20.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

YTB Burs Programları Başvuruları

YTB Burs Programları Başvuruları

YTB Burs Programları Başvuruları

Yurt Dışı Türkler Ve Akraba Toplulukları Başkanlığı YTB Burs Programları Beş Farklı Alanda Verilecek. Yurtdışı Vatandaşlar Aile Uzmanlık Bursu, Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu, Yurtdışı Vatandaşlar Tez Ve Araştırma Burs Programı Ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Burs Programı Olarak Verilecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), her yıl olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşları desteklemek ve başarılı gençleri ödüllendirmek amacıyla 5 farklı alanda burs programları ilan etti. Yurt dışında yaşayan Türk toplumun akademik gelişimine yardımcı olacak ve başarılarının destekleneceği programlar Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine de katkı sağlayacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katkı sağlamak ve başarılarını desteklemek amacıyla her yıl farklı alanlarda burs programları ilan ediyor. Türk toplumunun bulundukları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına yardımcı olan programlar aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine büyük katkı sağlıyor. YTB her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 ayrı burs programı ilan etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu

Burs Kapsamı
Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olup ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç’de, aile ve sosyal hizmetler alanında (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb.) eğitim almış vatandaşlarımız burs için başvuruda bulunabilirler.

Sponsorlu

Burs Miktarı ve Süresi
Başkanlık bursu sadece sertifika programı ücretini kapsamaktadır. Bursun azami tutarı 10.000,00 Avro veya 10.000,00 Avroya denk gelen ilgili ülke para birimi tutarı kadardır. Burs miktarına burs komisyonu karar verecektir. Burs ödemesi sertifika programının uzunluğuna göre program bitiminde ya da belli aralıklarla ödenir. Bursun devamlılığı, sertifika/eğitim programındaki devamlılığa ve başarıya bağlıdır.

Kimler Başvurabilir?
• Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak
• 01/01/1981 ve sonrası doğmuş olmak
• Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinde aile ve sosyal hizmetler alanında pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı (Heilpraktiker), gerontoloji vb. alanlarda üniversite ya da üniversiteye denk eğitimini tamamlamış olmak
• İlgili ülke makamları tarafından resmi olarak kabul edilen bir uzmanlık eğitim programından kabul almış olmak

Başvuru İçin Tıklayın.

Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında
Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek üzere 2017-2018 döneminde Sakarya Üniversitesi ile iş birliği halinde tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır. 2018-19, 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde programların tezli olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği halinde “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı” adı altında açılmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için ilgili yüksek lisans programları ilana açılmaktadır.

Kimler Başvurabilir?
• Türk vatandaşları için; ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinden birinde oturum hakkına sahip olmak ya da çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak,
• 40 yaşından gün almamış olmak,
• Türkiye veya yurt dışındaki bir üniversiteden eğitim bilimleri ya da sosyal bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olmak,
• Yeterli düzeyde akademik Türkçe bilgisine sahip olmak,
• Tercihen Türkçe eğitimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Not: Başvuru şartlarını taşıyan adayların yurt dışındaki üniversitelerden almış oldukları diplomalar, yabancı dil belgesi sayılacak ve bunlardan ALES puanı istenmeyecektir. Öğrencilerden programa kaydoldukları tarihten itibaren iki (2) yıl içerisinde diploma denklik belgelerini sunmaları istenecektir. Protokol kapsamında burslu bir program olduğu için programa kabul edilen adaylardan üniversiteye kayıt aşamasında YDS ve ALES belgesi istenmemektedir.

Başvuru İçin Tıklayın.

Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları

Burs Kapsamı
Yurt dışında yaşayan gençlerimiz arasında lise eğitimi ve başarılı olarak bitirme oranları her geçen gün artmaktadır. Gençlerimizin lise eğitim başarılarını taltif ederek gelecek nesilleri teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları programı oluşturulmuştur.

Bulundukları ülkelerin liselerinde bitirme sınavlarını (Abitur, Baccalauréat, Matura gibi) başarılı olarak tamamlayanlar, bitirme sınavı olmayan ülkelerden lise diploması bulunan, 15 Nisan 2020 ve 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında mezun olan vatandaşlarımız ve mavi kart sahipleri Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları kapsamında başvuru yapabilirler.
Ülkelerde bulunan büyükelçilik ve başkonsolosluk bölgelerine göre her bir büyükelçilik veya başkonsolosluk bölgesinden başvuranlar arasından en başarılı not ortalamasına sahip bir öğrenciye tek seferlik bir burs takdim edilecektir. Toplan 17 ülkede 56 dış temsilcilik bölgesinde burs verilmesi hedeflenmektedir.

Başvuru Alınacak Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç.

Başvuru Şartları
• Türk Vatandaşı/Çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak
• Ortaöğretiminin tamamını (Lise) yurtdışında tamamlamış olmak
• 15 Nisan 2020 ve 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında mezun olmak

Alınacak Başvurularda İstenecek Bilgi ve Belgeler
Tüm Adaylar İçin
• Başvuru Formu
• Nüfus cüzdanı veya pasaport
• Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi
• Lise diploması (tüm sayfalar)
• Lise bitirme sınav sonucunu gösteren not çizelgesi (lise bitirme sınavı olmayan ülkelerde lise son sınıfta alınan notların bulunduğu karne/not çizelgesi)
• Başvuru sisteminde istenilen diğer bilgi ve belgeler

Başarı Ödülleri Miktarı ve Süresi
Sadece bir defaya mahsus verilmekte olup burs miktarı 2000 Avrodur.
Burslar kapsamında başvuru sayısı fazla olan bölgeler için başvuru olmayan bölgelerin kontenjanları diğer konsolosluk bölgelerindeki başarılı adaylar için imkanlar dahilinde kullanılabilir.

Başvuru İçin Tıklayın.

Yurtdışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu

Burs Kapsamı
Yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı, tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan ve diğer başvuru şartlarını taşıyan adaylar tez araştırma burs programına başvuru yapabilirler. Bu itibarla aşağıda belirtilen alanlarda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan/yapılacak olan tez araştırmaları değerlendirmeye alınacaktır.

Tez Araştırma Konuları
• Eğitim, Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları
• Uluslararası İlişkiler ve Hukuk
• Göç Araştırmaları
• Ayrımcılık ve Hak İhlalleri
• Dini Haklar, Dini Eğitim
• Avrupa ve İslam
• Medya ve Kültürel Çalışmalar
• Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat Araştırmaları
• Psikoloji, Sosyoloji, Pedagoji Alanında Araştırmalar

Başvuru Alınacak Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ülkelerinden birinde yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı adaylar başvurabilir.

Burs Miktarı Ve Süresi
Burslar Yüksek Lisans İçin 6 Ay, Doktora İçin 12 Aya Kadar Verilebilmektedir..
Tez Araştırma Bursu Yüksek Lisans 500 Euro
Doktora 750 Euro

Kimler Başvurabilir?
• Türk vatandaşı/Çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak
• Türk vatandaşları için yurtdışında sürekli/kalıcı ikamet sahibi olmak
• Ortaöğretimini (Lise) yurtdışında tamamlamış olmak
• Yüksek lisans tez araştırma başvuruları için 01.01.1991 ve sonrası doğmuş olmak
• Doktora tez araştırma başvuruları için 01.01.1986 ve sonrası doğmuş olmak
• İlgili ülkelerden birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak
• Başvuru ilanında belirtilen konularda tez aşamasında olmak ya da burs ödemeleri başlayana kadar tez aşamasına geçebilecek durumda olmak

Nasıl Başvurabilirim?
• Online Başvur butonuna tıklayınız.
• Sisteme üye olunuz.
• E-Posta kutunuza gelen e-posta ile üyelik aktivasyonunuzu gerçekleştiriniz.
• Sol menüdeki gerekli bilgilileri doldurunuz.
• Tez Araştırma Burslarına Başvuru tıklayınız ve gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

Başvuru İçin Tıklayın.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Burs Programı

Burs Kapsamı
Yurt dışında yaşayan Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler alanında Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora programından mezun olan (mezuniyetin üzerinden en fazla 1 yıl geçen) ya da burs başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek durumda olup bulundukları ülkelerin not sisteminde minimum %80 başarılı olan vatandaşlarımız ve mavi kart sahipleri Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları kapsamında başvuru yapabilirler.
Başvuru Alınacak Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç.

Detaylar İçin Tıklayın.
Son Başvuru Tarihi 15 Ağustos 2021.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ