<style>.lazy{display:none}</style>Yaratıcı Çocuklar Derneği Geleceğin Mucitleri Yarışması
03.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Yaratıcı Çocuklar Derneği Geleceğin Mucitleri Yarışması

Yaratıcı Çocuklar Derneği Geleceğin Mucitleri Yarışması

Yaratıcı Çocuklar Derneği Geleceğin Mucitleri Yarışması

Yaratıcı Çocuklar Derneği Geleceğin Mucitleri Yarışması Başvuruları Başladı. “Samsung Solve for Tomorrow” bilim yarışması; Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin, Samsung Electronics Türkiye işbirliğinde kültür bilincine sahip, bilme ve sanata önem veren, yaratıcı ve evrensel bir kuşak için ülke genelinde geliştirdiği ortak bir projedir.

Yarışmayı Düzenleyen
Yaratıcı Çocuklar Derneği
Samsung Electronics Türkiye

Yarışmanın Konusu
“Samsung Solve for Tomorrow” bilim yarışmasına öğrenciler çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri proje veya ürün sunumları ile katılabilirler.

Yarışmanın Amacı
“Samsung Solve for Tomorrow” yarışmasında öğrencilerin aşağıda belirtilen kazanımları edinmeleri hedeflenmektedir.
• Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını açığa çıkarma imkânı sağlamak.
• Bilimi sevdirmek ve yeni buluşlar yapmaya yönlendirmek.
• Yenilikçi proje ve ürünleri ortaya koyabilecekleri temel becerileri kazandırmak.
• Bilim insanlarını ve buluşlarını tanıtarak bilgilerini arttırmak.
• Sorunları tespit etmek üzere Sivil Toplum Kuruluşları ile irtibata geçirerek sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamak.
• Araştırma yapmalarını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek.
• Mesleki seçimlerine ufuk açmak.
• Çözüm odaklı bireyler yetişmesini sağlamak.
• Yeteneklerini görmelerini sağlamak ve onları cesaretlendirerek özgüvenlerini artırmak.
• Yenilikçi bir bakışla insanlığa hizmet edecek buluşlar, projeler ve ürünleri ortaya çıkarabilecek bir neslin yetişmesine katkı sağlamak.
• Ülke adına patentli, markalı yeni buluşlar ve ürünler oluşturmayı hedeflemektedir.

Katılım Şartları
• Türkiye geneli resmi ve özel okullar. Ortaokul (5., 6., 7., 8. Sınıflar) Lise ( Hz. 9., 10., 11., 12. Sınıflar) düzeyindeki öğrenciler.
• Öğrenciler çevre, enerji, sağlık, eğitim, teknoloji alanlarındaki proje ve ürün sunumları ile katılabilirler.
• Yarışmaya öğrenci tek başına katılabileceği gibi takım olarak da katılım sağlayabilir. Takım sayısı en fazla 3 kişi ile sınırlıdır. Takım olarak katılanlarda aynı okuldan olma şartı aranmamaktadır. Kendi kategorilerinde farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler takım oluşturabilir.
• Başvuru işlemleri internet ortamında www.geleceginmucitleri.com adresinden yapılacaktır. Yarışma esaslarına yarışma kılavuzu sayfasından ulaşılabilecektir. Katılımcılar web sayfasındaki yarışma ile ilgili tüm adımları eksiksiz olarak doldurmalıdır. Ayrıca posta yolu ile dernek adresine gönderebilirler. Form bilgileri: Öğrenciler başvuruyu danışman öğretmen eşliğinde yapacaklardır. Okul adı, il adı, öğrenci adı soyadı ve kişinin izni ile danışman öğretmen iletişim ve e-posta adresi belirtilecektir.
• Yarışmaya katılımda proje/ürün sınırlaması yoktur.
• “Samsung Solve for Tomorrow” proje/ürün yarışmasındaki amaç öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmasını sağlamaktır. Bu nedenle hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) olmamalıdır. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bu şartlara uygun olmadığı tespit edilen proje/ürün hangi aşamada olursa olsun yarışmadan çıkarılacaktır. Verilen ödül, belge vb. geri alınacaktır.
• Yarışmacıların; Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta çalışanların herhangi birinin birinci dereceden akrabası olmaması, yarışma şartnamesinde belirtilen olası koşulları taşıması gerekmektedir.
• Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Jüri Üyelerinin birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
• Yarışmaya katılan proje ve ürünlere öğretmen danışmanlık yapabilir. Danışman proje/ürünün oluşum sürecinde yol gösterici katkılar sağlar. Ayrıca isterse koçluk görevi de üstlenebilir. Koç projenin sunumu aşamasında öğrenciyi destekleyen, onu sunuma hazırlayan kişidir. Öğretmenin bu görevi yapamaması halinde öğrencinin velisi veya onların onayı dâhilinde başka bir koç seçilebilir.
• Yarışmaya katılan öğrenci/takımlar, velileri proje/ürün ve görsellerinin yarışmayı ve düzenleyen kuruluşları tanıtmak üzere yazılı/görsel medyada ve basılı malzemelerde kullanılacağını kabul etmiş sayılır.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Özgün olması.
• Sorunun saptanmış olması.

Ads

Türü
Bilim Yarışması

Hedef Kitle
Türkiye geneli resmi ve özel okullar. Ortaokul (5., 6., 7., 8. Sınıflar) Lise ( Hz. 9., 10., 11., 12. Sınıflar) düzeyindeki öğrenciler.

Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2020
Jüri Değerlendirme Tarihi: 15 Ocak 2021
Kazananlar, Ödül Töreni ve Sergileme Detayları: www.geleceginmucitleri.com adresinden duyurulacaktır.

Yarışma Değerlendirme Kriterleri
• Bir sorunu çözüyor olması.
• Fayda sağlayıcı olmalı.
• Belirtilen sorun ile ilgili gerekli sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş ya da uzmanlarla görüşülmüş olması.
• Gerekli araştırmaların yapılmış olması.
• Kaynaklarda çeşitlilik. (web, kitap, dergi vb.)
• Sunumda sorun, çözüm aşamaları ve varılan sonucun net olarak algılanması.
• Yapılan proje/ürünün öğrenci veya takım tarafından yapılmış olması.
• Takım üyelerinin her birinin üstlendiği görevin net olması.
• Öğrenci/takım olarak sunuma iyi çalışılmış olması.
• Öğrencilerin sorulara rahat cevap verebiliyor olması.
• Verilen örnekler ile sunumun ikna edici olması.
• Destekleyici anlatım metotlarının olması. (Çizim, maket, video, power point sunum, deney vb.)
• Yaratıcı bir sunum olması. (tiyatro, kostüm, müzik gibi unsurların kullanılması)
• Seyirciler açısından izlemesi eğlenceli, farklı ve keyifli bir sunum olması.

Yarışmanın Kuralları Ve Yarışmacılardan İstenilenler
• Yarışmacı/yarışmacılar sponsor firma desteğiyle geliştirdikleri proje ve ürünleriyle bilimsel ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların yarışmalarına katılabilirler. Bunun dışında kalan bilimsel yarışmalarına katılımları durumda Samsung Solve for Tomorrow yarışmasından elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanım geri alınacaktır.
• Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
• Yarışmacılar www.geleceginmucitleri.com adresinden temin edilecek “Yarışma Şartnamesini okur ve istenen bilgileri eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylar.
• Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenerek bilgilerin Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun dernek tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.
• Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Yarışmacılar katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ayrıca, uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
• Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
• Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar proje/ürün ile katılabileceklerdir.
• Yarışmacıların “Yarışma Başvuru Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, takım çalışmasıysa her takım elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
• Yarışmacıların isimleri, danışman öğretmen iletişim bilgileri ve okul isimleri ve Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekretaryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

Başvuru Formu İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ