30.11.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Yök Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrı

Yök Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrı

Yök Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrı

Yükseköğretim Kurulu Yök Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrı Başvurusu Başladı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin ve dünyanın da içinde bulunduğu pandemi dönemine özel olmak üzere doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak ve gelecek nesillere insan kaynağı yetiştirmek üzere yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilecektir.

Burs Başvuru Şartları

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
c) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.
e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
f) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

Sponsorlu

Burs Miktarı, Süresi Ve Ödemeler

1) 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.
2) Doktora eğitimine kabul, ilgili yükseköğretim kurumlarının mevcut lisansüstü öğrenci kabul şartlarına göre gerçekleştirilir. Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi her alt alanda en az 3 öğrenci olmak kaydıyla rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir.
3) 6. maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlar dışında, başka bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.
4) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb.) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan öğrenciler için hesaplanan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır.
5) Aktarılan söz konusu burs tutarı ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aylıklar halinde her ayın l’i ile 10’u arasında bursiyerlerin banka hesabına aktarılarak ödenir.
6) Burs tutarları bursiyer öğrencilerin hesaplarına aktarılmadan önce ilgili öğrencilerin bu usul ve esaslarda yer alan şartlara uyup uymadığı YÖK Bursları Takip Şubesi tarafından kontrol edilir.
7) Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır.
8) Öğrencilere on iki ay süre ile burs ödenir.
9) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.
10) Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi, Erasmus+ vb.) programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır.
11) Burslandırıldıkları öncelikli alt alanla ve tez çalışmaları ile ilgili olmak koşuluyla yurt dışındaki bir üniversiteden/enstitüden kabul alan bursiyerlerin yurt dışına çıkmaları danışmanının teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ve teklifi ile YÖK’ün iznine bağlıdır. Yurtdışına çıkması uygun bulunan bursiyerlerin, yurtdışında bulundukları süre boyunca bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süre ve bursluluk süresinden sayılır.

Başvuru
• Başvurular, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Başvuruları itibarı ile https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden yapılacaktır. (Daha önceden kullanılmakta olan başvuru giriş ekranları kullanıma kapatılmıştır.)
• Yükseköğretim Kurumlarının, “100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu”nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS’te* yetkilendirmeleri gerekmektedir. Daha önceden kullanılmakta olan giriş ekranlarında sistemde rol ataması yapılmış olan yetkililerin tekrar yetkilendirimesine gerek yoktur.
İlk defa başvuru yapacak kişilerin yetkilendirme işlemleri ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
*YÖKSİS Rol Adı: “100/2000 YÖK Doktora Bursu”
Önemli: Bu aşamada sadece Üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak olup öğrencilere yönelik başvurular bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.
• Başvuru Formu’nun, karakter kısıtları göz önünde bulundurularak ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
• Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 5 alan için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapabilecektir.
• Geçmiş dönemlerden kalan hiçbir kontenjan 2020-2021 eğitim öğretim yılı Güz dönemine aktarılmayacaktır.
• Başvuruda öncelikli alanın adının belirtilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alan adıyla birebir aynı olması gerekmemektedir.

Devlet Yükseköğretim Kurumları başvurmak istedikleri alanlar için 17 Haziran 2020- 1 Temmuz 2020 (Saat 17:00) tarihleri arasında https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresinden başvuru yapacak olup, doldurulan formların elektronik hallerini Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığımıza ulaştıracaklardır.

Usul Ve Esaslar İçin Tıklayın.
Alt Alanları İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ