16.05.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

YTB Türk Diasporası Medya Ödülleri Yarışması

YTB Türk Diasporası Medya Ödülleri Yarışması

YTB Türk Diasporası Medya Ödülleri Yarışması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB Türk Diasporası Medya Ödülleri Yarışması düzenliyor.
Yarışma Kısa Film, Senaryo, Dosya Haber, Yeni Medya Ve Fotoğraf Kategorilerinde Yapılacak.
Yarışma; Kısa Film, Senaryo, Dosya Haber, Yeni Medya ve Fotoğraf olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmayla birlikte yeni yetenekler keşfedilerek yurt dışında medya sektörüne ilgi duyan; bir fikri, bir hayali, bir meselesi olan diasporamızın özgün ve nitelikli eserleri toplumla paylaşılacak.
Yarışmaya yurtdışında yaşayan ve bulunduğu ülkede en az 7 yıl süreyle ikamet şartını yerine getirmiş; 18-45 yaş arası tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile mavi kartlı vatandaşlar başvurabilecek.
Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını şartnamede detayları belirtilen belgeler ve imzalı şartname ile en geç 17 Ağustos 2020 tarihine kadar YTB Başvuru Sistemi “başvuru.ytb.gov.tr” adresinden tamamlamaları gerekiyor.

İlk 10 Adaya Medya Akademisi
Yarışmada, her bir kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak ve yarışma sonunda tüm kategorilerde ilk 10’a giren toplam 50 adaya, detayları daha sonra www.ytb.gov.tr web sitesi aracılığıyla bildirilecek olan Diaspora Medya Akademisi’ne ücretsiz katılım imkânı sağlanacak.

Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası

Yarışmada kısa film kategorisinde birincilik ödülü 25 bin TL, senaryo için 15 bin TL, dosya haber, yeni medya ve fotoğraf kategorinde 10 bin TL olarak belirlendi. İkincilik ödülü ise kısa film kategorisi için 20 bin TL, senaryo için 10 bin TL, dosya haber, yeni medya ve fotoğraf kategorileri için ise 7 bin 500 TL olacak. Yarışmada üçüncü olan adaylar ise kısa film kategorisinde 15 bin TL, senaryo, dosya haber, yeni medya ve fotoğrafta 5 bin TL almaya hak kazanacak.

Kısa Film Yarışması

Sponsorlu Bağlantılar

Konu
Kısa film kategorisinde herhangi bir konu kısıtı öngörülmemektedir. Katılımcılar diledikleri tematik alanda eserlerini tarafımıza iletebileceklerdir. Animasyon film başvuruları da kabul edilmektedir.

Katılım Koşulları
1. Yurtdışında yaşayan 18-45 yaş arası Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlı kişiler yarışmaya katılabileceklerdir.
2. Başvuru sahiplerinin en az 7 yıl süre ile bulundukları ülkelerde ikamet etmiş olması şartı aranmaktadır.
3. Her katılımcı yarışmaya yalnız 1 (bir) kısa film ile katılım sağlayabilecektir.
4. Her kısa filmin yönetmen sayısı azami 2 (iki) ile sınırlandırılmıştır.
5. Anlatıcısız, sessiz kısa filmler de yarışma için uygun kabul edilmektedir.
6. Başkanlık katılımcılardan esere ilişkin ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri talep edebilecektir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması veya herhangi bir problem oluşması durumunda, problemin çözümüne yönelik Başkanlık ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yarışmadan menedilir.
7. Başvuru için katılımcıların YTB Başvuru Sistemine üye olarak hesaplarını aktive etmeleri gerekmektedir.
8. Başvuru sahipleri yarışmaya katılma koşullarını tamamlayabilmek için eserleri ile birlikte;
9. Şartnamede belirtilen belgeler ve başvuru konusu eser, başvuru sahipleri tarafından “Google Drive” veya “One Drive” alanlarına yüklenerek, yükleme uzantısının başvuru sisteminde belirtilen URL Kodu alanına kopyalanması gerekmektedir
10. Elden teslim, e-posta ya da CD/DVD/Taşınabilir Bellek ile eser gönderimi kabul edilmeyecektir.
11. Teslim edilecek kısa filmlerin süresinin en az 2 en fazla 20 dakika; görüntü kalitesinin gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olması gerekmektedir.
12. Online başvurular sırasında üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda medyaodulleri@ytb.gov.tr adresinden sekretarya ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese e-posta yolu ile eser gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez.
13. Daha önce herhangi bir platformda yayımlanmış kısa filmler kabul edilmeyecek olup eserin daha önce herhangi bir platformda yayımlandığı sonradan tespit edilir ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödül geri alınır. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
14. Katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde, Başkanlığın bahsekonu eseri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. Başkanlık, kendisine gönderilen eserleri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/ katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendirip-ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Başkanlığa ait olduğunu kabul eder.
15. Katılımcılarca tarafımıza ulaştırılan tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcı şahsen sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıyı bağlar. İletişim bilgilerinden kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

– İki adet tanıtıcı görsel ve film afişi,
– Eser sahibinin yüksek çözünürlükte 1 adet JPEG formatında fotoğrafı,
– Eser sahibinin Türk vatandaşı, çifte vatandaş ya da mavi kartlı olduklarını gösterir belge,
– Şartnamenin ekinde bulunan başvuru formu (Tüm maddeler doldurulmalıdır),
– Yönetmen/yönetmenler tarafından imzalanan yarışma şartnamesini tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.

Süreç
– Başvuru Tarihleri: 1 Mayıs 2020 – 17 Ağustos 2020
– Ön Eleme: 18 Ağustos 2020 – 31 Ağustos 2020
– Seçici Kurul Değerlendirmesi: 1 Eylül 2020 – 30 Eylül 2020
– Kazananların İlanı: 2 Ekim 2020
– Ödül Töreni: Tarih ve yer bilgisi www.ytb.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Senaryo Yarışması

Konu
Senaryo kategorisinde herhangi bir konu kısıtı öngörülmemektedir. Katılımcılar diledikleri tematik alanda eserlerini tarafımıza iletebileceklerdir. Animasyon senaryosu başvuruları da kabul edilmektedir.

Katılım Koşulları
1. Yurtdışında yaşayan 18-45 yaş arası Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlı kişiler yarışmaya katılabileceklerdir.
2. Başvuru sahiplerinin en az 7 yıl süre ile bulundukları ülkelerde ikamet etmiş olması şartı aranmaktadır.
3. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) adet senaryo ile katılım sağlayabilecektir. Ancak katılımcı her senaryo için ayrı başvuru yapmalıdır.
4. Her senaryonun senarist sayısı en fazla 2 (iki) ile sınırlandırılmıştır.
5. Senaryolar Türkçe olarak yazılmalıdır.
6. Başkanlık katılımcılardan esere ilişkin ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri talep edebilecektir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması veya herhangi bir problem oluşması halinde problemin çözümüne yönelik Başkanlık ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yarışmadan menedilir.
7. Yarışmaya katılacak eserler senaryo formatına uygun yazılmalıdır. Yalnızca, sinopsis ya da film öyküsü olarak gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Senaryolar en fazla 80 sayfa uzunluğunda olmalıdır. Senaryo ve sinopsisler Times New Roman fontu 12 punto ile yazılmalı, 1,5 satır aralığı, kenar boşlukları (alt, üst, sağ, sol) 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır. Senaryolarda sahne numaraları ve sayfa numaraları yer almak zorundadır.
9. Senaryo metninde 1-3 sayfa uzunluğunda sinopsis kısmı mutlaka yer almalıdır. Bu koşula uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Senaryolar tamamlanmış ancak filme dönüştürülmemiş olmalıdır.
11. Başvuru için katılımcıların YTB Başvuru Sistemine üye olarak hesaplarını aktive etmeleri gerekmektedir.
12. Başvuru sahipleri yarışmaya katılma koşullarını tamamlayabilmek için eserleri ile birlikte;
13. Şartnamede belirtilen belgeler ve başvuru konusu eserin, başvuru sahipleri tarafından “Google Drive” veya “One Drive” alanlarına yüklenerek, yükleme uzantısının başvuru sisteminde belirtilen URL Kodu alanına kopyalanması gerekmektedir.
14. Elden teslim, e-posta ya da CD/DVD/Taşınabilir Bellek veya çıktı ile senaryo gönderimi kabul edilmeyecektir.
15. Senaryo metni üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır.
16. Online başvurular sırasında üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda medyaodulleri@ytb.gov.tr adresinden sekretarya ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese e-posta yolu ile eser gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez.
17. Daha önce herhangi bir platformda ödül almış senaryolar yarışmaya katılamaz. Ödül alan senaryonun; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilir ise, eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödül geri alınır. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
18. Katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde, Başkanlığın bahsekonu eseri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. Başkanlık, kendisine gönderilen eserleri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/ katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendirip-ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Başkanlığa ait olduğunu kabul eder.
19. Katılımcılarca tarafımıza ulaştırılan tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcı şahsen sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıyı bağlar. İletişim bilgilerinden kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

– Eser sahibinin yüksek çözünürlükte 1 adet JPEG formatında fotoğrafı,
– Eser sahibinin Türk vatandaşı, çifte vatandaş ya da mavi kartlı olduklarını gösterir belge,
– Eser sahibinin bulunduğu ülkedeki ikamet süresini gösterir belge (lise diploması, ikamet belgesi gibi)
– Eser sahibi tarafından imzalanan yarışma şartnamesini tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.

Süreç
– Başvuru Tarihleri: 1 Mayıs 2020 – 17 Ağustos 2020
– Ön Eleme: 18 Ağustos 2020 – 31 Ağustos 2020
– Seçici Kurul Değerlendirmesi: 1 Eylül 2020 – 30 Eylül 2020
– Kazananların İlanı: 2 Ekim 2020
– Ödül Töreni: Tarih ve yer bilgisi www.ytb.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Dosya Haber Yarışması

Amaç
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından organize edilen “Türk Diasporası Medya Ödülleri” – Dosya Haber Yarışması ile yurtdışında yaşayan ve araştırmacı gazeteciliğe ilgi duyan vatandaşlarımızın ilgi duydukları bir alanda kişisel araştırmalar yoluyla ürettiği özgün araştırmalarını toplumla paylaşmalarına aracı olmak, habercilik alanına katkı sağlayacak yeteneklerin keşfi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Katılım Koşulları
1. Yurtdışında yaşayan 18-45 yaş arası Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlı kişiler yarışmaya katılabileceklerdir.
2. Başvuru sahiplerinin en az 7 yıl süre ile bulundukları ülkelerde ikamet etmiş olması şartı aranmaktadır.
3. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) adet dosya haber ile katılım sağlayabilecektir. Ancak katılımcılar, her dosya haber için ayrı başvuru yapmalıdır.
4. Dosya Haber metinleri Türkçe olarak yazılmalıdır.
5. Başkanlık katılımcılardan habere ilişkin ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri talep edebilecektir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması veya herhangi bir problem oluşması durumunda, problemin çözümüne yönelik Başkanlık ile iş birliğine girmemesi durumunda; katılımcı kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yarışmadan menedilir.
6. Dosya Haber metni üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır.
7. Dosya Haber metinleri en az 2 (iki), en fazla 10 (on) sayfa uzunluğunda olmalıdır. Metin, Times New Roman fontu 12 punto ile yazılmalı, 1,5 satır aralığı, kenar boşlukları (alt, üst, sağ, sol) 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır. Metinde sayfa numaraları yer almak zorundadır.
8. Haber metninde en az iki paragraf uzunluğunda haber özeti kısmı mutlaka yer almalıdır. Bu koşula uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Başvuru için katılımcıların YTB Başvuru Sistemine üye olarak hesaplarını aktive etmeleri gerekmektedir.
10. Başvuru sahipleri yarışmaya katılma koşullarını tamamlayabilmek için eserleri ile birlikte;
– Eser sahibinin yüksek çözünürlükte 1 adet JPEG formatında fotoğrafı,
– Eser sahibinin Türk vatandaşı, çifte vatandaş ya da mavi kartlı olduklarını gösterir belge,
– Eser sahibinin bulunduğu ülkedeki ikamet süresini gösterir belge (lise diploması, ikamet belgesi gibi)
– Eser sahibi tarafından imzalanan yarışma şartnamesini tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.
11. Şartnamede belirtilen belgeler ve başvuru konusu eserin, başvuru sahipleri tarafından “Google Drive” veya “One Drive” alanlarına yüklenerek, yükleme uzantısının başvuru sisteminde belirtilen URL Kodu alanına kopyalanması gerekmektedir.
12. Elden teslim, e-posta ya da CD/DVD/Taşınabilir Bellek veya çıktı eser gönderimi kabul edilmeyecektir.
13. Online başvurular sırasında üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda medyaodulleri@ytb.gov.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese e-posta yolu ile eser gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez.
14. Daha önce herhangi bir platformda yayımlanmış haber metinleri yarışmaya katılamaz. Ödül alan haber metninin; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilir ise, eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödül geri alınır. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
15. Katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde, Başkanlığın bahsekonu eseri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. Başkanlık, kendisine gönderilen eserleri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/ katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendirip-ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Başkanlığa ait olduğunu kabul eder.
16. Katılımcılarca tarafımıza ulaştırılan tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcı şahsen sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıyı bağlar. İletişim bilgilerinden kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Süreç
– Başvuru Tarihleri: 1 Mayıs 2020 – 17 Ağustos 2020
– Ön Eleme: 18 Ağustos 2020 – 31 Ağustos 2020
– Seçici Kurul Değerlendirmesi: 1 Eylül 2020 – 30 Eylül 2020
– Kazananların İlanı: 2 Ekim 2020
– Ödül Töreni: Tarih ve yer bilgisi www.ytb.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Yeni Medya Yarışması

Konu
Yeni Medya kategorisinde herhangi bir konu kısıtı öngörülmemektedir. Katılımcılar diledikleri tema ve platformda ürettikleri eserlerini tarafımıza iletebileceklerdir.

Katılım Koşulları
1. Yurtdışında yaşayan 15-45 yaş arası Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlı kişiler yarışmaya katılabileceklerdir.
2. Başvuru sahiplerinin en az 7 yıl süre ile bulundukları ülkelerde ikamet etmiş olması şartı aranmaktadır.
3. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) adet yeni medya çalışması ile katılım sağlayabilecektir. Ancak katılımcı her yeni medya çalışması için ayrı başvuru yapmalıdır.
4. Başkanlık katılımcılardan çalışmaya ilişkin ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri talep edebilecektir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması veya herhangi bir problem oluşması durumunda, problemin çözümüne
yönelik Başkanlık ile iş birliğine girmemesi durumunda; katılımcı kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yarışmadan menedilir.
5. Eserler üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır.
6. Başvuru için katılımcıların YTB Başvuru Sistemine üye olarak hesaplarını aktive etmeleri gerekmektedir.
7. Başvuru sahipleri yarışmaya katılma koşullarını tamamlayabilmek için eserleri ile birlikte;
8. Şartnamede belirtilen belgeler ve başvuru konusu eserin, başvuru sahipleri tarafından “Google Drive” veya “One Drive” alanlarına yüklenerek, yükleme uzantısının başvuru sisteminde belirtilen URL Kodu alanına kopyalanması gerekmektedir.
9. Elden teslim, e-posta ya da CD/DVD/Taşınabilir Bellek ile eser gönderimi kabul edilmeyecektir.
10. Online başvurular sırasında üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda medyaodulleri@ytb.gov.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese e-posta yolu ile eser gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez.
11. Çalışmanın daha önce herhangi bir platformda yayımlanmış olması ödül almaya engel teşkil etmez. Bununla birlikte, daha önce ödül alan herhangi bir çalışma yarışmaya katılamaz. Ödül alan çalışmanın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilir ise, eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödül geri alınır. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
12. Katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde, Başkanlığın bahsekonu eseri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. Başkanlık, kendisine gönderilen eserleri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/ katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendirip-ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Başkanlığa ait olduğunu kabul eder.
13. Katılımcılarca tarafımıza ulaştırılan tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcı şahsen sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıyı bağlar. İletişim bilgilerinden kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

– Eser sahibinin yüksek çözünürlükte 1 adet JPEG formatında fotoğrafı,
– Eser sahibinin Türk vatandaşı, çifte vatandaş ya da mavi kartlı olduklarını gösterir belge,
– Eser sahibinin bulunduğu ülkedeki ikamet süresini gösterir belge (lise diploması, ikamet belgesi gibi)
– Eser sahibi tarafından imzalanan yarışma şartnamesini tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.

Süreç
– Başvuru Tarihleri: 1 Mayıs 2020 – 17 Ağustos 2020
– Ön Eleme: 18 Ağustos 2020 – 31 Ağustos 2020
– Seçici Kurul Değerlendirmesi: 1 Eylül 2020 – 30 Eylül 2020
– Kazananların İlanı: 2 Ekim 2020

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Fotoğraf Yarışması

Amaç
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından organize edilecek olan “Türk Diasporası Medya Ödülleri” – Fotoğraf Yarışması ile yurtdışında yaşayan ve amatör veya profesyonel düzeyde fotoğrafçılığa ilgi duyan vatandaşlarımızın kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, bu alanda yetenekli insanlarımızı motive ederek bu alana katkı sağlayacak yeteneklerin keşfi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Katılım Koşulları
1. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlı kişiler yarışmaya katılabileceklerdir.
2. Başvuru sahiplerinin en az 7 yıl süre ile bulundukları ülkelerde ikamet etmiş olması şartı aranmaktadır.
3. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) adet fotoğraf ile katılım sağlayabilecektir. Ancak katılımcı her bir fotoğraf için ayrı başvuru yapmalıdır.
4. Yarışma “sayısal renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
6. Başkanlık katılımcılardan fotoğrafa ilişkin ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri talep edebilecektir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, orijinal fotoğrafı Başkanlık ile paylaşmaması veya herhangi bir problem oluşması durumunda, problemin çözümüne yönelik Başkanlık ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yarışmadan menedilir.
7. Fotoğraflar üzerinde orijinal görüntü değiştirilmeden yapılan müdahaleler kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Başkanlığın katılımcılardan fotoğrafın aslını talep etme hakkı saklıdır.
8. Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar Başkanlığımız tarafından sergi amaçlı olarak kullanılabilecektir. Bu minvalde, sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve/veya ödül almasa da sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Başkanlığımız tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir. Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir. Eser sahibi, fotoğrafı bu hususu gözeterek göndermelidir
9. Başvuru için katılımcıların YTB Başvuru Sistemine üye olarak hesaplarını aktive etmeleri gerekmektedir.
10. Başvuru sahipleri yarışmaya katılma koşullarını tamamlayabilmek için eserleri birlikte;
11. Şartnamede belirtilen belgeler ve başvuru konusu eser, başvuru sahipleri tarafından “Google Drive” veya “One Drive” alanlarına yüklenerek, yükleme uzantısının başvuru sisteminde belirtilen URL Kodu alanına kopyalanması gerekmektedir.
12. Elden teslim, e-posta ya da CD/DVD/Taşınabilir Bellek veya çıktı fotoğraf gönderimi kabul edilmeyecektir.
13. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır.
14. Online başvurular sırasında üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda medyaodulleri@ytb.gov.tr adresinden sekretarya ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese e-posta yolu ile eser gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez.
15. Daha önce herhangi bir platformda ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Ödül alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilir ise, eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödül geri alınır. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
16. Katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde, Başkanlığın bahsekonu eseri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. Başkanlık, kendisine gönderilen eserleri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/ katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendirip-ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Başkanlığa ait olduğunu kabul eder.

– Eser sahibinin yüksek çözünürlükte 1 adet JPEG formatında fotoğrafı,
– Eser sahibinin Türk vatandaşı ya da mavi kartlı olduklarını gösterir belge,
– Eser sahibinin bulunduğu ülkedeki ikamet süresini gösterir belge (lise diploması, ikamet belgesi gibi)
– Eser sahibi tarafından imzalanan yarışma şartnamesini tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.

17. Katılımcılarca tarafımıza ulaştırılan tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcı şahsen sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıyı bağlar. İletişim bilgilerinden kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Süreç
– Başvuru Tarihleri: 1 Mayıs 2020 – 17 Ağustos 2020
– Ön Eleme: 18 Ağustos 2020 – 31 Ağustos 2020
– Seçici Kurul Değerlendirmesi: 1 Eylül 2020 – 30 Eylül 2020
– Kazananların İlanı: 2 Ekim 2020

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ