<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Yaşayan Şehir Rize Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yaşayan Şehir Rize Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yaşayan Şehir Rize Ulusal Fotoğraf Yarışması

Rize Belediyesi Gençlerin Objektifinden Yaşayan Şehir Rize Ulusal Fotoğraf Yarışması Başvuruları.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü 1.000 Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası
30 Adet Sergilenme Ödülü 100 Türk Lirası

Yarışmanın Amacı:
Bu yarışmayla Rize ilinin sahip olduğu kültürel, tarihi, turizm değerlerine ve sosyal yaşamına gençlerin gözüyle bakışlarının yansıtılması ve değerlendirilmesi, yansıtılan bu bakışla özellikle Rize şehir merkezinin bilinirliğinin arttırılması, geniş kitlelere duyurulması ve fotoğraf sanatına gençlerin teşvik edilerek bu sanatın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Şehrin tarihi zenginlikleri, yöresel kültürü, sosyal yaşamı, meslekleri ve doğal güzellikleri ile insan ve yaşama dair tüm çalışmalar yarışma konusudur.

Yarışmanın Organizasyonu:
Fotoğraf Yarışması’nın organizasyonu ve yürütücülüğü Rize Belediyesi ile Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi tarafından yapılmaktadır.

Yarışmanın Kategori-Bölümleri:
Yarışma; dijital (sayısal) kategoride tek bölümlüdür. Renkli ve siyah-beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Ads

Katılım Şartları:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.

– Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

– Yarışmaya; Yarışma Seçici Kurul Üyeleri ve bunların birinci dereceden akrabaları dışında, yarışma başvuru tarihi itibari ile 15 yaşından gün almış ve 35 yaşını geçmemiş, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilir. 18 yaş altı katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini Yarışma Sekretaryası/iletişim e-posta adresine mail yoluyla, kargo yoluyla veya elden, çekmiş olduğu fotoğraflarla birlikte son başvuru tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır. Ayrıca yarışmaya katılım sağlayacak 18 yaş altı ve üstü tüm katılımcıların ekte örneği belirtilen kayıt formunu doldurarak çekmiş olduğu fotoğraflarla birlikte son başvuru tarihine kadar yarışma sekretaryası/iletişim e-posta adresine mail yoluyla, elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

– İnsansız hava aracı (drone) ile çekilen fotoğraflar yarışmaya dahildir. Fotoğraf çekimi için drone kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

– Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya dahil edilmeyecektir; katılıp ödül alınsa dahi iptali sağlanıp verilen ödül geri alınacaktır. Alınan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda aynı şekilde alınan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı aynı zamanda yarışma için gönderdiği fotoğraflar için tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

– Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.

– Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.

– Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

– Yarışmaya katılacak eserlerin 01.09.2020 ile 26.11.2020 tarihleri arasında Rize ili sınırları içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.

– Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Yarışmaya katılan fotoğrafların belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin takdir ve kanaati esastır.

– Fotoğraf ve drone çekimleri ile ilgili olarak alınması gereken tüm izinleri almış olmak katılımcının sorumluluğundadır.

– Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir; ibraz edilmediği takdirde ödül iptal edilebilir. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

– Yarışmacıların katılım sağladığı fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir ve internet bağlantılı bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç‟lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

– Yarışma sonuçları www.rize.bel.tr ve Rize Belediyesi ile Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (Ribegem) sosyal medya hesaplarında ilan edilecek olup tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir. Yarışma sonlandıktan sonra ödül töreni tarihi katılımcılara ayrıca duyurulacaktır.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
a. Fotoğraflar 01.09.2020 ile 26.11.2020 tarihleri arasında Rize ili sınırlarında çekilmiş olup, fotoğraflar CD formatında boyutlandırma, isimlendirme işlemleri yapılmış halde şartnamede belirtilmiş olan yarışma sekretaryasına şahsen yada kargo ile veya iletişim e-posta adresine en geç 26.11.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.

b. Değerlendirmeye sunulacak fotoğraflar minimum 10 megapiksel çözünürlüğe sahip RAW veya DNG çekim özelliklerine sahip fotoğraf makinesi, cep telefonu yada drone ile çekilen fotoğraflar olmalıdır.

c. Ödül alan fotoğraflardan daha sonra RAW formatları istenecektir

d. Katılım sağlanan fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

e. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir.

f. Katılımcının teslim ettiği eserler rumuz ve numara sırası da dahil olmak üzere maksimum 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, karakterleri kullanılmamalıdır ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalıdır.

g. Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan önce alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

h. Alt çizgiden önce fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “rumuz_01, rumuz_02,rumuz_03 ve rumuz_04” gibi…

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 01.09.2020
Son Başvuru Tarihi: 26.11.2020

Jüri Toplantı Tarihi Sonuç Bildirim Tarihi :
28.11.2020 : 30.11.2020
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: Yarışma sonrasında bilgi verilecek.

Yarışma Sekretaryası/İletişim:
Rize Belediyesi – Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (Ribegem) Piriçelebi mah. Fevzi Çakmak Cad. Eski Doktorlar Sitesi Kat:3 Merkez/ RİZE
Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (Ribegem)
Telefon: 0(464) 246 41 54
E-mail: yarisma@rize.bel.tr

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ