<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Yarından Sonra C-19 Sonrası Mekan Ve Nesne Fikir Yarışması

Yarından Sonra C-19 Sonrası Mekan Ve Nesne Fikir Yarışması

Yarından Sonra C-19 Sonrası Mekan Ve Nesne Fikir Yarışması

Yarından Sonra C-19 Sonrası Mekan Ve Nesne Fikir Yarışması Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu Tarafından Düzenlenmektedir.
Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde Okuyan Tüm Lisans Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

I. Mekan Kategorileri
I. II Kamusal Mekan Ödülleri
Birincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü ALUTEAM Staj İmkanı
3 Adet Mansiyon Ödülü Sanal Ortamda Gezilebilen “Yarından Sonra” Sergisinde Sergilenme
*1.Lik, 2.Lik Ve 3.Lük Ödülüne + Archidynamics** Yazılım Lisansı (1 Yıllık) Hediye Edilecektir.

I. II. Özel Mekan Ödülleri
Birincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü ALUTEAM Staj İmkanı
3 Adet Mansiyon Ödülü Sanal Ortamda Gezilebilen “Yarından Sonra” Sergisinde Sergilenme

II. Nesne Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü ALUTEAM Staj İmkanı
3 Adet Mansiyon Ödülü Sanal Ortamda Gezilebilen “Yarından Sonra” Sergisinde Sergilenme
Üretim Ödülü (Aluteam Ödülü) : Nesne Kategorisinde Üretime Uygun Bulunan Seçilmiş Projenin Hayata Geçirilmesi (Ölçekli Üretim)

Ads

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu tarafından, ”Yarından Sonra I C-19* Sonrası Mekan ve Nesne Ulusal Fikir Yarışması” başlığıyla organize edilen yarışmanın amacı, 2020 yılının büyük bölümünü etkileyen kişisel ve toplumsal karantina ve salgın dönemi ardından yaşanması öngörülen yeni normalde mekânsal dönüşümler ve bunların nesnelere yansımasını sorgulamaktır.

Program
Yarışmacılardan Covid-19’un ve karantina süreçleri hakkında oluşturacakları senaryolar doğrultusunda geliştirdikleri fikirleri mekan ve nesne bağlamında geliştirerek önerilerde bulunmaları beklenmektedir.

Katılım Aşamaları
Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dökümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da yarindansonra.fsm.edu.tr
WEB sayfası üzerinden ulaşılabilecek başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır.
(https://forms.gle/teALcM75uhKWHZk68).

Yarışmacı isim-soyisim, iletişim bilgilerini, okulunu, sınıfını ve bölümünü eksiksiz ve doğru olarak girmekle yükümlüdür. E-Devletten edinilmiş öğrenci belgesi başvuru sistemine yüklenmelidir. Tüm katılımcılar başvuru yoluyla aynı zamanda, teslim edilen projelerin içeriklerinin, üniversitenin bünyesinde yapılacak sergide, kitap basımında kullanılmasını kabul etmiş olurlar.

Yarışmaya bireysel ve ekip olarak başvurulabilir.

Bireysel Başvuru
Bireysel olarak başvuracaklar için başvuru linkinde belirtilen, bireysel katılım işaretlenerek başvuru tamamlanır. Yukarıda belirtilen çevrimiçi platform aracılığıyla, isim-soyisim, iletişim bilgilerini, okulunu, sınıfını, bölüm bilgilerini doldurmalı ve E-Devlet sisteminden edindiği öğrenci belgesini sisteme yüklemelidir. Tüm bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak giren yarışmacı, kendi belirlediği altı haneli rumuzu (Örnek:. 123456) da sisteme girerek başvurusunu tamamlamalıdır.

Bu başvuru sırasında senaryosunu ve hangi kategori için başvurduğunu da işaretlemelidir. Tüm katılımcılar başvuru yoluyla aynı zamanda, teslim edilen projelerin içeriklerinin, üniversitenin bünyesinde yapılacak sergide, kitap basımında kullanılmasını kabul etmiş olurlar.

Ekip Başvurusu
Yarışmaya ekip başvurusu yapılırken, ekip üyeleri aralarında bir ekip lideri belirlemelidir. Ekip lideri yukarıda belirtilen çevrimiçi platform aracılığıyla erişilen başvuru formunda belirtilen, isim-soyisim, iletişim bilgilerini, okulunu, sınıfını ve bölümünü eksiksiz ve doğru olarak girmelidir. Başvuru formuna, ekip üyeleri tarafından belirlenen altı haneli rumuzu da girerek başvurusunu tamamlamalıdır. Ve daha sonra ekip üyelerinin de isim-soyisim, okul, sınıf ve bölüm bilgilerini ilgili alanda eksiksiz doldurulmalıdır ve E-Devlet sisteminden edinilmiş öğrenci belgeleri (ekip lideri ve diğer tüm katılımcıların öğrenci belgeleri gereklidir.) sisteme yüklenmelidir. Tüm bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak giren yarışmacı, kendi belirlediği altı haneli rumuzu (Örnek: 123456) da sisteme girerek başvurusunu tamamlamalıdır.

Bu başvuru sırasında senaryosunu ve hangi kategori için başvurduğunu da işaretlemelidir. Tüm katılımcılar başvuru yoluyla aynı zamanda, teslim edilen projelerin içeriklerinin, üniversitenin bünyesinde yapılacak sergide, kitap basımında kullanılmasını kabul etmiş olurlar.

Katılım Koşulları
Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de okuyan tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Katılımcılar bireysel ya da ekip olarak, her proje için ayrı başvuru formu doldurmak kaydıyla, istedikleri sayıda proje ile başvuru yapabilirler.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:
1. Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC’de bulunan üniversitelerinden birinde lisans öğrencisi olmak. (E-Devlet sistemi üzerinden alınan öğrenci belgesinin, bireysel başvuru için yalnızca tek katılımcının, ekip başvurusu için tüm katılımcıların belgelerinin başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
2. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip katılımlarında kişi sınırlaması yoktur. Ekip içinde başvuru yapanlar, ayrı bir başvuru ile bireysel olarak yeniden bir başvuru yapmak koşulu ile yarışmaya katılabilirler.
3. Katılımcıların, Jüri üyeleri (danışman ve asli) ve raportörlerle 1. dereceden akrabalık bağı olmamalıdır.
4. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
5. Yarışmaya katılan fikir projelerinin her türlü fikir hakkı 5848 sayılı Kanun uyarınca katılımcıya aittir. Yarışmacılar, yarışmaya başvurmuş olmakla birlikte, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından yapılacak olan sergide projelerin sergilenmesini ya da üniversite tarafından her türlü yayımda kullanılması koşulunu da kabul etmiş olurlar. Teslim edilen projeler üniversitenin online arşivinde kalacaktır.
6. Tüm sorular, yarışma takviminde belirtilen son soru sorma tarihine kadar organizasyon yarindansonra.yarisma@gmail.com ya da yarindansonra@fsm.edu.tr mail adresleri yoluyla sorulabilir, yarışma kurulunda herhangi bir kademede çalışan kimse ile iletişim kurulamaz.
7. Rumuzsuz ve eksik teslimler elenme sebebidir. Rumuz her paftanın sağ üst köşesine, başvuru formunda girildiği şekliyle yazılmalıdır.

Proje Teslimi
Proje teslimi, yarindansonra.fsm.edu.tr web sitesinden ulaşılabilecek olan, çevrimiçi sistem ile yapılacaktır. (https://forms.gle/teALcM75uhKWHZk68 adresinden
erişilecek başvuru formu doldurulacaktır.) Yarışmacılardan beklenen, teslim koşullarını sağlamaları ve projeleri teslim kriterlerine uygun biçimde sisteme yükleyerek, başvurularını tamamlamalarıdır.

Teslim Formatı
1. Yarışmacıların, özgün ve daha önce başka bir platformda paylaşılmamış bir proje fikri ile katılması gerekmektedir. Projelerin intihal içermemesi gerekmektedir.
2. Katılımcılar en fazla 3 adet düşey A3 (en fazla 10 MB boyutunda) pafta teslim edebilirler. Paftaların okunabilir olması ve yüksek çözünürlüklü olarak sisteme yüklenmesi katılımcıların sorumluluğundadır.
3. Proje fikri, teknik çizim, perspektif, fotoğraf, 3 boyutlu modelleme gibi temsiller aracılığıyla ifade edilmelidir.
4. Yarışmaya başvuru sırasında, senaryoyu da anlatan içerik sisteme yüklenmelidir.
5. Teslim edilen paftalarda AD-SOYAD ya da kimlik belirtici ifade kullanmak yasaktır. Paftasında isim bulunan katılımcılar yarışmadan elenirler. Paftalarda 6 haneli rumuz
(Örnek: 123456) kullanılması ve teslim edilen tüm paftalarda sağ üst köşede rumuz bulunması zorunludur.
6.Çevrimiçi sistemdeki bilgiler eksiksiz doldurulmalı ve katılımcı/katılımcıların E-Devlet üzerinden edindikleri Öğrenci Belgesi sisteme yüklenmelidir.

Başvuru Kategorileri
I. MEKAN KATEGORILERI
I. I KAMUSAL MEKAN

Kamusal mekan bireylerin bir araya gelerek etkileşime girdikleri ve kamuoyu oluşturdukları mekanların tamamıdır. Meydanlar, sokaklar, parklar, kafeler, bahçeler, restoranlar gibi açık ve kapalı kamusal mekanlar örnek olarak gösterilebilir.
Katılımcılar, kamusal mekanlar bağlamında oluşması öngörülen dönüşümleri, diledikleri senaryo ile tasarlayarak yarışmaya başvurabilirler. Bu doğrultuda, katılımcılardan belirledikleri kamusal mekan bağlamında, ihtiyaçları yeni normaller üzerinden değerlendirmeleri ve tasarım fikri geliştirmeleri beklenmektedir.

I. II ÖZEL MEKAN
Özel mekanlar belirli kişilerin kontrolünde ve kişisel kullanıma yönelik mekanlardır.
Konut içleri, teraslar, avlu ve konut bahçeleri, çalışma odası, özel oda gibi alanlar bu özel mekanların kapsamına girer. Özel alanların mekan organizasyonlarının dönüşümü ve kullanım şekillerinin dönüşümünün sorgulanacağı bu kategori için katılımcılar diledikleri özel alan üzerinden tasarım yapmaya teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda, katılımcılardan belirledikleri özel mekan bağlamında, ihtiyaçları yeni normaller üzerinden değerlendirmeleri ve tasarım fikri geliştirmeleri beklenmektedir.

II. NESNE KATEGORISI
Nesne Kategorisi Endüstriyel ürün tasarımı nesneleri kapsar. Endüstriyel ürün tasarımı; gündelik hayatta insanlar tarafından kullanılan ürünlerin tasarımının profesyonel olarak, kullanıcı deneyimine uygun şekilde tasarlanıp üretilmesidir. Bu kategori kendi içinde gündelik hayatta kullanılan küçük nesnelerden ve mekan donanımlarına kadar geniş bir spektrumu içerebilir.
Nesnesi kategorisi, gündelik hayatta kullanılan nesne, alet ve aygıtların yeni edinilen alışkanlıklar bağlamında dönüşümünü sorgular. Bu doğrultuda, katılımcılardan söz konusu küçük nesneler anlamında, öngörülen senaryo göz
önünde bulundurularak düşünülmüş ihtiyaçlarının yeni normaller üzerinden değerlendirilmesi beklenmektedir. Mekan donanımları da bu kategorinin kapsamındadır. Gündelik hayatta kullanılan özel alan ve kamusal alan donanımları; mobilyalardan, masa ve sandalye tasarımlarına ve bunların organizasyonel yansımalarına, kent donatılarının kamusal mekanın yeni yüzlerine uygun olarak yeniden düşünülmesine kadar geniş spektrumlu mekanların donanımlarını içerir. Bu doğrultuda, katılımcılardan söz konusu özel ve kamusal alan bağlamında öngörülen senaryo göz önünde bulundurularak düşünülmüş ihtiyaçlarının yeni normaller üzerinden değerlendirilmesi beklenmektedir.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 4 Ağustos 2020.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ