16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışma 2 Kategoride (Dijital Fotoğraf Ve Drone) Düzenleniyor. Yarışmaya Başvurular Online Olarak Alınacak.

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu Kapsamında Düzenlenen “Uluslararası Fotoğraf Yarışması” Bu Yıl İki Farklı Tema İle Akademik Dünya Ve Sanatseverler İle Buluşuyor.

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıl Dönümünü Gururla Kutlamaya Hazırlandığımız Bu Günlerde “100. Yılında Cumhuriyetin 100’ü Ve Kültürel Miras” Teması İle Hazırlanan, 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu Düzenleme Kurulu 2. Temayı “ Kültür Ve Kültürel Mirasın Korunması” Olarak Belirledi.

• Yarışmanın Adı: Yakın Doğu Üniversitesi 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
• Yarışmanın Konusu: “Cumhuriyet Işığı: 100. Yılında Cumhuriyetin 100’ü” ve “Kültürel Miras”.
• Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenen “Uluslararası Fotoğraf Yarışması” kapsamında bu yıl iki farklı tema ile akademik dünya ve sanatseverler ile Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında düzenlenen fotoğraf yarışması aracılığıyla buluşuyor.

Amaç
Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıl Dönümünü gururla kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde yarışma teması, Cumhuriyetin kazandırdığı erdem, çoğulcu demokrasi ve çağdaş yaşam koşullarına atıfta bulunmak; dünü unutmayıp bugünün zenginliğini oluşturan kültürel mirasımıza da sahip çıkmayı, unutturmama amacıyla iki tema üzerinden hazırlanmıştır. Bu bağlamda kültür ve kültürel birikim kentlerin ve ülkelerin en önemli göstergeleridir. Buralarda yaşayan insanların tarihsel süreç boyunca yaşadıkları alanlara kattıkları değerler ve eserler o kentlerin biçimlenme şeklini ortaya koymuştur. Kültürel mirasın gelecek nesillere devredilmesi insanlığın en önemli görevlerinden biridir. Bu bilincin gelişmesi, kültürel değerlerin korunması ve nesilden nesile aktarılması için her türlü bilincin geliştirilmesi bu yarışmanın amacını oluşturmaktadır.

Ads

Tema 1: “100. Yılında Cumhuriyetin 100’ü Ve Kültürel Miras”
Tema 2: “Kültür Ve Kültürel Mirasın Korunması”

Yazım Kuralları

Dergiye gönderilecek makale ve kitap incelemelerinde, Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır.

Ana başlık 16 punto Türkçe, 14 Punto İngilizce ve koyu (bold); “Öz” ve “Abstract” başlıkları 12 punto ve koyu (bold); öz ve abstract 12 punto olmalıdır. Ana metin 10 Punto ve iki yana hizalı (justify) verilmelidir.

Temel başlıklar tamamen büyük harflerle ve koyu (bold); alt başlıklar ilk harfleri büyük olacak şekilde ve sonraki alt başlıklar ise, sadece ilk harfi büyük ve italik olacak şekilde verilmelidir. İstenildiği kadar alt başlık kullanılabilir. Tüm başlıklar 12 Punto olmalıdır.

Çalışmada, giriş, ana metin ve sonuç bölümlerine yer verilmelidir. Çalışma ile ilgili, 3-6 arası anahtar kelime / keywords verilmelidir.

Soldan ve üstten 3; sağdan ve alttan ise 2,5 boşluk bırakılmalıdır.

Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi, dipnotlu ya da dipnotsuz kaynak gösterimi yöntemlerinin her ikisini de benimsemektedir.

Dipnotsuz kaynak gösterimi Paragraf içerisinde kaynak göstermek isteyen yazarlar, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan APA formatını kullanmalıdır. Bu yöntemle ilgili detaylı bilgi için http://www.apastyle.org sitesine müracaat edilebilir.

Dipnotlu kaynak gösterimi Dipnotlu kaynak gösteriminde akademik çevrelerde genel kabul gören şartlara uymak esastır.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; “Dijital (Sayısal) fotoğraf” ve “Drone” olmak üzere iki kategoride düzenlenmiştir.

Yarışma Koşulları

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışmaya fotoğraf makinası ve/veya akıllı iletişim araçları aracılığıyla üretilen fotoğraflarla da katılınabilinir. Yazılım programları ile üretilen, görsel gerçeklik içerikli görüntüler katılamaz.

• Her katılımcı her bir kategori için en fazla 4 adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Herhangi bir kategoride fazladan fotoğraf gönderilmesi durumunda, yarışmaya katılan kişinin kural ihlalinde bulunduğu kabul edilir ve o kategoride yarışma dışında bırakılır.

• Yarışma; Düzenleyici Kurum çalışanları, düzenleme kurulu, seçici kurul üyeleri dışında, yurtdışı ve ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

• Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör / kadraj farklılığı ve / veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Buna karşın yarışmaya gönderilen fotoğrafın “yarışma organizasyonu dışında” herhangi bir yerde sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

• Fotoğrafın belgesel (özgün) yapısını değiştirmemek kaydıyla fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı “basit” işlemler yapılması, kontrast ayarları, vb fotografik müdahaleler kabul edilir. Ancak fotoğrafa görüntü eklenmesi ve çıkarılması kabul edilemez.

• Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

• Drone kategorisi kapsamında insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

• Her türlü kural ihlali fotoğrafların “detaylı açıklama yapılmaksızın” değerlendirme dışı bırakılması anlamına gelir. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül iptal edilir. Değerlendirme komitesi iptal edilen ödüle ilişkin “boş bırakma”, “yerine bir alt ödül alan ödülü yükseltme” ve/veya “yerine herhangi bir ödül vermeme” yetkisine sahiptir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda değerlendirme komitesi diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda tek taraflı olarak yetkilidir. Dolayısıyla diğer “ödül almış” ve/veya “alamamış” yarışmacılara herhangi bir talep hakkı doğurmaz. Kural ihlali saptaması öncesinde eğer ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade etmesi gerekir. Bu konudaki kargo ve/veya her türlü posta ile gönderme bedeli ihlal yapan yarışmacı tarafından ödenir.

• Yakın Doğu Üniversitesi 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici ve YDÜ Sinema Sempozyumu Düzenleme Kurulu sorumlu değildir.

• Düzenleme komitesi, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan istenecektir.

• Katılımcı fotoğraf yarışması sonrasında yapılacak olan sanal ya da gerçek sergi, kitap vb. çalışmalarda kullanılmak üzere fotoğrafların orijinalini e-posta ile göndermek zorundadır.

• Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

• Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Diğer Hususlar

• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

• Yarışma ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacaktır.

• Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından bir “Albüm Kitap” ve/veya “Dijital Katalog” olarak yayınlanacaktır.

• Katılımcılar; https://usc2023.neu.edu.tr/ adresine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://usc2023.neu.edu.tr/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 5 Mb’yi de geçmemelidir.

• İnternet üzerinden yükleme veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde icw.neu@neu.edu.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

• Eserlerin yüklen(e)mesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Yakın Doğu Üniversitesi sorumlu değildir.

Yarışma Takvimi
3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Yarışma Son Katılım Tarihi: 20 Eylül 2023
Finale Kalan Eserlerin Duyurusu: 01 Ekim 2023
Dereceye Giren Eserlerin Duyurusu: 10 Ekim 2023
Sergi ve Ödül Töreni: İlerleyen günlerde duyurulacaktır
Ödül ve Sergileme Koşulları İlerleyen Günlerde Duyurulacaktır.

Önemli Duyuru
Kısa Film ve Fotoğraf Yarışmalarına eser gönderecek katılımcılar için önemli duyuru:
Her iki yarışma kategorisi için aşağıdaki linkten başvuru yapılması gerekmektedir. Bu platformdan eser gönderecek yarışmacıların öncelikle filmfreeway üzerinden kendi kişisel sayfalarını oluşturmaları gerekmektedir. Yarışmacılar; Kendi sayfalarını oluşturduktan sonra yarışmalar için eser göndermeleri mümkün olacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ