17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yarışması

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yarışması

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yarışması

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı. Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Lise Ve Üniversite Öğrencileri Kategorilerinde Yapılacak.

Yarışma Ödülleri

Lise Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası

Üniversite Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası

İşin Konusu
İşin Konusu: Sıfır atık projesinin tanıtımı, değerlendirilebilen atıkların ülkemiz ekonomisine katkısını, çevreye kontrolsüz bırakılan atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin ülke genelinde öğrencileri düşünmeye sevk etmek; öğrencilerin sıfır atık ilgisini artırmak, öğrencilerde sıfır atık bilinci oluşturmak ve farkındalığı artırmak amacıyla kısa film yarışması gerçekleştirilecektir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Yarışma Kategori/Bölümleri:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde Türkiye genelinde düzenlenen kısa film yarışması; Lise ve Üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Yarışmanın genel konusu Sıfır Atık ve Sıfır Atığın insan yaşamı ve doğa üzerine etkilerini vurgulamalıdır.

• Lise 9-10-11-12’inci sınıflar yarışmada birlikte değerlendirilecektir.
• Üniversite ve Yüksekokul (Örgün Öğretim, İkinci Öğretim ve Açık öğretim) öğrencileri yarışmaya dahildir. Ancak KKTC üniversiteleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yarışmaya dahil değildir.

Yarışma Koşulları:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Her öğrenci ya da grup yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılabilir.

c. Öğrenciler yarışmaya bireysel katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabilirler. Grup katılımlarında kişi sınırlaması yoktur. Ödül miktarı, grup içerisinde yer alan öğrencilere eşit olarak paylaştırılır.

d. Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi 5 dakikayı geçmemelidir. Süre sınırlamasına uymayan kısa filmler, ön kurul tarafından dikkate alınmaz ve elenir.

e. Ön kurul tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa filmler değerlendirmeye alınmaz.

f. Yarışmaya katılan kısa filmler Full HD formatta, 1920×1080 çözünürlükte olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 olarak hazırlanmalıdır. Filmin dosya büyüklüğü 900 MB’ı aşmamalıdır. Teknik şartlara uymayan kısa filmler, ön kurul tarafından dikkate alınmaz ve elenir.

g. Yarışmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamazlar.

h. Haklarında herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından yapılan yarışmalarla ilgili verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

i. Son katılım tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların yarışma web sitesinden indirecekleri Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde siteye yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

j. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan kısa filmler katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

k. Yarışmaya katılacak eserler başka bir eserden kopya edilmemelidir.

l. Yarışmaya gönderilen kısa filmlerde görülebilecek insanların görüntülerinin çekilmesine ve yarışmaya gönderilmesine; kısa filmin görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

m. Yarışmaya gönderdiği kısa film üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

n. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde idareye iade edilir.

o. İdare, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. İdare, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. İdare, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

Yapıtların İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi:
a. Yarışma online (çevrimiçi) sistemine göre yapılacağından, web sitesine yüklenmiş kısa filmler dışında alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma online (çevrimiçi) olarak yüklenmesi www.sifiratikyarismasi.com adresinden üyelik ve kısa filmi yükleme adımları takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili sayfaya kısa filmi yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

d. Katılımda yüklenecek kısa filmin isimlendirme işlemleri yapılarak yüklenmelidir.

e. Kısa film dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

f. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde www.sifiratikyarismasi.com/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

g. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için idare sorumlu olmayacaktır.

Değerlendirme

a. Ön Kurul : İdare tarafından gerek görülmesi halinde belirlenecek 5(beş) kişiden oluşacaktır.

b. Seçici Kurul: 7 kişiden oluşan kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde beş seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

c. Üniversite öğrencilerinin eserleri birlikte değerlendirilecektir.

d. Lise 9-10-11 ve 12’nci sınıfların eserleri birlikte değerlendirilecektir.

e. Ön kurul ve ve seçici kurul değerlendirmesinde gizlilik esas alınacaktır.

f. Ön kurul ve seçici kurul kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.

g. Yarışmaya katılan eserler, ön kurul incelemesinden geçtikten sonra seçici kurul tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.

– Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.)
– Özgün üslup ve üretkenlik
– Mesajın özü ve algılanma kolaylığı
– Sinematografik ve estetik yaklaşım

h. Ön kurulun ve seçici kurulun aldığı kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz hakkı yoktur.

Diğer Hususlar:
a. Kısa film ön kurula ve seçici kurula katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına idare tarafından gönderilecektir. Ödüle hak kazanan tüm öğrencilere ödemeler ödül törenini takip eden 60 iş günü içinde verilen banka hesap bilgilerine ödenir. Elden para ödemesi kesinlikle yapılmaz.

c. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve idarenin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihi’nden itibaren 6 (altı) ayın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

d. Para ödülleri üzerinde üniversiteler ya da okullar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Para ödülleri ve diğer ödüller tamamen öğrencilere yapılacaktır.

e. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.

f. Katılımcılar; www.sifiratikyarismasi.com adresine üye olmak ve kısa filmi yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının web sitesine kısa filmi yüklemesi ile yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 29.04.2021
Son Başvuru Tarihi: 25.05.2021
Jüri Toplantı Tarihi: 27.05.2021
Sonuç Bildirim Tarihi: 02.06.2021
Gösterimi ve Ödül Töreni Yer ve Saat: Covid-19 salgını kısıtlama şartları göz önünde bulundurularak idare tarafından belirlenecektir.

Yarışma Sitesi: http://www.sifiratikyarismasi.com/

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ