<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Yeşilay Yüksek Lisans Ve Doktora Burs Başvurusu 2024

Yeşilay Yüksek Lisans Ve Doktora Burs Başvurusu 2024

Yeşilay Yüksek Lisans Ve Doktora Burs Başvuruları

Yeşilay Yüksek Lisans Ve Doktora Burs Başvurusu 2024/1 Döneminde Başvuruları Nasıl Yapılacak, Yeşilay Lisansüstü Bursu Kimlere Verilecek, Eğitim Yardımı Başvuru Şartları Nelerdir.

Yeşilay, Üniversitelerde, Enstitülerde Ve Araştırma Merkezlerinde Tütün-Sigara, Alkol, Uyuşturucu Madde, Teknoloji, Kumar Ve Diğer Bağımlılık Türleri İle İlgili Tez Çalışması Yapacak Ve Yeşilay’ın Bağımlılık Çalışma Alanlarına Katkıda Bulunacak Yüksek Lisans, Doktora Ve Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine Burs Desteği Sağlıyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı

Programın Amacı
Bağımlılıkla mücadele, içerdiği çok boyutlu mücadele alanlarına (alkol-tütün-uyuşturucu madde-kumar teknoloji ve diğer bağımlılıklar) yönelik akademik yayınların geliştirilmesini de gerektirmektedir. Bu alana gerek ulusal gerekse uluslararası uygulamalarla örnek oluşturacak bilimsel temelli çalışmalar büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti de bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bilimsel araştırmaları destekleme hedefiyle 2014 yılından bu yana verdiği lisansüstü tez araştırma burslarıyla bu alanda çalışmalar yapan öğrencileri desteklemektedir.

Ads

Başvuru Nasıl Yapılır
Başvurular Online Olarak Yapılacak.

Burs Süresi Miktarı
Yüksek Lisans 12 Ay Süre İle, Doktora 18 Ay Süre İle Ödenecek.
Yüksek Lisans Aylık 2.500 Türk Lirası
Doktora Aylık 3.750 Türk Lirası

Yeşilay Lisansüstü Burs Programı kapsamında aşağıda yer alan çalışma alanlarına yönelik tez çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

• Tütün Kullanımı ve Bağımlılığı

• Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bağımlılığı

• Alkol Kullanımı ve Bağımlılığı

• Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılığı

• Kumar ve diğer davranışsal bağımlılık türleri

Başvuru İçin Gerekli Şartlar Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2024 yılı birinci dönem burs programı kapsamında burs başvurularının alınması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, “Türkiye Yeşilay Cemiyeti Burs Yönetmeliği” ve “Yeşilay Burs Programı Rehberi” hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri Türkiye Yeşilay Cemiyetinden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Burs desteğinden faydalanan bursiyerin hazırlamış olduğu lisansüstü tezini, burs süresince ve/veya sonrasında Yeşilay’ca gerekli görüldüğü takdirde, Yeşilay tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde sunmak üzere hazır bulunmakla yükümlüdür.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bursiyerlerince hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinden uygun gördüğü tezleri, bir defaya mahsus ve telifsiz olmak üzere basım (1.000 adet) hakkına sahiptir.

Bursiyerlerden hazırlayacakları yüksek lisans ve doktora tezlerine yönelik bilimsel bir makale hazırlamaları beklenir; uygun bulunan makaleler ilgili mecralarda Yeşilay tarafından bursiyer adına yayınlanır. Bursiyerlerden hazırladıkları tezi hakemli dergilerde yayınlayacak olmaları durumunda ‘çalışmalarını Yeşilay desteği ile gerçekleştirdikleri’ belirtmeleri beklenir. Bursiyer burs almak suretiyle bunu kabul etmiş sayılır.

2024/1 Dönemi Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı Kapsamında, Stratejik Planı Ve Hedefleri Doğrultusunda Yeşilay, Aşağıda Yer Alan Araştırma Konuları Çerçevesinde Burs Desteğinde Bulunacaktır:

Uygunluk Kriterleri
Destek sağlanabilecek tezlere yönelik iki temel uygunluk kriteri söz konusudur:
• Başvuru Sahibinin Uygunluğu
• Tez Konusunun Uygunluğu

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
2024/1 Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programına başvuruda bulunabilmek için aşağıda yer alan kriterlere sahip olunmalıdır:

• Lisansüstü öğrenim programlarının tez aşamasında olmak (Ders dönemini tamamlamış olmak).
• Herhangi bir lisansüstü eğitim ve öğretim programına kayıtlı olmak.

Tezlerin Uygunluğu
2024/1 Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programına başvuruda bulunulacak tez çalışmaları aşağıda yer alan özellikleri taşımalıdır:

• Tez amacının ve yönteminin öğrenim görülen anabilim dalı ile uyumlu olması.

• Tez amacının ve yönteminin Yeşilay çalışma alanları ve aşağıda yer alana öncelikli konular ile uyumlu olması.

• Tez çalışması için başka bir kurum/kuruluştan maddi destek alınmıyor olması. Burs Destek Programı Kapsamında Desteklenecek Çalışma Alanları:
Lisansüstü burs desteği kapsamında yalnızca aşağıda yer alan çalışma alanlarında yapılacak tez araştırmaları değerlendirmeye alınacaktır.

• Tütün Kullanımı ve Bağımlılığı

• Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bağımlılığı

• Alkol Kullanımı ve Bağımlılığı

• Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılığı

• Kumar ve diğer davranışsal bağımlılık türleri 2024/1 Dönemi Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı kapsamında, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Yeşilay, aşağıda yer alan araştırma konuları çerçevesinde burs desteğinde bulunacaktır:

Alkol Bağımlılığı
a. Gençlerde alkol tüketimini önleme çalışmalarının etkililik değerlendirmeleri

b. Alkol tüketimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve uygulama sonuçları

c. Alkol endüstrisi faaliyetlerinin alkol bağımlılığına etkileri

d. Şiddet ve trafik kazaları bağlamında alkolün kamu sağlığına etkileri

e. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bağlamlarında OECD ülkelerinde alkol kullanımının etkileri

f. Trafikte alkol kullanımının yol açtığı sorunlar

g. Sosyal medya platformlarında alkol endüstrisi faaliyetleri

h. Alkol tüketiminin tütün kullanımı ve diğer sağlık risk faktörleri ile birlikteliği

i. Alkol bağımlılığını önleme çalışmalarının etkililik değerlendirmeleri

j. Sosyal medya materyallerinin alkol tüketimine etkilerinin değerlendirilmesi

k. Alkol kullanımının yol açtığı sosyal sorunlar

l. Alkol tüketimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve politikaların alkol tüketimine etkilerinin değerlendirmesi

Tütün Bağımlılığı

a. Elektronik sigara/ısıtılmış tütün ürünleri kullanım sıklığı ile ilgili çalışmalar

b. Elektronik sigara/ısıtılmış tütün ürünlerine ilişkin etiyolojik çalışmalar

c. Elektronik sigara/ısıtılmış tütün ürünleri kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranış değerlendirmeleri

d. Elektronik sigaranın/ısıtılmış tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri

e. Nargile kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranış değerlendirmeleri

f. Tütün kullanımını önleme çalışmalarının etkililik değerlendirmeleri

g. Düz paket uygulamasının etkilerine yönelik çalışmalar

h. Ulusal ve uluslararası bazdaki sigara bıraktırma hizmetlerinin etkililik değerlendirmeleri

i. Tütün ürünleri tüketimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve uygulama sonuçları

j. Tütün endüstrisinin bölgesel faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin tüketim davranışına etkileri

k. Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi’nin iç hukuk sistemlerine aktarılmasını inceleyen karşılaştırmalı çalışmalar

l. Sigara kullananların ve sağlık sektörü çalışanlarının sigara bırakma uygulamalarında elektronik sigaraya yer verilmesine yönelik görüşlerini inceleyen çalışmalar

m. Ulusal ve uluslararası bazdaki sigaraya başlamanın önlenmesine yönelik hizmetlerinin etkililik değerlendirmeleri

n. Pasif içicilik ile ilgili çalışmalar

o. Türkiye ve Dünya’da tütün kontrol politikası araçları ile ilgili çalışmalar (Örnek: fiyat ve vergilendirme, satış usulleri, yaş kısıtlamaları vb.)

p. Pasif duman maruziyeti etkileri ve yapılması gerekenler

q. Bulaşıcı hastalıklar ve tütün ürünleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar

r. Tütün endüstrisinin sağlık sektöründe (ilaç firması ve benzer yeni statüler ile) pozisyon almasının yaratacağı etik sorunlar

s. Dumansız hava sahası uygulamalarındaki güncel durum, aksayan yönler ve ihtiyaçlar

t. Kadın ve genç kadınlarda son yıllarda görülen tütün kullanım sıklığındaki artışın nedenlerini inceleyen araştırmalar

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı
a. Farklı uyuşturucu maddelerin kullanımını etkileyen faktörlerin araştırılması

b. Uyuşturucu madde bağımlılığının nedenlerine ilişkin etiyolojik çalışmalar

c. Üniversite gençliğinde esrar kullanım sıklığı ile ilgili çalışmalar/ Üniversite gençliğinde uyuşturucu madde kullanım sıklığı ile ilgili çalışmalar

d. Gençlerde uyuşturucu madde kullanımını önleme girişimlerinin etkililik değerlendirmeleri

e. Uyuşturucu madde kullanımının/çoklu uyuşturucu madde kullanımının kamu sağlığına etkileri
(Örnek: işsizlik, aile hayatında huzursuzluk, eğitimi bırakma vb.)

f. Uyuşturucu madde geçmişi/bağımlısı olan bireylerin iş hayatında yer almasını sağlayacak reentegrasyon modellerini geliştirmeye yönelik çalışmalar

g. Reçetelendirilmiş ilaçların kötüye kullanımı ve kullanım trendlerinin incelenmesi

h. Yeni psikoaktif/uyuşturucu maddelerin tespitine yönelik analitik metot geliştirme çalışmaları

i. Uyuşturucu maddelerin yasallaştırılması yönündeki bölgesel akımları incelenme çalışmaları

j. Türkiye’nin uyuşturucu madde politikalarını bölgesel ve küresel örgütlerin politikaları ile karşılaştırma çalışmaları

k. Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolünü uluslararası örnekler
bağlamında inceleyen çalışmalar

l. Trafikte uyuşturucu madde kullanımının yol açtığı sorunlar

m. Sağlık sektöründe bağımlılık yapıcı ilaç etken madde istismarının incelenmesine yönelik çalışmalar

n. Prodrug kullanımı ve önleyici çalışmalar

o. Kadınlarda/gebelerde uyuşturucu madde kullanımı ve bebekler/ neonatal ölüm üzerine etkileri

p. Ebeveynlerde uyuşturucu madde kullanımının çocuklara ve aile yapısına etkisinin araştırılması

q. Ebeveynsiz büyütülen çocukların/gençlerin uyuşturucu madde kullanım sıklığı ve kullanım nedenlerinin araştırılması

r. Dezavantajlı bireylerde uyuşturucu madde kullanımı ve önleyici iyi uygulama örnekleri

Davranışsal Bağımlılıklar (Dijital oyun oynama, kumar oynama, sosyal medyanın aşırı kullanımı, akıllı telefonun aşırı kullanımı ve çevrim içi pornografi ile ilgili çalışmalar başta olmak üzere)
a. Davranışsal bağımlılıkların nedenlerine ilişkin etiyolojik çalışmalar (Örnek: Genetik faktörler, psikopatoloji, çevresel faktörler, arkadaş ilişkileri, ruhsal dayanıklılık vb.)

b. Davranışsal bağımlılıkların geniş ölçekte yaygınlığına ilişkin çalışmalar

c. Davranışsal bağımlılıklarla ilgili ulusal/uluslararası politikalar ve yasal düzenlemeler

d. Davranışsal bağımlılıkların tedavisine (psikoterapi ve tıbbi/farmokolojik) ilişkin çalışmalar

e. Dijital oyun bağımlılığı ve kumar bağımlılığı ilişkisini inceleyen çalışmalar

f. Okul dönemi çocuklarda kumar bağımlılığını yaygınlığı

g. Davranışsal bağımlılıkların nedenlerine ilişkin sosyolojik çalışmalar

h. Okul çağındaki çocuklarda teknolojinin bilinçli kullanımını destekleyen çalışmalar

i. Okul çağındaki çocuklarda teknolojinin bilinçli kullanımını destekleyen program geliştirme ve uygulamaya dönük çalışmalar

j. Davranışsal bağımlılıkları önlemeye yönelik çalışmalar

k. Teknoloji okuryazarlığı bağlamında sosyal medya bağımlılığı üzerine araştırmalar

Genel
a. Bağımlılıklarla ilgili tedavi uygulamalarında psikoterapi yaklaşımlarının etkililiğini incelemeye yönelik çalışmalar

b. Bağımlılıkların ahlaki ve felsefi boyutlarını incelemeye yönelik çalışmalar

c. Aile içi ilişkilerle bağımlılık süreçleri arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik çalışmalar (Örnek: aile içi şiddet vb.)

d. Bağımlılıklarla ilgili önleme ve tedavi uygulamalarında maneviyat temelli yaklaşımlar

e. Bağımlılıklarla ilgili sosyal hizmet müdahaleleri

f. Bağımlılıkla ilgili ülkeler arası sosyal politika karşılaştırmaları

g. İşyerinde madde kullanımı ve bağımlılıklar (alkol, yasadışı madde, dijital oyun ve kumar bağımlılığı)

h. Bağımlılıklar ile ilgili önleme çalışmalarının etkililik değerlendirmeleri

i. Sağlık çalışanlarının bağımlılıklarla ilgili bilgi ve tutum düzeyini incelemeye yönelik çalışmalar

j. Enerji içeceklerinin gençler üzerindeki olası etkileri

k. Bağımlılık ve suç davranışı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar

l. Tüketim ve bağımlılık arasındaki ilişkiler

m. Bağımlılık ve mekân arasındaki ilişkiler

n. Bağımlılıklarla ilgili uygulamaların, politikaların sosyal ve ekonomik etkileri

o. Tedavi, müdahale alan bireylerin (ergenler, gençler) sosyal, duygusal davranışlarındaki değişimin incelenmesi: Boylamsal çalışma

p. Bağımlılığın sosyolojisi

Önemli Koşullar
Lisansüstü Tez Araştırma Bursu almaya hak kazanabilmek ve bu haktan mahrum olamamak için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümünü karşılamalıdır:

a. Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı rehberinde belirtilen kriterlere uygun olması.

b. Tütün, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı endüstriler ile çıkar ilişkisinin olmaması.

c. Şarap Üretim Teknolojisi bölümü vb. bağımlılık yapıcı maddeleri konu alan bir lisansüstü programda öğrenim görmüyor olması.

d. Yeşilay’ın mücadele alanına giren herhangi bir bağımlılık türüne ilişkin söz konusu bağımlılığı ortaya çıkaracak şekilde faaliyette bulunmamış olması.

e. Daha önce bağımlılık türleri ile ilgili bir suçtan kesinleşmiş yargı kararı bulunmaması.

f. Lisansüstü Tez Araştırma Bursu çağrısına katılım koşulu olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunmamış olması.

g. Türkiye Yeşilay Cemiyeti çalışanı olmaması.

Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler

Başvuru Formu ve Diğer Belgeler
Başvurular https://yesilay.org.tr/tr/burs-basvurusu adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru sonrasında burs desteği almaya hak kazanan öğrenciler kesin kayıt için gerekli belgelerini Bilimsel Çalışmalar Bölümü, Yeşilay Cemiyeti Cağaloğlu Ek Hizmet Binası, Alemdar Mah. Nur-u Osmaniye Cad. No:13 Fatih / İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı başvurusuna ilişkin başvuru formu ve eklerin tamamına https://yesilay.org.tr/tr/burs-basvurusu adresinden ulaşılabilmektedir.

Başvuru formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Başvurularda ilgili formdaki tüm alanların doldurulması gereklidir. Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, ön başvuru formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurunuz.

Sizden talep edilen belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir.

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler
• Burs başvuru formu
• Güncel Öğrenci belgesi
• Güncel Transkript (Güncel not durum belgesi)
• Varsa dil belgesi (IELTS, TOEFL, YÖKDİL, YDS, KPDS vb.)
• Yüksek lisans ve/veya doktora tez önerisinin kabul edildiğini gösteren enstitü tarafından hazırlanmış belge (01.09.2023 ve sonrasında onaylanmış tez önerileri kabul edilecektir.)
• Etik Kurul onay belgesi1
• Adayın ayrıntılı özgeçmişi (varsa yayınları, bildiri sunarak katıldığı akademik etkinlikler)
• Adayın tez danışmanı, ders aldığı veya birlikte çalıştığı akademisyenlerin en az birinden alınmış referans mektubunun alınması gerekmektedir.

Burs değerlendirme süreci aşamalı olarak uygulanacağından istenen belgelerin asılları değerlendirmenin sonraki aşamalarında burs desteği kazanan adaylardan ayrıca istenecektir. Bu bağlamda yukarıda “Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler” başlığı altında maddeler halinde gerekli belgeler listelenmiştir. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için söz konusu belgelerin tamamının başvuruda yer alması gerekmektedir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerin orijinallerini de sunmaları isteneceğinden ilgili belgelerin sözleşme imza sürecine kadar muhafaza edilmesi önerilmektedir.

Değerlendirme Süreci
Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından “Türkiye Yeşilay Cemiyeti Lisansüstü Tez Araştırma Bursu” verilecek adayların belirlenmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. Başvuru koşullarını sağlayan ve koşullara uygun biçimde başvurularını yapan adayların belgeleri değerlendirilmek üzere bağımsız değerlendiricilere iletilecektir. İdari ve teknik değerlendirmeden geçen başvurular Yeşilay Yönetim
Kuruluna sunulur.

Yönetim Kurulu, koşulları sağlayan ve kurum kültürüne uygunluğu esas alınan başvurular arasından bursu almaya hak kazanan tez başlıklarını belirler ve tez başlıkları internet sitesi üzerinden duyurulur.

Lisansüstü Tez Araştırma Bursunu kazanamayan tez başlıkları açıklanmaz.

Lisansüstü Tez Araştırma Bursunu kazanamayan adayların başvurularının reddedilme nedenlerine ilişkin bilgilendirme talep etmek için yazacakları ıslak imzalı dilekçelerini Bilimsel Çalışmalar Bölümü, Yeşilay Cemiyeti Cağaloğlu Ek Hizmet Binası, Alemdar Mah. Nur-u Osmaniye Cad. No:13 Fatih / İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen ıslak imzalı dilekçe doğrultusunda bursiyer adaylarına, başvurularına ilişkin bilgilendirme e-posta yoluyla yapılacaktır.

Detaylı bilgi almak için burs@yesilay.org.tr mail adresine sorularınızı iletebilirsiniz.

Başvuru Tarihleri
2024/1 Dönem Burs Başvuruları 1 Mart – 31 Mart 2024 Tarihleri Arasında Yapılacak.

Başvuru Rehberi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Burs Sonuçları İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ