<style>.lazy{display:none}</style>Edirne Valiliği Ulusal Fotoğraf Yarışması
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Edirne Valiliği Ulusal Fotoğraf Yarışması

Edirne Valiliği Ulusal Fotoğraf Yarışması

Edirne Valiliği Ulusal Fotoğraf Yarışması

Edirne Valiliği Ulusal Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaş Ve Üstü Tüm Fotoğrafçılar Katılabilir. Yarışmaya Başvurular Online Olarak Yapılacak.

Yarışmanın Adı
Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışma Ödülleri

Tarih ve Mimari Kategorisi ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İlk Kültür Ve Turizm Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
En Fazla 30 Adet Sergilenme Ödülü Bin Türk Lirası

Hayatın İçinden Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İlk Kültür Ve Turizm Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
En Fazla 30 Adet Sergilenme Ödülü Bin Türk Lirası

Ads

Kırsal Yaşam Ve Doğa Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İlk Kültür Ve Turizm Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası
En Fazla 30 Adet Sergilenme Ödülü Bin Türk Lirası

Ödül Ve Sergileme Dışında Düzenleyici Kurum Yarışmaya Gönderilen Fotoğraflardan En Az Sergileme Bedeli Karşılığı Satın Alabilir.

Yarışmanın Amacı ve Konusu
a. Yarışmanın konusu: Edirne ilinin sınırları içindeki doğal, tarihi, kültürel alanları, insan yaşamını “Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması” başlığı altında ‘Tarih ve Mimari’, ‘Hayatın İçinden’, ‘Kırsal Yaşam ve Doğa’ alt başlıkları olmak üzere üç alt başlık altında çekilecek fotoğraflar içermektedir.

b. Yarışmanın amacı: Edirne’nin daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak ilimize ait bir görsel bellek oluşturmak, Edirne Valiliğinin geleceğe dönük çalışmalarında kullanılmak üzere bir fotoğraf arşivi oluşturmaktır. Kentimizin fotoğraflar yoluyla tanıtılması, sosyal kültürler ve doğal yapısının belgelenmesi günümüz ve gelecek nesle bir miras olarak kalacaktır. Yarışma sonunda ödül alan fotoğraflardan (sergilemeler hariç) bir sergi açılacaktır.

Yarışma Organizasyonu
Yarışma, Edirne Valiliği (bundan sonra Düzenleyici Kurum olarak anılacaktır) tarafından Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğinde ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle yapılacaktır. Yürütücülüğü Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) tarafından gerçekleştirilecektir.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf bölümünde üç kategoriden oluşmaktadır:

a) Tarih Ve Mimari
Edirne merkez ve ilçeleri; Traklar’dan Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Edirne aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’na yaklaşık bir asırlık başkentlik yapmış bir şehirdir. Bundan dolayı Edirne’de Traklar’a, Roma’ya, Bizans’a ve Osmanlı’ya ait birçok tarihsel ve kültürel yapı bulunmaktadır. Dolmenler, tümülüsler, dikilitaşlar, kaleler ve kale kalıntıları, camiler, köprüler, kiliseler, sinagoglar, hanlar, hamamlar, tarihi evler, konaklar vb. birçok tarihi ve mimari eser barındıran Edirne, bu kategoride bu yönüyle fotoğraflara yansıtılacaktır.

b) Hayatın İçinden
Edirne ili merkez ve ilçeleri; meydanları, sokakları, parkları, alışveriş mekanları, eğlence yerleri, festivalleri, sanayi çarşıları, hayvan pazarları, hayvan borsası, süpürge borsası, süpürge ustaları, sokak müzisyenleri, yerli ve yabancı turistleriyle, üniversite öğrencileriyle 24 saat yaşayan hareketli ve dinamik bir şehir olan Edirne, bu kategoride bu yönüyle fotoğraflara yansıtılacaktır.

c) Kırsal Yaşam Ve Doğa
Edirne her ne kadar tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkmış bir şehir olsa da doğal güzellikleri ve kırsal yaşamı ile de önemli bir yerleşimdir. Barajları, nehirleri, dereleri ve gölleri ile birçok doğal güzellik barındırmaktadır. Özellikle Gala Gölü, göçmen kuşların konakladığı Türkiye’nin önemli bir gölüdür.

Edirne aynı zamanda önemli bir tarım şehridir. Ovaları; uçsuz bucaksız çeltik, ayçiçeği, buğday ve kanola tarlaları ile de tarımsal açıdan büyük öneme sahiptir. Yakın zamanda yetiştirilmeye başlanan lavanta ile mor renkli tarlalar da Edirne’ye ayrı bir renk katacaktır.

Saros Körfezi’nin önemli bir bölümü de Edirne ili sınırları içinde yer almaktadır, küçük limanları, koyları ve sahilleri ile de ayrı güzellikler taşıyan mekanlara sahiptir.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile tarım ekonomisinde de önemli bir paya sahiptir. Buna bağlı olarak süt üretiminden dolayı peynir yetiştiriciliği önem kazanmış, Edirne peyniri coğrafi işaretli bir marka haline gelmiştir.

Yine coğrafi işaretli İpsala Pirinci ile, Türkiye pirinç üretiminin önemli bir bölümü Edirne il sınırları içinde yetişmektedir. Su ürünleri de ayrı bir tarımsal kalemi teşkil etmektedir.
Bu kategoride de yukarıda bahsedilen yönleri ile Edirne fotoğraflarla yansıtılacaktır.

Yarışma Koşulları
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışma; Düzenleme Kurulu, Yarışma Sekretaryası, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

c. Katılımcı her kategori başına en fazla 3 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

d. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Edirne merkez ve ilçe sınırları içerisinde ve 2018 yılı (2018 dahil) ve sonrası çekilmiş olması zorunludur.

e. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

f. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

g. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

h. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.

i. Bu yarışmaya, yapay zekâ ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez. Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerekmektedir. Bu kurala uymayanlar TFSF tarafından ömür boyu men cezası alacaktır.

j. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

k. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

l. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

m. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi, federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

n. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

o. Düzenleyici; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

p. Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

q. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Diğer Hususlar
a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920×1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m den fazla 2.5m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD/LED monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

b. Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

c. Yarışma ödülleri; yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak, Yarışma Sergisi ve Ödül Töreni öncesi hak sahiplerinin belirttiği hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Mücbir sebeplerle ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden durum duyurulacaktır.

d. Düzenleyici kurum, e-posta gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak gönderim sırasında doğabilecek sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. (Katalog kullanılmayacağı için bu madde çıkarılacaktır.)

e. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

f. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin Gönderilmesi / Yüklenmesi
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme / yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e. Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-350 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)’ın yüklenmesine izin vermeyecektir.

f. Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.

g. Bir fotoğrafa verilen ismin, aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.

h. Üyelik ve katılım ile ilgili yardım için https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss linkine başvurulabilir. İletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır.

i. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 7 Kasım 2023
Son Başvuru (Yükleme) Tarihi: 2 Mayıs 2024 Saat 23:00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 8 Mayıs 2024
Sonuç Bildirim Tarihi: 10 Mayıs 2024
Sergi Ve Ödül Töreni Yer Ve Saat: Düzenleyici Kurum Tarafından Duyurulacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ