26.06.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Üniversitelerin Lisans Öğrencilerinden Oluşan En Fazla 5 Kişilik Takımlar Başvurabilir.

Yarışma Ödülleri
Birinci Takıma 25 Bin Türk Lirası
İkinci Takıma 20 Bin Türk Lirası
Üçüncü Takıma 15 Bin Türk Lirası

Yarışmada altı adet özel ödül verilecektir:
– Türk Reasürans Özel Ödülü
– En İyi Mimari Özel Ödülü
– En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü
– En İyi İletişim Becerisi Ödülü
– En İyi Sunum Özel Ödülü
– En İyi Yarışma Ruhu Ödülü

Yarışma hakkında
DASK Depreme Dayanıklı Tasarım Yarışması, 2003’ten beri ABD’de Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü’nün (EERI) Öğrenci Liderlik Konseyi (SLC) tarafından düzenlenen Sismik Tasarım Yarışması’nın (Seismic Design Competition) Türkiye versiyonudur. Konsepti ve mekanizması ile birlikte Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandıran DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması hem ulusal hem de uluslararası arenada birbirinden prestijli ödüller kazanmıştır.

Yarışma neyi amaçlıyor?
– İnşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak,
– Deprem mühendisliği mesleğini tanıtmak ve öğrencileri bu alanda uzmanlaşmaları için özendirmek,
– Deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak.

Sponsorlu

Kimler katılabilir?
Üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na üniversitelerin lisans öğrencilerinden oluşan en fazla beşer kişilik takımlar başvurabilir.
Takım üyelerinin çoğunluğunu inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Aynı üniversitenin mimarlık bölümlerinden en fazla iki öğrenci takıma dâhil olabilir. Takım üyelerinin okuduğu üniversitede mimarlık bölümü yoksa bir başka üniversiteden mimarlık öğrencisi takıma dâhil edilebilir. Takımlara inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden en az bir kişi önderlik eder.

Yarışma aşamaları nelerdir?
1. Proje Ön Şartnamesi’ne uygun şekilde tasarlanan bina projeleri değerlendirilerek ön elemeden geçer.
2. Ön elemeden geçen bina projeleri DASK’ın göndereceği malzemeler (balsa çıta ve levhalar) ile Teknik Şartname’ye uygun bir şekilde bina maketine dönüştürülür.
3. 29 – 31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek büyük yarışma finalinde bina maketlerinin şartnameye uygunlukları ve depremi simüle eden sarsma masası üzerindeki performansları değerlendirilir.

Yarışmanın kapsamı
Belirlenen kurallara göre tasarlanan ve balsa ağacı çıtalarından ve levhalarından imal edilen ölçekli bina maketleri bir seri sarsma masası testlerine tâbi tutularak deprem performansları deneysel bir şekilde belirlenir.
Maket binanın başarısında en önemli faktör, “depremde yıkılmaması”dır.
Ekonomik ve estetik faktörler de ayrı birer kriter olarak takımların performanslarını etkiler. Teknik puanlamada, yapının deprem performansının seviyesi (hissedilen sarsıntı seviyesinin ve yapısal hasarın azlığı); ekonomik puanlamada, maket binanın ağırlığı (malzeme miktarı) ve toplam kat alanı; estetik puanlamada ise yapı mimarisi ve pazarlama potansiyeli (poster ve sunum) gibi kriterler dikkate alınır.
Yarışmanın kazananı bir fayda-maliyet hesabı sonucunda bulunan en yüksek toplam yıllık kazancı elde eden takım olur.

6 Adımda DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması
1. 5 kişilik takımını kur

2. Çok katlı bina tasarla: Kat alanı maksimum, deprem kayıpları minimum olsun

3. 7 Ocak 2022’ye kadar projenle yarışmaya kayıt ol

4. Finale kalan takımlardan biriysen bina maketini hazırla

5. 27 Mayıs 2022’ye kadar bina maketini gönder

6. 30 Mayıs 2022 final gününde bina maketini sarsma tablasında dene

Kısaca DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması
Ülkemizde sosyo-ekonomik açıdan yıllardır büyük yaralar açan ve hâlâ çok önemli bir tehdit unsuru olan şiddetli ve yıkıcı depremlerle mücadelede en etkili yöntemlerden birisi, depreme karşı dayanıklı binalar tasarlamak ve inşa etmektir. Yapıların olası şiddetli depremleri güvenli bir şekilde atlatması adına yapılacak her türlü çalışma değerlidir. Düzenlenecek yarışma da bu bakımdan önem taşımaktadır. Depreme dayanıklı binaların üretilmesinde önemli rol üstlenecek olan geleceğin inşaat mühendislerinin, bu konuda daha iyi yetişmelerine ve deprem mühendisliğine özendirilmesine katkı sağlayacağına inandığımız yarışma, genel anlamda toplumda deprem bilincinin artırılması bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.

Giriş
DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu ekipler arasında düzenlenir. Yarışma üç bölümden oluşur. Yarışmanın birinci bölümünde takımlar, proje ön şartnamesine uygun olarak yarışmaya başvururlar. Yarışmanın ikinci bölümünde finale kalan takımlar, açıklanacak olan teknik şartnameye uygun olarak bina maketlerini tasarlar ve bina maketini yaparlar. Yarışmanın üçüncü bölümünde ise takımların inşa ettikleri çok katlı bina maketleri yarışma final gününde “sarsma masası” üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edilir. Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlenir.
Üniversite öğrencileri arasında düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na üniversitelerin lisans öğrencilerinden oluşan en az dört, en fazla beş kişiden oluşan takımlar başvurabilir. Takım üyelerinin çoğunluğunu (en az üç öğrenci) inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Aynı üniversitenin mimarlık bölümünden en fazla iki öğrenci takıma dâhil olabilir. Üniversitesinde mimarlık bölümü olmayan takımlar isteğe bağlı olarak başka bir üniversiteden mimarlık öğrencisi alabilirler.
Takımlar üniversite ismiyle temsil edilecektir. Eğer takım üyelerinin üniversitelerinde mimarlık fakültesi yoksa ve bir başka üniversiteden mimar öğrenci takıma dâhil olmuşsa, yarışma başvurusunda inşaat mühendisliği öğrencisi üyelerinin üniversitesinin ismi yer alacaktır.

Her üniversiteden birden fazla takım yarışmaya başvurabilir. Ancak final aşamasına her üniversiteden sadece bir takım katılabilecektir. Her ne kadar başvuru şartlarını yerine getiren tüm takımları finale davet etmek istesek de, zaman ve yer kısıtlamalarından dolayı final aşaması için toplamda 20 takım seçilecektir. Başvuru şartları doğrultusunda yapılan değerlendirmede aynı puanlara sahip üniversiteler arasında yapılacak seçimlerde coğrafi dağılım da bir kriter olarak göz önünde bulundurulacaktır. Tüm başvurular Teknik Danışma Kurulu ve Jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilecektir.

Takımlar, inşaat mühendisliği bölümünden en az bir danışman öğretim elemanı ile çalışabilirler; ancak takımların finale kalmaları durumunda sadece bir danışmanın ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacaktır. Danışmanı olmayan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Belirlenen kurallara göre tasarlanacak ve balsa ağacı çıtalarından ve levhalarından imal edilecek ölçekli bina maketleri, sarsma masasında bir dizi testle tâbi tutularak deprem performansları deneysel bir şekilde belirlenecektir.

Maket binanın en önemli başarı faktörü depremde yıkılmamasıdır. Bunun yanı sıra teknik, ekonomik ve estetik faktörler de ayrı birer ölçüt olarak takımların performanslarını etkileyecektir. Teknik puanlamada, yapının deprem performansının seviyesi (yapı üzerinde ölçülen ivme ve yapısal hasarın azlığı); ekonomik puanlamada, maket binanın ağırlığı (malzeme miktarı) ve toplam kat alanı; estetik puanlamada ise yapı mimarisi ve çalışmanın sunumu (poster ve sunum) gibi ölçütler dikkate alınacaktır.
Yarışmanın kazananı, yukarıda özetlenen farklı faktörleri belli ağırlıklarla dikkate alan bir fayda-maliyet hesabı sonucunda en yüksek toplam yıllık kazancı elde eden takım olacaktır.

Kurgusu itibariyle hesap-tasarım, planlama, yapım, sunum teknikleri ve fiziki test aşamalarını kapsayan DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, genç inşaat mühendisi adaylarının bir ekibin üyesi olarak, farklı disiplinlerle bir arada çalışma ve sunum becerilerini geliştirici özelliği de olan bir yarışmadır.

Bu anlamda yarışma puanlaması içinde hesap-tasarım, yapım ve fiziki test puanlarının yanı sıra sunum tekniği ve becerisi de önemli ve etkilidir. Yüksek bir binanın depreme dayanıklı tasarımı ve yapımının yanı sıra kullanım ve mali kârlılık açılarından da değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı yarışma, son derece eğitici ve öğretici bir etkinliktir.

Yarışmaya Katılma Koşulları ve Kayıt
Yarışmaya katılmayı düşünen bütün takımların 7 Ocak 2022 tarihine kadar yarışmanın web sayfasından kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Yarışmaya katılan bütün takımlar aşağıdaki koşullara mutlaka dikkat etmelidir:

• DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na üniversitelerin lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

• Takımlar başvuruda tüm takım üyelerinin öğrenci belgeleri ve iletişim (telefon ve e-posta) bilgilerini iletmelidir.

• Takımlar başvuru esnasında takım kaptanını belirlemeli ve takım kaptanına ulaşılabilecek tüm iletişim bilgilerini ibraz etmelidir.

• Yarışma başvurusu örnek olarak hazırlanan proje teklifi şablonuna uygun olarak hazırlanmalı ve şablonda yer alan sorular cevaplandırılmalıdır.

• Başvuruların incelenmesi esnasında Jüri ve Teknik Danışma Kurulu takımların takım kaptanını telefon ile arayarak (mümkünse görüntülü görüşme) proje hakkında soru soracaktır. Takım kaptanı yarışma başvurusu sonrasında telefonla görüşmeye hazırlıklı olmalıdır.

• Takım üyelerinin çoğunluğunu (en az üç öğrenci) inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Bir takıma aynı üniversitenin mimarlık bölümünden en fazla iki kişi katılabilir.

• Takım üyelerinin okuduğu üniversitede mimarlık bölümü yoksa bir başka üniversiteden mimarlık öğrencisi takıma dâhil edilebilir.

• Her takım en az dört, en fazla beş öğrenciden oluşmalıdır.

• Takıma sadece inşaat mühendisliği bölümünden bir akademik danışman önderlik edebilir. Akademik danışmanı olmayan takımların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

• Üniversiteler yarışmaya birden fazla öğrenci takımı ile başvurabilir.

• Finale katılmak üzere, aynı üniversiteden sadece bir takım seçilecektir.

• T.C. Sağlık Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda final etkinliğine katılacak tüm öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin aşı kartlarını ibraz etmeleri beklenmektedir. DASK ayrıca PCR Test sonucu talep etme hakkını saklı tutar.

• Takımların kayıt işlemleriyle ilgili soruları şu adrese gönderilmelidir:
daskbinatasarimi@sys.dask.gov.tr

Yarışma takvimi
Proje başvurularının sona ermesi: 7 Ocak 2022
Seçilen takımların açıklanması, maket malzemelerin gönderilmesi ve Teknik Şartname’nin açıklanması: 1 Şubat 2022
Performans tahminlerinin ve her bir kat alanının Excel dosyası halinden gönderimi: 20 Mayıs 2022
Bina maketlerinin teslimi için son tarih: 27 Mayıs 2022
Büyük final: 29-30 Mayıs 2022
Ödül töreni: 31 Mayıs 2022

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Web Sitesi: https://binatasarimi.dask.gov.tr/

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ