27.11.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması 2023

TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması 2023

TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması 2023

2023 TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması Başvuruları Online Olarak Alınacak. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen tarafından çevrimiçi olarak yapılır. Danışman öğretmen sisteme kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje ve öğrenci bilgilerini kaydeder. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve danışman öğretmenin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir.

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Ortaokulların 5, 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencileri Katılabilir.

2023 Yılında Programda Yapılan Güncellemeler
• Proje hazırlığında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Veri toplama araçlarının uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış izin belgesinin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir.

• Sergi değerlendirmelerinde projenin ön değerlendirmede aldığı puanın % 30’u etkili olacaktır.

• Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin dosya adı 25 karakteri geçmemeli, kişisel bilgiler içermemeli ve dosya uzantısı ‘.pdf’ şeklinde olmalıdır.

Ads

Çağrının Amacı Ve Kapsamı
Çağrının amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır. Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Koşulları

1. Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır.

3. Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunludur.

4. Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.

5. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile yapılması gerekmektedir. Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz. Projelerin, Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya başvurusunun yapılması gerekir.

6. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

7. Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

8. Proje hazırlığında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Veri toplama araçlarının uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış izin belgesinin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir

9. Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecek olup, proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve tematik alan seçimlerinde başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru İşlemi

1. 2023 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 19 Aralık 2022 tarihinde başlar ve 19 Ocak 2023 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular, https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen tarafından çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve danışman öğretmenin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr).

2. Danışman öğretmen sisteme kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje ve projedeki tüm öğrencilerin bilgilerini kaydeder.

3. Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.

4. Proje çalışması, http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileriarastirma-projeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime; proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf, anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir. Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin dosya adı 25 karakteri geçmemeli, kişisel bilgiler içermemeli ve dosya uzantısı ‘.pdf’ şeklinde olmalıdır.

5. Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.

6. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

7. Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez. Herhangi bir nedenle sistemde başvurusu tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.

8. Başvuru formu, Bölge Koordinatörlerine gönderilmez. Bu formun başvuru sahipleri tarafından saklanması ve TÜBİTAK tarafından istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

9. Bölge sergisi aşamasına geçen öğrenciler tarafından Muvafakatname ve Yarışma Kuralları Kabul Formu bölge sergileri öncesinde doldurularak Bölge Koordinatörlerine gönderilir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma, 10 ana alanda düzenlenmektedir.

1.) Yarışma; Biyoloji, Coğrafya, Kimya, Değerler Eğitimi, Tarih, Fizik, Matematik, Türkçe, Yazılım, Teknolojik Tasarım olmak üzere 10 alanda düzenlenir. Ana alanların altında yer alan Şekil 1’deki tematik alanlardan birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekir.

Tematik Alanlar

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

1. Bölgesel yarışmalar, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

2. Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen projeler, ilk aşamada 12 bölgede her alan için oluşturulacak jüriler tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

3. Projeler; Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir. Detaylı değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine
4. http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleriyarismasi internet adresinden ulaşılabilir.

5. Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, bölgelerde yapılacak sergiye davet edilir. Covid-19 pandemi süreci göz önüne alınarak gerekmesi durumunda bölge ve final sergileri değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.

6. Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda tüm yarışmacıların bulunması zorunludur. Aksi halde proje yarışmadan elenir. Ancak projede yer alan öğrencinin yarışmadan çekilmek istediğini ve tüm haklarını projede yer alan diğer öğrenci/öğrencilere devrettiğini belirten yazılı beyanını TÜBİTAK’a iletmesi durumunda, projede yer alan diğer öğrenci/öğrenciler yarışma sürecine devam edebilecektir. Bu yazılı beyanda, öğrenci ve velisi ile danışman öğretmenin imzasının olması zorunludur.

7. Bölge ve final sergilerinde proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü/TÜBİTAK tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

8. Sergi değerlendirmelerinde projenin ön değerlendirmede aldığı puanın % 30’u etkili olacaktır.

Ödüller

Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına davet edilir. Final Yarışmasında başarılı bulunan projelere; Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilebilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışman öğretmenine para ödülü verilir. Bölge ve Final Yarışmalarında verilecek ödül ücretleri https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi adresinde yayınlanır.

Final Yarışması sonucunda derece alan projeler için fikri haklar tescil (patent) desteği verilir.

Final Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülleri (Kişi Başına)
Birincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3.750 Türk Lirası
Teşvik Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Danışman Ödülleri (Proje Başına)
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3.500 Türk Lirası
Teşvik Ödülü 2.500 Türk Lirası

Bölge Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülleri (Kişi Başına)
Birincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.100 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 900 Türk Lirası

Danışman Ödülleri (Proje Başına)
Birincilik Ödülü Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 900 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 750 Türk Lirası

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)

1.) Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma kapsamında önce 12 bölge merkezinde bölge sergisi düzenlenir, sonrasında final sergisi yapılır.

2023 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 19 Aralık 2022 tarihinde başlar ve 19 Ocak 2023 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen tarafından çevrimiçi olarak yapılır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 19 Aralık 2022
Başvuru Bitiş: 19 Ocak 2023 Saat 17:30
Ön Değerlendirme: Şubat – Mart 2023 (Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması)
Bölge Yarışmaları: 20-23 Mart 2023
Final Yarışmaları: 22-26 Mayıs 2023

Çağrı Duyurusu İçin Tıklayın.
Proje Rehberi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Şevval dedi ki:

    Henüz gönder diğim proje den sonuç alamadım

BİR YORUM YAZ