<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Yılport İnovasyon Yarışması

Yılport İnovasyon Yarışması

Yılport İnovasyon Yarışması

Yılport Limancılık İnovasyon Yarışması Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı Ve Yıldırım Şirketler Grubu Tarafından Limancılık Alanında Düzenlenmektedir. Yarışmaya Türkiye Ve Yurtdışında Öğrenim Gören Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
a) Para Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Euro
İkincilik Ödülü 5 Bin Eoru
Üçüncülük Ödülü 2.500 Eura
Mansiyon Ödülü 1.000 Euro

b. Yurtiçi Eğitim Burs Ödülü
İlk üç dereceye giren öğrencilere lisans veya yüksek lisans eğitimlerinin sonuna kadar Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı tarafından eğitim bursu verilecektir. Yarışmayı, grup halinde katılanların kazanması halinde grup içinde kendi aralarında seçecekleri bir isme bu burs verilecektir.

c. Uluslararası Sektörel Etkinliğe Katılım
Birincilik ödülü alan yarışmacı (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödülünün yanı sıra masrafları YILPORT HOLDING tarafından karşılanmak üzere uluslararası sektörel bir etkinliğe (fuar, konferans vb.) götürülebilecektir (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir). İştirak edilecek yarışma veya fuar YILPORT HOLDING tarafından belirlenecektir.

d. Tasarım Tescili Ödülü:
Dereceye giren tasarımcıların ödül kazandıkları projelerinin tescil, faydalı model veya patent masrafları, ilgili ödeme belgelerin ibrazına istinaden 2000 Euro’ya kadar desteklenecektir. Detaylı bilgi için yarışma sekretaryasına başvurulması gerekmektedir.

Ads

e. Yurt Dışı Eğitim Ödülü:
Ekonomi Bakanlığı’nın 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında ödül alan T.C. vatandaşı proje sahipleri, bakanlıkça kontenjanlar kapsamında uygun görülmesi halinde, yurt dışında azami 2 yıl boyunca eğitime gönderilebilecek olup, yarışmanın tamamlanmasını müteakip bu hususta bilgilendirme yapılacaktır. Bu ödül tamamen Bakanlığın kontrolünde olduğundan Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı’nın bu hususta herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

f. Üst Düzey Yönetici ile Görüşme Ödülü
Birincilik ödülü alan yarışmacı Yıldırım Şirketler Grubu bünyesindeki üst düzey bir yönetici ile öğle/akşam yemeği ödülü kazanacaktır.

g. Staj ve İş İmkanı:
Birincilik ödülü alan yarışmacı kurumun belirlediği şartlarda Türkiye’ de bulunan limanlarımızda, yarışmacı ile Yılport İnsan Kaynaklarının birlikte karar verdiği tarih aralığında, 3 ay süreli staj yapma imkanı kazanacaktır. Staj süresince limanlardaki departmanları ziyaret, proje uygulaması ve Liman Genel Müdürleri öğle yemeği imkanı kazanacaktır. Ek olarak yarışmada dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda YILDIRIM Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlere yapacakları iş ve staj başvuruları öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışmaya Başvuru Koşulları
a) Yarışmaya Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören öğrenciler katılabilir.
b) Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
c) Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
d) Bir kişi/grup en fazla üç ayrı proje ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
e) Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, proje sahipleri tarafından Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı’na gönderilen veya teslim edilen hiçbir proje Vakıf tarafından kullanılamaz.
f) Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler, Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı ve Yıldırım Şirketler Grubu çalışanları ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamaz.
g) Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
h) Yarışmaya başvurular ücretsizdir.
i) Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
j) Yarışmaya yapılan başvurular proje olarak adlandırılır.
k) Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış¸ piyasaya sürülmemiş ya da başka bir yarışmada ödül almamış olma koşulu aranmaktadır. Yarışma sonuçlandıktan sonra herhangi bir projede bu durumun tespiti halinde, kazanılan ödül ve derecesi yarışmacı/yarışmacılardan geri alınacaktır.
l) Yarışmaya katılan her proje, yürütücü firma olan YILPORT HOLDING tarafından patent başvurusunda kullanma hakkını saklı tutar. Patent başvurusu esnasında;
buluşçu ve/veya buluşu yapan kişi olarak ilgili projeye ait katılımcılar, buluş sahibi olarak ise YILPORT HOLDING gösterilir.
n) Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmanın Teması
Limancılık kapsamında işlenebilecek temalar aşağıda sıralanmıştır:

a Verimlilik ve Optimizasyon
b Emniyet, İnsan, Güvenlik
c Big Data, Block Chain, IOT
d Çevre, Green Port
e Otomasyon
f Liman Altyapı
g Liman-Şehir Entegrasyonu
h Yapay Zeka

a Verimlilik ve Optimizasyon
Limandaki gemi, saha, kapı vb operasyonlarda mevcut performansın arttırılması, liman ekipman ve kaynaklarından maksimum fayda elde edilecek şekilde kullanımının sağlanması odaklı tasarımlar değerlendirilecektir.

b Emniyet, İnsan, Güvenlik
Ekipman ve iş makinesi kullanımıyla gerçekleştirilen liman operasyonlarında olası tehlike ve iş kazalarının asgari seviyeye indirilmesi; operasyonel akışta herhangi bir aksamaya sebep olmadan insan güvenliğinin öncelik olduğu projeler bu kategori altında değerlendirmeye alınacaktır.

c Big Data, Block Chain, IOT
Operasyon, lojistik, ticaret, sigorta vb liman içi farklı faaliyet alanında verilerin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılandırıldığı, işlemlerin birden çok kanalda kontrolünün gerçekleştirildiği ve tek bir havuzdan veri erişiminin sağlanmasına imkan veren, dijitalleşme odaklı projeler değerlendirilecektir.

d Çevre,
Green Port Sürdürülebilir liman fikri doğrultusunda; çevre dostu liman operasyonları ve yönetiminin gerçekleştirildiği, çevreyi korumak ve zararlı faktörlerin operasyonlojistik- yönetim kapsamı dışında tutulduğu, ekolojik çıkarlarının sorunsuz liman faaliyetleriyle entegre olduğu tasarımlar bu kategoride incelenecektir.

e Otomasyon
İnsan katılımını asgari seviyede tutarak; sistematik ve kendini tekrarlayan ekipman ve liman süreçlerinin belirli kural ve koşulları takip edecek şekilde tanımlanıp programlandırılması ve mekanik, elektrik, bilgisayar, elektronik vb teknolojilerin bu amaçla kullanıldığı tasarımlar değerlendirilecektir.

f Liman Altyapı
Liman aktiviteleri ve lojistik ağına katkıda bulunacağı, gerekli altyapı teknik desteğinin sağlanması amaçlanan projeler değerlendirilecektir.

g Liman-Şehir
Entegrasyonu Sürdürülebilir gelişim projelerinin bir parçası olarak; liman aktivitelerinin faaliyet gösterilen şehre olumlu etkiler yapacağı, ekolojik, sosyal, ekonomik vb alanlarda ortak
paydaların oluşturulacağı ve limanın ekonomik faaliyetleriyle şehirlerin kalkınmasının eş zamanlı gerçekleştirilmesinin hedeflendiği tasarımlar değerlendirilercektir.

h Yapay Zeka
Bu kategoride, gelişen teknolojiyle paralel olarak liman yönetiminde veri akışı, operasyon, müşteri iletişimi ve süreç yönetimi gerektiren diğer liman aktivitelerinde bilgisayar bilişimini ön planda tutarak başarı sansını azami seviyeye çıkartmayı hedefleyen projeler değerlendirilecektir.

Yarışma Takvimi
Kayıt ve Proje Teslim Tarihi : 26 Nisan 2019
Seçici Kurul Toplantısı : 6-17 Mayıs 2019
Ödül Töreni : 14 Haziran 2019

* Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde www.gzyv.org.tr ve
www.yilport.com ‘da ilan edilecektir.

Proje Dosya İçeriği
a) Öğrenci Belgesi: Katılımcının e-devlet’ten alınmış öğrrenci belgesi.
b) Proje tanıtım dosyası: Dosyada yer alması gereken kısımlar aşağıda listelenmiştir:
1. Proje Adı
2. Tasarlanma Amacı (400 karakter Türkçe – 400 karakter İngilizce) Bu kısımda tasarımın amacı, çözdüğü problem, getirdiği yenilik ve hedef kitlesi hakkında kısaca bilgi verilir. Proje raporunun özeti niteliğindedir.
3. Ön Görülen Malzemeler (200 karakter Türkçe-İngilizce), Tasarımın öngörüldüğü malzemelere ilişkin detaylı bilgiler ve kısaca seçilme sebebi.
4. Ön Görülen Üretim Tekniği (200 karakter Türkçe-İngilizce), Tasarım için öngörülen üretim tekniği ve tahmini maliyet bilgisi
c) Proje Raporu (2500 karakter Türkçe – 400 Karakter İngilizce ) Projeyi Türkçe ve İngilizce yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik, katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini detaylı açıklayan en fazla 2500 karakterden oluşan raporlardır.
d) Proje Görselleri
f) Proje Videosu (avi veya mpeg formatında) (Varsa)
g) Dijital proje dosyanız 2GB boyutunu aşmamalı ve belirtilen dosya formatları dışında olmamalıdır. İzin verilen dosya tipleri (Microsoft Ofis Doküman Tipleri, Adobe PDF, Sıkıştırılmış Dosya Tipleri (*.zip, *.rar)
Sorularınız için yph.contest@yilport.com adresine yazabilirsiniz

Kayıt Ve Projelerin Teslimi İçin Son Başvuru Tarihi 26 Nisan 2019.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ