15.05.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Alemlere Rahmet Kısa Film Ve Senaryo Yarışması

Alemlere Rahmet Kısa Film Ve Senaryo Yarışması

Alemlere Rahmet Kısa Film Ve Senaryo Yarışması

Alemlere Rahmet Kısa Film Ve Senaryo Yarışması Başladı. Uluslararası Kurmaca Kısa Film Ve Animasyon Ve Belgesel Senaryo Yarışmasının Altıncısı Düzenleniyor. Yarışmada Toplam 100 Bin Türk Lirası Ödül Verilecek.

Alemlere Rahmet Uluslararası Senaryo Yarışması

Yarışma Konusu
Yarışmanın bu seneki teması “Aile”. Yarışmaya başvuran senaryoların doğrudan ya da dolaylı olarak bu konuyla ilişkili senaryolar olması gerekmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

1. Senaryo Yarışması kısa film senaryolarını kapsar. Hiçbir sınırlama söz konusu değildir. Sadece bu yıl için ilan edilen konsepte uygun olması gerekmektedir. Senaryo Yarışması başvuruları 18 Şubat 2020 tarihinde başlar, 31 Ekim 2020 tarihinde sona erer. Senaryo yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreninde takdim edilir. Senaryo Yarışmasına katılmak, Kısa Film Yarışmasına katılmaya engel değildir.

Sponsorlu Bağlantılar

2. Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından tüm senaristler katılabilir.

3. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilir fakat her bir senaryo için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.

4. Daha önce ulusal ya da uluslararası başka festivallere/yarışmalara katılmış olmak Alemlere Rahmet Uluslararası Senaryo Yarışması’na katılmaya engel değildir.

5. Daha önce Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’na başvurmuş yönetmenler aynı eserin senaryosu ile tekrar yarışmaya katılamazlar.

6. Yarışmaya katılımlar yarışmanın web sayfasındaki (http://www.alemlererahmetfilm.com) online başvuru bölümünden 31 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacaktır.
Senaryo Yarışması başvurusunda istenen materyaller:
6.1. Senaryo metni (Word formatında)
6.2. Senaristin fotoğrafı (300dpi)

7. İstenen materyaller yarışmanın web sitesinden eksiksiz olarak ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.

8. Uluslararası Alemlere Rahmet Senaryo Yarışması Organizasyon Komitesi’nde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

9. Başvuru şartlarını yerine getirmeyerek yarışma dışı kalan veya yarışacak eserlerin sahipleri herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

10. Yarışmaya başvuran eser sahipleri senaryolarını son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.

11. Alemlere Rahmet Uluslararası Senaryo Yarışması Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir.

12. Alemlere Rahmet Uluslararası Senaryo Yarışması Organizasyon Komitesi’nin, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde senaryo/senaryoları yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.

Jüri Ve Ödüller
1. Senaryoların değerlendirmesi ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Başvuran eserlerden katılma koşullarına uygun bulunmayanlar ise değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Senaryo yarışmasında ulusal ve uluslararası 2 ayrı bölümde en yüksek oyu alan en iyi 2 senaryoya ödül verilecektir.

3. Ödül alanlara Uluslararası Alemlere Rahmet Senaryo Yarışması ödül heykelciğinin yanı sıra para ödülleri de verilir;
Ulusal En İyi Senaryo Ödülü : 5.000 TL
Uluslararası En İyi Senaryo Ödülü : 5.000 TL

4. Ödüller, eserler arasında paylaştırılabilir. Derecelere layık eserler bulunmadığı takdirde, Jüri ödül vermeyebilir.

5. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.

6. Ödül kazanan senaryonun senaristi ya da senaryoyu temsil eden bir kişi ödül töreninde hazır bulunmak zorundadır. Temsilcisi bulunmayan senaryo ödül heykelciğini alır fakat para ödülü hakkını kaybeder. Siyer Vakfı, Ana Jüri tarafından her iki bölümde de en yüksek oyu alan 3’er senaryonun temsilcilerini ödül törenine davet edecektir. Şehir dışından gelecek olan bir temsilcinin (senarist ya da ekipten bir kişi) yol ve 3 gecelik otel konaklama masrafları (ödül töreninden 20 gün önce netleştirilecek, daha sonra gelen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.) Siyer Vakfı tarafından karşılanacaktır.

7. Para ödülü kazananların ödülleri en geç 15 Ocak 2020 tarihine kadar Siyer Vakfı tarafından ödenir.

Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması

Yarışma Konusu
Yarışmanın bu seneki teması “Aile”. Yarışmaya başvuran filmlerin doğrudan ya da dolaylı olarak bu konuyla ilişkili filmler olması gerekmektedir.

Katılım Koşulları

1. Kısa Film Yarışmasına kurmaca, belgesel ya da animasyon (canlandırma) türündeki filmler başvurabilir. Kısa Film Yarışmasına katılan filmler üç ayrı kategoride (kurmaca ,belgesel ve animasyon) değerlendirilecektir. Kısa Film Yarışmasının yapılabilmesi için toplamda en az 15 eserin başvuru yapmış olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamazsa yarışma açılmaz.

2. Kısa film yarışmasına 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir.

3. Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından tüm yapımcı ve yönetmenler katılabilir.

4. Kısa Film Yarışmasına, kurmaca ve animasyon dallarında süresi 15 dakika belgesel dalında ise 20 dk yı aşmayan yapımlar katılabilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilir fakat her film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.

5. Daha önce ulusal ya da uluslararası başka festivallere/yarışmalara katılmış olmak Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’na katılmaya engel değildir.

6. Daha önce Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’na başvurmuş yönetmenler aynı film ile tekrar yarışmaya katılamazlar.

7. Kısa Film Yarışmasının tek bir dili yoktur. Ancak; Türkçe hazırlanan filmler için İngilizce, İngilizce hazırlanan filmler için Türkçe, diğer dillerde hazırlanan filmler için hem Türkçe hem İngilizce altyazı eklenmesi gerekir.

8. Kısa Film Yarışmasına katılımlar yarışmanın web sayfasındaki (http://www.alemlererahmetfilm.com) online başvuru bölümünden 31 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacaktır.
Kısa Film Yarışması başvurusunda istenen materyaller:

8.1. Filmin 720p ya da 1080p HD “.mp4”, “.mov”, “.avi” ya da “.mpg” formatındaki çıktısı.

8.2. Filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi, jpeg formatında ve en az 1920×1080 piksel boyutlarında)

8.3. Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi)

8.4. Filmin fragmanı

8.5. Filmin Afişi

9. İstenen materyaller yarışmanın web sitesinden eksiksiz olarak ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.

10. Siyer Vakfı ve Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

11. Başvuru şartlarını yerine getirmeyerek yarışma dışı kalan veya yarışacak eserlerin sahipleri herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

12. Yarışmaya başvuran eser sahipleri, filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.

13. Siyer Vakfı ve Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir.

14. Siyer Vakfı ve Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nin, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.

Jüri Ve Ödüller
1. Filmlerin değerlendirmesi ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Ana Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda en yüksek oyu alan ilk 3 kısa film ve animasyon gösterim programına alınacaktır. Başvuran eserlerden katılma koşullarına uygun bulunmayanlar ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın Ana Jüri’si; Ulusal ve Uluslararası 2 ayrı bölümde 3’er en iyi esere toplam 6 esere ödül verecektir.
3. Ödül alanlara Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül heykelciğinin yanı sıra para ödülleri de verilir;
Ulusal En İyi Kısa Film Ödülü : 25.000 TL
Ulusal En İyi Belgesel Ödülü : 10.000 TL
Ulusal En İyi Animasyon Ödülü :10.000 TL
Uluslararası En İyi Kısa Film Ödülü : 25.000 TL
Uluslararası En İyi Belgesel Ödülü : 10.000 TL
Uluslararası En İyi Animasyon Ödülü :10.000 TL
3.1. Ödüller eserler arasında paylaştırılabilir. Derecelere layık eserler bulunmadığı takdirde, Jüri ödül vermeyebilir.
3.2. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.
3.3. Ödül kazanan filmin yönetmeni ya da filmi temsil eden bir kişi ödül töreninde hazır bulunmak zorundadır. Temsilcisi bulunmayan film ödül heykelciğini alır fakat para ödülü hakkını kaybeder. Siyer Vakfı, Ana Jüri tarafından en yüksek oyu alarak finalist olan her kategoriden 5 eserin temsilcilerini ödül törenine davet edecektir. Şehir ve ülke dışından gelecek olan bir temsilcinin (yönetmen ya da ekipten bir kişi) yol ve 3 gecelik otel konaklama masrafları (ödül töreninden 20 gün önce netleştirilecek, daha sonra gelen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.) yarışma organizasyon komitesi tarafından karşılanacaktır.
3.4. Para ödülü kazananların ödülleri en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar yarışma organizasyon komitesi tarafından ödenir.

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ