<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Tübitak Lisansüstü Burs Başvurusu

Tübitak Lisansüstü Burs Başvurusu

Tübitak Lisansüstü Burs Başvurusu 2024

BİDEB 2250 Tübitak Lisansüstü Burs Başvurusu Online Olarak Alınacak.

Programa başvuru yapılabilen TÜBİTAK destekli projeler nelerdir?
• TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projeler,
• TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenen projeler (3. soruda belirtilen BİDEB programları)
• TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen projeler,
• TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) tarafından desteklenen projeler,
• TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri tarafından yürütülen projeler.

2250-Lisansüstü Bursları Performans Programından yararlanılabilecek BİDEB programları hangileridir?
BİDEB bünyesinde yürütülen ve aşağıda belirtilen Programlarda bursiyer olarak yer alanlar 2250 Programına başvuru yapabileceklerdir.

• 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı,
• 2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı,
• 2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı,
• 2244-Sanayi Doktora Programı,
• 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı,
• 2247-B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı,
• 2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı

*BİDEB 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları bursiyerlerinin, 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı’na başvuru yapabilmesi için TÜBİTAK destekli bir projede görev alması gerekir.

Ads

Çağrının Amacı Ve Kapsamı
Program kapsamında, bursiyerlerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi, proje aidiyetlerinin sağlanması, performans ve motivasyonlarının artırılması ve araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara performansa dayalı burs desteği sağlanmasıdır.

Bu çağrı duyurusu, 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı’na başvuran, bu programdan destek alan ve/veya almaya hak kazanan adaylarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Burs kapsamı Ve Süresi
Burs dönemleri Şubat-Temmuz ve Ağustos-Ocak aylarını kapsayacak şekilde iki dönem olarak belirlenmiştir. Başvurular, Şubat-Temmuz burs dönemi için Ağustos ayında, Ağustos-Ocak burs dönemi için Şubat ayında alınır. Performans bursları, başvuru yapılan burs dönemi içinde TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak görev alınan süreler dikkate alınarak geriye dönük ödenir. Bir aylık bursa hak kazanılabilmesi için o ay içinde bir projede en az 10 gün görev alınması gerekir.

Başvuru yöntemi
Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içinde başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru aşamasında adaylardan talep edilen bilgi/belgelerin çevrimiçi olarak sisteme yüklenmesi zorunlu olup başvuru formunun ve başvuru belgelerinin sisteme yüklenmeden sadece BİDEB’e gönderilmesi durumunda belgeler değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.
Başvuru sırasında sisteme yüklenecek belgelerin başvuruda belirtilen bilgiler ile uyuşması, istenilen formatta ve okunaklı olması gerekmektedir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Burs Miktarı

Doktora Öğrencileri
Ocak 2024 Geçerli Burs Miktarları
90 Puan Ve Üzeri Aylık 7.250 Türk Lirası
80-89 Puan 6.250 Türk Lirası
70-79 Puan 5.250 Türk Lirası
60-69 Puan 4.250 Türk Lirası
60 Altı Puan —

Doktora Sonrası Araştırmacılar
Ocak 2024 Burs Miktarları
96 Puan Ve Üzeri 8.750 Türk Lirası
90-95 Puan 8 Bin Türk Lirası
80-89 Puan 7 Bin Türk Lirası
70-79 Puan 6 Bin Türk Lirası
70 Altı Puan —

Önemli Not: 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı kapsamında her ay burs yatırılmamaktadır. Program her 6 ayda bir geriye dönük 6 ay için başvuruya açılmakta, projede çalışılan süreler ve performans puanı göz önünde bulundurularak hesaplanan destek miktarı toplu şekilde yatırılmaktadır. 2024 yılı 1. dönem performans bursları, Ağustos 2023 – Ocak 2024 dönemini kapsayacak şekilde 2024 yılı Mart ayı içinde toplu olarak ödenecektir.

TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar bu program kapsamında belirlenen göstergeler doğrultusunda proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından hesaplanan performans puanına göre aylık burs alabilir. Aylık burs miktarı başvuru tarihinde beyan edilen performans puanı üzerinden hesaplanır. Bursiyerin projeden tam veya kısmi burs alması performans bursunun miktarını değiştirmez. Performans puanlarına göre ayrıntılı burs miktarları programın internet sayfasında yer almaktadır.

Burs miktarı projede görev aldığımız aylar üzerinden mi hesaplanacak?
Burs miktarının hesaplanmasında başvuru yapılan burs döneminde (Ağustos-Ocak veya Şubat-Temmuz) projede görev alınan süreler dikkate alınacaktır. 1 aylık burs hakkı kazanmak için projede 1 ay içinde en az 10 gün bursiyer statüsünde görev alıyor/almış olmak gerekmektedir. Çalışılan gün sayısının hesaplanmasında sistemde kayıtlı proje başlangıç-bitiş tarihleri ve projeye katılma-ayrılma tarihleri dikkate alınır. Bir ay içinde birden fazla projede görev alınırsa yalnızca bir proje için burs ödemesi yapılacaktır.

Başvuru koşulları
Başvuru yapılan burs döneminde (Ağustos-Ocak veya Şubat-Temmuz) yürürlükte olan TÜBİTAK destekli bir projede doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı* olarak 1 ay içinde en az 10 gün bursiyer statüsünde görev alıyor/almış olmak,
*Kişinin TÜBİTAK kayıtlarına göre ilgili projedeki bursiyer statüsünün doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı olması gerekmektedir.

Proje yürütücüsü (2218 programı için proje danışmanı) tarafından hesaplanan toplam performans puanının; doktora öğrencileri için en az 60, doktora sonrası araştırmacılar için en az 70 puan olması gerekir (BİDEB 2211 Yurt İçi Doktora Burs Programları kapsamında bursiyer olanlar için bu koşul aranmaz).

Başvuru Yöntemi

1. Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içinde başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru aşamasında adaylardan talep edilen bilgi/belgelerin çevrimiçi olarak sisteme yüklenmesi zorunlu olup başvuru formunun ve başvuru belgelerinin sisteme yüklenmeden sadece BİDEB’e gönderilmesi durumunda belgeler değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

2. Başvuru sırasında sisteme yüklenecek belgelerin başvuruda belirtilen bilgiler ile uyuşması, istenilen formatta ve okunaklı olması gerekmektedir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacaktır.

3. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.

Programa kimler başvuru yapabilir?
2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı 2024 yılı 1. dönemde 1 Ağustos 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında yürürlükte olan TÜBİTAK destekli bir projede bursiyer statüsünde görev alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden başvuru yapabilirler.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı 2024 yılı 1. dönem çağrısı başvuruya açılıyor. Başvurular, 1 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacak.

Burs Başvuruları Yılda 2 Kez Ağustos Ve Şubat Aylarında Alınır.
2024-1 Dönem Başvuruları 1 Şubat 2024 İle 29 Şubat 2024 Tarihleri Arasında Alınacak.
2024-2 Dönem Başvuruları 1 Ağustos 2024 İle 29 Ağustos 2024 Tarihleri Arasında Alınacak.

Detaylar İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ