirme dışı kalacaktır.

• Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk Millî Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Katılımcılar isterlerse iki kategoride (görsel-edebi) başvuru yapabileceklerdir. Görsel ve edebi kategorilerin her birine en fazla bir eserle başvuru yapılabilecek ve sadece bir kategoride derece alabileceklerdir.

• Sisteme yüklenen, afiş, resim, karikatür veya kısa video dalından ayrı ayrı birincilik seçimi yapılmayacak olup, komisyonca bağımlılık konusunun en iyi yansıtıldığına karar verilen bir eser “görsel kategori birincisi” olarak seçilecektir. Yine aynı şekilde şiir, kompozisyon, makale, öykü, deneme, anı dalında sisteme yükleme yapılan eserler arasından ayrı ayrı birincilik seçimi yapılmayacak olup, komisyonca bağımlılık konusunun en iyi yansıtıldığına karar verilen bir eser “edebi kategori birincisi” olarak seçilecektir. Böylece her okuldan edebi ve görsel olmak üzere 2 (iki) eser birinci olarak seçilecektir.

• Tüm başvurular snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir. Edebi eserler, word dosyası şeklinde ya da taranarak sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

• Katılımcıların edebi ve görsel kategorideki başvuruları, okullarda kurulan komisyonca, snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

• Değerlendirmeler, komisyonlarca gerçekleştirilecek ve değerlendirme sonrası sistemden alınacak komisyon tutanakları/raporları ilgili komisyonca imzalanıp taratılarak tekrar snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme yüklenecektir.

• Eserler derece alsın/almasın yarışmacıya iade edilmeyecek ve teslim tarihinden itibaren eserlerin tüm imtiyazı Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir. İllerde ödül törenleri sonrası dereceye giremeyen eserler Yeşilay şubelerince, şubelerin olmadığı illerde ise il millî eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

• Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacak eserlerin başka yerlerden kopyalanması durumunda ödülün iptali gerçekleştirilecektir.

Görsel Kategori Başvuru Şartları
Görsel kategorideki eserler bağımlılık konulu resim, karikatür, afiş veya kısa video alanlarında olacaktır.

Resim: Görsel kategoriye resim alanında katılacak olan eserler 35×50 cm boyutunda resim kâğıdı, fon kâğıdı veya tuval üzerine serbest teknikte yapılabilecektir. Resimler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren resimler paspartu yapılarak iki karton mukavva arasında gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, paspartu yapılmayan ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Resimlerin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;

Adı-Soyadı,
Sınıfı ve Okulu,
İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

Karikatür: Görsel kategoriye karikatür alanında katılacak olan eserler 35×50 ölçüsündeki kâğıda serbest teknik kullanılarak elle çizilmiş eserler olacaktır. Karikatürler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren karikatürler paspartu yapılarak iki karton mukavva arasında ilçeye gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, paspartu yapılmayan ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Karikatürlerin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;

Adı-Soyadı,
Sınıfı ve Okulu,
İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

Afiş: Görsel kategoriye afiş alanında katılacak olan eserler 50×70 cm boyutunda olacak ve serbest teknikle hazırlanacaktır. Afişler bilgisayar ortamında da hazırlanabilecektir. Eserler, okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren eserler, mukavva, kontrplak vb. zemin üzerine yapıştırılmış ve kenarsız olarak hazırlanıp iki karton mukavva arasında gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, mukavva, kontrplak vb. zemin üzerine yapıştırılmamış ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Afişlerin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;

Adı-Soyadı,
Sınıfı ve Okulu,
İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

Kısa Video: Video, azami 140 saniye uzunluğunda ve sosyal medyada yayınlanabilecek şekilde çekilecektir. Sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyasi amaçlara hizmet eden ve firma adı kullanan eserler yarışma dışı kalacaktır. Videoda çekilen görüntüler herhangi bir yerden alıntı olmamalıdır. Bu maddede yer alan kriterlere ve genel şartlara uymadığı tespit edilen videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Çekim tekniği serbesttir. Videoların gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması gerekmektedir. Teknik kalite düşüklüğü sebebiyle anlaşılmayan videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Çekilen videolar, okullarda bilgisayar ortamında sisteme yüklenecektir. Okullarda dereceye giren videolar USB bellek veya CD/DVD ortamında zarf içinde teslim edilecektir. Zarfın üstüne öğrencinin;

Adı-Soyadı,
Sınıfı ve Okulu,
İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır.

Ebedi Kategori Başvuru Şartları
Edebi kategorideki eserler bağımlılık konulu şiir, kompozisyon, makale, öykü, deneme ve anı alanlarında olacaktır.

Şiir: Eserler, hece ölçüsü veya serbest ölçüyle A4 kâğıda, “Times New Roman” yazı karakteri, 11 punto ve tek satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına uyularak yazılacaktır. Şiir yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacak, tamamen özgün olacak ve bir sayfayı geçmeyecektir. Şiirler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Eserin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
Adı-Soyadı,
Sınıfı ve Okulu,
İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

Kompozisyon, Makale, Öykü, Deneme ve Anı: Eserler, A4 kâğıda, “Times New Roman” yazı karakteri, 12 punto ve 1,15 satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına bağlı kalınarak yazılacaktır. Eserler yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacaktır. Eserler tamamen özgün olacak ve 4 (dört) sayfayı geçmeyecek şekilde tek yüze yazılacaktır. Her sayfaya sayfa numarası verilecektir. Eserler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Eserin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;

Adı-Soyadı,
Sınıfı ve Okulu
İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

Yarışma Takvimi

Yarışma Duyuruların yapılması

20.11.2023 – 16.02.2024

Başvuru tarihleri (Okul müdürlüklerince eserlerin sisteme girilmesi )
(Öğrencilerin başvuru yaptığı tüm eserler sisteme girilmelidir.)

20.11.2023 – 16.02.2024

Sistem üzerinden okul birincilerinin seçilmesi ve okul birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi gereken tarih aralığı

19.02.2024 – 21.02.2024

İlçe millî eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden, okullardan gelen eserler arasından ilçe birincilerinin seçilmesi ve ilçe birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin il millî eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi gereken tarih aralığı

22.02.2024 – 01.03.2024

İl millî eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden ilçelerden gelen eserler arasından il birincilerinin seçilmesi

04.03.2023 – 08.03.2024

İl birincileri ödül töreni tarih aralığı

11.03.2024 – 22.03.2024

İl birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin posta yoluyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine teslim edilmesi için son tarih15.04.2024

(eserlerin teslimi için son tarih)

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezince il birincilerine ödül ödemelerinin yapılması

11.03.2024 – 22.03.2024

Ülke genelinde dereceye giren eserlerin belirlenmesi

22.04.2024 – 26.04.2024

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezince final ödül ödemelerinin yapılması

24.05.2024

Yarışma sonuçlarının açıklanması ve büyük ödül töreni

24.05.2024

Yarışma Kılavuzu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 14 YORUM
 1. özlem başturk dedi ki:

  ben hiç bisey anlamadım ilk önce sistemden yukleyip daha sonramı kargoyla yolluyoruz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Giriş ekranında yer alan MEBBİS numarası- girişlerin yapıldığı okulda görevli öğretmene ait olmalıdır. Kadrolu olduğu okulun dışında başka bir okulda görevlendirme ile bulunan öğretmenlerin giriş yapması durumunda girilen eserler öğretmenin kadrolu olduğu okulda görülecektir. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.

   Sisteme başvuruları öğrenciler adına görevli öğretmenler veya idareciler gerçekleştirebilmektedir. Öğrenciler edebi ya da görsel alanda hazırladıkları eserleri öğretmenlerine ya da bağlı bulundukları okul müdürlüklerine ileteceklerdir. (Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler, öğrencilerin edebi ya da görsel alanda hazırladıkları eserlerin fotoğraflarını online ortamdan alabileceklerdir. Öğrencilerin, daha sonra, hazırladıkları eserlerin orijinallerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine 31 Mart 2021 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir.)

   Bağlı bulundukları okulda görevli öğretmenler, snsg.yesilay.org.tr adresine giriş yaparak sayfanın sağ üst kısımda bulunan “Katıl” butonuna tıklayıp MEBBİS numaraları ile sisteme giriş yapacakları sayfaya erişeceklerdir. Bu sayfada yer alan yönlendirmeleri takip ederek öğrencinin gönderdiği eserleri sisteme yükleyeceklerdir.

 2. ÖMER TUNA dedi ki:

  çok kötü başvuramıyorsunuz yarışmaya katılamıyor

 3. ILYAS ESEK dedi ki:

  Yarışmaya yabancılar katılıyor mu

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Destek talepleriniz için alttaki e-posta adresine yazınız;
   snsg@yesilay.org.tr

 4. Yaren dedi ki:

  Kazanırsam param ne zaman gelir @yesilay

 5. mustafa güme dedi ki:

  girilmiyooooo yarışmaya

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   girişler öğretmenlerce yapılacak. snsg.yesilay.org.tr adresine girerek sayfanın sağ üst kısmında bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp, MEBBİS kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapabileceksiniz.

   Giriş ekranında yer alan MEBBİS numarası- girişlerin yapıldığı okulda görevli öğretmene ait olmalıdır. Kadrolu olduğu okulun dışında başka bir okulda görevlendirme ile bulunan öğretmenlerin giriş yapması durumunda girilen eserler öğretmenin kadrolu olduğu okulda görülecektir. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.

 6. Alperen dedi ki:

  Ben giris yapamıyorum lutfen bilgi verirmisiniz yesilay

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   snsg.yesilay.org.tr adresine girerek sayfanın sağ üst kısmında bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp, MEBBİS kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapabileceksiniz.

   Giriş ekranında yer alan MEBBİS numarası- girişlerin yapıldığı okulda görevli öğretmene ait olmalıdır. Kadrolu olduğu okulun dışında başka bir okulda görevlendirme ile bulunan öğretmenlerin giriş yapması durumunda girilen eserler öğretmenin kadrolu olduğu okulda görülecektir. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.

  2. Fatmanur Aşkın dedi ki:

   Neden ki acaba

 7. Elifsu dedi ki:

  Nasıl katılıcaz anlamadım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   https://snsg.yesilay.org.tr/
   Başvuruların başlaması ile birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlükleri snsg.yesilay.org.tr adresine giriş yaparak sayfanın sağ üst kısımda bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp sisteme giriş yapacakları sayfaya erişeceklerdir.
   Giriş ekranında yer alan MEBBİS numarası- girişlerin yapıldığı okulda görevli öğretmene ait olmalıdır. Kadrolu olduğu okulun dışında başka bir okulda görevlendirme ile bulunan öğretmenlerin giriş yapması durumunda girilen eserler öğretmenin kadrolu olduğu okulda görülecektir.

 8. Sıla Gültekin dedi ki:

  Her bağımlı olursa bu dünya kararır ve solar
  Bunun için bağımlı olma

BİR YORUM YAZ