<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Yeşilay Uluslararası Bağımlılıkla Mücadele Fotoğraf Sergisi

Yeşilay Uluslararası Bağımlılıkla Mücadele Fotoğraf Sergisi

Yeşilay Uluslararası Bağımlılıkla Mücadele Fotoğraf Sergisi

Yeşilay Uluslararası Bağımlılıkla Mücadele Fotoğraf Sergisi 18 Yaş Ve Üstü T.C Kimlik Numarası Taşıyan Tüm Fotoğrafçılara Açıktır.

Yeşilay Uluslararası Bağımlılıkla Mücadele Fotoğraf Sergisi 2024

Serginin Amacı ve Konusu

a) Bu fotoğraf sergisi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yürütücülüğünde Yeşilay tarafından “İnsan Onuru İçin Bağımlılıklarla Mücadele” farkındalığı oluşturma amacıyla düzenlenecektir.

b) Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün (sigara), alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Yeşilay tüm çalışmalarında insanlar arasında karşılıklı anlayışı, kardeşliği, dostluğu, iş birliğini ve kalıcı barışı destekler. Yeşilay’ın amacı, bağımlılık doğurucu risk faktörlerine karşı insan sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Yeşilay’ın bu amaçları doğrultusunda fotoğraf sanatı aracılığıyla farkındalık yaratmak için bu sergiye aşağıdaki başlıkları konu alan fotoğraflar beklenmektedir:

Ads

• Alkol bağımlılığı
• Tütün (sigara) bağımlılığı
• Madde bağımlılığı
• Kumar bağımlılığı
• Teknoloji bağımlılığı

Sergiye Katılım Koşulları

a) 18 yaş üstü ve geçerli TC kimlik numarası taşıyan tüm fotoğrafçılara açıktır.

b) Sergiye, Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece akrabaları hariç herkes katılabilir. (TFSF Yönetim Kurulunda görev alanlar ve TFSF Yarışma Temsilciliği yapanlar katılabilir.)

c) TFSF tarafından hakkında kısıtlama kararı verilenler (kısıtlama sürelerinin bitim tarihi serginin son katılım tarihinden sonra olanlar) katılamaz.

d) Tüm fotografik tekniklerle katılım serbesttir.

e) Sergiye katılım http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme / yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir bunun dışında alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

f) Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak fotoğraf dosyaları hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

g) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalı ve fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

h) Sergiye, dosya boyutu 4 MB geçmeyecek şekilde 5 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflarla katılım sağlanabilir. Sergi için gerekirse fotoğrafın yüksek çözünürlüklü dosyası katılımcıdan istenebilir.

i) Sergiye daha önce bir fotoğraf yarışmasında ödül ya da sergileme almış fotoğrafların gönderilmesinde bir engel yoktur.

j) Yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez. Gönderilen eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması gerekmektedir.

k) Katılımcı, sergiye katıldığı fotoğraflarının tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

l) Katılımcı, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Sergiye gönderilen fotoğraflarda görülebilecek mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir Sergiye gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına kişi ve kurumların izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

m) Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle bu belgedeki maddeleri okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Katılımcıların bu belgedeki hükümlere sonradan itiraz hakkı yoktur.

Telif (Kullanım) Hakkı ve Diğer Hususlar
a) Sergiye seçilen fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Yeşilay’a ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

b) Katılımcı; sergilenmeye hak kazanmış fotoğrafların Sergi sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Yeşilay’a izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte Yeşilay’a ait olacaktır.

c) Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), fotoğrafının kullanımı için verdiği izni sonradan geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için Yeşilay’dan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

e) Sergiye seçilmeyen fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

f) Katılımcılar, sergi başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Yeşilay ve TFSF hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Seçici Kurul ve Seçim Prensipleri

a) Seçici kurul aşağıda ada göre alfabetik sırayla listelenmiştir:

Ali Rıza AKALIN TFSF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AFSAD

Mehmet KILIÇOĞLU TFSF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, FOTONO21

Elif DEMİR Dr.- Psikiyatr Doktor, Fotoğraf Sanatçısı

Hacı CEBE Yeşilay Diyarbakır Şubesi

Mevlüt BÜYÜKHELVACIGİL Dr., Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı

Muhammed AY Yeşilay Bölge Koordinatörü

Sefa ULUKAN Dr., TFSF Yönetim Kurulu Başkanı

b) Serginin Küratörlüğünü bu yıl Koray M. ÜRKMEZ yapacaktır.

c) Sergi için http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesi üzerinden yüklenen fotoğraflar, rumuzlanarak  “TFSF Seçici Kurul Oylama Sistemi” üzerinden seçici kurul oylamasına açılacaktır. Puanlama sonrası video konferans yöntemiyle yapılacak son toplantıda, Seçici Kurul üyeleri tarafından belirlenen toplam asgari puan üzerindeki fotoğraflardan sergiye seçim yapılacaktır.

d) Bir kişinin en fazla 1 (bir) fotoğrafı sergiye alınacaktır.

e) 2024 yılı sergisi için toplam 30 fotoğraf seçilecektir. Bu sergi bir fotoğraf yarışması olmadığı için sergilenecek fotoğraflar arasında bir derecelendirme yapılmayacaktır.

Sergileme
a) Sergiye fotoğrafı seçilen kişilere, seçilen fotoğrafının da bulunduğu özel tasarım katılım belgesi TFSF tarafından verilecektir.

b) Sergiye fotoğrafı seçilen kişilere, Yeşilay’ın desteğiyle TFSF tarafından bir armağan fotoğraf kitabı gönderimi yapılacaktır.

c) Sergiye seçilen fotoğraflar TFSF’ye ait https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yayınlanacaktır.

Sergi Takvimi
Son Başvuru (Yükleme) Tarihi: 20 Eylül 2024 23:00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 28 Eylül 2024
Sonuç Bildirim Tarihi: 7 Ekim 2024
Sergi Açılışı Yer Ve Saat: Daha Sonra Duyurulacaktır.

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ