08.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Yeşilay Yüksek Lisans Ve Doktora Burs Başvurusu

Yeşilay Yüksek Lisans Ve Doktora Burs Başvurusu

Yeşilay Yüksek Lisans Ve Doktora Burs Başvuruları

Yeşilay Yüksek Lisans Ve Doktora Burs Başvurusu 2021/10 Döneminde Başvuruları Başladı. Yeşilay, üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay’ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı ile bağımlılıklar alanında yapılacak tez çalışmalarına destek veriyor. Yüksek lisans öğrencilerine 12 ay süreyle 2.000 TL, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerine 18 ay süreyle 3.000 TL burs desteği verilecek.

Programın Amacı
Bağımlılıkla mücadele, içerdiği çok boyutlu mücadele alanlarına (alkol-tütün-madde-kumar-teknoloji ve diğer bağımlılıklar) yönelik akademik yayınların geliştirilmesini de gerektirmektedir. Bu alana gerek ulusal gerekse uluslararası uygulamalarla örnek oluşturacak bilimsel temelli çalışmalar büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti de bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bilimsel araştırmaları destekleme hedefiyle 2014 yılından bu yana verdiği lisansüstü tez araştırma burslarıyla bu alanda çalışmalar yapan öğrencileri desteklemektedir.

“Türkiye Yeşilay Cemiyeti Lisansüstü Tez Araştırma Bursu” ile bağımlılıklara yönelik bilimsel çalışmaların artırılması ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Türkiye’de sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar pek çok alanda bağımlılıkla mücadeleye çeşitlilik kazandırılması; uluslararası uygulamaların incelenmesi ve ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların artırılması amaçlanmaktadır.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Karşılıksız Burs Başvuruları Alan Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

Uygunluk Kriterleri
Destek sağlanabilecek tezlere yönelik iki temel uygunluk kriteri söz konusudur:
• Başvuru Sahibinin Uygunluğu
• Tez Konusunun Uygunluğu

Yeşilay Lisansüstü Burs Programı kapsamında aşağıda yer alan çalışma alanlarına yönelik tez çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

• Alkol kullanımı ve bağımlılığı
• Tütün kullanımı ve bağımlılığı
• Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı
• Teknoloji kullanımı ve bağımlılığı
• Kumar ve diğer davranışsal bağımlılık türleri

2021/10 Dönemi Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı kapsamında ise, stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Yeşilay’ın ihtiyaç duyduğu, aşağıda yer alan tez çalışmalarına öncelik verilecektir:

Alkol Bağımlılığı
A. Gençlerde alkol tüketimini önleme çalışmalarının etkililik değerlendirmeleri
B. Alkol tüketimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve uygulama sonuçları
C. Aile değerlerinin alkol tüketimine etkileri
D. Alkol endüstrisi faaliyetlerinin alkol bağımlılığına etkileri
E. Şiddet ve trafik kazaları bağlamında alkolün kamu sağlığına etkileri
F. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bağlamlarında OECD ülkelerinde alkol kullanımının etkileri
G. Trafikte alkol kullanımının yol açtığı sorunlar
H. Sosyal medya platformlarında alkol endüstrisi faaliyetleri
İ. Pandemi döneminin alkol bağımlılığı üzerinde etkileri

Tütün Bağımlılığı
A. Elektronik sigara/ısıtılmış tütün ürünleri kullanım sıklığı ile ilgili çalışmalar
B. Elektronik sigara/ısıtılmış tütün ürünlerine ilişkin etiyolojik çalışmalar
C. Elektronik sigara/ısıtılmış tütün ürünleri kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranış değerlendirmeleri
D. Elektronik sigaranın /ısıtılmış tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri
E. Nargile kullanımı ile ilgili bilgi, tutum ve davranış değerlendirmeleri
F. Tütün kullanımını önleme çalışmalarının etkililik değerlendirmeleri
G. Düz paket uygulamasının etkilerine yönelik çalışmalar
H. Ulusal ve uluslararası düzeydeki sigara bıraktırma hizmetlerinin etkililik değerlendirmeleri
İ. Tütün ürünleri tüketimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve uygulama sonuçları
J. Tütün endüstrisinin bölgesel faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin tüketim davranışına etkileri
K. Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi’nin iç hukuk sistemlerine aktarılmasını inceleyen karşılaştırmalı çalışmalar
L. Sigara kullananların ve sağlık sektörü çalışanlarının sigara bırakma uygulamalarında elektronik sigaraya yer verilmesine yönelik görüşlerini inceleyen çalışmalar
M. Pasif içicilik ile ilgili çalışmalar
N. Türkiye ve Dünya’da tütün kontrol politikası araçları ile ilgili çalışmalar (Örnek: Fiyat ve vergilendirme, satış usulleri, yaş kısıtlamaları vb.)
O. Pandemi döneminin tütün bağımlılığı üzerinde etkileri
P. Bulaşıcı hastalıklar ve tütün ürünleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar

Madde Bağımlılığı
A. Farklı uyuşturucu maddelerin kullanımını etkileyen faktörlerin araştırılması
B. Madde bağımlılığının nedenlerine ilişkin etiyolojik çalışmalar
C. Üniversite gençliğinde esrar kullanım sıklığı ile ilgili çalışmalar
D. Gençlerde uyuşturucu kullanımını önleme girişimlerinin etkililik değerlendirmeleri
J. Madde kullanımının/çoklu madde kullanımının kamu sağlığına etkileri (Örnek: İşsizlik, aile hayatında huzursuzluk, eğitimi bırakma vb.)
E. Madde geçmişi/bağımlısı olan bireylerin iş hayatında yer almasını sağlayacak reentegrasyon modellerini geliştirmeye yönelik çalışmalar
F. Reçetelendirilmiş ilaçların kötüye kullanımı ve kullanım sebeplerinin incelenmesi
G. Yeni psikoaktif/uyuşturucu maddelerin tespitine yönelik analitik metot geliştirme çalışmaları
H. Uyuşturucu maddelerin yasallaştırılması yönündeki bölgesel akımları incelenme çalışmaları
İ. Türkiye’nin uyuşturucu madde politikalarını bölgesel ve küresel örgütlerin politikaları ile karşılaştırma çalışmaları
J. Madde bağımlılığı ile mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolünü uluslararası örnekler bağlamında inceleyen çalışmalar
K. Trafikte uyuşturucu kullanımının yol açtığı sorunlar
L. Sağlık sektöründe bağımlılık yapıcı ilaç etken madde istismarının incelenmesine yönelik çalışmalar
M. Pandemi döneminin madde bağımlılığı üzerinde etkileri

Davranışsal Bağımlılıklar (Dijital oyun oynama, kumar oynama, sosyal medyanın aşırı kullanımı, akıllı telefonun aşırı kullanımı ve çevrim içi pornografi ile ilgili çalışmalar başta olmak üzere)
A. Davranışsal bağımlılıkların nedenlerine ilişkin etiyolojik çalışmalar (Örnek: Genetik faktörler, psikopatoloji, çevresel faktörler, arkadaş ilişkileri, ruhsal dayanıklılık vb.)
B. Davranışsal bağımlılıkların geniş ölçekte yaygınlığına ilişkin çalışmalar
C. Davranışsal bağımlılıklarla ilgili ulusal/uluslararası politikalar ve yasal düzenlemeler
D. Davranışsal bağımlılıklarla ilgili DSM-5 ya da ICD-11 tabanlı ölçek geliştirme çalışmaları
E. Davranışsal bağımlılıkların tedavisine (psikoterapi ve medical/farmokolojik) ilişkin çalışmalar
F. Dijital oyun bağımlılığı ve kumar bağımlılığı ilişkisinin inceleyen çalışmalar
G. Pandemi döneminin davranışsal bağımlılıklar üzerinde etkileri
H. Okul çağındaki çocuklarda teknolojinin bilinçli kullanımını destekleyen çalışmalar

Genel
A. Bağımlılıklarla ilgili tedavi uygulamalarında psikoterapi yaklaşımlarının etkililiğini incelemeye yönelik çalışmalar
B. Bağımlılıkların ahlaki ve felsefi boyutlarını incelemeye yönelik çalışmalar
C. Aile içi ilişkilerle bağımlılık süreçleri arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik çalışmalar (Örnek: Aile içi şiddet vb.)
D. Bağımlılıklarla ilgili önleme ve tedavi uygulamalarında maneviyat temelli yaklaşımlar
E. Bağımlılıklarla ilgili sosyal hizmet müdahaleleri
F. Bağımlılıkla ilgili ülkeler arası sosyal politika karşılaştırmaları
G. İş yerinde madde kullanımı ve bağımlılıklar (alkol, yasadışı madde, dijital oyun ve kumar bağımlılığı)
H. Bağımlılıklar ile ilgili önleme çalışmalarının etkililik değerlendirmeleri
İ. Sağlık çalışanlarının bağımlılıklarla ilgili bilgi ve tutum düzeyini incelemeye yönelik çalışmalar
J. Enerji içeceklerinin gençler üzerindeki olası etkileri

2021/10 Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan başvuru rehberinden ulaşabilirsiniz. Burs sonuçlarının son başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde açıklanması beklenmektedir.

Detaylı bilgi almak için burs@yesilay.org.tr mail adresine sorularınızı iletebilirsiniz.

Son Başvuru 30 Kasım 2021, Saat 17:30.

Başvuru Rehberi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ