<style>.lazy{display:none}</style>Ziya Tanalı Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ziya Tanalı Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması

Ziya Tanalı Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması

Ziya Tanalı Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması

Ziya Tanalı Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması Başvuruları. KTMMOB Mimarlar Odası, Ziya Tanalı’yı anmak üzere, 2020 yılında, Zt ödüllerinin ikincisini, 9 Aralık 2020 günü sona erecek bir uluslararası bir öğrenci mimari tasarım yarışması olarak düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 1.000 Dolar
İkincilik Ödülü 700 Dolar
Üçüncülük Ödülü 500 Dolar

Yarışmanın Konusu 2020 senesinin yarışma konusu “Hafıza Aralığı” dır.
Sekiz bin yıldan beri üzerinde insanlığı ağırlayan Kıbrıs adasının Girne kentinde M.S.VII’de bizanslılar tarafından yapılmış değişik dönemlerde eklemeler ve değişikliklerle günümüze kadar varlığını sürdürmüş Girne kalesinin, sur duvarlarının büyük bir kısmı kentin gelişimindeki değişen gereksinimler sonrası bir kısmı yıkılmış ama yarışmaya konu olan sur parçası, kulesi ile kentin sonradan yapılan binaları arasında kalmıştır. Kadim geçmişin izlerini ve ağırlığını taşıyan, küçük bir duvar parçası. Günümüze kadar gelebilmiş, ama bugünün parçası olamamış. Sokağın, geçmiş ile bugünün arasında kalakalmış adeta…

Duvarlar doğaları gereği kentsel formun geçmiş yıllar içindeki dönüşümüne tanıklık eden ve tüm şehrin hafızasını büyük ölçüde etkilemiş olan çizgisel mekan izleridir belki de. Anıları açığa çıkarırlar, gerçekliğin sona ediği ve imgelemin ve hayal gücünün başladığı yerlerdir. Büyülü gerçekçilik… Kent içinde gezinirken birdenbire Bizans, Lüzinyan, Venedik Osmanlı ve İngilizler tarafından kullanılmış olan kalenin bu küçücük ve kadim kalıntısından faklı dönemlere ait dilleri, kahkahaların duyarsınız.

Şu anda sur duvarı ve kule envantere işlenmiş ve kültürel miras olarak nitelendirilmiş, ama kent yaşamında bir başına yalnız kalmış yabancı gibi varlığını sürdürmektedir.

Ads

Yarışma konusu bu sur duvarını kentle, günümüz yaşamı ile bağlarını kurmak, bir araya getirmek, birleştirmek için potansiyelleri ortaya koyacak bir tasarım önerisidir.

Kentsel tarihi mirası bir yandan korurken;
insanlar ile görsel, tarihsel, fiziksel çevreleri arasındaki ilişkiye yeni bir bakış açısı getirmek,
şehrin ruhunu ve kültürünü geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında sorgulamak ve şekillendirmek,
insanların kentsel hafızasını kavrayış ve değerlendirilmesine odaklanılması beklenmektedir.
“Yeryüzünün bir parçasına dokunmak, onun aktardıklarını bugünün dünyasına taşımak, tasarım aracılığı ile kendi iç dünyanıza yapacağınız yolculuğun önerisidir bu. Tasarımı sorgularken kendi kişiliğinizi de sorgulamanızın önerisidir.’’ (Z.Tanalı)

Yarışmacılardan kendi iç yolculuklarında, duvarın kentle ilişkisini tasarlarken, fiziksel gereksinimlerin de ötesine geçerek zihinsel ve ruhsal gereksinimleri aktaran öneriler beklenmektedir.

Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

Genel Koşullar
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
• Sunumlar sadece elektronik ortamda yapılacaktır.
• Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür.
• Her katılım için ayrı kayıt formu doldurmak kaydı ile birden fazla öneri ile katılmak olabilir. Değerlendirme dışı kalacak olan durumlar
• Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
• Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.
• Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
• Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

Yarışma Takvimi
• Yarışmanın ilanı: 19 Ekim 2020
• Son soru sorma tarihi: 9 Kasım 2020
• Yanıtların ilan tarihi: 13 Kasım 2020
• Teslim tarihi: 9 Aralık 2020, 23:59 GMT+3
• Jüri değerlendirmesi başlangıcı: 10 Aralık 2020

Yarışmacılara Verilecek Bilgi Ve Belgeler
Yarışma dokümanları internet üzerinde, yarışma web adresi aracılığıyla teslim edilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir:
1. Yarışma Şartnamesi (pdf)
2. Yarışma alanına dair bilgi ve belgeler
2.1.Halihazır plan
2.2.William Dreghorn eskizleri
2.3.Mevcut durumu gösteren fotoğraflar
2.4.Drone fotoğrafları

Teslim Koşulları
I.Teslim
– http://www.mimarlarodasi.org sayfasından başvuru formu indirilip her bir öneri için doldurularak, tasarımlarla birlikte ztodulleri@gmail.com adresine 9 Aralık 2020 saat 24.00 e kadar gönderilecek;
-Mailin konu (subject) kısmına ise belirlenecek olan rumuz yazılacaktır. Rumuz: İlk iki harfi zt olan beş rakamlı bir rumuz belirlenecektir (zt02345 gibi).
-Yarışma ile ilgili soruların 9 Kasım 2020 saat 24.00 e kadar ztodulleri@gmail.com adresine gönderilmiş olması gerekmektedir.
-Tüm sorulan soruların yanıtları 13 Kasım 2020 tarihinde www.ktmmob.org (duyurular) dan yayınlanacaktır. -Kayıt ücreti: yoktur.

Sunum kuralları:
1- Tüm projelerin yatay olarak A1 ölçüsünde bir poster olarak düzenlenmesi ve jpg veya pdf olarak gönderilmesi gerekmektedir. 150 ve üstü dpi, en çok 50 MB.
2- Posterin sağ üst köşesinde üzerinde belirlenecek olan zt ile başlayan beş rakamlı rumuz (zt02345 gibi) bulunacaktır. 3-Yarışmacıların alana ilişkin genel yaklaşımlarını, kullanıma ait senaryolarını, yere dair kavrayışlarını, yorumlarını, araştırmalarını ve izleyecekleri tasarım stratejilerini ifade edecekleri en çok 10.000 karakterden (boşluksuz) oluşan bir metin.Metinin üzerinde yarışmacıların sadece rumuzu olacaktır.
4-Mikro ve Makro ölçekteki tasarım düşüncelerini anlatan çizimler, eskizler, şemalar, iki ve üç boyutlu ifade araçlarını kullanan görseller
5-Yarışmacılar kendi tasarım yaklaşımlarına ek olarak aşağıda belirtilen konuları da göz önünde bulundurmalıdırlar: Kentsel bütünlük-Kamusal alan Mekansal konsept -Mekansal bellek Mekanın hissi -Atmosfer Erişilebilirlik-Engelliler Malzeme –yerel malzeme
6-Paftadaki rumuz, başvuru formundaki rumuz ve teslim için gönderilecek mailde konu (subject) kısmına yazılacak rumuzun aynı olması gerekmektedir.
7- A1 posterin üzerinde, düşünsel arka plan, tasarım kararları, malzeme, strüktür ile ilgili açıklamalar bulunmalıdır. 8- Tasarımı anlatacak tüm gerekli plan, kesit, görünüş ile ilgili ölçekli teknik çizimlerin yanı sıra üç boyutlu görseller ve/veya maket fotoğrafları bulunmalıdır.
9- Öneri daha önce yapılmış bir tasarımın kopyası ise ödül geri alınacaktır.
10- Daha önce yapılmış bir tasarımdan alıntı yapılmışsa, orijinal tasarım referans olarak belirtilmelidir.
11- Öğrenci belgesi eklenmelidir.

Ekip Listesi
Ekip üyesinin yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve üniversitesini bildirir bir liste

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları
Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde “Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi teslim edilecektir:
• Proje ve ekleri dijital olarak teslim edilecektir. (Jüri değerlendirme çalışması, yarışmacıların dijital olarak yapacakları teslimlerin İdare tarafından bastırılması sonrasında yapılacaktır.)
• İçerisinde tasarımlara ilişkin istenenler, kimlik zarfı ve yazışma zarfının yer alacağı dijital teslim klasörü proje rumuzu ile aynı ismi taşıyacaktır.
• “Yarışmacılardan İstenenler” başlığında tanımlanan özelliklerde hazırlanan tüm içerikler PDF formatında olacaktır.
• Paftanın dosya isimi proje rumuzu ile aynı adı taşıyacaktır. • Paftalarda kullanılan tüm görseller “images” isimli bir klasörde ayrı olarak da teslim edilecektir (jpg ya da png dosya türünde).

Yarışma Sonuçlarının İlanı
Yarışma sonuçları yarışma web adresinde yayınlanacaktır. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Kolokyum
Kolokyum online yapılacaktır. Tarihi yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ