18.03.2018 - Sitemize Hoşgeldiniz

Ustalık Belgesi Ne İşe Yarar? Ustalık Belgesini Kimler Alabilir

Ustalık Belgesi Ne İşe Yarar? Ustalık Belgesini Kimler Alabilir

Ustalık Belgesi Ne İşe Yarar? Ustalık Belgesini Kimler Alabilir

Sponsorlu Bağlantılar

Ustalık Belgesine Sahip Olanlar Yada Ustalık Belgesi Sahiplerini İş Yerlerinde Çalıştıranlar Bağımsız İş Yeri Açabilir.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınmaktadır
Ustalık Belgesi Eski Adı Çıraklık Eğitim Merkezi Olan Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Verilmektedir. Ustalık Belgesi Almak İsteyenler Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvuruda Bulunmalıdır.

Ustalık Belgesini Kimler Alabilir
Ustalık Belgesi Alabilmek İçin Mesleğin O İldeki 3308 Sayılı Kanunun Kapsamında Olması Gereklidir. 3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olmayan Meslekler İçin Belge Verme Yetkisi Meslek Odalarındadır.

Meslek Lisesi Mezunu Olarak Doğrudan Ustalık Belgesi Almak İçin Başvuruda Bulunanlar Türkiye’de Herhangi Bir İlde Bu Mesleğin Kanun Kapsamında Olması Halinde Ustalık Belgesi Alabilir Veya Ustalık Sınavlarına Girebilirler.

Kalfalık Belgesi Aldıktan Sonra Ustalık Eğitimine Katılanlar Ve Ustalık Eğitimi Çalışma Süresi Kadar Mesleklerinde Çalışanlar Ustalık Sınavlarına Katılabilirler. Kalfalık Belgesi Aldıktan Sonra En Az 5 Yıl Mesleklerinde Çalışanlar Ustalık Sınavına Doğrudan Katılır Ve Sınavda Başarılı Olurlarsa Belgelerini Alabilirler. Mesleklerinde Çalışma Süreleri SGK Tarafından Belgelendirilmesi İstenir.

Mesleğin İlde Kanun Kapsamına Alındığı Tarihte Kalfalık Belgesine Veya Kalfalık Belgesine Denk Bir Belgeye Sahip Olanlardan 22 Yaşını Doldurmuş Olanlar, Başvuru Süreleri İçinde Başvurmaları Halinde Doğrudan Ustalık Sınavlarına Alınırlar.

Sponsorlu Bağlantılar

En Az 3 Yıllık Bir Mesleki Teknik Eğitim Veren Lise Ve Dengi Okullardan 1985-1986 Öğretim Yılından Sonra Mezun Olanlar Doğrudan Ustalık Sınavlarına Katılırlar. Önceki Mezunlar Doğrudan Ustalık Belgesi Alır.

Elektrik Tesisatçılığı 2. Sınıf Yetki Belgesi De Bu Kapsamda Değerlendirilir. Elektrik Tesisatçılığı 1. Sınıf Yetki Belgesi Sahiplerine Doğrudan Ustalık Belgesi Verilir. Astsubay Sınıf Okulları Mezunları İlgili Genelge De Dikkate Alınarak Bu Kapsamda Değerlendirilir.

Meslek 3308 Sayılı Kanun Kapsamına Alındığı Tarihte İş Yeri Sahibi Olup Fiilen Usta Olarak Çalışanlar Af Çıktığı Zaman Bakanlık Tarafından Duyurulan Tarihler Arasında Mesleğin Kanun Kapsamına Alındığı Tarihte İş Yeri Sahibi Olduğunu Ve Meslekte Fiilen Usta Olarak Çalıştığını Vergi Dairesi Ve Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşuna Onaylatarak Ustalık Belgesini Alabilir.

Elektrik Tesisatçılığı Meslek Dalında Ustalık Belgesi Alacak İş Yeri Sahiplerinden Ayrıca Elektrik Tesisatçılığı Kalfalık Belgesi Veya En Az “Elektrik Tesisatçılığı Üçüncü Sınıf Yetki Belgesi” İstenir.

En Az 4 Yıllık Eğitim Veren Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olanlara, Meslek Lisesini Bitirdikten Sonra Alanı İle İlgili Bölümde Ön Lisans Eğitimi Alanlara Ve 4 Yıllık Fakülte Mezunu Olanlara Doğrudan İşyeri Açma Belgesi Verilir. Ön Lisans Eğitimi Alanlardan Lise Mezunu Olanlar 1 Yıl Çalışmışlık Belgelendirerek İşyeri Açma Belgesi Alır. İşyeri Açma Belgesi Ustalık Belgesi İle Aynı Yetki Ve Sorumluluklara Sahiptir.

Bunların Dışında Kalan Veya Yurt Dışından Alınmış Olan Belgeler Denklik İşlemlerine Tabiidir.

Çalışmışlık Sürelerinin Hiç Birine Askerlik Süreleri Dahil Edilemez.
Zorunlu Sebeplerden Dolayı ( Yurt Dışında Bulunanlar, Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar,Göz Altında Bulunan Veya Mahkûm Olanlar,Tam Teşekküllü Bir Sağlık Kuruluşundan Alınmış Hastalık Raporu Bulunanlar,Etkileri Bu Süreyi Dolduracak Kadar Doğal Afete Maruz Kalanlar) Geçici 1. Madde Gereği Verilen Sürelerde Haklarını Kullanamayanlar Zorunlu Sebebin Ortadan Kalkmasından İtibaren 90 Gün İçinde Bu Haklarını Kullanabilirler.2089 Sayılı Kanuna Göre Ustalık Belgesi Alanları Belgelerinin Geçerliliği Devam Ettiğinden Yeniden Belge Düzenlenmez.

Ustalık Sınavları İçin Hangi Belgeler İstenir?
Ortak Belgeler;
A) Öğrenim Belgesinin Aslı Ve Örneği,
B) Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Örneği,
C) Dört Adet Vesikalık Fotoğraf
D) Sağlık Ve Fizikî Durumunun Mesleğinin Gerektirdiği İşleri Yapmaya Uygun Olduğunu Gösterir Doktor Raporu

Yukarıdaki Belgelere Ek Olarak:
Mesleki Teknik Ortaöğretim Okulu Mezunu, Yüksek Okul Mezunu, Fakülte Mezunu Olarak Doğrudan Belge Alacak Olanlar Durumlarını Belirtir Dilekçe,
Mesleğin Kanun Kapsamına Alındığı Tarihte Kalfalık Belgesi Veya Denk Belgeye Sahip Olup 22 Yaşını Doldurmuş Olanlar Ek-2 Formu (Af Çıktığı Zaman)

Ustalık Eğitimine Katılarak Çalışma Süresini Tamamlayanlar Ek-3 Formu Ve Kalfalık Belgesi,

Kalfalık Belgesi Aldıktan Sonra 5 Yıl Çalışanlar, Kanun’un Geçici Maddesi Gereği Doğrudan Kalfalık Sınavına Katılarak Belge Alanlar Ek-3 Formu ,Kalfalık Belgesi Ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Birinden Alınmış Belge, Lise Sonrası Ön Lisans Mezunlarından 1 Yıllık Çalışmışlık Belgesi Ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Birinden Bu Yıla Ait Primleri Gösterir Belge,

İşyeri Sahibi Olarak Elektrik Tesisatçılığı Meslek Dalında Doğrudan Ustalık Belgesi Alacaklardan Kalfalık Belgesi Veya 3. Sınıf Yetki Belgesi Ayrıca İstenir.

Ustalık Sınavları Nasıl Yapılmaktadır?
Ustalık Sınavına Giriş Belgesini Alan Adayların Sınav İçin Hazırlık İşlemleri Bitmiş Olur.

Ustalık Sınavları Şubat, Haziran Ve Eylül Dönemlerinde Yapılmaktadır.

Sınav Tarihi Ve Listeleri Sınav Ayından En Geç Bir Hafta Önce Merkezimizde İlan Edilir Ve Ayrıca Sitemizde De Yayınlanır.
Adayların Sınavları Yazılı Ve Uygulamalı Olmak Üzere İki Bölümden Oluşur. Yazılı Bölümde Adaylar Genel Bilgi Dersleri Ve Meslek Derslerinden Sorumlu Tutulur. Uygulama Bölümünde İse Mesleki Uygulama (Pratik) Dersinden Sorumlu Tutulur.
Sınavlarda Başarılı Olmanın Öncelikli Şartı Sınavlara Katılmaktır. Herhangi Bir Dersten Sınava Girmeyen Aday O Dersten Başarısız Olur Ve Bir Sonraki Döneme Kalır.

Sınavlarda 5’lik Not Sistemi Uygulanır. ( 0-Geçersiz, 1-Zayıf, 2-Geçer, 3-Orta, 4-İyi, 5-Pekiyi)
Sınava Giren Adayların Sonuçları Tüm Mesleklerin Sınavlarının Bitimini Takip Eden 15 Gün İçinde Merkezimizde İlan Edilir Ve Ayrıca Sitemizde Yayınlanır.

Başarısız Olan Adaylar Bir Sonraki Dönem Sadece Başarısız Oldukları Derslerden Sınavlara Tekrar Girerler.

Adayların 12 Dönem ( 4 Yıl) Sınavlara Girme Hakkı Vardır. Bu Süre İçerisinde Sınavı Kazanamayan Veya Sınavlara Girmeyen Adaylar Haklarını Kaybederler. (Askerlik, Hastane, Hapishane Vb. Özür Durumlarında Geçen Sınav Hakları Bu Durumu Belgelendirmeleri Kaydı İle İade Edilir.)

Ustalık Belgesini Alan Adaylar Usta Öğretici Kursu İçin Başvuruda Bulunabilirler.

Ustalık Eğitimi Kurslarına Katılaraktan Ustalık Belgesi Alınabilir. Bunun İçin;

Ustalık Eğitimi
İsteyen Kalfalar İçin Ustalık Eğitimleri Düzenlenir. Kalfaların Katılacağı Ustalık Eğitiminin Kapsam Ve Süresi, Bakanlıkça Hazırlanacak Programlarda Belirlenir. Bu Eğitim; Çalışma Saatleri Dışında Valilikçe Uygun Görülecek Yerlerde Yapılır.
Söz Konusu Eğitim Kurum Müdürlüğünce Hazırlanacak Ve Valilikçe Onaylanacak Çalışma Takvimine Göre Düzenlenir. Ustalık Eğitimine Kayıt Edilen Kalfalar, Kalfa Değerlendirme Ve Kütük Defterine Kaydedilir Ve Bunlar İçin Kalfa Kayıt Dosyası Düzenlenir. İlişiği Kesilen Veya Başka Bir Kuruma Nakli Yapılan Kalfanın Durumu, Kalfalık Belgesinin Arkasına Ve Kalfa Değerlendirme Ve Kütük Defterindeki Açıklama Bölümüne Yazılır.

Ustalık Eğitiminde Teorik Eğitimin Yanı Sıra Pratik Eğitime Devam Esastır. Eğitim Süresince Kayıtlı Kalfaların Meslekleri İle İlgili Bir İş Yerinde Çalışıp Çalışmadıkları İlgili Müdürlükçe İzlenir. Kalfaların İş Yeri Değişikliklerinde İki Aydan Fazla Pratik Eğitim Eksiklikleri, Pratik Eğitim Süresine Eklenir. İşinden Ayrıldığı Belirlenen Kalfaların Kayıtları, İki Ay İçinde Yeni Bir İş Yerinde Çalışmaya Başlamamaları Durumunda Silinir.
Müdürlükçe Bir Meslek Dalında Ustalık Eğitimine Kaydedilen Kalfa Sayısının Sınıf Oluşturacak Kadar Olmaması Ya Da Ustalık Eğitiminin Çeşitli Olanaksızlıklar Nedeniyle Yapılamaması Durumunda, Eğitime Alınamayan Kalfaların Kayıtları, Eğitim Ve Ulaşım Olanağı Bulunan En Yakın Kuruma Nakledilir. Bu Konuda, İl Mesleki Eğitim Kurulunca Gerekli Planlama Yapılır.

Bu Kalfaların Durumu Ve Meslek Dalları İtibarıyla Sayısı, İlgili Müdürlükçe Öğretim Yılı Başlamadan Önce İl Mesleki Eğitim Kurulunun Sekretarya Görevini Yürüten Müdürlüğe Bildirilir. İl Mesleki Eğitim Kurulu Kararıyla Başka Bir Kuruma Nakledilemeyecekleri Yönünde Karar Alınması Durumunda Kalfaların Eğitimi, Aynı Meslek Alanı İçindeki Meslek Dallarına Ait Meslek Bilgisi Dersleri Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılabilir. Birleştirilmiş Sınıflarda Da Eğitime Alınamayan Kalfalar, Beşinci Yılın Sonunda Mesleklerinde Beş Yıl Çalıştıklarını Belgelendirmeleri Durumunda Ustalık Sınavlarına Katılabilirler.

Ustalık Eğitimine Kayıt Yaptıranların Ustalık Sınavlarına Girebilmeleri İçin Kalfalık Belgesinin Düzenlendiği Tarihten Sonra, Mesleklerinin Özelliğine Göre Bakanlıkça Belirlenecek Süre Kadar Çalışmış Olduklarını Belgelendirmeleri Ve Eğitimi Başarı İle Tamamlamaları Gerekir. Ustalık Eğitimine Devam Ederken Askerlik Görevi Nedeni İle Bu Eğitimden Ayrılanların Askerlik Görevi Sırasında Aynı Meslekte Yapmış Oldukları Çalışmalar, Pratik Eğitim Süresine Dahil Edilmez. Bu Gibi Durumlarda Olanların Ustalık Sınavlarına Girebilmeleri İçin Yarım Kalan Eğitim Süresini Tamamlamaları Gerekir. Ustalık Eğitimine Kayıt Yaptırmayan Kalfaların Ustalık Sınavlarına Girebilmeleri İçin Meslekleri İle İlgili İşlerde En Az 5 Yıl Süre İle Çalışmış Olduklarını Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Alacakları Hizmet Belgesi İle Belgelendirmeleri Gerekir.

Meslek Kuruluşlarına Kayıtlı İş Yerlerinde Çırak Olarak Çalışıp Kalfa Olanlar, Aynı İş Yerinde En Az Bir Yıl Kalfa Olarak Çalışmak Zorundadırlar.

Kalfalar:
A) Zorunlu Askerlik Hizmeti,
B) İkametini Başka İl/İlçeye Taşıması,
C) Sağlığının Mesleğini Sürdürmesini Olanaksız Kılacak Şekilde Bozulduğunu Sağlık Raporu İle Belgelendirmesi,
D) İş Yeri Sahibi Gerçek Kişi İse Ölümü, Tüzel Kişi İse Dağılması Veya İş Yerinin İki Aydan Fazla Süre İle Kapalı Bulunması Ve Benzeri Nedenlerle İş Yerinden Ayrılabilirler.

Mesleki Ve Teknik Orta Öğretim Programları Mezunlarının Ustalık Eğitimi Madde 28- Meslekî Ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Veya Meslekî Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumlarından Mezun Olanlardan İsteyenlere; Bir İş Yerini Bağımsız Olarak Yönetmek İçin Gerekli Bilgi, Beceri Ve Davranışları Kazandırmak Ve Ustalık Sınavlarına Hazırlamak Amacıyla Ustalık Eğitimi Düzenlenir. Bunlar, Kalfalar İçin Açılmış Olan Ustalık Eğitimine Devam Edebilirler. Ustalık Eğitiminde Uygulanan Programların Kapsam Ve Süreleri, Meslekî Eğitim Kurulu’nun Görüşü Alınarak Bakanlıkça Belirlenir.

Ustalık Eğitimi Dersleri Ve Saatler:
Kalfaların Ustalık Eğitimi Programı Dersleri
1. İnsan Sağlığı Ve İş Güvenliği (32 Ders Saati )
2. İş Ve İnsan İlişkileri (24 Ders Saati )
3. İşletme Bilgisi (16 Ders Saati )
4. Sigorta Ve Vergi Mevzuatı (16 Ders Saati )
5. Çalışma Hukuku (32 Ders Saati )
6. Ekonomi (24 Ders Saati )
7. Muhasebe (32 Ders Saati )
8. Meslek Dersleri (64 Ders Saati)


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ