<style>.lazy{display:none}</style>Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı
04.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması Başvurusu

Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması Başvurusu

11. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması Başvuruları

Yutbay Seramik 11. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması, Başvuruları Online Olarak Yapılacak. Yurtbay Seramik Rutinler Ve İzler, Rutinleri Takip Et, İzleri Gör, Tasarımına Yansıt 11. Zeki Yurtbay Seramik Yarışması Seni Bekliyor.

Tasarımın sadece senin için değil, kullanıcı için de bir oyun haline gelebilir mi?
Parçalar farklı dizildiğinde tünelin ucunda yepyeni bir tasarım belirir mi?
Yarışmaya katıl, modüler oyun başlasın

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 40 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 30 Bin Türk Lirası
3 Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü 10 Bin Türk Lirası

Mucbir sebepler haricinde ve uygun koşullar altında 1.’lik ödülüne değer görülen tasarım üretilerek 2024 yılında İstanbul’da yapılacak “Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı”nda, Yurtbay Seramik Standı’nda sergilenecektir. Ekip halinde katılımlarda ödül, her ekip üyesinin kendi hesabına eşit olarak yatırılacaktır.

Ödül ve mansiyonlar, sonuçlarının ilanından itibaren en geç 30 gün içinde (kazananların bildireceği banka hesaplarına havale ile yapılacaktır) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

Ads

Yarışmanın Amacı

“Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri” ile güzel sanatlar ve tasarımın teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; katılımcıların rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması, seramik sektörü alanında tasarımın öneminin vurgulanması, genç tasarımcıların desteklenmesi ve seramik sektörüne teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Yarışma tek aşamalı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerde okuyan öğrencileri kapsayan bir seramik karo tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu

Tüm dünya bir devinim halinde. Bazen haberlere çıkacak kadar büyük eylemler, bazen de gün içinde yaptığınızı bile unuttuğunuz her hareket bu döngünün vazgeçilmez bir parçası. Öyle ki büyük olana, ilk bakışta algıladığımıza o kadar odaklanıyoruz ki; tekrarın, gündelik olanın gücünü unutuyoruz. Hele ki bu tekrarlar müthiş bir sıklıkla gerçekleşen, içinde kaybolduğumuz ve kanıksadığımız durumlar ve eylemlerse, namıdiğer: rutinler.

Rutinleri bireyin/canlının kendisi var ediyor ve bu belli koşullarda var ettiği eylemler bütünü, eylem sekansları olarak hayat buluyor. Bu durum rutinleri kanıksamamızı kolaylaştırırken göz ardı ettiğimiz, etkilerini ve olasılıklarını zaman zaman kavrayamadığımız bir olguya dönüştürüyor.

Kamusal alanda bireylerin hareketlerinden ve rotalarından,
ev yaşantısına; bir kedinin yiyecek arayışından, müziğe birçok alanda ve mekanda izleri takip etmek, izlerin peşine düşmek mümkün. Rastlantısal görünen eylemlerin dahi örüntüsünü fark etmek, rutinlerin kesişimlerindeki potansiyelleri gözlemlemek ve tasarıma aktarmak; zaman zaman tasarlamak için büyük sorulara değil sadece ufak bir gözleme ihtiyaç olduğunun mütevazı bir hatırlatıcısı olabilir.

Seramik kadar hayatlarımızın içinde ve bizimle etkileşim içindeki bir materyal ile rutinler kadar bütüncül bir yaklaşımı gerektiren konu birleştiğinde seramiğe ve tasarıma bakış açımızı, bu birlikteliği nasıl kurguladığımızı yeniden düşündürtecek ve tasarlama pratiğini ileri götürebilecek bir potansiyele sahip.

Etrafımıza ve kendimize dışarıdan bakmaya, gündelik olanı dışarıdan bir göz olarak algılamaya çalıştığımızda, “rutin”ler sıradan, alışılagelmiş gibi betimlemelerden sıyrılıp heyecan verici bir tasarımın ilham kaynağı olabilir mi?
Bu çerçevede “Rutinler ve İzleri”ni başlatırken neler soruyoruz?

-Rutinlerden doğan izlerin ne kadar farkındasın? Farklı ölçeklerdeki,
farklı zaman aralıklarındaki, farklı özneleri olan rutinleri tasarımına
nasıl aktarabilirsin?
-Rutinlerin performatif doğası tasarımını nasıl etkiler? Eylemlerin
sıklığı, özneleri, düzeni ve gerçekleştiği alanlar ve koşullar birer
değişken olabilir mi?
-Tasarımın (seramik) kullanıcısına nasıl bir deneyim sunuyor?
Tasarımın seramik ile ve kullanıcı ile nasıl etkileşim içinde?

Yarışmaya Katılım Koşulları

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışmaya bireysel olarak ya da aynı zamanda ekip halinde katılım mümkündür. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşur.

3. Bir öğrenci tek bir ekiple yarışmaya katılabilir, ayrıca bir ekiple yarışmaya katılan öğrenci bireysel katılım da sağlayabilir.

4. Ekip temsilcisi, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin Mimarlık, Güzel Sanatlar, Görsel Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile Mühendislik Fakültelerine bağlı mimarlık, görsel iletişim ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrencileri olabilir. Diğer tüm disiplinlerden öğrenciler, yukarıdaki şartları sağlayan ekip temsilcisinin olduğu ekiplerin üyesi olarak ile yarışmaya katılabilir.

5. Jüri üyeleri ve bunların 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

6. Yarışmacıların, jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmaması şarttır.

7. Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan ya da E-Devlet üzerinden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Katılımcının 2023 Bahar Dönemi’nde öğrenci olduğunu belge ile göstermesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan mezun öğrenciler yarışmaya katılabilir.

8. Her bireysel katılımcı ya da ekip www.dogadansanatasentasarla.com yarışma adresinden üye olarak, istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemelidir. Ekip katılımlarında sadece ekip temsilcisinin projeleri ve açıklama raporunu sisteme yüklemesi yeterlidir.

9. Bireysel ya da ekip olarak yarışmaya en çok 3 (üç) proje önerisi ile katılınabilir.

10. Yarışmaya gönderilen tasarımların, daha önce yarışmacıların sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin, Behance, Dribbble, ArtStation vb.) dahil olmak üzere basılı ya da dijital herhangi bir mecrada sergilenmemiş ve başka bir yarışmaya daha önce gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yarışmanın resmi duyurusu yapılana dek yayınlanmaması, duyurulmaması, yorum yapılmaması gerekmektedir.

11. Katılımcıların, yarışmanın başvuru ve proje yükleme işlemleri için www.dogadansanatasentasarla.com adresinden kaydolması ve başvuru işleminin bir parçası olarak gerekli bilgileri girmeleri gerekmektedir. Yarışmacılar katılım başvurusunda bildirmiş oldukları bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

12. Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.

13. Projelerde rumuz da dahil olmak üzere proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret olmamalıdır.

14. Projelerin siteye yüklenmesi katılım şartıdır, yüklemeyen katılımcılar fiilen elenecektir.

15. Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

16. Ekip üyelerinin her birinin katılım koşullarının tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.

Yarışma Süreci Ve Yönetimi

Yarışma tek aşamalıdır. 15 Mart 2024 Cuma günü 23:59’a kadar yüklenen projeler, yarışma takvimi gereği 17-18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek jüri toplantısında değerlendirilecektir. Bu toplantı akabinde dereceye giren tasarım ve katılımcılar belirlenecektir.
30 Nisan 2024 Salı günü, yarışma web sitesinde kazananlar duyurulacaktır.

Yarışma, www.dogadansanatasentasarla.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Başvuru sırasında rumuz sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Sistem tarafından verilen bu rumuz sadece raportörlük tarafından yarışmacıların tüm pafta ve belgelerinin jüriye sunumunda kullanılacaktır. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturmayacaktır. Sistemin verdiği bu numaradan raportörlük sürecini ve yarışma sonucunun açıklandığı jüri tutanağını takip edebileceklerdir.

Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Kayıt Ol sekmesinden istenilen bilgileri girerek ve Şartnameyi Okudum, Kabul Ediyorum kutucuğunu tıklayarak yarışma kaydını gerçekleştirmiş olacaktır. Bu bilgilerin raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılmasının ardından katılımcı, Kaydınız Yapılmıştır yazısını ekranda görür, ayrıca bu bilgi mail ile de yarışmacıya iletilir.

Yarışmacı Profıl sayfasından yarışma katılımı için gerekli öğrencilik bilgilerini girer, görüntüler ya da düzenleyebilir. Kimlik Bilgilerim sekmesinden gerekli evraklarını (Kimlik ve öğrenci belgesi) yükler. Proje Yükleme ve Proje Raporu sekmelerinden de gerekli yüklemeleri yaparak yarışmaya katılım sağlamış olur.

Yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde projeler toplanacaktır.

Yüklenen dosyalar, sonuçlar açıklanana kadar sadece raportörlüğe açık olacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler
Yarışmada 1.lik ödülü alan tasarımın uygulanacağı seramik kalıpların ebadı Yurtbay Seramik tarafından belirlenmiştir. Tasarımlar sadece duvar, sadece yer veya duvar+yer olarak çalışılabilir. Seçilen alanda tek ölçü kullanılabilir. Duvar+yer çalışılıyorsa ilgili alanlara özel ölçülerden birer adet seçip ilerlenmelidir.

Duvar ölçüleri: 7,5×15, 10×10, 10×20, 10×30, 15×60, 15×90, 20×20, 20×120, 30×60, 30×90, 40×60, 45×45, 50×50, 60×60, 60×120, 80×80, 100×100, 80×160 (en fazla 2 mm rölyef derinliği)
Yer ölçüleri: 10×10, 15×60, 15×90, 20×20, 20×120, 30×30, 33×33, 30×60, 40×60, 45×45, 50×50, 60×60, 60×120, 80×80, 100×100, 80×160 (rölyefsiz)
– Duvar karoları mukavemet nedeniyle yere döşenemez.
– Yer karoları hem duvara hem yere döşemeye uygundur.
(Duvar karosu tasarımı yapılırken yere döşenmesi düşünülüyorsa, yer karosu ölçüleri baz alınmalıdır. Böylece üretim yöntemi değişecektir.)
Karo tasarımlarının hangi mekânları hedefleyerek tasarlanacağı konusunda mekân sınırlaması bulunmamaktadır.
Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.
Tasarımcılar bütün anlatımlarını 3 (üç) adet A2 paftada gerçekleştirmelidirler.
Pafta 1 Seçilen ölçülere (en çok 3 ölçü) uygun tasarım (yatay veya dikey formatta)
Pafta 2 Karoların yan yana gelerek çoğaltılmış hali/çoklu dizilim ve bu dizilime ait birleşim detaylarını içeren teknik şema
Pafta 3 Bir mekân seçilerek döşenmiş hali (render/mockup).
Bu çalışmada mekân veya ölçek sınırlaması yoktur. Karoların yan yana gelerek oluşturduğu derzler dikkate alınarak görsellerin hazırlanması beklenmektedir.
Tasarımı anlatan en fazla 300 kelime içeren A4 açıklama raporu (paftalarda da rapor özeti yer alabilir ancak rapor web sitesindeki ilgili alana paftalardan ayrı tek bir dosya olarak yüklenmelidir).
Proje görsel ve dokümanlarının üzerinde kesinlikle isim, rumuz ya da kimliği ifşa edecek bilgiler yazılmamalıdır.
Yüklenen projeler 50 MB’yi geçmemelidir.
Tüm dosyalar yarışma sitesinde belirtilen ilgili alanlara yüklenmelidir.
300 DPI, RGB, JPG/PDF formatında 3 adet A2 dijital paftalar,

Tasarımı anlatan en fazla 300 kelime içeren A4 açıklama raporu
Kimlik Bilgileri
• Öğrenci Belgesi (Bireysel ya da ekip katılımları içindeki tüm yarışmacıların eğitim gördükleri üniversiteden, yarışma duyuru tarihinde öğrenci olduklarını gösteren ve son kayıt durumlarını belirten 2023 onaylı belge)
• Kimlik Belgesi (Nufüs Cüzdanı)
• Ekip üyelerinin sadece kayıt olmaları, istenilen bilgileri ve gerekli belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.

Üretilebilirlik açısından tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar:
Tasarımcı belirtilen ebatlarda tasarımını hazırladıktan sonra tasarımın ilgili ölçülerdeki çizimini mutlaka göstermelidir.
Tasarımlarınızı, birkaç karonun bir araya geliş biçimini gösterecek şekilde orantılı küçülterek paftalarınıza yerleştirme yapabilirsiniz.
Tasarımcılar belirtilen ebatlardan birini kullanıp kendi içinde
geometrik bölmeli, çeşitli ve çoklu birleşik düzenlemelere gidebilirler.
Rölyefli tasarımlarda endüstriyel uygulamaları
(karo üretimini) gerçekleştirebilmek için rölyef derinliklerinin 2 mm’yi geçmemesi gerekmektedir. (Rölyefin tepe noktası ile en çukur yeri arasındaki derinlik en fazla 2 mm olmalıdır.)

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı: Ekim 2023
• Soru sormak için son gün: 4 Aralık 2023, Pazartesi
• Soruların cevaplarının ilanı: 12 Aralık 2023, Salı
• Proje yükleme başlangıç tarihi: 18 Aralık 2023, Pazartesi
• Proje son teslim tarihi: 15 Mart 2024, Cuma
• Jüri değerlendirme toplantısı: 17-18-19 Nisan 2024
Çarşamba, Perşembe, Cuma
• Sonuçların ilanı 30 Nisan 2024, Salı

Son Başvuru Tarihi 20 Ocak 2023.

Web Sitesi: https://www.dogadansanatasentasarla.com

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ