23.07.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

Başkent Üniversitesi Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Covid-19 Hastalığının Oluşturduğu Olumsuz Koşullar Nedeniyle 2020-2021 Öğretim Yılına Ertelenmiştir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası
2 Adet Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası

Yeşil Kampüs Etkinliklerinin Amacı
Yeşil Kampüs Etkinlikleri’nin amacı, üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılığını geliştirerek, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve çevre sorunlarının çözümü için yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Sürdürülebilir bir gelecek için toplumda farkındalığı artırmak, çevreye duyarlılığı sağlamak ve çevresel olumsuz etkileri azaltmak amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Hedefleri
• Çevre ve sürdürebilirlik konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılmasını sağlamak,
• İnsan ve çevre haklarına duyarlı,
• İnsan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına katkıda bulunan,
• Doğal kaynakların verimli kullanımına özen gösteren,
• Çevreye saygılı olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.

Sponsorlu

Yarışmanın Konusu ve Teması
Yeryüzünün nadir ve gün geçtikçe hızla tükenen kaynakları nedeniyle çevrenin korunması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Kaynakların verimli kullanılması söz konusu olduğunda, günümüzde atık yönetimi politikaları büyük önem kazanmaktadır. Atık Yönetimi, evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların en aza indirilmesi, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir.
Atık yönetimi, tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları ile hem bireysel hem kurumsal olarak yaygınlaşmaktadır. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.
Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. “SIFIR ATIK” israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Sıfır atık projesinin amacı oluşan geri dönüşebilir atığı yönetmekten daha çok atık oluşmasının önüne geçmektir.
Bu çerçevede toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılması amacıyla, 2020 yılında beşincisi yapılacak olan Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması’nın konusu “SIFIR ATIK” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Konu Başlıkları
• Atık önleme
• Atık azaltma
• Geri kazanım
• Atıkların kaynağında azaltılması
• Tek kullanımlık plastik ürünlerin azaltılması (plastik kap, bardak, pipet v.b.)
• Tehlikeli atıkların yönetimi
• Geri dönüşüm sistemleri ve tesisleri
• Gıda atıklarının azaltılması ve geri dönüştürülmesi
• Atıkların ayrıştırılması
• Atık toplama sistemleri
• Geri dönüşüm için yaratıcı fikirler
• Sıfır atık için yaratıcı fikirler
• Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi
• Atık yönetimi ve iklim değişikliği
• Atıkların yeniden değerlendirilmesi
• Atıklardan enerji üretimi
• Atıkların doğal kaynaklara etkileri
• Atıkların canlılara etkileri
• Doğal kaynakların korunması
• ve verimli kullanılması
• Bilinçli tüketim ve tüketici davranışları
• Depozito-iade sistemleri uygulamaları

Yarışmanın Katılım Koşulları
1. Yarışmaya, Sıfır Atık konusunda gerçekleştirilmiş kamu spotları katılabilmektedir.
2. Yarışmaya Türkiye Üniversitelerinde öğrenim gören T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilir.
3. Yarışmaya katılacakların yarışmanın ilan edildiği 20 Şubat 2020 tarihinden son teslim tarihi olan 30 Nisan 2020 tarihi arasında öğrenci olmaları esastır.
4. BÜÇEM yönetim kurulu üyeleri, yarışma seçici kurul üyeleri, düzenleme kurulu üyeleri, yarışma sekreterliği görevlileri ile birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
5. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
6. Yarışmaya 1 Ocak 2019 tarihinden sonra çekilen kamu spotları ile başvuru yapılabilir.
7. Yarışmaya bir kişi en fazla iki kamu spotu ile başvurabilir.
8. Yarışmaya katılacak kamu spotlarının süresi 3 dakikayı geçemez. Süresi 3 dakikayı geçen kamu spotları, seçici kurul tarafından dikkate alınmazlar ve elenirler.
9. Seçici kurul tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kamu spotları değerlendirmeye alınmazlar.
10. Kamu spotunun yasal sahibi, eser sahibi olan yönetmendir. Yarışma şartnamesini ve başvuru belgesini yönetmenin doldurması ve imzalaması esastır. Kamu spotunun birden fazla yönetmeni olsa dahi ödül sadece yarışma şartnamesinde ve başvuru belgesinde imzası bulunan yönetmene verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.
11. Yarışmada kazanılan ödüller için hak sahibi, kamu spotunun eser sahibi olan yönetmendir.
12. Yarışmaya gönderilecek eserler içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit, yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
13. Kamu spotlarının gösterimi sırasında 3. şahıslardan doğacak telifle ilgili sorunlar eser sahibinin sorumluluğundadır.
14. Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan kamu spotları, Türkçe altyazılı olmak zorundadır.
15. Kopyaların gösterime uygun görüntü ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış kamu spotları, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
16. Katılan kamu spotları seçici kurul tarafından 07 Mayıs 2020 tarihinde değerlendirilir. İlk 10’ a giren kamu spotları seçici kurul tarafından belirlenir ve http://bucem.baskent.edu.tr, http://sbmyo.baskent.edu.tr web sitelerinden duyurulur. Ayrıca ilk 10’ a giren eser sahipleri e- posta yoluyla doğrudan bilgilendirilir. Yarışmanın birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve mansiyon ödülleri 13 Mayıs 2020 tarihinde ödül töreninde açıklanır.
17. Yarışmaya gönderilen kamu spotlarının yönetmenine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının tanıtım faaliyetlerinde kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
18. Katılımcılar yarışma şartnamesi ve başvuru formunun her sayfasını imzalamalıdırlar. Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurdukları başvuru formunu, bir adet fotoğraflarını, kamu spotu eserinin/eserlerinin uygun formatta kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyasını 1 adet zarfa koyarak kapalı halde yarışma sekretaryasına elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile en geç 30 Nisan 2020 saat 17.00’ye (TSI) kadar ulaştırmalıdırlar.
19. Yarışma ödülleri, başvuru formunda imzası bulunan katılımcının, başvuru formunda belirttiği banka hesap numarası / IBAN numarasına ödül töreninden sonra yatırılır. Bu nedenle katılımcıların banka bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. Başvuru formundaki eksik veya yanlış bilgilerden kaynaklanan sorunlardan katılımcılar sorumludur.
20. Yarışma için gönderilen eserler ve kopyaları, sonuç ne olursa olsun iade edilmez.
21. Ödül alan yönetmenlere birer katılım belgesi verilir. Seçici kurulun belirleyeceği kamu spotlarında birincilik ödülü alan kamu spotuna 4.000 TL, ikincilik ödülü alan kamu spotuna 3.000 TL, üçüncülük ödülü alan kamu spotuna 2.000 TL ve 1.000’er TL’lik 2 adet mansiyon para ödülü verilir. Seçici kurulun yargısı kesindir.
22. Dereceye giren kamu spotlarının gösterimi ve ödül töreni Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Ihsan Doğramacı Konferans Salonu’nda 13 Mayıs 2020 tarihinde saat: 14.00 te gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 30 Nisan 2020.

Başvuruda Gerekli Belgeler
– Katılım şartnamesi (Tüm sayfaları eser sahibi tarafından imzalanmış olacak)
– Başvuru formu (Eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurulmuş olacak)
– Bir adet vesikalık fotoğraf
– Kamu spotunun uygun formatta kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyası

Yarışma Sekretaryası
Nilgün IŞIK
Tel: 0312 2466717
Faks: 0312 2466720
E- posta: sbmyo@baskent.edu.tr / bucem@baskent.edu.tr
Adres: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü, Fatih Sultan Mahallesi, Eskişehir Yolu / 18. Km 06790, Etimesgut/Ankara

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ